THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

ေတာ္၀င္သမိုင္းပညာရွင္ ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးဘရွင္ B.A (HONS),  M.R.A.S,  M.R.N.S

 

 

ဆရာ့ကို ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ရြာေကာက္ရပ္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးဦးဟိန္၊ ေဒၚေစာရင္တုိ႔မွ (၂၇-၁၂-၁၉၁၄)ခုတြင္ဖြားျမင္သည္။

 

အစ္မႀကီး(၂)ဦးႏွင့္ညီမငယ္ (၂)ဦးရွိသည္။ ဆရာသည္ ငယ္စဥ္ကပင္ပညာထူးခၽြန္သည္။

 

(၁၉၃၅)ခု ေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္းကစာေပေလာကႏွင့္နီးစပ္ထိေတြ႕ခဲ့သူျဖစ္သည္။       

 

 ျမန္မာ့အလင္းႏွင့္သူရိယသတင္းစာတုိ႔၏ ယုဒသန္ေကာလိပ္သတင္းေထာက္အျဖစ္ (၁၉၃၅)ခုမွ(၁၉၄၁)ခုအထိ  ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး

 

သတင္းအမ်ား အျပားကိုေရးခဲ့သည္။

 

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀မွာပင္ ေက်းလက္ ေတာရြာျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္Socrates of Schoolအမည္ရွိ

 

စာအုပ္ ကိုျပဳျပင္ဘာသာျပန္သည့္ ေခတ္သစ္မာဃအမည္ရွိစာအုပ္ကုိ(၁၉၃၇) ခုႏွစ္၌ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

 

ယုဒသန္မဂၢဇင္းအတြက္လည္း ေဆာင္းပါး မ်ားေရးခဲ့ၿပီး ျမန္မာစာအယ္ဒီတာအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

 

ျခင္ အမည္ရွိ လက္ေရးမဂၢဇင္း၏ အယ္ဒီတာအျဖစ္လည္း တစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေသးသည္။

 

(၁၉၃၈)ခုတြင္ ဂ်ပ္ဆင္ေကာလိပ္မွ အေရွ႕တိုင္းရာဇ၀င္ျဖင့္၀ိဇၨာ ဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ရခဲ့သည္။

 

(၁၉၃၈-၃၉)ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ မြတ္စ္လင္မ္အသင္း ဥကၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ယူခ့ဲသည္။

 

(၁၉၃၉)ခုႏွစ္တြင္ ေဒါက္တာဦးသာဆုိင္၊ေဒါက္တာအန္ဒရပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်းလက္ ျပဳျပင္ေရးစာတမ္းကို

 

ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ယုဒသန္ေကာလိပ္ ေက်း လက္ျပဳျပင္ေရးအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည္။

 

ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ အာရွ လူငယ္အစည္း႐ုံး၏ ဉာဏဗလမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊

 

တပ္မေတာ္ ပညာေရးအရာရွိအျဖစ္လည္းေကာင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

 

အာရွလူငယ္မ်ား အစည္းအ႐ုံးဌာနခ်ဳပ္လက္ေရြးစင္ေက်ာင္း၊ အာရွလုလင္ေက်ာင္း၊ ပဲခူးစံျပ တပ္ရင္းႏွင့္

 

မဂၤလာဒုံဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္းတုိ႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းႏွင့္ အေရွ႕တိုင္းႏိုင္ငံ့သမိုင္းဘာသာရပ္မ်ားပို႔ခ်သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၁၉၄၄)ခု ႏွစ္တြင္ အာရွလူငယ္စာစဥ္(၁)အျဖစ္ အေရွ႕အာရွ စစ္ႀကီးႏွင့္ သာတူညီမွ် အက်ဳိးခံစားေရးစနစ္ကို ထုတ္ေ၀သည္။

 

အဆုိပါ စာအုပ္ မိတ္ဆက္တြင္ ထုတ္ေ၀သူႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံက -

 

“ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ယုဒသန္ေကာလိပ္မွ ဦးဘရွင္ဆုိလွ်င္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္း၊ သမုိင္းဘာသာ၊ လုိက္စား၀ါသနာပါသူမ်ားႏွင့္

 

