THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီေနနိင္သည္အထိ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟုု သာသနာေရးရာေကာင္စီ ကတိျပဳ

အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီေနနိင္သည္အထိ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟုု သာသနာေရးရာေကာင္စီ ကတိျပဳ

ကိုုေပါက္(Myanmar Muslim Media CJ)
ဒီဇင္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၄

အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီအား စတင္ထူေထာင္ခဲ့သူမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာ႐ွိစြာျဖင့္ ဘ၀ရပ္တည္နိင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကိုု ယေန႔အခ်ိန္အထိေအာင္ျမင္ေအာင္ မေဆာင္႐ြက္နိင္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုုပါရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေရး သံဓိဌာန္ခ်ထားေၾကာင္း ဥကၠ႒ႀကီး ဦးညြန္႔ေမာင္သွ်ိန္က အစၥလာမ္သာသနာ ေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ ႏွစ္ ၆၀ ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ကတိျပဳေျပာၾကားလုုိက္သည္။

“မိမိတုုိ႔ဘုုိးေဘးမ်ားရဲ႕ ဂုုဏ္ေရာင္ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ အတိတ္သမုုိင္းနဲ႔အညီ ဂုုဏ္သိကၡာ႐ွိစြာျဖင့္ ဘ၀ရပ္တည္နိင္ေရးနဲ႔ ႏွစ္ဘ၀ေကာင္းစားေရးကိုု ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုုိင္ ထားကာ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီကိုုဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ့ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္သုုိ႔ ယေန႔တုုိင္မတက္လွမ္းနိင္ေသးေသာ္လည္း မဆုုတ္မနစ္ ဇြဲလံုုးလျဖင့္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကမယ္လိုု႔ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ ခုုိင္ခုုိင္မာမာ သႏၷိ႒ာန္ျပဳပါတယ္”ဟုု အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ ဥကၠ႒ႀကီး ဦးညြန္႔ေမာင္သွ်ိန္က အထက္ပါအခန္းအနားမိန္႔ခြန္းတြင္ ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားတယ္။ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လုုပ္မယ္လိုု႔ သႏၷိ႒ာန္ ခ်ထားတယ္”ဟုု ဥကၠ႒ႀကီး ဦးညြန္႔ေမာင္သွ်ိန္ က Myanmar Muslim Media သိုု႔လည္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

သာသနာေရးရာေကာင္စီ၏ မူလေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္သိုု႔ ေရာက္ရန္ အစိုုးရအသီးသီးလက္ထက္တြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အ၀မ႐ွိျခင္းလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း  အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က သံုုးသပ္သည္။

“ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္လည္း ဒီ့ထက္ပိုုၿပီး ႐ိွဖိုု႔လုုိမွာေပါ့။ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္က အေျခခံက်တယ္။ လုုပ္ငန္းစဥ္အားလံုုးအတြက္ကိုု ။ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ မ႐ွိတဲ့အတြက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္မေဆာင္႐ြက္နိင္ဘူး၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္မေဆာင္႐ြက္နိင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ဘယ္လုုိဘဲ ခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္းဆံုုးျပဌာန္းျပဌာန္းေပါ့ လက္ေတြ႔မွာက်ေတာ့ ျဖစ္သင့္သေလာက္ျဖစ္မလာဘူးေပါ့” ဟုု အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ေမာင္သန္းက Myanmar Muslim Media သိုု႔ေျပာသည္။

လြတ္လပ္စြာကိုုးကြယ္ခြင့္႐ွိေၾကာင္း အစိုုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက မၾကာခဏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား႐ွိေနသည့္ ျမန္မာနိင္ငံသည္ စနစ္တက်ႏွင့္ တုုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခားဖြယ္ရာ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈအျဖစ္ပြားဆံုုးအမည္ပ်က္ ၁၅နိင္ငံစာရင္းတြင္ ျမန္မာနိင္ငံပါ၀င္ေၾကာင္း အေမရိကန္နိင္ငံမွ ထုုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ကိုု ကိုုးကားကာ ၂၀၁၃ခုုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔ပါ The Irrawaddy သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

