THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

အစၥလာမ္ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ အလ္ဟာဂ်္ ဦးညြန္႔ေမာင္သွ်ိန္၏ အစၥလာမ္ေကာင္စီ ႏွစ္(၆၀)ျပည့္ႏွင့္ ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘရွင္ ရာျပည့္ အခန္းအနား မိန္႔ခြန္း

အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ အလ္ဟာဂ်္ ဦးညြန္႔ေမာင္သွ်ိန္၏ 

အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္(၆၀)ျပည့္ႏွင့္ 

ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘရွင္ ရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အခန္းအနား မိန္႔ခြန္း

 

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ေကာင္စီဝင္မ်ား ခင္ဗ်ား-

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ မဂၤလာအေပါင္းခေညာင္းပါေစလို႔ ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သအပ္ပါတယ္။
ယခုလို က်က္သေရမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလွတဲ့ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း (၆၀)ႏွစ္ေျမာက္ႏွင့္ ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘရွင္ ရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အခန္းအနားမွာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားနဲ႔ အစၥလာမ္ေကာင္စီဝင္မ်ားကို စံုညီစြာ ေတြ႕ဆံုရတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္ရပါတယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားလည္း အတိုင္းမသိ ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။
 
အလ္ဟမ္ဒုလိလႅာဟ္(ခ်ီမြမ္းျခင္းအေပါင္းဟာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အတြက္သာျဖစ္ပါတယ္)
အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီကို (၁၉၅၄)ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ(၅)ရက္ေန႔မွာ စတင္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ယခုဆိုရင္ အစၥလာမ္ေကာင္စီ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀)တိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)အတြင္း အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္ ျဖတ္ေက်ာ္လာႏိုင္ ခဲ့တာလည္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ ကူညီေစာင္မမႈေၾကာင့္သာလွ်င္ျဖစ္ပါတယ္။
မိမိတို႔ ဘိုးေဘးမ်ားရဲ႕ ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္ေျမာက္ခဲ့တဲ့ အတိတ္သမိုင္းႏွင့္အညီ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိစြာျဖင့္ ဘဝရပ္တည္ႏိုင္ေရးနဲ႔ ႏွစ္ဘဝေကာင္းစားေရးကို ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ထားကာ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီကို ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သို႔ ယေန႔တိုင္ မတက္ လွမ္းႏိုင္ေသးေသာ္လည္း မဆုတ္မနစ္ ဇြဲလံုးလျဖင့္ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကမယ္လိုု႔  ကြ်န္ေတာ္တို႔  ခိုင္ခိုင္မာမာ သႏၷိ႒ာန္ျပဳပါတယ္။ ပန္းတိုင္သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရာမွာ  အနစ္နာခံကာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သူ - ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသူ အားလံုးအား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ေကာင္းက်ိဳးအစားေပးေတာ္မူပါေစလို႔လည္း ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။
ဒီကေန႔ အစၥလာမ္ေကာင္စီႏွစ္(၆၀)ျပည့္အခမ္းအနားမွာ အစၥလာမ္ေကာင္စီရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စံနမူနာျပဳရမဲ့ ဘိုးေဘးမ်ားအေၾကာင္းကို အက်ဥ္းမွ် တင္ျပသြားပါမယ္။
 