ယုဒသန္ ေကာလိပ္ ေက်းလက္ျပဳျပင္ေရးသမားမ်ား၏ နယ္ပယ္တြင္ အထူး ထင္ရွားလူသိမ်ားခဲ့ေလသည္”ဟုလည္းေကာင္း၊

 

“ေက်းလက္ေတာရြာျပဳျပင္ေရး၌လည္း အထူးစိတ္၀င္စားသည့္ အေလ်ာက္ ယုဒသန္ေကာလိပ္ေက်းလက္ျပဳျပင္ေရးအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒

 

အျဖစ္ ကိုယ္တုိင္ပါ၀င္ၿပီး လက္ေတြ႕ ေက်းလက္ ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းကိုလည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသးသည္။ ေက်းလက္ျပဳျပင္ေရးႏွင့္

 

သက္ဆိုင္ေသာေခတ္သစ္မာဃႏွင့္“ျမန္မာျပည္ေက်းလက္ျပဳျပင္ေရး”  စာတမ္းကိုလည္းေရးသားခဲ့သူျဖစ္သည္။”

 

ဟုလည္းေကာင္း၊

 

အေရွ႕အာရွတိုက္လူငယ္အစည္းအ႐ုံး(ဗမာႏိုင္ငံ)၏ဗဟုိအမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၌ ဉာဏဗလတာ၀န္ခံဟူ၍

 

အမႈေဆာင္ တစ္ေနရာထားရွိ ေလရာ ၎င္းေနရာႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆုံးဟု ယူဆၾကၿပီး

 

ဦးဘရွင္ အား ဉာဏဗလတာ၀န္ခံအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားလိုက္သည္။ ဉာဏဗလတာ၀န္ခံအျဖစ္

 

အစည္းအ႐ုံး၏ ဉာဏဗလတာ၀န္ခံ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ဌာနကို ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အျပင္ ေနျပည္ေတာ္

 

လက္ေရြးစင္ေက်ာင္းတြင္လည္း အေရွ႕ အာရွတိုက္တုိင္းျပည္မ်ား၏ သမိုင္းပညာမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ် လ်က္ ရွိေပသည္။

 

ဉာဏဗလ တာ၀န္ခံ ဦးဘရွင္အျဖစ္ႏွင့္ကား အာရွလူငယ္မ်ား၏နယ္တြင္ အေတာ္ပင္ လူသိမ်ားေနေလၿပီ”

 

ဟုလည္းေကာင္း မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပထားသည္။

 

 ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ တုိင္း(၄)ရဲေဘာ္တစ္ဦးအျဖစ္ တိုင္း(၄) သတင္းစာကို ဦးစီးထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

 

ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္မ်ားအတြက္ အရင္းရွင္စနစ္ေပၚေပါက္လာပုံအေၾကာင္းျဖစ္ေသာဥေရာပစီးပြားေရးသမုိင္း အမည္ရွိ

 

က်မ္းတစ္ေစာင္ကိုေရးသားထုတ္ေ၀သည္။

 

 

ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴး ဘရွင္အား မ်ဳိးခ်စ္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ စစ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ခ်ီးျမွင့္ခ့ဲေသာ 

 

 

မ်ဳိးခ်စ္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ အေရးေတာ္ပံု ဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္ (၅-၁၀-၁၉၄၅)

 

 

 

 

စစ္ၿပီးကာလ (၁၉၄၅)ခုႏွစ္တြင္ ဗမာမြတ္စ္လင္မ္အဖြဲ႕အစည္း ေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္တည္ေထာင္စဥ္

 

ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ားကို ေခါင္းေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။

 

တုိင္းျပည္၏ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ လုပ္သင့္ လုပ္ထုိက္သည္မ်ားကို ညႇိႏႈိင္း၍

 

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ျဖစ္ေစလုိေသာဗမာမြတ္စ္လင္မ္ မ်ားဟူေသာစာတမ္းကိုေရးသားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 

ထုတ္ၿပီးမၾကာမီ တပ္မေတာ္သို႔၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

 

စစ္မွတ္တမ္း တပ္မွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊

 

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံဆိုင္ရာျမန္မာစစ္သံမွဴး (ဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္)အျဖစ္ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္သည္။

 

 

 

 

 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ စာေပႏွင့္သမိုင္းေရးရာ သုေတသီလုပ္ငန္းဘက္တြင္ ပိုမိုအားစိုက္ျပန္သည္။

