THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link


 

 

 

ဓါတ္ပံုရွငး္လင္းခ်က္-

တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ႔ အမွတ္တရ ၁၂.၆.၁၉၄၇) အစည္းအေ၀းက်င္းပရာ လႊတ္ေတာ္ရင္ျပင္အေ႔ရွတြင္ ႐ိုက္ထားသည္။

 

ပထမတန္း -အလယ္ေျခာက္ေယာက္ေျမာက္တြင္ ေဒၚေစာေရႊ(ဗမက)၊
ဒုတိတန္း – ယာဘက္ဒုတိယေျမာက္ ဆရာႀကီးဦးရာဇတ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္ႏု၊
တတိယတန္း -၀ဲဘက္(၅)ေယာက္ေျမာက္ ဦးသန္းညြန္႔၊ ဦးခင္ေမာင္လတ္

တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဆရာႀကီး ဦးရာဇတ္သည္ ဗမာမြတ္စ္လင္ကြန္ဂရက္(ဗမက) ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီး၊ က်န္(ဗမက)ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးခင္ေမာင္လတ္(ေနာင္-တရားေရး၀န္ႀကီး)သည္ ေနာင္ အစၥလာမ္ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေဒၚေစာေရႊႏွင့္ ဦးသန္းညြန္႔ တို႔မွာ အစၥလာမ္ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ ဗဟိုအမႈေဆာင္မ်ားအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။