ေလးစားအပ္ပါေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ေကာင္စီဝင္မ်ားခင္ဗ်ား-
လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ပရိေစၦဒရွည္ၾကာစြာကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အစၥလာမ္သာသနာေရာက္ရွိ ထြန္းကားခဲ့ပါတယ္။ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္ကာလက အစၥလာမ္သာသနာသက္ဝင္ယံုၾကည္သူ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ပသီမ်ားလို႔ ေခၚေဝၚခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီ အစၥလာမ္သာသနာဝင္ ပသီမ်ားဟာ အစၥလာမ့္ အဆံုးအမနဲ႔ အညီ ဘာသာတရား ကိုင္း႐ိႈင္းခဲ့ၾကတယ္။ ကိုယ္က်င့္တရား ျမင့္ျမတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ကတိသစၥာ တည္ၾကည္ ခဲ့ၾကတယ္။ သမာအာဇီဝ ေကာင္းေသာ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းမႈကိုသာ ႐ိုး႐ိုးသားသား ႀကိဳးႀကိဳးစားစား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတယ္။ မိမိတို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အျခားေသာ ဘာသာ သာသနာဝင္ တိုင္းရင္းသား ညီေနာင္မ်ားနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္စြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံျပဳမူေနထိုင္ခဲ့ၾကတယ္။  ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စတဲ့ ႏိုင္ငံ့အေရးရာ ကိစၥတိုင္းမွာလည္း က်ရာက႑မွ တာဝန္ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 
 
သာဓကအခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏႈတ္ တင္ျပပါမယ္။

အေနာ္ရထာဘုရင္(၁၀၄၄-၁၀၇၇) ဘုရင္အျဖစ္(၃၃)ႏွစ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရာ နန္းစံသက္(၁၃)ႏွစ္အရမွာ မိတၳီလာကန္ ဆယ္ဖို႔ခဲ့ရာမွာ ပသီ လက္နက္ကိုင္ တပ္သားတို႔ ပါဝင္ခဲ့တယ္။

ေတာင္ငူေခတ္ျဖစ္တဲ့ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာလက္ထက္(၁၄၀၁-၁၄၁၂)အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ မိတၳီလာကန္ ဆယ္ဖို႔ေတာ့လည္း ပသီ လက္နက္ကိုင္ တပ္သား(၁၀ဝ၀)၊ ေရြးလက်ာ္တပ္သား (၁၀ဝ၀)လိုက္ပါ ဆယ္ဖို႔ခဲ့တယ္။ 

ကုန္းေဘာင္ေခတ္၊ အေလာင္းဘုရား ဦးေအာင္ေဇယ် (၁၇၅၃-၁၇၆၀)လက္ထက္ သန္လ်င္ကို ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္ရာမွာ ေအာင္ျမင္တဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္ကို ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္။ အစၥလာမ္သာသနာဝင္ အစု(၂၅၀ဝ)ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့တယ္။  ဒါဝတ္ဆိုသူနဲ႔ ပီးရ္မာမက္ဆိုသူတို႔ကို ေသြးေသာက္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးခဲ့တယ္။ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္မွာ အမႈထမ္းေစခဲ့တယ္။ 

ကုန္းေဘာင္ဆက္  ဘႀကီးေတာ္မင္း(၁၈၁၉-၁၈၃၇)ေခတ္ စစ္သူႀကီးမဟာဗႏၶဳလဦးေဆာင္တဲ့ ရမူး - ပန္းဝါတိုက္ပြဲမွာ ခန္ဆပ္ဗိုလ္ ပါဝင္တဲ့ စစ္သည္ (၂၀ဝ)ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့တယ္။

မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး (၁၈၅၂ - ၁၈၇၈) ဘုရင္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ညီေတာ္ ကေနာင္ မင္းသားႀကီးနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး စပါးႀကိတ္စက္၊ စာပံုႏွိပ္စက္၊ ယက္ကန္းစက္၊ လႊဝိုင္းစက္၊ မဲနယ္လုပ္စက္၊ ဒဂၤါးလုပ္စက္ဆိုတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံထူေထာင္ရာမွာ မြတ္စ္လင္မ္ အလုပ္သမား မ်ားစြာပါဝင္ခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံျခားအတတ္ပညာသင္သြားရတဲ့ မလာမြန္ (ေခၚ) ဦးပြင့္ ဆိုသူဟာ အစၥလာမ္သာသနာဝင္ျဖစ္ၿပီး ပညာသင္ျပန္လာတဲ့အခါ ဖန္ခ်က္ဝန္အျဖစ္ တာဝန္ေပးခံရတယ္။ 