 

(၁၉၄၈)ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမုိင္းကို ေရးသားျပဳစုထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

 

ေနာင္ေသာ္ ထုိစာအုပ္ကို တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္အျဖစ္ ႏွစ္အတန္ၾကာ ျပ႒ာန္းသုံးစြဲခဲ့သည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမိုင္းစာအုပ္တြင္ ေရွးေဟာင္းေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ၿမိဳ႕စားရြာစား ဘုရင္ေခတ္၊ အရင္းရွင္စနစ္၀င္ေခတ္၊

 

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ေခတ္ဟူ၍ အခန္းႀကီး (၄)ခန္းခြဲကာ တင္ျပထားသည္။

 

ရာဇ၀င္ ေ၀ါဟာရအစား(၁၉၃၇ခုႏွစ္က ေကာလိပ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေဖေမာင္တင္ ႏွင့္၊ဂ်ပန္ေခတ္ကပါေမာကၡဦးဘညြန္႔တုိ႔

 

အသုံးျပဳဖူးေသာ) သမုိင္းေ၀ါဟာရ ေနရာမွန္ရေစရန္ဖြင့္ဆိုႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္လည္းေကာင္း၊

 

ထူးျခားေခတ္မီ ေသာ သမုိင္းအျမင္အတြက္ လည္းေကာင္း ထင္ရွားသည္။

 

က်မ္းဦးတြင္ ပါေမာကၡလုစ္၊ ျမန္မာစာပါေမာကၡ ဦးသက္တင္၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေဇာႏွင့္ သခင္ႏုတို႔၏

 

ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳဆုိမိန္႔ထားမႈမ်ားေတြ႕ရသည္။

ဗိုလ္မွဴး ဘရွင္၊ ဦးဘိုေက၊ ဦးဝန္ (ဆရာ မင္းသုဝဏ္)၊ မစၥတာ လု(ခ္)

 

ျမန္မာစာျပဳစုေရးႏွင့္ ဘာသာျပန္ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ေသာအခါ အဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္ပါ၀င္သည္။

 

တပ္မေတာ္တြင္ အမႈထမ္းေနစဥ္အတြင္း စစ္ႏွလုံးဂ်ာနယ္ႏွင့္ ျမ၀တီမဂၢဇင္းတုိ႔တြင္ ယဥ္ေက်းမႈသမုိင္းႏွင့္

 

စစ္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါး အမ်ားေရးခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ခေလးဂ်ာနယ္၊ ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာႏွင့္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတုိ႔တြင္

 

ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္းပါး မ်ားေရးခဲ့သည္။

 

စစ္ပညာဂ်ာနယ္တြင္ စစ္ေရးေဆာင္းပါးမ်ားကို အလ်ဥ္ မျပတ္ေရးခဲ့သည္။

 

 

 

 

 

(၁၉၅၂)ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လုံးဆုိင္ရာ တမန္ေတာ္ေန႔က်င္းပေရး ေကာ္မတီတြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူသည္။

 

ျမန္မာ့အသံမွ အသံလႊင့္ ခြင့္ကို ေကာ္မတီက စတင္တာ၀န္ယူလိုက္သည္။

 

(၁၉၅၄)ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ဖြဲ႕စည္းေသာ ျမန္မာ မြတ္စ္လင္မ္ကေလာင္ရွင္မ်ားအဖြဲ႕က  နာယကအျဖစ္

 

တင္ေျမႇာက္သည္။

 

(၁၉၅၄)ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတိုက္တြန္းအားေပးမႈျဖင့္ အစၥလာမ္သာသနာေရးသက္သက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

 

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ ေသာအခါ

 

ဗဟိုအမႈေဆာင္အျဖစ္ပါ၀င္သည္။ က်မ္းျပဳေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္ လည္းျဖစ္သည္။

 

 

(၁၉၅၆)ခုႏွစ္တြင္ မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ပထမအႀကိမ္အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ ျပည္လုံးကြ်တ္ ညီလာခံႀကီးက

 

အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၿပီး ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိ

 

အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တာ၀န္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

 

 

 

 

(၁၉၅၆)ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစားယူၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္း ေကာ္မရွင္၌

 

