THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

30, Friday - November 2018

အမ်ားျပည္သူသိရွိနိုင္ေစရန္ အသိေပးရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း

၁။        ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံသည္ ေရွးယခင္ကတည္းကပင္ မတူကြဲျပားေသာလူမ်ိုးမ်ား၊ ဘာသာ အသီးသီးမွ ဘာသာဝင္မ်ား ခ်စ္ျကည္ရင္းနွီးစြာ အတူတကြလက္တြဲ၍ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ရပ္တည္ေနထိုင္ခဲ့ ျကပါသည္။

 

၂။        ယခုအခါ  ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္၌ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာလက္တြဲ လာခဲ့ျကသည့္ လူမ်ိုးမ်ားအျကား၊ ဘာသာဝင္မ်ားအျကား နားလည္မႈလြဲမွားေစျပီး ပဋိပကၡ အသြင္ေဆာင္ေသာ အမုန္းစကားမ်ားကို လူမႈကြန္ယက္အင္တာနက္စာမ်က္နွာ၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားကတစ္ဆင့္ ေသြးထိုး လံႈ့ေဆာ္၍ အျကမ္းဖက္အသြင္သို့ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိေအာင္ ဖန္တီးလ်က္ရွိပါသည္။

 

၃။        သာသနာေရးနွင့္ယဉ္ေက်းမႈဝန္ျကီးဌာနသည္ နိုင္ငံေတာ္အတြင္း မတူကြဲျပားေသာ လူမ်ိုးအခ်င္းခ်င္း၊ ဘာသာဝင္အခ်င္းခ်င္း အမုန္းတရားလက္ကိုင္မထားေရး၊ ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ဘာသာ ေပါင္းစံုခ်စ္ျကည္ညီညြတ္ေရးအဖြဲ့ (ျမန္မာနိုင္ငံ)အား ဗဟို၊ တိုင္းေဒသျကီး/ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ျမို့နယ္အဆင့္ စုစုေပါင္း ၁၂၈ ဖြဲ့ ဖြဲ့စည္းျပီး နိုင္ငံေတာ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ျကည္ညီညြတ္ေရး အတြက္ အထူးျကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

 

၄။      သာသနာေရးနွင့္ယဉ္ေက်းမႈဝန္ျကီးဌာနနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေမတၱာအဖြဲ့မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပူးေပါင္း၍ ပုပ္ရဟန္းမင္းျကီးလႉဒါန္းေသာ အလႉေငြမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အသိုက္အဝန္းမ်ားအျကား ျငိမ္းခ်မ္းစြာ သဟဇာတရွိရွိေနထိုင္ေရး၊ လူမ်ိုးအသီးသီး၊ ဘာသာဝင္အသီးသီးတို့၏ လူမႈဒုကၡမ်ား ေလ်ာ့က် ေစေရးအတြက္ ၃၀.၉.၂၀၁၈ ရက္ေန့တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ့ထံ သြားေရာက္ ေပးအပ္လႉဒါန္းခဲ့ ပါသည္။

 

၅။      င္းအျပင္ သာသနာေရးနွင့္ယဉ္ေက်းမႈဝန္ျကီးဌာန၊ ျငိမ္းခ်မ္းေမတၱာအဖြဲ့တို့ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာ နိုင္ငံတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထြန္းကားရန္နွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ဘာသာေပါင္းစံုျငိမ္းခ်မ္းေရး အျကံျပုေဆြးေနြးဝိုင္းကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန့နွင့္ ၂၂ ရက္ေန့တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့ျပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပဋိပကၡမ်ားမျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

၆။      ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမိုင္ျကီးငူအထူးေဒသ၌ ၂၇.၁၁.၂၀၁၈ ရက္ေန့တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ျမိုင္ျကီးငူ ဆရာေတာ္ ဘဒၵနၱသုဇန၏ အနၱိမအဂၢိဈာပန သာဓုကိဠနပူဇာသဘင္ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးက ဆရာေတာ္ျကီးမ်ားထံ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ျမိုင္ျကီးငူဆရာေတာ္ျကီးသည္ ကရင္ျပည္နယ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ျကိုးပမ္းေတာ္မူခဲ့ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာျဖစ္သည့္အျပင္ သာသနာျပု လုပ္ငန္းမ်ားကို မနားမေနလုပ္ေဆာင္ခဲ့၍ ျကီးမားေသာဆံုးရံႈးမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သျဖင့္ လြန္စြာဝမ္းနည္းေျကာင္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါသည္။  

 

၇။        တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ဘာသာေရးကို အေျခခံသည့္ လူမႈေရးပဋိပကၡမျဖစ္ေအာင္၊ အျခားဘာသာမ်ား ကိုလည္း ပစ္ပယ္ရန္မဟုတ္ေျကာင္းေျပာျကားသည့္အျပင္ အစြန္းေရာက္ဘာသာတရားတစ္ခုဟု သံုးနႈန္းျခင္းမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ သံုးနႈန္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဘာသာအသီးသီး၏ ဘာသာေရးအယူအဆ ျပင္းထန္သူမ်ား ကိုသာ ညွြန္းဆိုသံုးနႈန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

၈။        သာသနာေရးနွင့္ယဉ္ေက်းမႈဝန္ျကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးအေနျဖင့္ မည္သည့္လူမ်ိုး၊ မည္သည့္ ဘာသာအေပၚကိုမွ် ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အလ်ဉ္းမရွိဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ခ်စ္ျကည္ရင္းနွီးေရးကို အစဉ္အျမဲ လက္ကိုင္ထားလ်က္ နိုင္ငံတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ဦးလည္မသုန္ ျကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

 

၉။      သို့ျဖစ္ပါ၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး၏ ေျပာျကားခဲ့သည့္ စကားလံုးအသံုးအနႈန္းအေပၚ သည္းခံ နားလည္စြာျဖင့္ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူျကပါရန္နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ျငိမ္ေရးအတြက္ မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ အတူတစ္ကြ ဆက္လက္ရပ္တည္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအသိေပး ရွင္းလင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

 

သာသနာေရးနွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ျကီးဌာန

 

မူရင္းလင့္ -

http://www.mora.gov.mm/newsview.ASPX?nid=362