သီေပါမင္း(၁၈၇၈-၁၈၈၅)ခု၊ နန္းစံႏွစ္မ်ားအတြင္း တ႐ုတ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ၿပီး ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ကိုသိမ္းၾကလို႔ ျမန္မာဘုရင္ပိုင္ သေဘၤာ(၃)စင္းနဲ႔ ခုခံ တိုက္ခိုက္ေစရာ တပ္ဗိုလ္ အျဖစ္ ဦးဘိုးကာ (ေနာင္တြင္-ေမၿမိဳ႕အစၥလာမ္ေကာင္စီနာယက)က တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ရတယ္။

(၁၈၈၅)ခု၊ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ တတိယစစ္ပြဲျဖစ္ျပန္ေတာ့ မင္းလွခံတပ္က ဆီးႀကိဳတိုက္ခဲ့ရတဲ့ စစ္ပြဲမွာ အေျမာက္တပ္ကို ဦးဘိုးကာ တပ္မွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ရတယ္။

(၁၈၈၅)ခုမွာ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို သိမ္းဖို႔ သရက္ၿမိဳ႕က အဂၤလိပ္တပ္ေတြခ်ီတက္လာေတာ့ ခုခံတိုက္မယ္လို႔ သီေပါဘုရင္က စစ္ေၾကညာၿပီး စစ္ေၾကာင္းႀကီး သံုးေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ (၁)ေတာင္ငူ စစ္ေၾကာင္း၊ (၂) ေအာက္ျမစ္စစ္ေၾကာင္း၊ (၃) ဧရာဝတီစစ္ေၾကာင္းတို႔က ခုခံၾကရမယ္လို႔ အမိန္႔ေတာ္ ထုတ္လို႔ အကၠပတ္ျမင္းဝန္ ပင္လယ္ၿမိဳ႕စား မင္းႀကီး မဟာမင္းထင္ရာဇာ (ငယ္အမည္ဦးခ်ံဳ) (အစၥလာမ္သာသနာဝင္)က ေတာင္ငူစစ္ေၾကာင္းကို ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္။

(၁၈၈၅)ခု၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၉)ရက္ေန႔မွာ သီေပါဘုရင္ ပါေတာ္မူၿပီး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အဘိုး ဗိုလ္မင္းေရာင္တို႔နဲ႕ ေခတ္တူ) ေခတ္ဦး နယ္ခ်ဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးသမားႀကီးမ်ားေပၚခဲ့တယ္။

ပခုကၠဴ၊ မိတၴီလာ၊ ေက်ာက္ဆည္နယ္တို႔မွာ သူပုန္ဗိုလ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဗိုလ္ရာကြတ္ ပါခဲ့တယ္။  ဗိုလ္ရာကြတ္ကိုဖမ္းမိေတာ့ သစၥာခံရင္ ရာထူးေပးမယ္လို႕ ေခ်ာ့ခဲ့တာ လက္မခံလို႔ ႀကိဳးေပးခဲ့ရာ ဘုရင္ခ်ီးျမႇင့္ထားတဲ့ ကတၲီပါ အက်ႌစိမ္းကိုဝတ္ၿပီး ႀကိဳးစင္တက္ အသက္ေပးခဲ့တယ္။ 

 
အဲဒီလို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘိုးေဘးေတြဟာ မြတ္စ္လင္မ္ ပီသခဲ့ၾကတယ္။ တိုင္းရင္းသား ပီသခဲ့ၾကတယ္။
 

ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဘုရင္မင္းမ်ား ကိုယ္တိုင္  အစၥလာမ္သာသနာဝင္မ်ားကို လုပ္ေျမ ေနေျမမ်ား ခ်ထား ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့တယ္။ ရာထူးဌာႏၱရမ်ား လည္း ခ်ီးျမွင့္ခဲ့တယ္။ ဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား၊ သာသနာ့ေျမမ်ားႏွင့္ သာသနိကအေဆာက္အအံုမ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွာ လွဴဒါန္း ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပဥၥမသဂၤါယနာတင္ မင္းတုန္း မင္းတရားႀကီး လက္ထက္ေတာ္မွာ မင္းမႈထမ္း ႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္ သာသနာဝင္မ်ား ဝတ္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ မႏၱေလး နန္းတြင္း အေရွ႕ဘက္ ဥပစာက်တဲ့ ေနရာမွာပင္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္တစ္လံုးကို ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ကို ေရႊပႏၷက္႐ိုက္ၿပီး ေဆာက္ေပးတဲ့အတြက္  ေရႊပႏၷက္ဗလီဝတ္ေက်ာင္း ေတာ္ လို႔ ေခၚတြင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါတင္မက ႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္သာသနာဝင္မ်ား ဟဂ်္ျပဳၾကရာမွာ လြယ္လင့္တကူ တည္းခိုႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ေဆာ္ဒီအေရးဗီးယားႏိုင္ငံ မကၠဟ္ၿမိဳ႕မွာပင္ ေဒါင္းတံဆိပ္ ခတ္ႏွိပ္ထားတဲ့ ဇရပ္ေတာ္ႀကီးတစ္ေဆာင္ကို ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္း ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

 

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ေကာင္စီဝင္မ်ားခင္ဗ်ား-

 

အဂၤလိပ္ေခတ္အတြင္း (၁၉၂၀)ျပည့္ႏွစ္မွာ ေပၚခဲ့တဲ့ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သပိတ္ ေမွာက္ေရး ဦးစြာ စီစဥ္ခဲ့သူ (၁၁)ဦးအနက္ ဦးဘရွင္-သံတြဲ (အစၥလာမ္သာသနာဝင္)ပါခဲ့တယ္။

(၁၉၂၀)ျပည့္ႏွစ္ သပိတ္ႀကီးကို အေျခခံၿပီး ေပၚေပါက္လာတဲ့ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားဖြင့္ၾကရာ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ဆရာႀကီးဦးရာဇတ္  ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းေပၚခဲ့တယ္။

(၁၉၃၀)ျပည့္ႏွစ္၊ ဆရာစံ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ လယ္သမား သူပုန္ႀကီးေပၚခဲ့ရာ က တပ္သားႀကီးအျဖစ္ အစၥလာမ္သာသနာဝင္ ဦးဒူးဒူးဆိုသူပါခဲ့ၿပီး ဆရာစံသူပုန္ဌာနခ်ဳပ္ အလံေတာင္ အနီးရွိ ဥကၠံၿမိဳ႕၊ ဝံကိုက္ရြာမွ မြတ္စ္လင္မ္ လယ္သမားမ်ားလည္း ဆရာစံသူပုန္မွာပါခဲ့တယ္။

အဂၤလိပ္အစိုးရက ျမန္မာျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္တိုးေပးဖို႔ (၁၉၃၀)ခု၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊(၂၇) ရက္မွ (၁၉၃၁)ခု၊ ဇႏၷဝါရီလ၊(၁၂)ရက္တိုင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ က်င္းပတဲ့ ေရာင္းေတဘဲလ္ကြန္ဖရင့္ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားတြင္ ဦးေအာင္သင္း(အစၥလာမ္သာသနာဝင္)ပါဝင္ခဲ့တယ္။

(၁၉၃၀)ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး(သခင္လူငယ္အဖြဲ႕)ေပၚခဲ့တယ္။ အစၥလာမ္သာသနာဝင္လူငယ္မ်ားလည္း သခင္အျဖစ္ပါဝင္ခဲ့ၾကတယ္။