က်မ္းျပဳအရာရွိ အျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ့သည္။ အေရွ႕ဖ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့သမိုင္းကထိကအျဖစ္လည္း

 

(၁၉၅၉မွ၆၀ထိ) ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္၌ အမႈထမ္းခဲ့သည္။

 

သမိုင္းေကာ္မရွင္၌ က်မ္းျပဳအရာရွိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ သမိုင္းတံခြန္ဂ်ာနယ္တြင္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာႏွစ္ဘာသာတုိ႔ျဖင့္

 

သုေတသန စာတမ္းမ်ားကို ေရးခဲ့သည္။

 

အေစာဆုံး ပုဂံယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျမန္မာစာ အေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပေသာ ေလာကထိပ္ပန္ စာအုပ္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာ ျဖင့္ေရးခဲ့သည္။

 

“သုေတသနတန္ဖုိးအမ်ားႀကီးရွိသည့္ တင္ျပခ်က္ျဖစ္လုိ႕   အားရႏွစ္သက္စရာရွိပါတယ္”ဟုလည္းေကာင္း၊

 

“နံရံေဆးေရးကားေတြကျမန္မာစာ၊ မြန္စာေတြကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းၿပီး ျမန္မာစာေပရဲ႕ အစကို ေဖာ္ထုတ္ေပးတယ္။

 

ျမန္မာ့ သမုိင္းအဖြဲ႕ရဲ႕ ပထမတစ္အုပ္ပဲလို႔ ဂုဏ္ယူႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပထမစြဲတဲ့စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္”ဟုလည္းေကာင္း

 

ေခတ္ၿပိဳင္ ျမန္မာသမိုင္းပညာရွင္တို႔က လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ခ်ီးက်ဴးခံရသည့္ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။    

 

ပုဂံေရွးေဟာင္းမင္စာမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပေသာ ပုဂံမင္ စာစု သုေတသနခရီး အစီရင္ခံစာ အမည္ရွိစာအုပ္ကိုလည္း

 

ေရးသားျပဳစုသည္။ အဆုိပါ မင္စာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ကို သမိုင္းေကာ္မရွင္မွ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း (အတြဲ ၁ မွ ၁၁၊ ကအကၡရာမွ ရ အကၡရာ)၌ လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္လူမ်ဳိး၊ ကယားျပည္နယ္၊

 

ကယားလူမ်ဳိး၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကရင္လူမ်ဳိး အစရွိသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အေၾကာင္း၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ

 

အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ကင္းေထာက္၊ ကင္းေထာက္အမ်ဳိးသမီးကဲ့သုိ႔ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ပ်ဴလူမ်ဳိး၊ ကပၸလီကၽြန္း

 

အစရွိသည့္ သမုိင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရပ္မ်ားကို ဓာတ္ပုံေျမပုံ အေထာက္အထားမ်ား ေ၀ေ၀ဆာဆာျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္။

 

တကၠသိုလ္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမွ ႀကီးမွဴးထုတ္ေ၀ေသာ ပညာ ပေဒသာစာေစာင္၊ ၀ိဇၨာႏွင့္သိပၸံတကၠသိုလ္ ျမန္မာစာအသင္း၊

 

သတၱေဗဒ အသင္း၊ မြတ္စလင္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအသင္း စသည္တို႔မွ ထုတ္ေ၀ေသာ မဂၢဇင္းမ်ားႏွင့္ ေငြတာရီ၊ ျမ၀တီ၊

 

႐ႈမ၀၊ မုိးေ၀၊ စစ္ျပန္၊ စစ္ပညာဂ်ာနယ္၊ ပညာတန္ေဆာင္၊ ပညာေလာက၊ ယဥ္ေက်းမႈစာေစာင္၊ သမိုင္းတံခြန္၊ကမၻာ့အလင္းစာေစာင္၊

 

အစၥလာမ္စာေစာင္၊လုပ္သားျပည္သူ႕ ေနစဥ္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျမန္မာသတင္းစာတုိ႔၌ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးခဲ့သည္။

 

ေဆာင္းပါးမ်ားေရးရာ၌ ဗိုလ္မွဴးဘရွင္၊ ဦးဘရွင္ဟူေသာ  ကေလာင္အမည္မ်ားအျပင္ စံေအာင္၊ ဗုိလ္မွဴးဉာဏ၊ ေမာင္ပင္တည္၊

