THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

အစၥလာမ္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕ၾကီး မွ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္ ၃/ ၂၀၁၃ ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကား

 
 

 အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ ဌာနခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ ဦးတင္ေမာင္သန္း

 

 

 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕ၾကီး မွ ထုတ္ျပန္ေသာ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္ ၃/ ၂၀၁၃ ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အဖြဲ႕ၾကီး ကိုယ္စား အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ ဌာနခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ဦးတင္ေမာင္သန္းမွ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ မီဒီယာကို ယခုကဲ့သို႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္ ။
ဒီေၾက ျငာခ်က္ က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႕ၾကီးအေနနဲ႔ ဘယ္သူ႕တုိက္တြန္းခ်က္ေၾကာင့္မွ ထုတ္တာမဟုတ္ပါဘူး၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အခ်ိန္အခါ နဲ႔ အေျခအေန အရ ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။ 

တကယ္ေတာ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ စတက္တဲ့ အခ်ိန္မွ စျပီး ၁ ႏွစ္ေလာက္မွာ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ကံ
မ ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္  ဆိုင္းေတာင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးအခင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ခဲ့တဲ့ မြတ္စလင္မ္ အခ်ိဳ႕အားတုိက္ခုိက္မႈ၊ မိတၳီလာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပဲခူးတိုင္း အေနာက္ပိုင္း ႏွင့္ ယခုေနာက္ဆံုး ရန္ကုန္တိုင္း ဥကၠံျမိဳ႕ အပါအ၀င္ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိျမိဳ႕မ်ာ
း မြတ္စလင္မ္ မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ ဖ်က္စီး မေတာ္မရား လုပ္တာေတြ ဆက္တုိက္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ 

ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ စျဖစ္ကတည္းက ကေန႔ အခ်ိန္အထိ သက္ဆုိင္ရာကေနျပီး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္
မႈေတြဟာ ယခုအခ်ိန္အထိ အားရ ေၾကနပ္ဖြယ္ မေတြ႕ရပါဘူး၊

ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕ၾကီး အေနနဲ႔လည္း အဲဒီ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ေဆာင္ရြက္တာေတြနဲ႔ ပတ္
သက္ျပီး အားရဖြယ္ မရွိတဲ့အေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ကို အၾကိမ္ၾကိမ္ စာတင္ျပီး ေျပာခဲ့ပါတယ္။ 

ဒီလုိ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေပမဲ့လည္းလက္ေတြ႕မွာအၾကမ္းဖက္သမားေတြ၊အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ေခါင္းေဆာင္
တဲ့သူေတြ၊အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ေအာင္ လႈံေဆာ္ ေဟာေျပာေနတဲ့သူေတြအဖြဲ႕အစည္းေတြကိုထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ လက္ေတြ႔က်က် ေဖၚထုတ္ဖမ္းဆီး အေရးယူမႈေတြဟာ ဆုိယင္ လြန္စြာမွပဲ အားနည္းခဲ့တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အဲဒီလို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖၚထုတ္မႈ မရွိတာေတြ အေရးယူ အျပစ္ေပးမႈ
မရွိတာေတြနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ထိထိ ေရာက္ေရာက္ စံနမႈနာ ျဖစ္ေအာင္ အေရးယူေပးဖို႔ အေရးယူတဲ့အခါမွာလည္း မွ်တမႈရွိဖို႔၊ ေနာက္ျပီး ဒီလုိ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ဆက္တုိက္ ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္းမွာေနတဲ့သူေတြ အားလံုး စိုးရိမ္ပူပမ္မႈေတြ ၾကီးထြားလာေနတဲ့အတြက္ ေနာက္အလားတူအဲဒီလုိ အျဖစ္အပ်က္ေတြ မျဖစ္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္က အကာအကြယ္ ေပးဖုိ႔ နဲ႕ ပ်က္စီးဆံုးရႈံး နစ္နာခဲ့သူေတြကို ေက်ာသားရင္သားမခြဲၿခားပဲ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔
တို႔ အျပင္ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ား ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ား အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတြကို ဒီေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပီး ေတာင္းဆုိတာပါ။ 

ေနာက္ျပီးေတာ့ အခုလို အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္ခံရမႈေတြျဖစ
္တုိင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔  မြတ္စလင္မ္ေတြကို ကူညီေပးခဲ့တဲ့ တျခားဘာသာ၀င္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာခ်င္တာရယ္ ၊အဲဒီလိုပဲ အၾကမ္းဖက္သမားေတြေၾကာင့္ အကူအညီမဲ့သလိုျဖစ္ေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ မြတ္စလင္မ္ေတြ အေပၚ ကိုယ္ခ်င္းစာႏွာမႈကို ျပသခဲ့တဲ့ ၿပည္တြင္းျပည္ပ မွ မြတ္စလင္မ္မ်ား အေပၚ ကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းဒီစာထဲမွာပါပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈကိုေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ေစ ျပည္ပကပဲ ျဖစ္ေစ ဘယ္သူပဲလုပ္လုပ္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ထု အေနနဲ႔ ဆန္႔က်င္ပါတယ္ ဆိုတဲ ့အေၾကာင္းလဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ 

ေနာက္ဆံုး အေနနဲက ေျပာခ်င္တာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစၥလာမ္ အဖြဲ႕ၾကီးအေနနဲ႕ မြတ္စလင္မ္ထု တစ္ရပ္
လံုး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ျဖင့္ ျပည့္၀ေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ အျမဲတမ္း ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ရပ္တည္ႏုိင္သည့္ အထိ ၾကံဳေတြလာႏုိင္တ့ဲအခက္အခဲ မ်ိဳးစံုကို ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ထု တစ္ရပ္လံုးရဲ႕ အက်ိဳးအတြက္ ျပည္သူအားလံုးနဲ႕အတူ လက္တဲြျပီး ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ဆိုျပီး ေျပာခ်င္ပါတယ္။


သတင္း - ႏုိင္ဦး
Myanmar Muslim.Net , Rangonnewsdaily
RND:  :8.5.2013