THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ အစၥလာမ့္ညီလာခံ

ပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ၏ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ အစၥလာမ့္ညီလာခံႀကီးကို (၂၀၁၁)ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၁၄)ရက္၊(၁၅)ရက္ႏွင့္ (၁၆)ရက္ ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးပါးသခင္ ဒါရ္ဂါေတာ္၀င္းအတြင္း၌ က်င္းပခ့ဲပါသည္။

 

သာသနာေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ (၂၀၀၄-၂၀၁၁)ဗဟိုအမႈေဆာင္မ်ား မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးစဥ္

 

(၁၆)ႀကိ္မ္ေျမာက္ အစၥလာမ့္ညီလာခံ သဘာပတိ ဌာနခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ အလ္ဟာဂ်္ ဦးညြန္႔ေမာင္သွ်ိန္ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းျမြက္ၾကားေနစဥ္

(၁၆)ႀကိ္မ္ေျမာက္ အစၥလာမ့္ညီလာခံ သဘာပတိ ဌာနခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ အလ္ဟာဂ်္ ဦးညြန္႔ေမာင္သွ်ိန္ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းျမြက္ၾကားေနစဥ္

 

အစၥလာမ္ေကာင္စီ၏ အားလံုးအညီ ေတးကဗ်ာစုေပါင္းသီဆိုစဥ္

အစၥလာမ္ေကာင္စီ၏ အားလံုးအညီ ေတးကဗ်ာ စုေပါင္းသီဆိုစဥ္

 

သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေပးပို႕ေသာ သ၀ဏ္လႊာကို ဒု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေဌး ဖတ္ၾကားေနစဥ္

သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေပးပို႕ေသာ သ၀ဏ္လႊာကို ဒု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေဌး ဖတ္ၾကားေနစဥ္

 

သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးေက်ာ္

သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးေက်ာ္

 

၂၀၀၄-၂၀၁၁ဗဟိုအမႈဆာင္အဖြဲ႕အစီရင္ခံစာကို ဦး၀ဏၰေရႊ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းစဥ္

၂၀၀၄-၂၀၁၁ ဗဟိုအမႈဆာင္အဖြဲ႕အစီရင္ခံစာကို ဦး၀ဏၰေရႊ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းစဥ္

 

၂၀၀၄-၂၀၁၁ဗဟိုအမႈဆာင္အဖြဲ႕ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာကို အလ္ဟာဂ်္ ဦးေအာင္၀င္း ဖတ္ၾကားတင္သြင္းစဥ္

၂၀၀၄-၂၀၁၁ဗဟိုအမႈဆာင္အဖြဲ႕ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာကို အလ္ဟာဂ်္ ဦးေအာင္၀င္း ဖတ္ၾကားတင္သြင္းစဥ္

 

ဦးစီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးျမန္းေဆြးေႏြးေနစဥ္

ဦးစီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးျမန္းေဆြးေႏြးေနစဥ္

 

တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးစဥ္

 

 

(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ အစၥလာမ့္ညီလာခံ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ၏ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ အစၥလာမ့္ညီလာခံႀကီးကို (၂၀၁၁)ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၁၄)ရက္၊(၁၅)ရက္ႏွင့္ (၁၆)ရက္ ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးပါးသခင္ ဒါရ္ဂါေတာ္၀င္းအတြင္း၌ က်င္းပခ့ဲပါသည္။ ၄င္းညီလာခံႀကီးသို႔  ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ တိုင္းေဒသႀကီး /  ျပည္နယ္ အစၥလာမ္ ေကာင္စီခြဲ (၁၂)ခု၊ ခ႐ိုင္အစၥလာမ္ေကာင္စီခြဲ(၂၇)ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္အစၥလာမ္ေကာင္စီခြဲ(၁၂၃)ခုတို႔မွ ဗဟိုဦးစီး၊ ကိုယ္စားလွယ္(၆၀၀)ေက်ာ္တက္ေရာက္၍ အစၥလာမ့္ေရးရာမ်ား ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါသည္။ ၄င္း ညီလာခံႀကီးမွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ပန္ၾကားခ့ဲပါသည္။

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ၏
(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္အစၥလာမ့္ညီလာခံမွ ႏိုင္ငံေတာ္သို႕တင္ျပပန္ၾကားခ်က္မ်ား