 

သုေတသီ၊ တုိင္း(၄)ရဲေဘာ္ေဟာင္း၊ ကင္းေထာက္ေမာင္၊ ၀ရီးစံ ဟူေသာ ကေလာင္အမည္ခြဲမ်ားျဖင့္လည္း ေရးသားခဲ့သည္။

 

အစၥလာမ္စာေစာင္တြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပုံျပင္ေရးရာ၌ ဒါ၀တ္ဟိန္း အမည္ကိုသုံးခဲ့သည္။

 

ဆရာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေသြးရင္းသားရင္းလူမ်ဳိးႏြယ္မ်ား၏ ဘာသာစကားကို တတ္ကြ်မ္းသည္။

 

မြန္ခမာအုပ္စု တိဗက္ျမန္မာအုပ္စု ထိုင္း သုိ႔မဟုတ္ တ႐ုတ္ဘာသာစကားမ်ားကို တတ္ကြ်မ္းသည္။

 

ထုိမွ်မက အိႏၵိယဘာသာစကား အမ်ားအျပားကိုလည္း ေလ့လာထားသည္။

 

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကိုကား အေရးေရာ အေျပာပါ ကၽြမ္းက်င္သည္။ ထုိသို႔ကြ်မ္းျခင္းေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံတကာ

 

သုေတသီတုိ႔အလယ္တြင္ ၀င္ဆ့ံႏိုင္သည္။

 

ေရွးေဟာင္းျမန္မာစာႏွင့္ ေရွးမြန္စာတို႔တြင္လည္း တကယ္ အားထား ကိုးစားရသူျဖစ္သည္။

 

ပါဠိဘာသာကို ေကာင္းစြာ ကၽြမ္းသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ပါဠိက်မ္းစာမ်ားတြင္ ႏွံ႔စပ္သည္။

 

ဆရာသည္ စာဖတ္အားေကာင္းသည္။ ခရီးလည္းအလြန္ ထြက္ ႏိုင္သည္။ သိပၸံနည္းက် သုေတသနကို အားသန္သည္။

 

ျပည္တြင္းမွာ သာမက ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာပါ သမုိင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို စုေဆာင္းေပး ႏုိင္သူလည္းျဖစ္ပါသည္။

 

ဆရာသည္ အေစာပုိင္းျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းက်မ္းကို ျပဳစုေနစဥ္ (၁၉၇၀)ခု၊ဇန္န၀ါရီ(၇)ရက္၊ညေန(၅)နာရီ၊မိနစ္(၅၀)တြင္

 

ႏွလုံးေရာဂါျဖင့္ အလႅာဟ္အရွင္အမိန႔္ေတာ္ခံယူခဲ့သည္။

 

မကြယ္လြန္မီ“အေနာ္ရထာ့ အရင္ ကျမန္မာႏိုင္ငံ”စာအုပ္ကိုလက္စသတ္ခဲ့သည္။

 

ကြယ္လြန္ခ်ိန္၌ ဗိုလ္မွဴး ဘရွင္တြင္ဇနီးသတၱေဗဒဌာနကထိကေဒၚခင္ေမႀကီးႏွင့္သားေမာင္ဉာဏ္ထိန္၊

 

သမီး မဉာဏ္သစ္၊ မနီလာ၊ မေအးေအး၊ မေထြးေထြးတုိ႔ က်န္ရစ္သည္။

 

 

ဆရာ ကြယ္လြန္သည္ဟု သတင္းၾကားသည္ႏွင့္ ဆရာကို ခ်စ္သူ၊ ေလးစားသူ၊တန္ဖုိးထားသူအမ်ားအျပား လာေရာက္

 

ေမးျမန္းၾကည့္႐ႈ ဂါရ၀ ျပဳၾကသည္။

 

ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ တပည့္တပန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း

 

အတြင္းရွိ အစၥလာမ္ေကာင္စီခြဲမ်ားသာမက နယ္အသီးသီးမွ သတင္းၾကား ၾကားခ်င္း ေရာက္ရွိလာၾကသူမ်ားျဖင့္ စည္ကားလွသည္။

 

 

