THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL ( HQ )

မြတ္စလင္မ္မ်ား အခြင့္အေရးအမ်ားဆံုုး ဆံုုးရံႈးေနဆဲဟုု ေခါင္းေဆာင္မ်ားသံုုးသပ္

အလ္ဟာဂ်္ ဦးတင္ေမာင္သန္း (အစၥလာမ္ေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္) 

NLD ကိုု အေကာင္းဆံုုးအစိုုးရအျဖစ္ရႈျမင္ေသာ္လည္း 

မြတ္စလင္မ္မ်ား အခြင့္အေရးအမ်ားဆံုုး ဆံုုးရံႈးေနဆဲဟုု ေခါင္းေဆာင္မ်ားသံုုးသပ္

 

ေအာင္စ်ာန္သစ္၊ဆူးနီ
စက္တင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၆
Myanmar Muslim Media

လက္ရွိအစိုုးရသည္ အစိုုးရေခတ္အဆက္ဆက္အေကာင္းဆံုုးအစိုုးရျဖစ္ေသာ္လည္း အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္အေျခအေနဖန္တီးမေပးႏိုုင္ေသးေၾကာင္း ဘာသာေရးႏွင့္ႏိုုင္ငံေရးနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ထင္ရွားသည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ပုုဂၢိဳလ္မ်ားကသံုုးသပ္လိုုက္သည္။

“လက္ရွိအစိုုးရသည္ အစိုုးရေခတ္အဆက္ဆက္မွာအေကာင္းဆံုုး အစိုုးရလိုု႔ေတာ့ သံုုးသပ္လုုိ႔ရတယ္။ဒါေပမယ့္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြအေပၚလက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနကိုု လံုုး၀ေက်နပ္မႈမရွိဘူးလုုိ႔ပဲသံုုးသပ္တယ္” ျမန္မာမြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ား(ဘာသာေရး)အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးျမင့္ထြန္းက အဖြဲ႔ ၇၁ ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ေျပာသည္။
အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြကိုုတစ္မ်ိဳးဆက္ဆံ တျခားဘာသာ၀င္ေတြကိုုတစ္မ်ိဳးဆက္ဆံတဲ့အေျခအေနက ယေန႔အခ်ိန္အထိမပေပ်ာက္ေသးေသာ္လည္းပေပ်ာက္မည့္အေရးကိုုခပ္ေရးေရးေမွ်ာ္လင့္မိေၾကာင္း မ.မ.လ ဥကၠဌဦးျမင့္ထြန္းကအထက္ပါအခမ္းအနားတြင္ေျပာသည္။

လက္ရွိအစိုုးရသည္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအေရးသာမက တစ္ႏိုုင္ငံလံုုးအေရးကိုုလည္း အားရေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းေအာင္မေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ေသး ေသာ္လည္းအစိုးရတာဝန္ယူသည့္ကာလမွာ လပိုင္းမွ်သာရွိေသးသျဖင့္ေရရွည္တြင္ တစတစတိုး ၍ အေျခေကာင္းမ်ားျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ေဆာင္နိုင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊လတ္တေလာ အားရေက်နပ္သည့္ အခ်က္မွာေတာ္လွန္ေကာင္စီေခတ္မွနအဖေခတ္အထိအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အာဏာရွင္အစိုးရနွင့္ ဦးသိန္းစိန္၏ဟန္ျပဒမိုကေရစီ ဖားတစ္ပိုင္း-ငါးတစ္ပိုင္းအစိုးရမ်ားလို လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးမုန္းတီးေရးဝါဒျဖန္႔မႈမ်ားနွင့္ပဋိပကၡာဖန္တီးမႈမ်ားကိုေနာက္ကြယ္ကကူညီအားေပးမႈမ်ားႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္က်က် အစိုးကိုယ္တိုင္ခြဲျခားဖိနွိပ္မႈမ်ိဳးယခုအစိုးရမွလုပ္ကိုင္ေနတာမ်ိဳးမေတြ႕ရေသးသျဖင့္ အထိုက္အေလွ်ာက္စိတ္သာမႈရေၾကာင္း၊သိုု႔ေသာ္လက္ရွိအခ်ိန္တြင္
အခြင့္အေရးဆံုုးရႈံးမႈအမ်ားဆံုုးမွာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ေနသည္ဟုု သာသနာေရးရာေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ေမာင္သန္းက သံုုးသပ္သည္။

“ဘာသာေရးကိုုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံတာေတြလံုုး၀ေပ်ာက္သြားေအာင္အစိုုးရကလုုပ္ဖိုု႔ လိုုေသးတယ္။လုုပ္မယ္လိုု႔လည္းယံုုတယ္။အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြကေတာ့ အခက္အခဲအမ်ားဆံုုး အခြင့္အေရးဆံုုးရံးမႈအမ်ားဆံုုးေပါ့၊ဒါေတြကိုု အစိုုးရက အခ်ိန္ယူၿပီးကုုစားေပးမယ္လိုု႔ယံုုတယ္”ဟုု ဦးတင္ေမာင္သန္းက Myanmar Muslim Media သိုု႔ေျပာသည္။
NLD အစိုုးရသည္ ၁၉ ၆၂ ခုုႏွစ္ ဦးေန၀င္းအာဏာသိမ္းအစိုုးရေခတ္မွသည္ ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရေခတ္အတြင္းရွိ အစိုုးရအဆက္ဆက္ထက္ ေကာင္းမြန္သည့္အစိုုးရအျဖစ္သာ သတ္မွတ္ႏိုုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္ေခတ္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခါစ အစိုုးရေခတ္ကိုုမႈယခုုအခ်ိန္တြင္မမွီေသးဟုုလည္း ဦးတင္ေမာင္သန္းကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္တည္ေဆာက္ေရးကာလတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ယခုုအခ်ိန္တြင္ NLDအစိုုးရအေပၚ အေကာင္းအဆိုုးကိုု ယတိျပတ္ သံုုးသပ္ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်သင့္သည့္ကာလမဟုုတ္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ ရပိုုင္ခြင့္ေတာင္းလိုုလွ်င္ တာ၀န္ပိုုင္းလည္းေက်ပြန္ရန္လိုုေၾကာင္း အစၥလာမ့္ဓမၼကထိက ဆရာဦးေအးလြင္က ေျပာသည္။

