THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL ( HQ )

လူ႔အခြင့္အေရးျပည့္၀သည့္ႏိုုင္ငံေတာ္ျဖစ္လာေစေရး ေတာင္းဆုုေခြ်ေပးရန္ ဟာဂ်ီေလာင္းမ်ားအား မြတ္စလင္မ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားတုုိက္တြန္း

လူ႔အခြင့္အေရးျပည့္၀သည့္ႏိုုင္ငံေတာ္ျဖစ္လာေစေရး ေတာင္းဆုုေခြ်ေပးရန္ ဟာဂ်ီေလာင္းမ်ားအား မြတ္စလင္မ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားတုုိက္တြန္း

 

ေအာင္စ်ာန္သစ္
ၾသဂုုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၆
Myanmar Muslim Media

လူ႔အခြင့္အေရးျပည့္၀သည့္ႏိုု္င္ငံေတာ္ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ႏိုု္င္ငံကိုုယ္စားျပဳဟာဂ်ီေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ဟာ့ဂ်္က်င့္စဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္ထံေတာင္းဆုုေခြ်ေပးၾကပါရန္ အစၥလာမ္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက တိုုက္တြန္းေျပာၾကားလုုိက္သည္။

“အထူးေမတၱာရပ္ခံလိုုတာကေတာ့ျမန္မာျပည္ရဲ႕မ်က္ေမွာက္အေျခအေန၊မြတ္စလင္မ္ေတြ ရဲ႕မ်က္ေမွာက္အေျခအေနကိုုဟာဂ်ီေလာင္းမ်ားအားလံုုးသိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ဒီမိုုကေရစီျပည့္၀တဲ့ႏိုုင္ငံေတာ္ျဖစ္လာဖိုု႔ႏိုုင္ငံသားေတြလက္ရွိရင္ဆိုုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ေဘးဒုုကၡအႏၱရာယ္ဆိုုးေတြကေနအျမန္ဆံုုးလြတ္ေျမာက္ဖိုု႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေအာင္ျမင္ဖိုု႔ အထူးဆုုေတာင္းပတၱနာျပဳခဲ့ၾကဖိုု႔ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္”ဟုု ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဟဂ်္ေစလြတ္ေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးတင္ေမာင္သန္းက ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားတြင္အထက္ပါအတုုိင္းပန္ၾကားလိုုက္သည္။

အခမ္းအနားသိုု႔ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုုယ္စား ဒုုညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုုင္းေအာင္ျမတ္ကလည္း ျမန္မာဟာဂ်ီမ်ားအေနျဖင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာျဖင့္ဟာ့ဂ်္က်င့္စဥ္မ်ားကိုုေအာင္ျမင္စြာက်င့္ႀကံႏိုုင္ပါေစေၾကာင္းလည္း ဂုုဏ္ျပဳအမွာစကားတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာဟာဂ်ီေလာင္းမ်ားဟာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးက်င့္စဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ တစ္ဦးျခင္းယံုုၾကည္ခံယူခ်က္အရဘာသာေရးကိစၥသက္သက္သြားေရာက္ၾကတာျဖစ္တဲ့အတြက္ႏိုုင္ငံေတာ္မွခ်မွတ္ထားတဲ့ဥပေဒနည္းဥပေဒမ်ားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနဲ႔ဆန္႔က်င္တဲ့စီးပြားေရးႏိုုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမ႐ွိေအာင္အထူးဂရုုျပဳဖိုု႔မွာၾကားလိုုပါတယ္”ဟုုလည္း သာသနာေရး၀န္ႀကီးကိုု္ယ္စား အခမ္းအနားတက္ေရာက္သည့္ ဒုုညြန္ခ်ဳပ္ ဦးစိုုးမင္းထြန္းက ဂုုဏ္ျပဳအမွာစကားတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာလူမ်ိဳးဘာသာမခြဲျခားဘဲႏိုုင္ငံသားခ်င္းခ်စ္ခင္စည္းလံုုးလာေအာင္ ၊ႏိုုင္ငံသားရဲ႕တန္ဖိုုးကိုု ႏိုုင္ငံေတာ္ႏွင့္တကြ ႏိုုင္ငံသားအားလံုုးက တစ္ဦးကိုုတစ္ဦးေထာက္ထားစာနာအျပန္အလွန္ခ်စ္ခင္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာေအာင္ဆုုေတာင္းေပးၾကပါလိုု႔ေမတၱာရပ္ခံရင္းနိဂံုုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္”ဟုု ဦး၀ဏၰေရႊကဟဂ်္ေစလႊတ္ေရးႀကီးၾကပ္မႈကာ္မတီကိုုယ္စားေက်းဇူးတင္စကားတြင္ အထက္ပါအတုုိင္း ေျပာၾကားသည္။

အခမ္းအနားသိုု႔ ျမန္မာဟာဂ်ီ(မဲဟာဂ်ီ)ေလာင္းမ်ား ၊ဟာ့ဂ်္ေစလႊတ္ေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမွတာ၀န္ ရွိသူမ်ား၊သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနဒုုတိယညြန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္တိုု႔အပါအ၀င္ အျခားဖိတ္ၾကားထားသည့္ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားတက္ေရာက္သည္။

၂၁ ပင္လံုုညီလာခံေအာင္ျမင္ေစရန္အျပင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား အေပၚက်ေရာက္ေနသည့္ အမုုန္းစကားမ်ားေပ်ာက္ၿပီး ျပည္သူျပည္သားမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ သံသယမ်ားေပ်ာက္ကာ ယံုုၾကည္မႈမ်ားတိုုးပြားေစရန္အတြက္လည္း ဟဂ်္ေစလႊတ္ေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၀င္ အယ္ဟာ့ဂ်္ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ကလည္း အခမ္းအနားအပိတ္ ဆုုမြန္ဒုုအာတြင္ထည့္သြင္းေတာင္းဆိုုခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွသည္ NLD အစိုုးရအုုပ္ခ်ဳပ္သည့္လက္ရွိကာလအထိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအေပၚလူစုုလူေ၀းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္သည့္လုုပ္ရပ္မ်ား မၾကာခနျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေသာ္လည္း အုုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ထိေရာက္သည့္အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုုပ္ေလ့မ႐ွိသည့္ႏိုုင္ငံျဖစ္သည္။