 ျပည္လမ္း၊ေရႊဟသၤာလမ္းေနအိမ္မွ႐ုပ္ကလာပ္ျမႇဳပ္ႏွံရာ တာေမြသို႔ ပို႔ေဆာင္ရာလုိက္ပါပို႔ေဆာင္ေသာကားတန္းႀကီးမွာ

 

ျပည္လမ္း၊ တကၠသုိလ္ ရိပ္သာလမ္းတစ္ေလ်ာက္ ႐ႈေလ႐ႈေလ မ်က္ျခည္ေ၀မွ် ရွည္လ်ားမ်ားျပား သည္။

 

ကားေခါင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအလံ၊ “အလႅာဟ္ဟု အတ္ကဗရ္”စာတန္းပါ အစၥလာမ္ေကာင္စီအလံတို႔

 

တဖ်ပ္ဖ်ပ္ လူးလြင့္ေန သျဖင့္ တစ္လမ္းလုံး အနီေရာင္ ပိတ္တန္းႀကီး ဆက္ေနသည္။

 

 

 

တာေမြ သုသာန္သို႔ ႀကိဳေရာက္ႏွင့္သူတုိ႔မွာလည္း တုိးမေပါက္ေအာင္ရွိ ေနသည္။ ထာ၀ရခြဲခြာသြားၿပီးျဖစ္ေသာ

 

ဗိုလ္မွဴးကို ေျမျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမျပဳမီ တြင္း၀သို႔ တေရြ႕ေရြ႕တုိး၍ ေနာက္ဆုံးဂါရ၀ျပဳလုိသူ အမ်ားအျပားမွာ လူအုပ္ႀကီး ေနာက္တြင္

 

က်စ္ရစ္ရွာေသာ္လည္းပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အမ်ဳိးသားစာဆုိ ဆရာႀကီးေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ သမိုင္းေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊

 

တကၠသိုလ္အသိုင္းအ၀ုိင္းမွပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္တြင္းႏႈတ္ခမ္း၀နားတြင္ရင္တြင္း စကား အမွာအထားမ်ား ေျပာၾကားေနသေယာင္

 

မတ္ရပ္ အေနအထား ရွိေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဗိုလ္မွဴးကို အေသေစာ၍ ႏွေျမာၾကသည္။

 

 

 ျမန္မာစာပါေမာကၡဦးေမာင္ေမာင္ႀကီး (တကၠသိုလ္ေမာင္ေမာင္ႀကီး) က ရင္းႏွီးေသာ သက္တူေရာင္းရင္းအျဖစ္-

 

“ေက်ာက္စာအကူးတြင္ ကိုဘရွင္ကား ကၽြန္ေတာ့္ ေရာင္းရင္းနည္းျပဆရာပါေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း သူ႕ကို ခင္မင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

 

႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ သူႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဗဟန္း ေရတာရွည္လမ္းရွိ တ႐ုတ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေလ့ ရွိပါသည္။

 

မုတ္ဆိတ္ၾကင္စြယ္ရွည္ရွည္ေမ်ာေမ်ာ ျဖဴျဖဴ ေဖြးေဖြးရွိေသာ တ႐ုတ္ဆရာႀကီးထံ တ႐ုတ္စာကိုသူသင္ ပါသည္။

 

ကြ်န္ေတာ္က အေဖာ္လိုက္သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆရာတပည့္ေျပာၾကေသာ ကြိကြိကြကြတုိ႔ကို ကၽြန္ေတာ္နား မလည္ပါ။

 

ဆရာႀကီးထံကအျပန္တြင္ ၂၁လမ္း၊ ေတာင္ဘက္ရွိ တ႐ုတ္ စာအုပ္ဆိုင္သို႔ ၀င္ၾကပါသည္။ ဆုိင္ရွင္သည္ သူ႕ကို သိေနပါသည္။

 

သူလုိခ်င္ေသာ စာအုပ္မ်ားကိုေရာင္းပါသည္။ သူကား တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားေသာသမုိင္းကို ဆည္းပူး ေလ့လာေနေၾကာင္း

 

ေနာက္မွသိရပါသည္ ။ သူ႕ကို အားက်၍ တ႐ုတ္စာကိုတ႐ုတ္မေလးတစ္ဦးထံမွ ကၽြန္ေတာ္သင္ယူဖူး ပါသည္။

