THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

ဆရာႀကီး ဦးအဟ္မဒ္ - ေတာင္ငူ (၁၉၀၆- ၁၉၈၂)

အန္ဆြာရီဖခင္ႀကီး ဆရာႀကီး ဦးအဟ္မဒ္ 

 

ဆရာႀကီးသည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕ ယင္းေတာ္ရြာေန ၃၇၀ဝ မ်ိဳးႏြယ္ဆက္ ဦးေရႊဖီ ႏွင့္ ေဒၚေအးေဆာ့တို႔မွ ၁၂၆၈ ခု ေတာ္သလင္း လျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ (၁၉၀၆ ခု စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္)အဂၤါေန႔တြင္ ဖြားျမင္သည္။ ေမြးခ်င္း ၆ ေယာက္အနက္ စတုတၳေျမာက္ျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီးသည္ ငယ္စဥ္က ေမာ္လဝီ အဗၺဒူလ္ခါလစ္ထံမွက်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ကို သင္ယူခဲ့ၿပီး ဘႀကီးေတာ္သူ ဦးေရႊၾကည္ (ဟာဂ်ီ ၾကည္ေဖ)၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္တြင္ သာစည္ေက်ာင္း၌ေနခဲ့သည္။ ၁၉၁၉ ခု ဧၿပီလ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာကာ အင္းစိန္ၿမိဳ႕အပိုင္ သမိုင္းရြာ၌ မဂ်္မအိုလ္ အဟ္ဗစ္ အသင္းက ဖြင့္လွစ္ထားေသာ မဒရ္ဆာတဗ္လီဂီယာ ေခၚ သာသနာျပဳေက်ာင္းႀကီးတြင္ ပညာဆည္းပူးသည္။ ယင္းေက်ာင္းမွ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ တတိယအသုတ္ပညာေတာ္သင္အျဖစ္ ေစလႊတ္ခံရသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ေဒလီၿမိဳ႕ အမီနီယာေက်ာင္းႏွင့္ ေဒယိုဘန္ အရဗီ ေက်ာင္းတို႔တြင္ သံုးႏွစ္တာကာလမွ် ဆည္းပူးခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေစာျပန္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မိတၳီလာၿမိဳ႕ ဆရာအတတ္သင္ ေက်ာင္းမွ ဆရာျဖစ္ လက္မွတ္ရကာ လယ္ေဝးႏွင့္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ အိမ္ေထာင္ထူလိုက္သည္။ ဆရာႀကီးသည္ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အမႈထမ္းခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တပည့္တပန္းမ်ားအား သာသနာ့စာေပမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့သည္။ ဆရာႀကီး၏ ေက်ာင္းဆရာဘဝႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆရာႀကီးျပဳစုသည့္ ေအမာမ္ဟူစိန္က်မ္းနိဒါန္းတြင္- ဆရာႀကီးထံတြင္ပညာရင္ႏို႔ ေသာက္စို႔ခံရသူတို႔အနက္ အခ်ိဳ႕မွာယခုအခါတြင္ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ သီရိပ်ံခ်ီေမာင္လာနာဃာဇီ မုဟမၼဒ္ ဟာရွင္သည္ တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္သည္} ဟု အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ဗိုလ္မွဴးဘရွင္ကေဖာ္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ား တက္ျြကလာေသာ ႏိုင္ငံေရးဒီလိႈင္းႏွင့္အတူ ဆရာႀကီးသည္ အမ်ိဳးသားေရးကို ေဇာင္းေပးလိုက္သည္။ ျမန္မာစာ ဒို႔စာ၊ ျမန္မာစကား ဒို႔စကား၊ ျမန္မာျပည္ ဒို႔ျပည္ ဟူေသာ အမ်ိဳးသားေရးေျြကးေၾကာ္သံကို ဘဝဂ္လွ်ံေစခဲ့သည္။ ဗမာ မြတ္စလင္ႏိုးၾကားေရးအဖြဲ႕တြင္ ဆရာခ်ယ္တို႔ႏွင့္အတူ တက္ျြကစြာ ပါဝင္ လႈပ္ရွားသည္။ ၁၉၄၅-ခုတြင္ ႏိုးၾကားေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဗမက ဖြဲ႕စည္းေသာအခါ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲသည္မွ စတင္၍ ပါဝင္သည္။ ဆရာခ်ယ္၊ ဗိုလ္မွဴးဘရွင္၊ ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးခင္ေမာင္လတ္တို႔ႏွင့္ အတူ အားႀကိဳးမာန္တက္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ဆရာႀကီးသည္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းဆရာတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ရင္း ဗမကလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳးပမ္းသည္။ ၁၉၄၈-ခု ႏွစ္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ဗမက ဥကၠ႒အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္ မတ္လေတာ္လွန္ေရးေန႔ လူထုစည္းေဝးပြဲသဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ ရြက္သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာမွ ပုဒ္မ ၅ ျဖင့္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းၿပီး သာယာဝတီေထာင္သို႔ပို႔သည္။ ဗမကဌာနခ်ဳပ္မွကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈေၾကာင့္ ျပန္လႊတ္သည္။ ဆရာႀကီးသည္ ရတနာ ၇-ပါးက်မ္းႏွင့္ လက္ေဆာင္ေတာ္ ငါးပါးက်မ္းတို႔ကို ေရးသားျပဳစုသည္။ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ၆-လမ္း ဂုဏ္တန္ရပ္ ကို မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ ျပန္လည္တာဝန္ယူၿပီး ၁၉၅၈-ခုႏွစ္တြင္ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ေရးမွဴး၊ ၁၉၅၉-ခုႏွစ္တြင္ ခ႐ိုင္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ၁၉၆၀-ျပည့္ႏွစ္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ အစၥလာမ္ သာသနာ့ေရးရာ ေကာင္စီဒုတိယအႀကိမ္ သာသနာ့ အစည္းအေဝးတြင္ တက္ျြကစြာ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ၁၉၆၀-ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လမွစ၍ ဆရာႀကီးကို ေကာင္စီ ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ပင့္ေဆာင္ကာ ဘာသာျပန္ဌာန၌ တာဝန္ေပးအပ္သည္။ ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္တြင္ ဘာသာျပန္မွဴး၊ စည္း႐ံုးေရးမွဴး၊ ေဒသနာ ျဖန္႔ခ်ိေရးမွဴး၊ ႐ံုးတာဝန္ခံ၊ ဌာနခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ နာယကႀကီးအျဖစ္ သာသနာ့တာဝန္ကို ရာသက္ပန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ အူရဒူ၊ အရဗီ၊ ဖာရစီအခံေကာင္းေသာ၊ ျမန္မာစာ ျမန္မာမႈ ကြ်မ္းေသာ ဆရာႀကီးသည္ ေဆာင္းပါးမ်ားစြာကို ေရး၍ ပရိသတ္အား အသိပညာျဖန္႔ေဝသည္။ ကမၻာ့အလင္းႏွင့္ အစၥလာမ္စာေစာင္တို႔တြင္ အစၥလာမ့္ရာဇဝင္သမိုင္း၊ တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား၊ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ရတနာ ၇-ပါး၊ အာဇာနည္ သာဝကမမ်ား၊ သုခဘံုလက္မွတ္စသည့္ အခန္းဆက္ေဆာင္းပါးမ်ားျဖင့္ စာ႐ႈသူတို႔အာ႐ံုကို စြဲေဆာင္ထားႏိုင္သည္။ ေရႊယင္းေမာင္၊ ေတာင္ငူသား၊ အဟ္မဒ္(ေတာင္ငူ)၊ ေရႊယင္း ေမာင္(ေတာင္ငူ)၊ ေမာင္Óာဏ္ထိန္စသည့္ ကေလာင္အမည္ကြဲမ်ားျဖင့္ ထြက္သမွ် မြတ္စလင္စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ မလြတ္တမ္း ပါဝင္ေရးသား သည္။ ေခတ္အျမင္အေတြးျဖင့္ ေခတ္အေရး စာတင္သကဲ့သို႔ ဂႏၴဝင္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ရာဇဝင္အျဖစ္ အပ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္တင္ျပ သည္။ ကမၻာ့အေမြကို ဘာသာျပန္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့စာေပကို ေဝဆာေစ သည္။ အေၾကာင္းအရာ အဓိကထားေသာ္လည္း လူတန္းစားအသီးသီး စိတ္ဝင္စားေစရန္ ေဆာင္းပါး၊ ေပးစာ၊ ဝတၳဳစသည့္ ပံုသဏၭာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖင့္ ေရးသားသည္။ အခန္႔အသြက္ စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးႏိုင္သည္။ ထင္ရွား ေပၚလြင္သည္ကား၊ ပင္ထြက္Óာဏ္ျဖစ္သည္။ ထိမိေသာ တာသြားေသာ စကားသံုးမ်ား ၿငိလံုးမ်ားေတြ႕ရသည္။ ဆရာႀကီးသည္ စာအေရးေကာင္းသကဲ့သို႔ အေျပာအေဟာတြင္ လည္း ပြဲေတာင္းခံရသူျဖစ္သည္။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေဟာႏိုင္သည္။ တက္ျြကဖြယ္ေျပာႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးသားေရးကိစၥမ်ားတြင္ နားဆင္သူနစ္ေမ်ာ ပါလာေအာင္ ေဟာေျပာစြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းသည္။ ႏိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ား၊ အေျခခံေကာင္စီခြဲမ်ားအထိ ဌာနခ်ဳပ္ ကိုယ္စားေျပာၾကားႏိုင္ခဲ့သည္။ စည္း႐ံုးႏိုင္ခဲ့သည္။ တစ္ခါက ခံုမင္းဦးလယ္ေရာက္၏ခံုတြင္ တရားရင္ဆိုင္ေနသူ တစ္ဦး အတြက္ ဆရာႀကီးက ကူညီအက်ိဳးေဆာင္ရန္ တရားခြင္သို႔ ဝင္သြားသည္။ တစ္ဖက္မွက်ီစယ္လိုသျဖင့္ ]ဆိတ္နံ႔ရသည္}ဟု ခ်ိတ္လိုက္သည္။ မုတ္ဆိတ္ ႏွင့္ဆရာႀကီးက ]ဒို႔နယ္က အင္းေခြးမ်ား တယ္အနံ႔ခံေကာင္းပါ ကလား}ဟု တစ္မုဟုတ္ခ်င္းေခ်ပလိုက္သည္။ ဆရာႀကီးသည္ တခၤဏုပၸတၲိ Óာဏ္ ေကာင္းသူျဖစ္သည္။ အာဝဇၨန္းေကာင္းသူျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ စည္း႐ံုးေရးမွဴးႀကီးျဖစ္သည္။ ဌာနခ်ဳပ္က ႀကီးမွဴးေသာ အန္ဆြာရီသင္တန္းမ်ားတြင္ ဆရာႀကီးကို တçသသျဖစ္ က်န္ရစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းဆရာပီပီ အသင္အျပေကာင္းသည္။ နံနက္ ေစာေစာထၿပီး ေနာက္က်မွအိပ္သည္။ အတူစားအတူအိပ္သည္။ ဒုကၡခံသည္။ စကားရည္ေသြးပြဲမ်ား သ႐ုပ္ေဖာ္ ပြဲမ်ားကို ဆရာႀကီးက ႀကီးမွဴးသည္။ အားတက္သေရာ ပါဝင္ကူညီပါသည္။ ]မန္အန္ဆြာရီေအလလႅာ၊ နဟ္ႏို႔အန္ဆြရြလႅာ}ဟူေသာ အစၥလာမ့္ပဋိညာဥ္စကား ထာဝစဥ္ ၾကားေယာင္ေအာင္ ဟစ္ေျြကးခဲ့သည္။ အန္ဆြာရီသင္တန္း စတင္စဥ္မွ ၃၉ ႀကိမ္ေျမာက္ သင္တန္းအထိ သင္တန္းမွဴးတာဝန္ယူခဲ့သည္။ အမ်ား၏ၾကည္ညိဳ ေလးစားအားထားမႈ ေၾကာင့္ ျပည္သူကေပးေသာ ]အန္ဆြာရီ ဖခင္ႀကီး} ဟူေသာဘြဲ႕ကို ထိုက္တန္စြာခံယူရသည္။ ဆရာႀကီးသည္ အန္ဆြာရီ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏အထူး ခ်စ္ခင္ ေလးစားမႈခံရသူျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္မ်ားကို ခ်စ္ေသာ တရင္းတႏွီး ေနတတ္ေသာ ဆရာႀကီး၏ပင္ကိုသဘာဝကို သတိျပဳမိေသာ အတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဘရွင္က မြတ္စလင္မ္စာေပေလာကတြင္ လစ္ဟာေန ေသာ ကေလးစာေပျပဳစုရန္ ဆရာႀကီးအားေပးတိုက္တြန္းသည္။ ဆရာႀကီးက လိုလားလက္ခံ၍ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ လုပ္ငန္းစခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္မွဴးကြယ္လြန္ၿပီး ၁၉၇၄ခု၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္မွသာ စာအုပ္အျဖစ္ ထုတ္ေဝျဖစ္သည္။ စာအုပ္အမည္မွာ အစၥလာမ့္သမိုင္းဝင္ ပံုျပင္မ်ားျဖစ္သည္။ ေခါင္းစဥ္ ၆၄ခု ပါဝင္သည္။ စာအုပ္နိဒါန္းတြင္ ျပဳစုရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ စာအုပ္ ျဖစ္ေပၚလာပံု အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုစဥ္က ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္၊ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဃနီက မိတ္ဆက္အမွာေရးေပးထားသည္။ အစၥလာမ့္သမိုင္းဝင္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္အသီးသီးမွ အားက်အတုယူထိုက္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားခ်ည္း ပါဝင္ သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားမွ အကြက္ေကာင္းကို ယူ၍ လိုရင္းကို ေရးဖြဲ႕ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ပံုျပင္ဟု ဆိုေသာ္လည္း စိတ္ကူးယဥ္ဒ႑ာရီမွ်မဟုတ္ပါ။ တကယ့္ အျဖစ္အပ်က္ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ထူးျခားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ အရဗီ အမည္ နာမမူရင္း ေဝါဟာရမ်ားသည္ ကေလးမ်ားအဖို႔ ခက္သေယာင္ ရွိေသာ္လည္း ဇာတ္လမ္းကို စိတ္ဝင္စားၿပီး၊ ဇာတ္လမ္းေနာက္ပါသြားႏိုင္ သျဖင့္ ကေလးမ်ားအႀကိဳက္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ကေလးမ်ားကို အက်ိဳးျပဳ မည့္ ]ကေလးမ်က္႐ႈ စာရတနာစု}ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဆရာႀကီးသည္ ေျမးေတာ္ အိမာမ္ဟုစိုင္န္စာအုပ္ကို ၁၉၆၃ခု ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေရးသားထုတ္ေဝသည္။ နိဒါန္းတြင္- ]အစၥလာမ္သာသနာေတာ္၏ အမွန္တရားႏွင့္ အမွန္ လုပ္ငန္းမ်ား တည္တံ့ေနရစ္ေလေအာင္ အိမာမ္ဟုစိုင္န္သည္ ကရ္ဗလာေျမျပင္နီတြင္ က်ဆံုးခံသြားရွာသည္ကို မြတ္စလင္မ္ တိုင္း စံနမူနာယူႏိုင္ၾကေစရန္ျဖစ္သည္။} ဟု ေဖာ္ျပသတိေပးခဲ့သည္။ အလားတူပင္ ေျမးေတာ္အိမာမ္ဟစန္ စာအုပ္ကို ၁၉၆၅ ခု ဒီဇင္ဘာလတြင္ျပဳစုခဲ့သည္။ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးဘရွင္က - ]အိမာန္ဟစန္သခင္၏ လက္ထက္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ ေသာ အစၥလာမ္ျဖစ္ရပ္တို႔မွာ ယခုေခတ္အစၥလာမ္ သာသနာဝင္တို႔ အတြက္ သတိတရားကို ႏွလံုးပိုက္၍ ေလ့လာဆင္ျခင္သင့္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္} ဟု အမွာစာတြင္ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ ဆရာႀကီးသည္ ေျမးေတာ္က်မ္းမ်ားအပါအဝင္က်မ္းေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဝတၳဳေဆာင္းပါးမ်ားစြာ ေရးခဲ့သည္။ အိုးပစ္ အိမ္ပစ္ ေဆြပစ္ မ်ိဳးပစ္ အမ်ိဳးဘာသာကို ခ်စ္ေသာဆရာႀကီးသည္ ၁၉၈၂ ခု ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ စေနေန႔ ည ၁၀း၄၅ နာရီတြင္ အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ေတာ္ခံယူသည္။ ဆရာႀကီးဘဝျမႇဳပ္ႏွံကာ ပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့ေသာ ႏိုးၾကားေရး စိတ္ဓာတ္၊ အစၥလာမ္ခ်စ္စိတ္ဓာတ္၊ ေကာင္စီခ်စ္စိတ္ဓာတ္သည္ ျပည္ျမန္မာပ်ိဳးခင္းတြင္ ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေနသည္။ သီးပြင့္ေဝဆာေနသည္။ ]အိုအခ်င္းတို႔ ကြ်ႏု္ပ္၏ယေန႔ကို၊ သင္တို႔၏နက္ျဖန္အတြက္ ကုရ္ဘာနီအပ္ႏွံခဲ့ၿပီလို႔ ကိုယ္ၿမိဳ႕ကိုယ္ရြာျပန္တဲ့အခါ ေျပာလိုက္ပါေလ} ဟု ဆရာႀကီး ျမႇဳပ္ႏွံရာ ေတာင္ငူဥယ်ာဥ္မွ အမွာစကားသည္ ဆရာႀကီး၏ တမလြန္မွ ႏိႈးေဆာ္သံအျဖစ္ၾကားေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ေဇာ္

 

ဆရာႀကီး မကြယ္လြန္မီ ႏွစ္ ၃၀ ခန္႔က စာေရးသူအား ဆရာႀကီး ကိုယ္တိုင္ေရးသားေပးအပ္ခဲ့သည့္ ကိုယ္ေရး မာတိကာ