ပန္ၾကားခ်က္(၁)   အစၥလာမ့္၀တ္ျပဳေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာေရးစာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္  သာသနာ့ေျမမ်ားကိစၥ။

ပန္ၾကားခ်က္(၂)   ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားကိစၥ။

ပန္ၾကားခ်က္(၃)   ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားကိစၥ။

ပန္ၾကားခ်က္(၄)   ေဆာ္ဒီအေရးဗီးယားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္၍  “ဟဂ်္”ျပဳျခင္းကိစၥ။

ပန္ၾကားခ်က္(၅)   ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္မႈအေထာက္အကူျဖစ္ေစေရးကိစၥ။

ပန္ၾကားခ်က္(၆)   ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ အစၥလာမ့္ေရးရာမ်ားေတြ႕ဆံုတင္ျပခြင့္ကိစၥ။

 

အထက္ပါ ပန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔    (၅-၁၂-၂၀၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ေပးပို႔ခ့ဲပါသည္။

ပန္ၾကားခ်က္(၁)
အစၥလာမ့္၀တ္ျပဳေဆာင္မ်ား၊ဘာသာေရးစာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သာသနာ့ေျမမ်ားကိစၥ

၁။ အစၥလာမ့္၀တ္ျပဳေဆာင္မ်ား၊ဘာသာေရးစာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သာသနာ့ေျမမ်ားကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

 

(က)   ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ဘာသာေရးစာသင္ေက်ာင္း(အသစ္)လွဴဒါန္းခြင့္မရရွိျခင္း၊

ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ ဘာသာေရးစာသင္ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ ေျမေနရာႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို အစၥလာမ့္တရားေတာ္အရ “၀ကာဖ္”ျပဳ လွဴဒါန္း လိုေသာ ေစတနာရွင္ မ်ားရွိပါလ်က္ လွဴဒါန္းခြင့္(လံုး၀)မရရွိပါ။ထို႔အတြက္ အထူးသျဖင့္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ ဘာသာေရးစာသင္ေက်ာင္းမ်ားမရွိသည့္ ၿမိဳ႕သစ္မ်ားႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္ဦးေရထူထပ္သည့္ အရပ္ေဒသေန အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ား အခက္အခဲ လြန္စြာ ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရပါသည္။

 

(ခ) တည္ရွိၿပီး ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား၊ဘာသာေရးစာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္သာသနိက အေဆာက္အအံု(အေဟာင္း)မ်ားျပန္လည္မြမ္းမံျပင္ဆင္ရာတြင္ အခက္အခဲႀကံဳရျခင္း၊

ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား၊ ဘာသာေရးစာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သာသနိက အေဆာက္ အအံု (အေဟာင္း)မ်ားကို  ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ၊ၿမိဳ႕နယ္၊ခ႐ိုင္၊တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္သာသနာေရးမွဴး႐ံုး၊ သာသနာေရးဦးစီးဌာန၊ သက္ဆိုင္ရာ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ စသည္ျဖင့္ ေနရာမ်ားစြာတြင္ အဆင့္ဆင့္ေလွ်ာက္ထားရသည့္ အတြက္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရျခင္းႏွင့္ တိုးတက္မ်ားျပားလာသည့္ လူဦးေရႏွင့္ အညီ တိုးခ်ဲ႕ / တိုးျမႇင့္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ (လံုး၀)မရသျဖင့္ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ေနၾက ရပါသည္။

 

 (ဂ) ပိတ္ပင္ထားျခင္းခံရေသာ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခြင့္မရရွိျခင္း၊

 (၂၀၀၁)ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕၌ လည္းေကာင္း၊ (၂၀၀၅)ခုႏွစ္တြင္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕၊ မေကြးၿမိဳ႕၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕တို႔၌ လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာကိစၥမ်ားအတြက္ ၄င္းအရပ္မ်ားရွိ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားပိတ္ပင္ခံရျခင္းႏွင့္ (၂၈-၇-၂၀၀၈)ေန႔တြင္ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕၊ဗ-မ-က အေနာက္ရပ္ကြက္၊မေနာ္ဟရီလမ္းရိွ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ ခ်ိတ္ပိတ္ခံရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၄င္းေဒသမ်ား ေန အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ား အခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။

 

