THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

မြတ္စလင္မ္မ်ား အခြင့္အေရးအမ်ားဆံုုး ဆံုုးရံႈးေနဆဲဟုု ေခါင္းေဆာင္မ်ားသံုုးသပ္

အလ္ဟာဂ်္ ဦးတင္ေမာင္သန္း (အစၥလာမ္ေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္) 

NLD ကိုု အေကာင္းဆံုုးအစိုုးရအျဖစ္ရႈျမင္ေသာ္လည္း 

မြတ္စလင္မ္မ်ား အခြင့္အေရးအမ်ားဆံုုး ဆံုုးရံႈးေနဆဲဟုု ေခါင္းေဆာင္မ်ားသံုုးသပ္

 

ေအာင္စ်ာန္သစ္၊ဆူးနီ
စက္တင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၆
Myanmar Muslim Media

လက္ရွိအစိုုးရသည္ အစိုုးရေခတ္အဆက္ဆက္အေကာင္းဆံုုးအစိုုးရျဖစ္ေသာ္လည္း အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္အေျခအေနဖန္တီးမေပးႏိုုင္ေသးေၾကာင္း ဘာသာေရးႏွင့္ႏိုုင္ငံေရးနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ထင္ရွားသည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ပုုဂၢိဳလ္မ်ားကသံုုးသပ္လိုုက္သည္။

“လက္ရွိအစိုုးရသည္ အစိုုးရေခတ္အဆက္ဆက္မွာအေကာင္းဆံုုး အစိုုးရလိုု႔ေတာ့ သံုုးသပ္လုုိ႔ရတယ္။ဒါေပမယ့္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြအေပၚလက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနကိုု လံုုး၀ေက်နပ္မႈမရွိဘူးလုုိ႔ပဲသံုုးသပ္တယ္” ျမန္မာမြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ား(ဘာသာေရး)အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးျမင့္ထြန္းက အဖြဲ႔ ၇၁ ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ေျပာသည္။
အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြကိုုတစ္မ်ိဳးဆက္ဆံ တျခားဘာသာ၀င္ေတြကိုုတစ္မ်ိဳးဆက္ဆံတဲ့အေျခအေနက ယေန႔အခ်ိန္အထိမပေပ်ာက္ေသးေသာ္လည္းပေပ်ာက္မည့္အေရးကိုုခပ္ေရးေရးေမွ်ာ္လင့္မိေၾကာင္း မ.မ.လ ဥကၠဌဦးျမင့္ထြန္းကအထက္ပါအခမ္းအနားတြင္ေျပာသည္။

လက္ရွိအစိုုးရသည္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအေရးသာမက တစ္ႏိုုင္ငံလံုုးအေရးကိုုလည္း အားရေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းေအာင္မေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ေသး ေသာ္လည္းအစိုးရတာဝန္ယူသည့္ကာလမွာ လပိုင္းမွ်သာရွိေသးသျဖင့္ေရရွည္တြင္ တစတစတိုး ၍ အေျခေကာင္းမ်ားျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ေဆာင္နိုင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊လတ္တေလာ အားရေက်နပ္သည့္ အခ်က္မွာေတာ္လွန္ေကာင္စီေခတ္မွနအဖေခတ္အထိအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အာဏာရွင္အစိုးရနွင့္ ဦးသိန္းစိန္၏ဟန္ျပဒမိုကေရစီ ဖားတစ္ပိုင္း-ငါးတစ္ပိုင္းအစိုးရမ်ားလို လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးမုန္းတီးေရးဝါဒျဖန္႔မႈမ်ားနွင့္ပဋိပကၡာဖန္တီးမႈမ်ားကိုေနာက္ကြယ္ကကူညီအားေပးမႈမ်ားႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္က်က် အစိုးကိုယ္တိုင္ခြဲျခားဖိနွိပ္မႈမ်ိဳးယခုအစိုးရမွလုပ္ကိုင္ေနတာမ်ိဳးမေတြ႕ရေသးသျဖင့္ အထိုက္အေလွ်ာက္စိတ္သာမႈရေၾကာင္း၊သိုု႔ေသာ္လက္ရွိအခ်ိန္တြင္
အခြင့္အေရးဆံုုးရႈံးမႈအမ်ားဆံုုးမွာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ေနသည္ဟုု သာသနာေရးရာေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ေမာင္သန္းက သံုုးသပ္သည္။

“ဘာသာေရးကိုုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံတာေတြလံုုး၀ေပ်ာက္သြားေအာင္အစိုုးရကလုုပ္ဖိုု႔ လိုုေသးတယ္။လုုပ္မယ္လိုု႔လည္းယံုုတယ္။အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြကေတာ့ အခက္အခဲအမ်ားဆံုုး အခြင့္အေရးဆံုုးရံးမႈအမ်ားဆံုုးေပါ့၊ဒါေတြကိုု အစိုုးရက အခ်ိန္ယူၿပီးကုုစားေပးမယ္လိုု႔ယံုုတယ္”ဟုု ဦးတင္ေမာင္သန္းက Myanmar Muslim Media သိုု႔ေျပာသည္။
NLD အစိုုးရသည္ ၁၉ ၆၂ ခုုႏွစ္ ဦးေန၀င္းအာဏာသိမ္းအစိုုးရေခတ္မွသည္ ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရေခတ္အတြင္းရွိ အစိုုးရအဆက္ဆက္ထက္ ေကာင္းမြန္သည့္အစိုုးရအျဖစ္သာ သတ္မွတ္ႏိုုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္ေခတ္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခါစ အစိုုးရေခတ္ကိုုမႈယခုုအခ်ိန္တြင္မမွီေသးဟုုလည္း ဦးတင္ေမာင္သန္းကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္တည္ေဆာက္ေရးကာလတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ယခုုအခ်ိန္တြင္ NLDအစိုုးရအေပၚ အေကာင္းအဆိုုးကိုု ယတိျပတ္ သံုုးသပ္ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်သင့္သည့္ကာလမဟုုတ္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ ရပိုုင္ခြင့္ေတာင္းလိုုလွ်င္ တာ၀န္ပိုုင္းလည္းေက်ပြန္ရန္လိုုေၾကာင္း အစၥလာမ့္ဓမၼကထိက ဆရာဦးေအးလြင္က ေျပာသည္။