“ဒီနိင္ငံမွာ နိင္ငံသားေကာင္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဂုုဏ္သိကၡာ႐ွိ႐ွိနဲ႔ ကိုုယ့္ဘာသာသာသနာအေပၚ ကိုုယ္ယံုုၾကည္တာကိုုလဲ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာနဲ႔ က်င့္သံုုးခ်င္တယ္။ အဲဒီ့ အေျခအေနကိုုေရာက္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းတာ မေအာင္ျမင္ေသးဘူးလိုု႔ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔အဖြဲ႔ရဲ႕ ဥကၠ႒ေရာ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ကေရာေျပာတာ” ဟုု အစၥလာမ္သာသနာ ေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀ဏၰေ႐ႊက လည္း႐ွင္းျပသည္။
ဦးႏုုအစိုုးရအဖြဲ႕က ဗမာမြတ္စလင္မ္ကြန္ဂရက္အား ဘာသာေရးႏွင့္ နိင္ငံေရးေရာေထြးသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ အစၥလာမ္ သာသနာေရးရာေကာင္စီကိုု ၁၉၅၄ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

“ေကာင္စီရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္ ဘာလဲဆုုိတာကိုု အတုုိဆံုုးနဲ႔ အ႐ွင္းဆံုုး ေျပာရရင္ေတာ့ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာနဲ႔အညီ လူပီပီသသ ေနနိင္ဖိုု႔ပဲ။ အဲ့ဒီ့ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာနဲ႔အညီ ေနနိင္သလား မေနနိင္သလားဆုုိတာ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ ေျပာစရာမလိုုဘူး။ ခင္ဗ်ားတုုိ႔အားလံုုးသိတယ္”ဟုုလည္း ဦး၀ဏၰေ႐ႊက ေျပာသည္။

အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီသည္ အစၥလာမ့္အသိပညာေပး စာေပမ်ား ထုုတ္ေ၀ျခင္း၊ ေခတ္ပညာႏွင့္ အစၥလာမ္သာသနာ့ပညာ တြဲဖက္ သင္ယူနိင္ေရး ေထာက္ကူျပဳေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ေႏြရာသီ အစၥလာမ္အသိပညာေပး အန္ဆြာရီ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ဟလာဟ္စားေသာက္ကုန္စိစစ္အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ ထုုတ္ေပးျခင္း စသည့္လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုု ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။

 

 

Islamic Religious Affairs Council vow to restore dignity of Myanmar Muslim

--------------------------------------------------------------------------------------------


" We can't achieve our founders' goal that is to restore the dignity of Myanmar Muslims and we hereby vow to do our best for it , "said U Nyunt Maung Shein, the Chairman of the Islamic Religious Affairs Council, at its 60th Anniversary Event.

" The Council was founded by our honourable ancestors to serve the Muslims to possess success in life and hereafter. Though not being able to grasp this goal, we have strongly determined to carry on for it," he added to Myanmar Muslim Media.

The General Secretary U Tin Maung Than also pointed out that no government of Myanmar had accessed the freedom of faith to Muslims. " Without Freedom of Belief, we can do nothing enough for the sake of Muslims even though we've endeavoured our best," he said.

According to The Irrawaddy News, US listed Myanmar as one of the 15 blacklisted countries where religious riots are frequently orchestrated while all the Myanmar governmental organizations often guarantee for freedom of faith.

" we want to practice our religious teachings peacefully and we're trying for it," explained U Wunna Shwe, the Joint Secretary of Islamic Religious Affairs Council which was founded in December 5, 1954 after the Burma Muslim Congress had been liquidated by U Nu's government. " To be brief, our goal is to live in dignity that is not needed a question".

Publishing Islamic booklets, running dual educational schools, providing Ansarie Courses and issuing Halal Certificate are now being performed by the Islamic Religious Affairs Council.

 

မူရင္းလင့္ - https://www.facebook.com/MyanmarMuslimMedia/photos/a.540558852660582.10

 

73741935.294925060557297/758300007553131/?type=1