(ဃ) သာသနာ့ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္း၊

 ၿမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္ႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာက ၿမိဳ႕ျပရွိ သခ်ဳႋင္းမ်ားကို ျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ပိတ္သိမ္းေစခ့ဲပါသည္။ ထို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာက ျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ပိတ္သိမ္းခိုင္းသည့္ မြတ္စ္လင္မ္သခ်ဳႋင္းမ်ားတြင္ ျမႇဳပ္္ႏွံျခင္း(လံုး၀)မျပဳေတာ့ဘဲရပ္စဲခ့ဲပါသည္။သို႔ရာတြင္  အခ်ဳိ႕ မြတ္စ္လင္မ္သခ်ဳႋင္းေျမေနရာမ်ားကို ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထား ခိုင္မာစြာ ရွိပါလ်က္ သက္ဆိုင္ရာက သိမ္းယူခ့ဲၿပီး အခ်ဳိ႕ မြတ္စ္လင္မ္ သခ်ဳႋင္းေျမေနရာမ်ားကို သိမ္းယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ သိမ္းယူရာတြင္ သခ်ဳႋင္းႏွင့္အတူ တြဲလ်က္  ရွိေသာ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားကိုပါ သိမ္းယူပိတ္သိမ္းခ့ဲပါသည္။ အစၥလာမ့္တရား ဓÿအရ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား စု႐ံုး၀တ္ျပဳရာ မြန္ျမတ္သည့္ ေနရာဌာနျဖစ္၍ မြတ္စ္လင္မ္သခ်ဳႋင္းေျမေနရာမ်ားသည္ မိဘဘိုးေဘး ေရွးသူေတာ္စင္မ်ားအား ျမႇဳပ္ႏွံထားသျဖင့္ အခါအားေလွ်ာ္စြာ ေမတၱာပို႔ဆုေတာင္းျခင္း ျပဳရာဌာနျဖစ္သျဖင့္ ၄င္းတို႔ကို ဖ်က္စီးခံရျခင္းသည္ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္တို႔အဖို႔ အလြန္အမင္း စိတ္ထိခိုက္၀မ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။

 သို႔ျဖစ္ပါ၍ အထက္ပါအတိုင္း အစၥလာမ့္၀တ္ျပဳေဆာင္မ်ား၊ဘာသာေရးစာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သာသနာ့ေျမမ်ားကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  အစၥလာမ္သာသနာ၀င္တို႔ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျပလည္ေျပေပ်ာက္ေစရန္ ကူညီေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ 

 

 ပန္ၾကားခ်က္(၂)
ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားကိစ

၂။ ႏိုင္ငံသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားလာၾကသည့္ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားေလွ်ာက္ထားရာတြင္လည္းေကာင္း၊ေပ်ာက္ဆံုး/ပ်က္စီးမိတၱဴေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၾကန္႔ၾကာမႈအခက္အခဲမ်ားေတြ႕ႀကံဳခ့ဲၾကရၿပီး ၄င္း ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားျဖင့္ ခရီးသြားလာရာတြင္လည္း အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ႀကံဳေတြ႕ခ့ဲၾကရပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ယင္းအခက္အခဲမ်ား အနက္ အခ်ဳိ႕အ၀က္ေျပလည္ေျပေပ်ာက္ခ့ဲၿပီး အခက္အခဲအခ်ဳိ႕က်န္ရွိေနပါေသးသျဖင့္ ယင္းသို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ားလံုး၀ကြယ္ေပ်ာက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားလာၾကသည့္ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္မ်ား ေမြးရာပါ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရရွိေစေရး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားအပ္ပါသည္။


    
ပန္ၾကားခ်က္(၃)
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားကိစၥ

၃။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားသည္ မိမိတို႔ေဒသအတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွ အျခားၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုသို႕သြားလာရန္အတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္အခ်င္းခ်င္း အစၥလာမ့္တရားေတာ္အရ နိကာဟ္ျပဳလက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေလွ်ာက္ထားရယူရျခင္း၊ ထိုသို႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လည္း ၾကန္႔ၾကာမႈ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ သာသနာေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ပညာေရး၊စီးပြားေရးကိစၥမ်ားတြင္ မလိုလားအပ္ေသာ အခက္အခဲမ်ားႀကံဳေတြ႕ေနၾကရ ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တစ္ဘက္ႏိုင္ငံမွ လာေရာက္သည့္ လူ၀င္လူထြက္ ျပႆနာရွိေန သျဖင့္ လံုၿခံဳေရးအရ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္  ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား၊ ႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ား မလိုလားအပ္ေသာအခက္အခဲမ်ားႀကံဳေတြ႕ရျခင္းမရွိရေလေအာင္ နည္းလမ္းရွာႀကံေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကား အပ္ပါသည္။ 

