THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

 
ဆရာႀကီး ဦးဃနီ (ဓူဝံ-ရွမ္းျပည္)
 
ဆရာႀကီးကို သာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုကၠိဳေပါက္ေက်းရြာတြင္ အဖ  ဦးစိန္ အမိ ေဒၚေငြယုန္တို႔မွ ၁၂၇၇ ခုႏွစ္ တေပါင္းလဆန္း ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဖြားျမင္သည္။ ေမြးခ်င္းေျခာက္ေယာက္အနက္ အႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ငယ္အမည္မွာ ေမာင္လွတင္ျဖစ္ၿပီး သာသနာဘြဲ႕မွာ အဗၺဒြလ္ဃနီ ျဖစ္သည္။
မိဖမ်ားသည္ ႐ိုးရာရကၠန္းလုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။  စီးပြားေရး ေခ်ာင္လည္ၾကသည္။ ငယ္စဥ္က ေခတ္ပညာႏွင့္ သာသနာ့ပညာကို သာစည္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ပင္ ဆည္းပူးခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးသည္ ၉ တန္းႏွင့္ စကၠင္ဒရီဆရာျဖစ္ ေအာင္သည္။ သာစည္ၿမိဳ႕အစိုးရ မူလ တန္းေက်ာင္း၌လည္း ေကာင္း၊ လယ္ေဝးၿမိဳ႕ အစိုးရမူလတန္းေက်ာင္း၌ လည္းေကာင္း ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ ဂ်ပန္ေခတ္အထိ အမႈထမ္းခဲ့သည္။
စစ္ၿပီးေခတ္တြင္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မမူလတန္းေက်ာင္းကို မိမိ စရိတ္ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ၿပီး ပညာေရးတာဝန္ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္သည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွစ၍ မိတၳီလာၿမိဳ႕ ဒဟတ္တန္းရပ္ အစိုးရေက်ာင္း၌ လက္ေထာက္ဆရာအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ကေလာၿမိဳ႕ မြတ္စလင္ဘာသာေရးေက်ာင္း၊ လား႐ိႈးၿမိဳ႕ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား ေက်ာင္းတို႔တြင္ ဆရာႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ တစ္ဖက္မွ လည္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ မီးသတ္အဖြဲ႕အစည္း စသည့္ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည္။
ဆရာႀကီးသည္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕ အဘ ဦးထြန္းျမတ္ အမိ ေဒၚစိန္ႏုတို႔၏ သမီး ေဒၚလွတင္ႏွင့္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ ထိမ္းျမားခဲ့သည္။ သားသမီး ၂-ဦး ထြန္းကားသည္။ ဦးေအာင္ႏိုင္ႏွင့္ ေဒၚခ်ယ္ရီတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္၏ ႐ံုးအုပ္တာဝန္ယူခဲ့သည္။ သို႔ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ အဆက္မျပတ္ ထိေတြ႕ရ သည္။ ဆရာႀကီးသည္ ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ က်မ္းျပဳဌာန၏ ဘာသာျပန္ ဆရာတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ 
အစၥလာမ္စာေစာင္ႏွင့္ ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ထုတ္ စာေပက်မ္းဂန္မ်ားကို တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သည္။ ကိုယ္တိုင္လည္း ကမၻာ့အလင္းစာေစာင္၊ အစၥလာမ္ စာေစာင္ႏွင့္ ဓမၼဗိမာန္မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ဦးဃနီ (ဓူဝံ၊ ရွမ္းျပည္)ကိုႀကီးနီ၊ အဗၺဒူလ္ဃနီ၊ ဆရာလွတင္(သာစည္) စသည့္ ကေလာင္အမည္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ေရးသားျပဳစုခဲ့သည္။ ဆရာႀကီး ျပဳစုခဲ့ ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ နမာဇ္ႏွင့္ ႐ိုဇာ၊ ဆြလာသ္အေျချပႏွင့္ ဆြီယာမ္အေျချပက်မ္း၊ ဟဂ်္အေျချပက်မ္း၊ ဆြဟာဗီအမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆြဟဗီကေလးမ်ား၊ ေဖြကာမိုဟမၼဒီယာက်မ္း ပထမတြဲႏွင့္ ဒုတိယတြဲ၊ ေဒသနာစာတမ္းမ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။