ေရနံေျမအလုပ္သမားသပိတ္ႀကီးေပၚလာေတာ့လည္း ဘဝတူ အလုပ္သမားမ်ားနဲ႔အတူ အစၥလာမ္သာသနာဝင္ အလုပ္သမားမ်ားပါဝင္ခဲ့ၾကတယ္။ 

(၁၉၃၆-၁၉၃၈)ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္တိုက္ပြဲမ်ားမွာ အစၥလာမ္သာသနာဝင္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္းပါဝင္ခဲ့တယ္။ 

(၁၉၃၁) ပထမဦးဆံုး တကသျဖစ္ေျမာက္ေရး ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ခင္၊ (၁၉၃၁) ပထမဦးဆံုး တကသ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းစိန္၊ (၁၉၃၆) ပထမဦးဆံုး ေက်ာင္သား သမဂၢ(ဗကသ) ဥကၠ႒ ဦးရရွစ္ (ေနာင္-ဝန္ႀကီး၊ အစၥလာမ္ေကာင္စီစတင္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ဗဟိုအမႈေဆာင္အျဖစ္ပါဝင္ခဲ့သူ)တို႔မွာ အစၥလာမ္သာသနာဝင္ မ်ားျဖစ္ၾကတယ္။ 

(၁၉၃၈)ခု၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၃)ရက္ေန႔မွာ ဗမာမြတ္စလင္မ္ႏိုးၾကားေရးအဖြဲ႕ထူေထာင္ခဲ့တယ္။ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးရဲ႕ ေၾကြးေႀကာ္သံ ဗမာျပည္ - ဒို႔ျပည္၊ ဗမာစာ - ဒို႔စာ၊ ဗမာ စကား -ဒို႔စကား ဆိုတ့ဲ ေၾကြးေႀကာ္သံကို ထပ္တူလက္ခံၿပီး တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးႏွင့္ လက္တြဲကာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ခဲ့တယ္။

(၁၉၄၂-၄၅)ဂ်ပန္ေခတ္ ဗမာ့လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(ဘီအိုင္ေအ)မွ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ (ဘီဒီေအ) ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရာ အစၥလာမ္ သာသနာဝင္ လူငယ္တို႔ ပါဝင္ စစ္မႈထမ္းခဲ့တယ္။

ဂ်ပန္ေခတ္အတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ံုးမ်ားမွာ အစၥလာမ္သာသနာဝင္ မ်ားစြာ ပါဝင္ခဲ့ၾကတယ္။ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ံုး ဌာနခ်ဳပ္မွာ ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘရွင္    ဥာဏဗလမွဴးအျဖစ္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။

၁၉၄၅ခု၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲရာမွာလည္း  အစၥလာမ္သာသနာဝင္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ တိုက္ပြဲမွာ က်ဆံုးခဲ့ၾကတယ္။

(၁၉၄၅)ခု၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္တဲ့ (ဖဆပလ)အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး က လြတ္လပ္ေရးအတြက္ႀကိဳးပမ္းရာမွာ အစၥလာမ္ သာသနာဝင္မ်ားလည္း (၁၉၄၅)ခု၊ ဒီဇင္ဘာမွာ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဗမာမြတ္စလင္မ္ကြန္ဂရက္၊(ဗမက)အဖြဲ႕ႀကီးကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး (ဖဆပလ)မွာ တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့တယ္။

(၁၉၄၆)ခု၊ ေရႊတိဂံုအလယ္ပစၥယံ၌ က်င္းပတဲ့ ပဏာမျပင္ဆင္မႈညီလာခံမွာ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳ တင္သြင္းတဲ့  အဆိုအမွတ္(၆)မွာ  ဗမာမြတ္စ္လင္မ္ လူထုသည္ အိႏိၵယသားမ်ားႏွင့္ လမ္းခြဲၾကၿပီး ျမန္မာမ်ားအျဖစ္ခံယူလာၾကသည္ကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔ကို လူနည္းစုမ်ား ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား တန္းတူေပးရန္ ဖဆပလမွ တာဝန္ယူေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့တယ္။

