THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

သီရိပ်ံခ်ီ ဦးဘေသာင္း

 
ဦးဘေသာင္းကို ၁၉၀၆ ခု၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ သာယာ ဝတီခ႐ိုင္၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ အဖသည္ ကန္ထ႐ိုက္တာ ႏွင့္ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္ ဦးအီဗရာဟင္ျဖစ္၍ အမိမွာ ေဒၚခင္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ အက္စ္၊ ပီ၊ ဂ်ီ (S.P.G) ေက်ာင္းႏွင့္ သာယာဝတီၿမိဳ႕ ဝိုင္၊ အမ္၊ ဘီ၊ ေအ(Y.M.B.A)ေက်ာင္းတြင္ အလယ္တန္းပညာကို သင္ၾကားခဲ့သည္။ အထက္တန္းပညာကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စိန္႔ေပါလ္ေက်ာင္း တြင္ ဆည္းပူးခဲ့ၿပီး ယင္းေက်ာင္းမွ တန္းျမင့္ေက်ာင္းထြက္စာေမးပြဲကို သခ်ၤာႏွင့္သိပၸံဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။
 
 
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ယူနီဗာစတီေကာလိပ္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဥပစာတန္းတြင္ ႐ူပေဗဒဘာသာရပ္၌ အမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိခဲ့သျဖင့္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရသည္။ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္တြင္ သိပၸံဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဟိုက္ကုတ္ (High  Court)တရားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၉၂၈ခုႏွစ္၌ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စာေတာ္ျပန္အျဖစ္စတင္အမႈထမ္းခဲ့ သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ဥပေဒပညာကို ဆက္လက္သင္ယူခဲ့ၿပီး ၁၉၃၂-ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒဘြဲ႕ကိုရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္တန္း ေဒသ စံုစမ္းေရးေကာ္မတီ၌ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စာေတာ္ျပန္အျဖစ္ အမႈထမ္း ခဲ့သည္။ စံုစမ္းေရးေကာ္မတီတြင္ တာဝန္ေက်ျြပန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့၍ ေကာ္မတီသဘာပတိ၏ အမႈထမ္းေကာင္းလက္မွတ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းကို ခံခဲ့ ရသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွစ၍ တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္႐ံုးလက္ေထာက္ ဥပေဒအရာရွိ၏ သုေတသနလက္ေထာက္၊ တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္႐ံုး ဝန္ေထာက္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ 
 
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ၁၉၅၁-ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္၌ လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ ရာထူးသို႔ တိုးျမႇင့္ခန္႔ထားျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ တစ္ဖန္ ၁၉၅၄-ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယအတြင္း ဝန္ရာထူးကိုတိုးျမႇင့္ ျခင္းခံရသည္။ ၁၉၅၅-ခုႏွစ္တြင္ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္ကို ဒုတိယအတြင္းဝန္ အျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕အမႈထမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၅၇-ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဆိုဗီယက္ဆိုရွယ္လစ္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယား သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ႐ိုေမးနီးယားသမၼတႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္မွ သီရိပ်ံခ်ီဘြဲ႕ကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ လူမ်ိဳးစု လႊတ္ေတာ္အတြင္းဝန္အျဖစ္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သည္။
ဟိုက္ကုတ္တရားလႊတ္ေတာ္၌ အမႈထမ္းခဲ့စဥ္ ဟိုက္ကုတ္ ဝန္ထမ္း မ်ားအသင္း၏ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ထမ္းရြက္ခဲ့သည္။ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ေဒသစိတ္ ႀကံ့ခိုင္ေရးအသင္း ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မဂၤလာ ေတာင္ညြန္႔ေဒသစိတ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ လည္းေကာင္း ရပ္ကြက္တာဝန္မ်ားကို ထမ္းရြက္ခဲ့သည္။ 
အစၥလာမ္သာသနာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အစၥလာမ္ဘာသာ သင္ခန္းစာ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲေရး ႏွင့္ အႀကံÓာဏ္ေပးေရးေကာ္မတီတြင္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ အစိုးရက ၁၉၅၃ခု ဧၿပီ ၉ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးသည္။ တာဝန္ေပးခ်က္ရ အစၥလာမ္ဘာသာ သင္ခန္းစာ အစီအစဥ္ကို ပထမဆင့္မွ နဝမဆင့္အထိကို ေကာ္မတီ ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေရးဆြဲၿပီး ၁၉၅၄ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ 
အစၥလာမ္သာသနာေရးအဖြဲ႕ (Islamic  society)တြင္ ဒု-ဥကၠ႒၊ ကုရ္အာန္ဘာသာျပန္အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕ဝင္၊ မြတ္စလင္ ဗဟိုရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္၊ တစ္ျခမ္းပဲ့ဗလီနာယက၊ ဇီးနသ္ အစၥလာမ္ေယာက်ာ္းေလးမ်ား ေဂဟာႏွင့္ ပညာသင္ၾကားေရး အသင္း၏အဖြဲ႕ဝင္၊ လူငယ္မ်ား ေဂဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ဇီးနသ္အစၥလာမ္ေယာက်ာ္းေလးေဂဟာ၏ ကိုယ္စား လွယ္၊ တကၠသိုလ္မြတ္စလင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအသင္း ဥကၠ႒၊ အစိုးရ သာသနာေထာက္ပံ့ေၾကး လက္ခံသံုးစြဲေရး ေကာ္မတီ၏အဖြဲ႕ဝင္ အစၥလာမ္သာသနာ့ေရးရာ ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ ဒု-ဥကၠ႒ အစရွိသည့္ သာသနာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။
 
တဖန္ တကၠသိုလ္မြတ္စလင္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအသင္း၊ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ မြတ္စလင္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအသင္း၊ စေတာ့ကိတ္ပညာ့ရိပ္သာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအသင္းအစရွိေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ ေဟာၾကားခဲ့ သည္။ စကားရည္လုပြဲမ်ားတြင္ အကဲျဖတ္လူႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။ ဥာဏ္ႀကီးရွင္ ေျဖဆိုပြဲမ်ားတြင္ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့သည္။
