THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

အစၥလာမ္ေကာင္စီ ႏွစ္(၅၀)ေရႊရတုအထိမ္းအမွတ္ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနား (ျမစ္ႀကီးနား)

 

အစၥလာမ္ေကာင္စီ ႏွစ္(၅၀)ေရႊရတုအထိမ္းအမွတ္ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနား (ျမစ္ႀကီးနား)

 

၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုဦးစီးအစည္းအေဝးႏွင့္ အစၥလာမ္ေကာင္စီႏွစ္(၅၀)ေရႊရတုပိတ္ပြဲအခမ္းအနားကို၂၉/၃၀/၃၁-၅-၂၀ဝ၆ရက္ ေန႔မ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ဗဟိုဦးစီးမ်ား ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သို႔စံုညီစြာ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕က ဗဟိုဦးစီးအစည္းအေဝး က်င္းပခြင့္ ပါမစ္ရုပ္သိမ္းခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ ေရႊရတုပိတ္ပြဲအခမ္းအနားကိုသာ က်င္းပခဲ့ရပါသည္။