THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

လူငယ္ေတြ႔ဆံုုပြဲမ်ားက်င္းပရန္ အစၥလာမ္ေကာင္စီ စီစဥ္ေန

အလ္ဟာဂ်္ ဦးတင္ေမာင္သန္း (အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ - အစၥလာမ္ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္)

အလ္ဟာဂ်္ ဦးတင္ေမာင္သန္း (အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ - အစၥလာမ္ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္)

 

လူငယ္ေတြ႔ဆံုုပြဲမ်ားက်င္းပရန္ အစၥလာမ္ေကာင္စီ စီစဥ္ေန

 

 

ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၆
ကိုုေပါက္၊ေမဦး

ေျပာင္းလဲတုုိးတက္လာသည့္ေခတ္အေျခအေနအရ မိမိတုုိ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုုိးတက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကိုု ဘက္ေပါင္းစံုုမွ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုုင္ေရးရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ လူငယ္ေတြ႔ဆံုုပြဲမ်ားကိုု အစၥလာမ္သာသာနာေရးရာေကာင္စီ တိုုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႔စည္းထားႏိုုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုုပါအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကေျပာသည္။

“ေျပာင္းလဲလာတဲ့ေခတ္ကာလအေျခအေနအရရယ္၊လူႀကီးေတြႏိုုင္သေလာက္လုုပ္တာနဲ႔လည္း လံုုေလာက္မႈမ႐ွိေတာ့ဘူး။အမ်ိဳးသားရယ္ အမ်ိဳးသမီးရယ္ လူငယ္ရယ္ ဒီေထာင့္သံုုးေထာင့္လံုုး တက္ညီလက္ညီပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မွသာလွ်င္ ဒီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကတုုိးတက္မယ္ဆိုုတာကိုုလက္ခံတယ္”ဟုု အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ေမာင္သန္းက Myanmar Muslim Media သိုု႔ေျပာသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္းအဆင့္ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ အဖြဲ႔ခြဲမ်ားရွိသည့္ ေဒသ ၁၀ ခုုအတြင္းမွ လူငယ္မ်ားေတြ႔ဆံုုပြဲကိုု က်င္းပႏိုုင္ရန္စီစဥ္ေနၿပီး ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္တြင္ ယေန႔က်င္းပသည့္ပြဲသည္ ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသႀကီးအတြက္က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ပြဲဦးထြက္ေတြ႔ဆံုုပြဲလည္းျဖစ္သည္။

“အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕ လႈပ္႐ွားတဲ့ ပံုုစံေတြကိုုသိရပါတယ္။လူငယ္ေတြရဲ႕ပညာေရးကိုု ဘယ္လုုိမ်ဳိးပံ့ပိုုးေနတယ္ဆိုုတာကိုုလည္းသိရပါတယ္။ဘာသာေရးကေနပညာေရးကိုုဘယ္လိုုေတြသင္ယူသင့္တယ္ဆိုုတာကိုုလည္းသိရပါတယ္” ဟုု ရန္ကုုန္တုုိင္းေဒသႀကီးလူငယ္ေတြ႕ဆံုုပြဲသိုု႔တက္ေရာက္သည့္ မသီတာမင္းက သူ၏ အေတြ႔အႀကံဳကိုုေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ ၂ ခုုမွလြဲၿပီး အျခားေနရာေဒသမ်ားကိုုကိုုယ္စားျပဳသည့္ လူငယ္ေတြ႔ဆံုုပြဲမ်ားကိုေဒသတစ္ခုုခ်င္းစီအလုုိက္ျဖစ္ေစ နီးစပ္ရာစုုေပါင္းကာျဖစ္ေစ ျပဳလုုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

“သူတိုု႔ရဲ႕ ထက္ျမက္တဲ့ညာဏ္ ဆန္းသစ္တဲ့နည္းပညာပိုုင္းဆိုုင္ရာအခ်က္အလက္ ေတြ ဒီအကူအညီေတြကိုုလိုုခ်င္တယ္။လက္ရွိကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ရွိေနတဲ့အဖြဲ႔အစည္းမွာ လူငယ္ေတြရဲ႕ အားဟာ အရမ္းနည္းေနတာကိုု ေတြ႔ရတယ္”ဟုု ဦးတင္ေမာင္သန္းက သံုုးသပ္သည္။

ရန္ကုုန္တုုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္တြင္က်င္းပသည့္ လူငယ္ေတြ႔ဆံုုပြဲသိုု႔ လူႀကီးလူငယ္ တစ္ရာ၀န္းက်င္တက္ေရာက္သည္။

“အဓိကကေတာ့ လုုပ္မယ္လုုိ႔ေျပာထားတာေတြကိုု လုုပ္ဖိုု႔လုုိတယ္။လူႀကီးေတြမွာ အေတြ႔အႀကံုရွိတယ္။လူငယ္ေတြမွာေတာ့ ဘယ္လုုိေခၚမလဲ စိတ္ဓာတ္႐ွိတယ္ေပါ့။စြမ္းအင္ပုုန္းေတြ လူငယ္ေတြမွာ႐ွိတယ္။အဲဒီ့ႏွစ္ခုုကိုု ေပါင္းၿပီးလုုပ္ေဆာင္ဖိုု႔ လိုုေနတာပါ”ဟုုလည္း ယေန႔အခမ္းအနားသိုု႔တက္ေရာက္သည့္ ကိုု၀င္းႏိုုင္က သူ၏အျမင္ကိုု Myanmar Muslim Media သိုု႔ေျပာသည္။

ဓာတ္ပံုု၊ ကိုုေပါက္(Myanmar Muslim Media Cj)

မူရင္းလင့္ - https://www.myanmarmuslim.net/%e1%80%90%e1%80%af%e1%80%af%e1%80%ad%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%80%b7%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%94%e1%80%9a%e1%80%b9-%e1%81%88-%e1%80%b1/