“အႏွစ္ ၆၀ စနစ္တက်ဖ်က္ဆီးျခင္းခံထားရတဲ့ကိစၥရပ္တစ္ခုုျဖစ္ေနပါတယ္။စာအုုပ္ထဲမွာကေတာ့ ႏိုုင္ငံသားတစ္ဦးသည္ ဘာသာကိုုအေၾကာင္းျပဳ၍ျဖစ္ေစ လူမ်ိဳးကိုုအေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားခံရျခင္းမ႐ွိေစရဆိုုတာရွိတယ္။အဲဒီ့အဆင့္အထိေရာက္ေအာင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးႀကိဳးစားယူရဦးမွာေပါ့”ဟုု ရခိုုင္ျပည္နယ္အႀကံေပးေကာ္မရွင္တြင္ပါ၀င္သူ ဆရာဦးေအးလြင္က Myanmar Muslim Media သိုု႔ေျပာသည္။

အာဏာရွင္စစ္အစိုုးရအဆက္ဆက္သည္ မိမိတိုု႔အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကိုု ဓားစာခံအျဖစ္အသံုုးျပဳခဲ့ေၾကာင္းလည္း ႏိုုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွထင္ရွားသည့္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ဦးထြန္းၾကည္ကေျပာသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုုးရ(ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရ)လက္ထက္မွာလည္း အာဏာတည္တံ့ခိုုင္ၿမဲေရးအတြက္ အလြန္တရာမွ်အကဲဆတ္တဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြကိုု အသံုုးခ်ခဲ့တယ္၊အခုုလည္း အာဏာကိုု လက္လြတ္ဆံုုးရံႈးလိုုက္ရေသာ္ျငားလည္း ပဋိပကၡေတြ မတည္ၿငိမ္မႈေတြအေပၚမွာ ဖန္တီးေနျခင္းအားျဖင့္ သူတိုု႔ရဲအာဏာကိုု အနာဂတ္ဆီဆက္လက္သယ္ေဆာင္သြားဖိုု႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိလုုပ္ေနတယ္လိုု႔သံုုးသပ္တယ္”ဟုု ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းဦးထြန္းၾကည္ကေ၀ဖန္သည္။
တိုုင္းျပည္၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလကိုုဖ်က္ဆီးလိုုသူတုုိ႔က အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကိုု သားေကာင္သဖြယ္အသံုုးျပဳေနသျဖင့္ ဦးစီးေနသည့္ NLD အစိုုးရအေပၚအားလံုုးကအျမင္ေရာက္ျခင္းသာျဖစ္ေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္ဟုု တရားလြတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳကသံုုးသပ္သည္။

“ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကိုုထိပါးလာတဲ့အေပၚစိတ္လည္းမေကာင္းဘူး။ေက်လည္းမေက်နပ္ဘူး။လ၀က ကိစၥၾကည့္လိုုက္ရင္လည္း မြတ္စလင္မ္ေတြကိုုပဲ(NVC ကဒ္ကိစၥကိုုရည္ညြန္း)၊ကြဲျပားမႈေတြအေပၚမွာ ပူးေပါင္းလုုပ္ခ်င္စိတ္မရွိၾကဘူးလား။ႏွစ္ဘက္လံုုးေတာ့လိုုတာေပါ့ေနာ္။အကုုန္လံုုးဆိုုးေနတာေတာ့မဟုုတ္ပါဘူး”ဟုု ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳကသံုုးသပ္သည္။

အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ႏိုုင္ငံသားကဒ္ကိစၥတြင္ ကိုုးကြယ္သည့္ဘာသာအေပၚအေျခခံကာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ၊အစၥလာမ့္ပံုုရိပ္မွန္ကိုု ဖ်က္ဆီးေနသည့္ အမုုန္းစကားျဖန္႔ေ၀မႈမ်ားအေပၚ ထိေရာက္သည့္တားဆီးမႈမျပဳႏိုုင္ေသးျခင္း၊ သူရဲသမိန္ေက်းရြာႏွင့္ ဖားကန္႔လံုုးခင္းေဒသတိုု႔တြင္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ာအေပၚ NLD အစိုုးရလက္ထက္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုု႔ကိုု ထိေရာက္စြာကိုုင္တြယ္ႏိုုင္မႈမရွိ္ျခင္းတုုိ႔သည္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ေက်နပ္ဖြယ္ရာမေကာင္းသည့္အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အထက္ပါ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားကေျပာၾကားသည္။