 

ေငၚေစာင္က်ိ၀ါ့စီဗ်ယ္က မတက္ခဲ့ပါ။ သူႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔အတူတြဲခဲ့ပါသည္။ သူသည္  ေက်ာက္စာ တ႐ုတ္စာတုိ႔ကို

 

ႀကိဳးႀကိဳးစားစား ဆည္းပူးသူဟူ၍ ကြ်န္ေတာ္ ေလးစားခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းလုိလိုပင္

 

ေက်းလက္ေတာရြာျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စိတ္ပါလက္ပါ ေဆာင္ရြက္သူျဖစ္ေၾကာင္းသိရေသာအခါပို၍ေလးစားခဲ့ပါသည္”ဟု

 

(၁၉၇၀)ျပည့္ႏွစ္၊မတ္လထုတ္ ေငြတာရီမဂၢဇင္းတြင္ ဂုဏ္ျပဳ ေရးသားပါသည္။

 

 

    အလားတူပင္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာႏုိင္ပန္းလွ က-

 

“၁၉၇၀-ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၇-ရက္ေန႔တြင္  ဗိုလ္မွဴးဘရွင္ ကြယ္လြန္သြားျခင္းကား ျမန္မာတစ္မ်ဳိးသား လုံးအတြက္ သာမက

 

ကမၻာတစ္၀န္းရွိ သုေတသီမ်ား အဖုိ႔ရာပါ ႀကီးမားလွေသာ ဆုံး႐ႈံးမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

 

သူကား ပညာအရာ၀ယ္ ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္လြန္းလွေပရာ ဆရာအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စာေရးဆရာအျဖစ္လည္း ေကာင္း၊

 

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ား ေလ့လာသူ သမိုင္းပညာရွင္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊

 

ေက်ာက္စာကပၸည္းစာ ေလ့လာသူအျဖစ္ လည္းေကာင္း  ဘက္စုံ ေက်ာ္ၾကားသူပင္ ျဖစ္သည္။

 

သူသည္ အလုပ္ကို မဆုတ္မနစ္၀ါယမစိုက္ထုတ္ လုပ္ တတ္ၿပီးသတၱိႏွင့္ခံယူခ်က္အျပည့္ရွိသူျဖစ္ပါသည္။ဟု

 

(၁၉၇၂)ခု ဒီဇင္ဘာလထုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုေတသန အသင္း ဂ်ာနယ္တြင္ အမွတ္ရရေဖာ္က်ဴးထားသည္။

 

 

 

ဆရာကားကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီ။

 

ဆရာ၏စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကား ထာ၀စဥ္အက်ဳိးျပဳေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ပုံရိပ္မ်ားထင္ရွားေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

 

(ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္ ေရးသားျပဳစုေသာ  “တိုင္းရင္းမြတ္စ္လင္မ္စာျပဳစာဆိုပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္မ်ား”အတြဲ-၂မွ ကူးယူေဖာ္ျပ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

 

-

 

ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘရွင္  ေရးသားေသာ စာအုပ္မ်ား ေအာက္ပါ လင့္တြင္ ဖတ္ရႈ/Downloadႏိုင္ပါသည္။

 

အေနာ္ရထာ အရင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ (ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘရွင္)

http://iracmyanmar.org/2012-12-04-19-26-13/70-2014-08-11-10-28-25

 

Lokahteikpan  ေလာကထိပ္ပန္  (ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘရွင္)
https://www.dropbox.com/s/z1am35i593j2sg2/Lokahteikpan.pdf…
P Cloud : https://my.pcloud.com/publink/show…
 

 

 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစၥလာမ္သာသနာေရာက္ရွိလာျခင္း

http://iracmyanmar.org/2012-12-04-19-26-13/296-2015-02-12-22-17-06

 

ျမန္မာႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔အား ေရွးျမန္မာမင္းမ်ားက ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပံု

http://iracmyanmar.org/2012-12-04-19-26-13/52-2014-07-22-23-33-15

 

အစၥလာမ့္ျဖစ္စဥ္သမိုင္း

http://iracmyanmar.org/2012-12-04-19-26-13/352-2015-04-29-02-42-57