“အႏွစ္ ၆၀ စနစ္တက်ဖ်က္ဆီးျခင္းခံထားရတဲ့ကိစၥရပ္တစ္ခုုျဖစ္ေနပါတယ္။စာအုုပ္ထဲမွာကေတာ့ ႏိုုင္ငံသားတစ္ဦးသည္ ဘာသာကိုုအေၾကာင္းျပဳ၍ျဖစ္ေစ လူမ်ိဳးကိုုအေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားခံရျခင္းမ႐ွိေစရဆိုုတာရွိတယ္။အဲဒီ့အဆင့္အထိေရာက္ေအာင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးႀကိဳးစားယူရဦးမွာေပါ့”ဟုု ရခိုုင္ျပည္နယ္အႀကံေပးေကာ္မရွင္တြင္ပါ၀င္သူ ဆရာဦးေအးလြင္က Myanmar Muslim Media သိုု႔ေျပာသည္။

အာဏာရွင္စစ္အစိုုးရအဆက္ဆက္သည္ မိမိတိုု႔အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကိုု ဓားစာခံအျဖစ္အသံုုးျပဳခဲ့ေၾကာင္းလည္း ႏိုုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွထင္ရွားသည့္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ဦးထြန္းၾကည္ကေျပာသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုုးရ(ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရ)လက္ထက္မွာလည္း အာဏာတည္တံ့ခိုုင္ၿမဲေရးအတြက္ အလြန္တရာမွ်အကဲဆတ္တဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြကိုု အသံုုးခ်ခဲ့တယ္၊အခုုလည္း အာဏာကိုု လက္လြတ္ဆံုုးရံႈးလိုုက္ရေသာ္ျငားလည္း ပဋိပကၡေတြ မတည္ၿငိမ္မႈေတြအေပၚမွာ ဖန္တီးေနျခင္းအားျဖင့္ သူတိုု႔ရဲအာဏာကိုု အနာဂတ္ဆီဆက္လက္သယ္ေဆာင္သြားဖိုု႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိလုုပ္ေနတယ္လိုု႔သံုုးသပ္တယ္”ဟုု ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းဦးထြန္းၾကည္ကေ၀ဖန္သည္။
တိုုင္းျပည္၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလကိုုဖ်က္ဆီးလိုုသူတုုိ႔က အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကိုု သားေကာင္သဖြယ္အသံုုးျပဳေနသျဖင့္ ဦးစီးေနသည့္ NLD အစိုုးရအေပၚအားလံုုးကအျမင္ေရာက္ျခင္းသာျဖစ္ေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္ဟုု တရားလြတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳကသံုုးသပ္သည္။

“ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကိုုထိပါးလာတဲ့အေပၚစိတ္လည္းမေကာင္းဘူး။ေက်လည္းမေက်နပ္ဘူး။လ၀က ကိစၥၾကည့္လိုုက္ရင္လည္း မြတ္စလင္မ္ေတြကိုုပဲ(NVC ကဒ္ကိစၥကိုုရည္ညြန္း)၊ကြဲျပားမႈေတြအေပၚမွာ ပူးေပါင္းလုုပ္ခ်င္စိတ္မရွိၾကဘူးလား။ႏွစ္ဘက္လံုုးေတာ့လိုုတာေပါ့ေနာ္။အကုုန္လံုုးဆိုုးေနတာေတာ့မဟုုတ္ပါဘူး”ဟုု ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳကသံုုးသပ္သည္။

အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ႏိုုင္ငံသားကဒ္ကိစၥတြင္ ကိုုးကြယ္သည့္ဘာသာအေပၚအေျခခံကာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ၊အစၥလာမ့္ပံုုရိပ္မွန္ကိုု ဖ်က္ဆီးေနသည့္ အမုုန္းစကားျဖန္႔ေ၀မႈမ်ားအေပၚ ထိေရာက္သည့္တားဆီးမႈမျပဳႏိုုင္ေသးျခင္း၊ သူရဲသမိန္ေက်းရြာႏွင့္ ဖားကန္႔လံုုးခင္းေဒသတိုု႔တြင္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ာအေပၚ NLD အစိုုးရလက္ထက္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုု႔ကိုု ထိေရာက္စြာကိုုင္တြယ္ႏိုုင္မႈမရွိ္ျခင္းတုုိ႔သည္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ေက်နပ္ဖြယ္ရာမေကာင္းသည့္အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အထက္ပါ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားကေျပာၾကားသည္။