ဆရာႀကီးသည္ ေကာင္စီ၏ အဓိကလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ အစၥလာမ္စာစစ္ပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ေရးကို အထူးတာဝန္ယူ ႀကိဳးပမ္းသည္။ စာစစ္ေကာ္မတီဝင္၊ စာစစ္ဌာန၊ စာေျဖသူ စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ စာရင္းမ်ား စိစစ္ထုတ္ျပန္ၿပီး စာေမးပြဲကို တစ္ျပည္လံုး တစ္ၿပိဳင္နက္ က်င္းပသည္။ စာေမးပြဲၿပီးေသာအခါလည္း ေအာင္စာရင္းကိစၥ၊ ဆုႏွင္း သဘင္ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။ ၁၉၅၉ ခု၊ ဇြန္လ တစ္ႏိုင္ငံလံုး က်င္းပသည့္ အစၥလာမ္စာစစ္ပြဲ၌ စာစစ္ဌာန ၃၅-ခု ရွိသည္ ။ စာေျဖသူ အမ်ားဆံုးမွာ ယင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအမ်ားဆံုးမွာ မႏၱေလး ျဖစ္ၿပီး၊ တတိယအမ်ားဆံုးမွာ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
ဆရာႀကီးသည္ အေရးေကာင္းသကဲ့သို႔ အေျပာအေဟာတြင္လည္း ထင္ရွားသည္။ ေဆြးေႏြးေဟာၾကားရင္း ဘာသာရပ္တြင္ ဈာန္ဝင္သြားသည့္ အခါ အလႅာဟမ္ဒုဆိုသည့္ပုဒ္ကိုပင္ အနည္းဆံုး ေခတ္ပညာဘြဲ႕တစ္ခု ေလာက္ ရထားသူမ်ားႏွင့္မွ ေဆြးေႏြးရလွ်င္ သိပ္ေကာင္းမည္ဟု အားမလို အားမရ ေျပာျပတတ္ပါသည္။ ဆရာႀကီးသည္ နက္နက္နဲနဲ ဆင္ျခင္ ေတြးေခၚတတ္ၿပီး နာၾကားသူ သိနားလည္လြယ္ေအာင္ ရွင္းျပတတ္ပါ သည္။ မဟာတမန္ေတာ္ေန႔ကဲ့သို႔ေသာ သာသနာ့အထိမ္းအမွတ္ ေန႔ႀကီး ရက္ႀကီး အခမ္းအနားႀကီးမ်ားတြင္ တက္ျြကစြာ ေဟာၾကားပါသည္။
ဆရာႀကီးသည္ ေက်ာင္းဆရာႀကီးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ သင္ၾကားေရး တာဝန္မ်ားႏွင့္လည္း မျပတ္ခဲ့ပါ။ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ၏ ေဒသနာသင္တန္းမွဴး သင္တန္း၊ ေအမာမတ္သင္တန္းႏွင့္ အန္ဆြာရီ သင္တန္းတို႔တြင္ ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ အစၥလာမ္ဓမၼဗိမာန္ႏွင့္ ဗမာမြတ္စလင္အမ်ိဳးသမီး ေရွ႕ေဆာင္ သင္တန္းကဲ့သို႔ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အျခားသာသနာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သင္တန္းမ်ားတြင္လည္း ကူညီပို႔ခ် သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးသည္ ထင္ရွားေသာ ဓမၼကထိကႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ သင္တန္းဆရာႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။
ဆရာႀကီးသည္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မွစ၍ ဓမၼဗိမာန္ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ဓမၼကထိကအျဖစ္ ပင္တိုင္ေဟာေျပာခဲ့သည္။ မြတ္စလင္ျဖစ္ဖို႔ ခက္သလား။ ေယာင္မြန္နဗီဆိုတာ၊ ကုရ္ဘာနီ၏ မူရင္းသေဘာ တရားႏွင့္ လိုအပ္မႈ၊ အီမန္ႏွင့္ကံၾကမၼာ၊ အစၥလာမ္က ၫႊန္ျပေသာ မိဘ၊ အီလဟမ္ႏွင့္ဝဟီ၊ အစၥလာမ္ကၫႊန္ျပေသာ အမ်ိဳးသမီး၊ ကုရ္အာန္ႏွင့္ဟဒီးဆ္၊ မိဘတို႔၏တာဝန္ဝတၲရား စသည့္ နာ၍ မၿငီးႏိုင္ေသာ အသံသြင္းေဟာေျပာ တိပ္ေခြေပါင္းမ်ားစြာ သြင္းခဲ့သည္။ သဘာပတိအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္လည္း ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည္။
၁၉၇၁-ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၅ လမ္းရွိ အဟ္ေလဟဒီးစ္ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္၏ ေရွ႕ေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ယူသည္။ အဟ္ေလဟဒီးစ္၏ ဘာသာျပန္တာဝန္ခံလည္းျဖစ္ ဓမၼသတ္မွဴးလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္ ေဖြကာမိုဟမၼဒီယာက်မ္းႏွစ္တြဲကိုလည္းေကာင္း၊ စာတမ္း ငါးဆယ္ေက်ာ္ကိုလည္းေကာင္း ဘာသာျပန္ဆိုျပဳစုခဲ့သည္။
၁၉၈၃-ခုႏွစ္ ေမလ ၆ ရက္ေန႔၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ၏ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးကြ်တ္ညီလာခံႀကီးမွ ဆရာႀကီးကို အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။
ဆရာႀကီးသည္ သာသနာ့တာဝန္မ်ားကို မနားမေန ႀကိဳးပမ္းရင္း ၁၉၈၈ ခု၊ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ ည ၉း၃၀ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္ေဈးတန္းလမ္း အမွတ္ ၁၃၀ ေနအိမ္၌ အလႅာဟ္ အမိန္႔ေတာ္ခံပါသည္။
 

ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ေဇာ္
 

(နာယက-အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္)

 

 

ဆရာႀကီး ဦးဃနီ (ဓူဝံ-ရွမ္းျပည္) ေရးသားေသာ စာအုပ္မ်ား ေအာက္ပါ လင့္တြင္ ဖတ္ရႈ/Downloadႏိုင္ပါသည္။