THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

အစၥလာမ္ေကာင္စီ (၅၈) ႏွစ္တိုင္ခဲ့ၿပီ

 

ဒီဇင္ဘာ ၄ ၊ ၂၀၁၂
M-Media
ေမာင္ေလွ်ာက္ (ျမယာေျမ)

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီကေတာ့ (၅၈) ႏွစ္တိုင္ခဲ့ၿပီ။

အစၥလာမ္ေကာင္စီဆိုတာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးသမိုင္းမွာ ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီးတြင္ တပ္ေပါင္းစုအျဖစ္ပါ၀င္ၿပီး ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့ ဗမာမြတ္စလင္ကြန္ကရက္ (ဗ.မ.က)ကို ျမစ္ဖ်ားခံစီးဆင္းလာခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ အစၥလာမ္ေကာင္စီ အေၾကာင္းေျပာလွ်င္ မိခင္ ဗ.မ.ကအဖြဲ႕ႀကီးအေၾကာင္းကို ေမ့ထားလို႔ မရ၊ ခ်န္ထားလို႔  မရပါ။

လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလမွာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက “ယေန႔တိုင္းျပည္အေျခအေနဟာ တစ္မ်ဳိးသားလံုးေသြးစည္း ညီၫႊတ္ရန္အလြန္ လိုအပ္ေနတဲ့အတြက္ ဗမာမြတ္စလင္မ်ား ညီညီၫႊတ္ၫႊတ္နဲ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဖတပလ (ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (AFO or The Anit-Fascist Organization) ) အဖြဲ႕ႀကီးမွာ တပ္ေပါင္းစုအျဖစ္ ပါ၀င္ရန္” ဆိုတဲ့တိုက္တြန္းခ်က္အရ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဆရာႀကီး ဦးရာဇတ္က ဦးေဆာင္ကာ ၁၉၄၅ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၂၄ရက္ေန႔တြင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕မွာညီလာခံႀကီး တစ္ရပ္ ေခၚယူက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီညီလာခံမွာ ဆရာႀကီးဦးရာဇတ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ပါ၀င္ၿပီး “ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဗမာမြတ္စလင္ကြန္ကရက္”(ဗမက) အဖြဲ႕ႀကီးကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာလြတ္လပ္ေရး အရယူရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ “ဗ.မ.က” မွပုဂၢဳိလ္မ်ားပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ဦးရာဇတ္တို႔လို အာဇာနည္ပုဂၢဳိလ္ေတြ၊ ဦးေဖခင္တို႔လို ပင္လံုညီလာခံကို ေနာက္ကြယ္မွ ပံ့ပိုးခဲ့သူေတြ၊ ေရႊတိဂံု အလယ္ပစၥယံ ညီလာခံႀကီးမွာ လြတ္လပ္ေရး အရယူရန္”ဗ.မ.က” ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ၿပီး အဆိုတင္သြင္းခဲ့တာေတြ၊ ေထာက္ခံဆႏၵျပဳခဲ့တာေတြကို ေမ့ထားလို႔မရပါဘူး။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ဖဆပလ ဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ဖဆပလ မွာ “ဗ.မ.က” ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါ၀င္ေနတုန္းပဲ။ ဦးခင္ေမာင္တို႔ ဦးရာရွစ္တို႔ စတာေတြဟာ ဖဆပလတြင္းက “ဗ.မ.က” ၀န္ႀကီးေတြပါ။ ပါလီမန္အမတ္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ၀ဏၰေက်ာ္ထင္ေဒၚေစာေရႊတို႔၊ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ရည္ ပထမဆင့္ဆရာႀကီးခ်ယ္ (ေနာင္အခါေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္)တို႔ဟာ ဖဆပလထဲက “ဗ.မ.က” လူေတြပါ။ ေနာက္ေတာ့ ဖဆပလ ႏွစ္ပိုင္းကြဲတယ္။ သန္႔ရွင္း(ႏုတင္)နဲ႔ တည္ၿမဲ(ေဆြျငိမ္း) ေပါ့။ သို႔ေပမယ့္ “ဗ.မ.က” ဟာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရးေရာေထြးေနတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ၁၉၅၆ခုႏွစ္မွာ “ဗ.မ.က” ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက ဖ်က္သိမ္းခိုင္းပါတယ္။

“ဗ.မ.က” ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ ဗမာမြတ္စလင္ကြန္ကရက္အစား “အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ”ျဖင့္ အစားထိုးလိုက္ပါတယ္။ အစၥလာမ္ သာသနာေရးရာ ေကာင္စီအား ၁၉၅၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ရက္၍ ဗမာမြတ္စလင္ကြန္ကရက္ (ဗမက)၊ အိုလမာပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ဗမာမြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စသည့္အင္အားစု ၃ရပ္ကို မ႑ဳိင္ျပဳၿပီး ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အစၥလာမ္ သာသနာေရးရာ ေကာင္စီသည္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္၊ တိုင္းရင္းသား၊ ႏိုင္ငံသားအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕ႀကီး အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသာသနာ၀င္ တိုင္းရင္းသားညီေနာင္တို႔ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း ပိုမိုသိနားလည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ေထာက္ထားစာနာ ေလးစားမႈ၊ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈမ်ား အစဥ္ရွင္သန္ေရးအတြက္ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိအေျခအေနမွာ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာ ေကာင္စီသည္ အခ်ိန္အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပၚေပါက္လာေသာ အစၥလာမ့္ေရးရာ ကိစၥအ၀၀တို႕ကို သာသနာအဆံုးအမႏွင့္ အညီ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေရေျမသဘာ၀၊ အေျခအေန၊ သမိုင္းအစဥ္အလာ၊ ယဥ္ေက်းမွဳတို႕ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေစကာ အစၥလာမ့္တရားေဘာင္အတြင္းမွ တိုင္းရင္သား/ႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားအား ကိုယ္စားျပဳ ရပ္တည္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါအျပင္ မိခင္အဖြဲ႕ၾကီးျဖစ္ေသာ ဗမကကို ဆက္ခံသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း၊ ဦးစီးအစည္းအေ၀း၊ ညီလာခံမ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းအဂၤါရပ္မ်ား အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းၾကီးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးဘရွင္ေရးခ့ဲေသာ အစၥလာမ့္၀န္ထမ္း ေတးကဗ်ာေလးထဲက ျမန္မာႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ခံယူခ်က္၊ စိတ္ဓါတ္ကို ေဖာ္က်ဴးေသာ စာသားေလးကို ေျပး၍ သတိရမိပါသည္။

̀̀ဘာသာစံုညီေထာက္ထားရမည္၊ ႏိုင္ငံစည္ပင္ဖြံ႕ျဖိဳးရမည္၊ အက်ိဳးေမွ်ာ္တို႕ေနာ္ ရြက္ေဆာင္ခ့ဲသည္၊ ရပ္ေရးေတြ၊ ရြာေရးေတြ ေအးခ်မ္းေစ၊ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အသက္ေပး၀န္ထမ္းမည္ ́ ဟူ၍ျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ(၅)ရက္ေန႕၌ က်ေရာက္ေသာ အစၥလာမ့္ေကာင္စီ၏ (၅၈)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕မွသည္ ကမၻာတည္သေရြ႕ ျမန္မာ့အက်ိဳး၊ ျပည္ေထာင္စုအက်ိဳး၊ တိုင္းရင္းသား၊ ႏိုင္ငံသားအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ အက်ိဳးမ်ားကို ဆထက္တပိုး သယ္ပိုးထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း၍ ဂုဏ္ျပဳေရးသားလိုက္ရပါသည္