 

 ပန္ၾကားခ်က္(၄)
ေဆာ္ဒီအေရးဗီးယားႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္၍“ဟဂ်္”ျပဳျခင္းကိစၥ

 

၄။     “ဟဂ်္”ျပဳျခင္းသည္ အစၥလာမ္သာသနာ၏ ပဥၥမေျမာက္ အဓိကမ႑ိဳင္ျဖစ္ပါသည္။ တတ္စြမ္းႏိုင္သူ မြတ္စ္လင္မ္တိုင္းသည္ ေဆာ္ဒီအေရးဗီးယားႏိုင္ငံ၊ မကၠဟ္ၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္၍  “ဟဂ်္” ျပဳရန္ (အနည္းဆံုးတစ္သက္တြင္တစ္ႀကိမ္မွ်)မျပဳမေနရတာ၀န္ရွိပါသည္။ ထို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ  မြတ္စ္လင္မ္မ်ားသည္ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္ေတာ္ကာလမွပင္ ႏွစ္စဥ္ မကၠဟ္ၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္ “ဟဂ်္”ျပဳခ့ဲၾကပါသည္။ထိုသို႔ ဟဂ်္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္လည္း  အစိုးရအဆက္ဆက္က ခြင့္ျပဳကူညီပ့ံပိုးေပးခ့ဲၾကပါသည္။ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္  သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဟဂ်္ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းကာ  ဟဂ်္ျပဳႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲပါသည္။ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဟဂ်္ေကာ္မတီ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဟဂ်္ျပဳႏိုင္သည့္ အေရအတြက္မွာ(၃၅၀)ဦးသာျဖစ္သျဖင့္  ဟဂ်္ျပဳလိုသူ အမ်ားစုႀကီးမွာ ဟဂ်္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ဟဂ်္ျပဳၾကရပါသည္။ ဟဂ်္ကိစၥအ၀၀ကို ႏိုင္ငံအလိုက္ “အမီ႐ုလ္ဟဂ်္”ဟုေခၚတြင္ေသာ ဟဂ်္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ (Amirul Hajj-Head of the Hajj)က ေဆာ္ဒီအေရးဗီးယားႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ ၄င္း ဟဂ်္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ တာ၀န္ကို ကမၻာတစ္၀န္း မြတ္စ္လင္မ္အမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရတာ၀န္ ရွိသူမ်ားက ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး မြတ္စ္လင္မ္အနည္းစုေနထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ အစၥလာမ္ဘာသာ ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဟဂ်္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူသည္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူ (သို႔မဟုတ္) ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမဟုတ္ဘဲ သာသနာေရးဦးစီးဌာန အစီအစဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္မည့္ ဟာဂ်ီ(၃၅၀)တို႔အတြက္ ၀န္ေဆာင္ရန္ ကန္ထ႐ိုက္ရရွိခ့ဲေသာ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔အတြက္ ဟဂ်္ျပဳၾကသူမ်ားမွာ မၾကာခဏဆိုသလို ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားႀကံဳေတြ႕ခ့ဲၾကရပါသည္။ (၂၀၁၀)ခုႏွစ္တြင္ ဟာဂ်ီေလာင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ဗီဇာမရသျဖင့္ နစ္နာဆံုး႐ႈံးခ့ဲၾကရပါသည္။ (ယခု၂၀၁၁-ခုႏွစ္တြင္လည္း ေနာက္ထပ္ ဟာဂ်ီေလာင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ မသြားေရာက္ႏိုင္ခ့ဲပါ။) ထို႔အတြက္ သာသနာခ်စ္စိတ္ျဖင့္  မြတ္စ္လင္မ္ထုတစ္ရပ္လံုး အလြန္အမင္း စိတ္ထိခိုက္ ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲေနၾကပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဟဂ်္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  အစၥလာမ္သာသနာ၀င္တို႔ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္ အခဲမ်ားကို ေျပလည္ေျပေပ်ာက္ေစရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။