အဲဒီ ညီလာခံမွာ ျပည္နယ္ ျပည္မ မခြဲျခားဘဲ ပူးေပါင္း လြတ္လပ္ေရးယူရန္ အဆိုကို ဦးေဖခင္(ဗမက) (ေနာင္- မဟာသေရစည္သူ၊ သံအမတ္ႀကီး၊ ၿငိမ္း၊  အစၥလာမ္ေကာင္စီ နာယကႀကီး)က အဆိုတင္သြင္းခဲ့တယ္။

(၁၉၄၇)ခု၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၂)ရက္ေန႔မွာခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အဓိကေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားတြင္  ဦးေဖခင္(ဗမက)ပါဝင္တယ္။

(၁၉၄၇)ခု၊ ဇူလိုင္(၁၉)မွာ  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အပါအဝင္ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး (၉)ဦး တိုင္းျပည္အတြက္ အသက္ေပးလွဴသြားၾကရာမွာ အစၥလာမ္သာသနာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဆရာႀကီး ဦးရာဇတ္နဲ႔  ရဲေဘာ္ကိုေထြးတို႔ ႏွစ္ဦးပါဝင္ခဲ့တယ္။

 
ေလးစားအပ္ပါေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ေကာင္စီဝင္မ်ား ခင္ဗ်ား-
 

အခုတင္ျပခဲ့တာေတြက အတိတ္က မိမိတို႔ ဘိုးေဘးမ်ားရဲ႕ စံျပဳဖြယ္ရာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။မ်က္ေမွာက္ကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစၥလာမ္သာသနာဝင္မ်ားရဲ႕ ပကတိအေျခအေနကို အရွိကို အရွိအတိုင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းတင္ျပရပါက (၂၀၁၂)ခု၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အေျခအေနမ်ားက အစျပဳၿပီး အစၥလာမ္သာသနာနဲ႔ အစၥလာမ္သာသနာဝင္မ်ားအေပၚ နားလည္မႈ လြဲမွားမႈမ်ားကို စိတ္ထိခိုက္ဖြယ္ရာ ႀကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။

ဘာသာတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုအၾကား ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ အမုန္းပြားစရာHate speakဝါဒျဖန္႔မႈမ်ားေၾကာင့္ တည္ရွိၿပီးျဖစ္တဲ့ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမ်ား အားနည္း ေမွးမွိန္လာပါတယ္။ ႏိုင္ငံသား ျပည္သူမ်ားအၾကား စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ထိခိုက္လာကာ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အသက္ အိုးအိမ္မ်ား ဆံုးရံႈးကာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ေစၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အခြင့္အခါေကာင္းမ်ားရပါလ်က္နဲ႔ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အဟန္႔ အတားျဖစ္ေစခဲ့တာကိုလည္း ဝမ္းနည္းစြာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ 
  အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္(၄၁း၃၄၊၃၅)မွာ  (ေကာင္းမႈႏွင့္ မေကာင္းမႈသည္ မတူညီေခ်။ သို႔ျဖစ္ရာ မေကာင္းမႈကို ေကာင္းမႈျဖင့္ တံု႔ျပန္ပါေလ။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ရန္ၿငိဳးရွိသူပင္ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြျဖစ္လာအံ့။ အဆိုးအား အေကာင္းျဖင့္ တံု႔ျပန္ျခင္းကို ႀကံ႔ခိုင္သူတို႔သာလွ်င္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္စြမ္းေပသည္။ အÒာဟ္အရွင္ျမတ္ဘက္ေတာ္မွ ႀကီးမားေသာ ဆုလာဘ္ေဝစုကို ခံယူႏိုင္ၾကေပသည္။)လို႔မိန္႔ေတာ္မူထားပါတယ္။ 
 
