THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL ( HQ )

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမျဖစ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီး ထုတ္ျပန္

ဘာသာေရးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို စိတ္လိုက္မာန္ပါမတုံ႔ျပန္ရန္ႏွင့္

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမျဖစ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္

အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီး ထုတ္ျပန္

By

ၿငိမ္းခ်မ္း

On  

Mon, 2017-09-11 06:30

No.1562 Monday, September 11, 2017

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားေနမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဘာသာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကားပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ဘာသာေရးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကိုစိတ္လိုက္မာန္ပါတုံ႔ျပန္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမျဖစ္ေပၚေအာင္ႏုိင္ငံသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးႏွင့္အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာအစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးကျပည္တြင္းရွိအစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားအားစက္တင္ဘာ၁၀ရက္တြင္အသိေပးထုတ္ျပန္သည္။


အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးျပည္တြင္းရွိအစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားအားအထူးအသိေပးျခင္းဟုေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာအခ်က္သံုးခ်က္ပါသည့္ေၾကညာခ်က္ႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္အခ်က္သံုးခ်က္ပါဝင္ေသာသေဘာထားေၾကညာခ်က္ကိုျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာအစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးကထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္း၌ေနထိုင္ေသာအစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားသည္ႏုိင္ငံေတာ္အားအစဥ္ေက်းဇူးသစၥာေစာင့္သိ႐ုိေသကာဘာသာေပါင္းစံုႏုိင္ငံသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ေအးအတူပူအမွ်ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာေနထိုင္ေၾကာင္းအစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားသို႔အထူးအသိေပးပန္ၾကားျခင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားသည္အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကိုလက္မခံဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်၍ႏုိင္ငံတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမျဖစ္ေပၚရန္ႏုိင္ငံသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးႏွင့္အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုအသိေပးထားသည္။ 

အင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ဘာသာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကားမလုိလားအပ္ေသာပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ဘာသာေရးပုတ္ခတ္ေစာ္ကားမႈမ်ား၊လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္လာသည္ကိုေတြ႕ရွိရ၍ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားကိုအစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားအေနျဖင့္လက္ခံယံုၾကည္ျခင္း၊ျဖန္႔ေဝျခင္း၊စိတ္လိုက္မာန္ပါတုံ႔ျပန္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္မိမိတို႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္အဖ်က္အေမွာင့္လုပ္ရပ္မ်ားမသကၤာဖြယ္ရာမ်ားေတြ႕ရွိပါကနီးစပ္ရာအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားသို႔အခ်ိန္မီအသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္ထပ္မံအသိေပးသည္။

‘‘အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးအေနနဲ႔ဒီလိုအၾကမ္းဖက္မႈကိုလက္မခံဘူး။ ဘာသာတရားအရေရာ၊ႏုိင္ငံသားအေနနဲ႔ေရာလက္မခံဘူး။ အခုရခိုင္ကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳ ၿပီးေတာ့ တျခားအရပ္ေဒသေတြမွာလည္း တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ရွိၿပီးသား ရင္းႏွီးမႈေတြကိုမပ်က္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားရဖို႔လိုတာေပါ့။ အဲဒီအတြက္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ၿပီးေတာ့ဘာသာတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုၾကားေျပာတာဆုိတာေတြမလုပ္ၾကေအာင္သတိေပးတာေပါ့’’ဟုျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာအစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးတြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးဦးဝဏၰေရႊကေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ယင္းအဖြဲ႕ကအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္သေဘာထားေၾကညာခ်က္သံုးခ်က္ကိုထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာအစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးကအၾကမ္းဖက္မႈဝါဒကိုမည္သည့္အခ်ိန္ကမွလက္ခံျခင္းမရွိသလိုလံုးဝဆန္႔က်င္ၿပီးအၾကမ္းဖက္သူမ်ားေၾကာင့္ေသဆံုးခဲ့ရေသာအျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအားလံုး၏က်န္ရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္အတူထပ္တူဝမ္းနည္းေၾကကြဲရေၾကာင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ရပ္မ်ားကိုက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းကိုအျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်ၿပီးယင္းအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕သည္ေနျပည္ေတာ္၊ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးအပါအဝင္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားက်ဴးလြန္ရန္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းႏုိင္ငံေတာ္၏သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသျဖင့္စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ရေၾကာင္းပါရိွသည္။

ထို႔အျပင္အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကိုကာကြယ္တားဆီးရန္ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာအစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးကအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ဘာသာေပါင္းစံုႏုိင္ငံသားျပည္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္အတူတစ္သားတည္းစည္းလံုးညီၫြတ္စြာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းထပ္မံထုတ္ျပန္ထားသည္။

‘‘ရခိုင္ကိစၥေျပလည္မွတျခားေနရာေတြလည္းေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနႏိုင္မယ္လို႔ထင္တယ္ေလ။ ရခိုင္ကိစၥမေျပလည္မခ်င္းတျခားေနရာေတြလည္းဂယက္႐ိုက္ေနမွာပဲ။ ရခိုင္ကိစၥကိုေျပလည္ဖို႔အတြက္ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာေတြထဲကလုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ဟာကိုအရင္လုပ္ေပးေစခ်င္တာေပါ့’’ဟုဦးဝဏၰေရႊကအႀကံျပဳသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာအစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးတြင္အိုလမာ-အစၥလာမ္သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္၊ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာေမာ္လဝီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဗဟို)၊ျမန္မာမြတ္စလင္လူငယ္မ်ား(ဘာသာေရး) အဖြဲ႕မမလဌာနခ်ဳပ္၊ျမန္မာမြတ္စလင္အမ်ိဳးသားေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(မအဖ)ဌာနခ်ဳပ္တို႔ပါဝင္သည္။

http://www.7daydaily.com/story/107124