(က) ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဟဂ်္ျပဳသူ(၃၅၀)အတြက္ကို သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနက လက္ရွိ စီမံေဆာင္ရြက္ေနသက့ဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဟဂ်္ျပဳသူမ်ားအားလံုးအတြက္ကိုလည္း သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနကပင္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္။ (သို႕မဟုတ္)

(ခ) ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဟဂ်္ျပဳသူ(၃၅၀)အတြက္ကို သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနက လက္ရွိ စီမံေဆာင္ရြက္ေနသက့ဲသို႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး က်န္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဟဂ်္ျပဳသူမ်ား အားလံုးအတြက္ကို အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ  အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳ ပံ့ပိုး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္။
 
(ဂ) သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနက တိုက္႐ိုက္ ကိုင္တြယ္၍ စီမံေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေစ၊ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ေစသည္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ “အမီ႐ုလ္ဟဂ်္”ဟုေခၚတြင္ေသာ ဟဂ်္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ (Amirul Hajj-Head of the Hajj)တာ၀န္ကို ဟဂ်္ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူကို တာ၀န္ေပးအပ္ရန္ (လံုး၀) သင့္ေလ်ာ္ျခင္း မရွိပါ။ ဟဂ်္ကိစၥသည္ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ားျပည္သူ၏ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ သာသနာေရးကိစၥျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးမွ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုသာလွ်င္ ဟဂ်္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ တာ၀န္ကို အလွည့္က် တာ၀န္ေပးအပ္ပါရန္။ 
လတာ၀န္ကို အလွည့္က် တာ၀န္ေပးအပ္ပါရန္။ 
 
တာ၀န္ကို အလွည့္က် တာ၀န္ေပးအပ္ပါရန္။

 

ပန္ၾကားခ်က္(၅)
ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္မႈအေထာက္အကူျဖစ္ေစေရးကိစၥ

 

၅။     ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံု စုေ၀းေနထိုင္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးသည္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ေရးကို ေဆာင္ရြက္အပ္ပါသည္။ ယခုအခါ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခြင့္မ်ား တစ္စ တစ္စ တိုးတက္ရရွိလာသျဖင့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ေက်နပ္အားရျဖစ္ၾကရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခြင့္ကို အလြဲအသံုးခ်ကာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏွင့္ တစ္မ်ဳိး၊ ဘာသာတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား အထင္ျမင္လြဲမွားဖြယ္ ပုတ္ခတ္႐ႈတ္ခ်ေစာ္ကားေရးသားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ထိခိုက္ေစကာ မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ ဖြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူႏိုင္ေသာ္လည္း အေရးယူ႐ံုမွ်ျဖင့္ ျပႆနာရပ္မ်ား ေျပလည္သြားႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏွင့္ တစ္မ်ဳိး၊ ဘာသာတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား အခ်င္းခ်င္း ပိုမို သိနားလည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ေထာက္ထားစာနာ ေလးစားမႈ၊ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈမ်ား အစဥ္ရွင္သန္ေနမွသာလွ်င္ ထိုသို႔ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိရေလေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ သတင္းစာမ်ားတြင္  ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ေရးပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား၊ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ေရး ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ဘာသာေပါင္းစံု၏ ဘာသာေရးေဆာင္ရြက္မႈ သတင္းမ်ားကို မၾကာခဏဆိုသလို ေရးသား ထည့္သြင္း ထုတ္လႊင့္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

 

ပန္ၾကားခ်က္(၆)
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ အစၥလာမ့္ေရးရာမ်ား ေတြ႕ဆံုတင္ျပခြင့္ကိစၥ

 

၆။     အထက္၌တင္ျပခ့ဲပါေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အျခားအခက္အခဲအခ်ဳိ႕ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏အႀကီးအကဲျဖစ္ပါေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ႐ိုေသေလးစားစြာ အားကိုးတႀကီး တင္ျပလိုပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအေနျဖင့္ သင့္ျမတ္ေလ်ာ္ကန္ေသာအခ်ိန္အခါတြင္ အစၥလာမ့္ေရးရာမ်ား ေတြ႕ဆံု တင္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။
 

သာသနာေရး၀န္ႀကီးေပးပို႕ေသာလက္ေဆာင္ကို လက္ခံရယူေနစဥ္

 
 

ညီလာခံက်င္းပရာလမ္း အ၀င္မုဒ္ဦး

 

 

 

 

 

 

 

ဆက္စပ္ အေၾကာင္းအရာ