ဒါ့ေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အေျခအေနဆိုးမ်ားကို အေကာင္းနဲ႔ ျပန္တံု႕ျပန္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။  တုုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအာင္ ေအးခ်မ္းေအာင္ နိင္ငံေတာ္အစိုုးရက တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရးကိုု ထိေရာက္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ေပးဖုုိ႔လုုိအပ္သလိုု အတိတ္က တည္ရွိၿပီးျဖစ္တဲ့ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ခစ္ခင္ခင္ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ျပန္ေရာက္ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုး ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
 
ေလးစားအပ္ပါေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ေကာင္စီဝင္မ်ား ခင္ဗ်ား- 
ယေန႔အခ်ိန္အခါမွာ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အလန္းမ်ား တစ္စ တစ္စပြင့္လန္း လာတဲ့အတြက္  ႏိုင္ငံမွာတည္ရွိေနတဲ့ လူ႕အစုအေဝး အသီးသီးဟာ မိမိတို႔ လူ႕အစုအေဝးရဲ႕ အက်ိဳး အတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတာကိုလည္း အားတက္ဖြယ္ရာ ေတြ႕ျမင္ေန ရပါတယ္။ 
ဒီလို ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာ အထူးသတိခ်ပ္သင့္တာက မိမိလူ႕အစုအေဝးအက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရင္း အစြန္းေရာက္ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းမွာရွိေနတဲ့ အျခား လူ႕အစုအေဝးမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာျခင္း မရွိေစဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အစြန္းေရာက္ျခင္းရဲ႕ နိဂံုးဟာ ပ်က္သုန္းျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တမန္ေတာ္ျမတ္က (အသင္တို႔ အယူသီး အစြန္းထြက္မႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾက။ အသင္တို႔အလ်င္ ေရွးလူတို႔သည္ အယူသီး အစြန္းထြက္မႈေၾကာင့္ ပ်က္သုန္းခဲ့ရေခ်ၿပီ)လို႔ အမွတ္ တရ မွာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
 
ေလးစားအပ္ပါေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ေကာင္စီဝင္မ်ား ခင္ဗ်ား- 
 
ႏိုင္ငံတစ္ခု ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုတာ အဲဒီႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မွသာ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ေရးမွ ႏိုင္ငံဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ ဘာသာတစ္ခုက ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က် က်န္ေနခဲ့ရင္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ေပၚလာေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ ေနမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က် က်န္ေနသူမ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္က ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ထားကာ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔လိုသလို ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က် က်န္ေနသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ ကလည္း မိမိတို႔အေျခအေနကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္(၁၃း၁၁)မွာ (ဧကန္မုခ် လူ႕အစုအေဝးတစ္ရပ္သည္ မိမိတို႔၏အေျခအေနကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ေျပာင္းလဲျခင္းမျပဳသမွ် အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ေျပာင္းလဲေပးေတာ္မူမည္ မဟုတ္)လို႔လမ္းညႊန္ေတာ္မူထားတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္ သာသနာဝင္မ်ားဟာ  မိမိတို႔ရဲ႕ အေျခအေနမ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကပါစို႔ လို႔ ေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။
 
အစၥလာမ့္ေရးရာ ဒို႔ဝန္တာမွ အစၥလာမ့္ဝန္ထမ္း ဒို႔လုပ္ငန္းသို႔-
 
 
( အလ္ဟာဂ်္ ညြန္႔ေမာင္သွ်ိန္ )
ဥကၠ႒
အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္
 
(20-12-2014)
The Strand Hotel
Yangon,Myanmar.
 

 

 

 

အစၥလာမ္ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ အလ္ဟာဂ်္ ဦးညြန္႔ေမာင္သွ်ိန္ ၏ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကား အပိုင္း(၁)

 

 

 

 

 

 

 

အစၥလာမ္ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ အလ္ဟာဂ်္ ဦးညြန္႔ေမာင္သွ်ိန္ ၏ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကား အပိုင္း(၂)