အစၥလာမ္သာသနာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဦးစီးက်င္းပေသာ တမန္ ေတာ္ေမြးေန႕ေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္လည္း ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ထို႕အျပင္ ေရဒီယိုမွတစ္ဆင့္ တမန္ေတာ္ေမြးေန႔အေၾကာင္းကို ေဟာၾကား ထုတ္လႊင့္ ခဲ့သည္။ အစၥလာမ္ဓမၼဗိမာန္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ သင္တန္းမ်ားတြင္ အစၥလာမ္ သာသနာအေၾကာင္း  သိေကာင္းစရာမ်ားကို ေဟာေျပာခဲ့သည္။ 
ဤတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၁၄၂၅ ႀကိမ္ေျမာက္ တမန္ေတာ္ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ က်င္းပေရးေကာ္မတီကိုယ္စား ျမန္မာ့အသံမွ ဆရာႀကီး ေဟာေျပာထုတ္လႊင့္ခဲ့သည့္ တစ္မူထူးျခားသည့္ေဟာေျပာခ်က္ကို ေလ့လာ တင္ျပပါသည္။ ဆရာႀကီးသည္ သိပၸံပညာရွင္ပီပီ ]တမန္ေတာ္ ပြင့္လာတဲ့ အတြက္ ကမၻာေလာကမွာ ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေစခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းပါပဲ} ဟု စကားခံကာ ေလာကဓာတ္ပညာတိုးတက္လာပံုကို ရွင္းျပသည္။ ေရွးအခါက ဗီဇလံႈ႕ေဆာ္မႈအလိုက္ ပိုမိုက်င့္သံုးၿပီး Óာဏ္ကို သံုး ျပန္လွ်င္လည္း အတံုးလိုက္ အတစ္လိုက္သံုးၾကသည္။ လက္ေတြ႕ တြင္ အထမေျမာက္၊ အေၾကာက္ႀကီး ေၾကာက္ၾကၿပီး မဟားတရား အယူ အဆ လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အရဗ္တို႔က အၫြန္႔တံုးGeomatry င႐ုတ္က်ည္ေပြ႕ကို အတက္ေပါက္ေစခဲ့သည္။ ဤသို႔ စြမ္းႏိုင္ သည္မွာ ဂါထာေကာင္းရွိ၍ျဖစ္သည္။ ဂါထာေကာင္းမ်ားမွာ ကုရ္အာန္ထဲမွ ဂါထာမ်ားျဖစ္သည္ဟု ကုရ္အာန္အာယတ္မ်ားကိုၫႊန္းဆိုျပသည္မွာ-
 
၁။ ေကာင္းကင္ရွိသမွ်၊ ေျမတြင္းေျမေပၚ ၌ ရွိသမွ်တို႔သည္ အသင္တို႔ (လူသား)အဖို႔ အသံုးတဝင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ရန္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္က ေပးထားေသာပစၥည္းစုျဖစ္သည္။
(၄၅ း ၁၃)။
၂။ အလႅာအရွင္ျမတ္သည္ ညႏွင့္ေန႔၊ ေနႏွင့္ လတို႔ကို အသင္တို႔ (လူသား)အဖို႔ အသံုး ျပဳရန္ႏွင့္ နကၡတ္တာရာမ်ားကို လည္း အသင္တို႔အဖို႔ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္ မိန္႔ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
(၁၆း၁၂)
၃။ အလႅာအရွင္ျမတ္သည္ သင္တို႔၏ အက်ိဳးငွာ သမုဒၵရာပင္လယ္ကို သေဘၤာမ်ား အသြားအလာ အကူးအသန္းအတြက္ သတ္မွတ္ ထား၏။ သို႔ပါ၍ အလႅာအရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ဂုဏ္ေတာ္ကို သိရွိၾကကုန္။
ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သခင္က ေဟာေတာ္မူသျဖင့္ အရဗ္လူမ်ိဳးတို႔ တရားဦးနာၾကရကာ အစြမ္းထက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုရွင္းျပသည္။
နိဂံုးတြင္ -
]တမန္ေတာ္ရဲ႕တရားကို ရယူၿပီးတဲ့ေနာက္ အရဗ္ တစ္မ်ိဳး သားလံုးဟာ လူတစ္ေယာက္ထဲလို ညီညြတ္ၿပီး ႏိုင္ငံတိုးခ်ဲ႕ခ်င္တဲ့ စိတ္မ်ား ေပၚေပါက္လာတယ္။ ခပ္႐ိုင္း႐ိုင္းေနတဲ့ လူမ်ိဳးဟာ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္းမွာ ပါရွားဘုရင္မ်ား၊ ေရာမဘုရင္မ်ား အုပ္စိုး ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို လက္နက္ႏိုင္ငံျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းၿပီး ေရာမေခါမနဲ႔ အဲလီဇင္ဒရီယားမွာ ထြန္းကားၿပီးေနာက္ အညြန္႔တံုးသြားတဲ့ ြနသာနအမပ ပညာကို အတိုင္းအတာ သခ်ၤာသစ္အျဖစ္ ဖန္တီး ၿပီး ေျမမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ အထက္နကၡတ္တာရာတို႔ကိုပါ တိုင္းထြာ ခဲ့တယ္။ နကၡတ္တာရာပညာကို ႏိုင္နင္းၿပီး ပင္လယ္ကိုျဖတ္၊ ကုန္းေပ်ာက္ ကမ္းေပ်ာက္ ရြက္တိုက္ႏိုင္ေတာ့ ေခါမတိုင္းျပည္ မွာ တစ္ခါတုန္းက အ႐ိုအေသခံေနတဲ့ နကၡတ္ေတြဟာ လူရဲ႕ အေစအပါး အေထာက္အပံ့ဘဝသို႔ ယာယီေရြ႕သြားရတယ္။ တစ္ခါတုန္းက သဘာဝရဲ႕ေအာက္ ကြ်န္သားေပါက္ဘဝမွာ နစ္မြန္းေနတဲ့ လူသားမ်ားဟာ တမန္ေတာ္ရဲ႕ လက္ထက္က်မွ သခင္ဘဝကို ျမႇင့္တင္ျခင္းခံရတယ္။ သည္လို မြတ္စလင္မ္မ်ား က သူတို႔ရဲ႕ ရာဇဝင္အစမွာ သဘာဝကို ရဲရဲႀကီး ရင္ဆိုင္ၿပီး ပညာဗဟုသုတရွာေဖြလိုက္စားတဲ့ လမ္းစဥ္ခ်လိုက္ေတာ့ အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ားက မြတ္စလင္မ္မ်ားႏွင့္ ကုန္ေရာင္း ကုန္ဝယ္ ဘာသာေရးစင္တို႔မွာေတြ႕ဆံုၾကၿပီးနည္းနာကို ယူလိုက္ လို႔ ဒီကေန႔ အေနာက္ႏိုင္ငံဟာ ဒီအေျခအေနကိုေရာက္ ရွိတယ္ဆိုတာ အထူးေျပာစရာမလိုပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကြ်န္ေတာ္ ထပ္ေလာင္းၿပီး အစီရင္ခ်ံခင္တာက ေလာကဓာတ္ပညာအစစ္ရဲ႕ အေျခခံျဖစ္တဲ့ လက္ေတြ႕စမ္းျခင္း၊ ေသခ်ာေစ့ငွ မွတ္သားစူးစမ္း ျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးအေၾကာင္းေဝဖန္ၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ သေဘာ တရားဖမ္းျခင္းဆိုတဲ့ နည္းနာဥပေဒသဟာ မြတ္စလင္မ္ အရဗ္ လူမ်ိဳးမ်ား ဒီကေန႔ ေလာကဓာတ္ပညာဟာ ဒီေလာက္ ထြန္းကားေနတယ္ဆိုတာႏွင့္ပဲ နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္}
ဟု လက္ေတြ႕သမိုင္းျဖစ္ရပ္ႏွင့္ယွဥ္၍ တမန္ေတာ္ျမတ္သခင္၏ လမ္းစဥ္က ေလာကဓာတ္ပညာကို ရွင္သန္ေစသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေစသည္၊ ေလာကဓာတ္ ပညာစြမ္းေၾကာင့္ ထူးထူးကဲကဲ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာသည္ဟု ေဖာ္က်ဴး ေဟာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။ ႐ႈေထာင့္သစ္မွ တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီး သည္ ေျခေျချမစ္ျမစ္ ေလ့လာထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အစၥလာမ္ ေလာကဓာတ္ပညာစာအုပ္ကို ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္  ထုတ္ေဝခဲ့သည္။
ဆရာႀကီးသည္ သိပၸံဘာသာရပ္တြင္ ထူးခြ်န္သူပီပီ အစၥလာမ္ က သိပၸံပညာျဖင့္ ကမၻာအား မည္ကဲ့သို႔ အက်ိဳးျပဳပံုကို ပိုသိထားသည္။ ဆရာႀကီးအား ေဟာေျပာပြဲဖိတ္ၾကားလွ်င္ အစၥလာမ္ႏွင့္ ေလာကဓာတ္ပညာ ေခါင္းစဥ္ကိုသာ ေပးေလ့ရွိသည္။ တကၠသိုလ္ မြတ္စလင္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အဆိုပါေခါင္းစဥ္ကို ေဟာၾကားသကဲ့သို႔ ေကာင္စီ ဌာနခ်ဳပ္မွ က်င္းပေသာ(အန္ဆြာရီသင္တန္း) ဗဟုသုတေပး ရက္သတၲပတ္ သင္တန္းမ်ားတြင္လည္း အဆိုပါေခါင္းစဥ္ကိုပင္ပို႔ခ်သည္။ နာၾကား ရသူအေပါင္း၏ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုမႈအရ အစၥလာမ္ႏွင့္ ေလာကဓာတ္ ပညာသည္ စာအုပ္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။
ဆရာႀကီးက မိမိ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အခ်ီးနိဒါန္းတြင္-
]ကမၻာ့ရာဇဝင္သမိုင္းျဖစ္ေသာ လူတို႔၏ျဖစ္အင္ကို တင္ျပ ရာ၌ စိတ္ေနစိတ္ထား မသန္႔မႈတို႔ေၾကာင့္ ေခတ္ပညာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္က႑၌ အေနာက္ႏိုင္ငံ ရာဇဝင္ဆရာတို႔သည္ မိမိတို႔ စိုးမိုး၍ ဆရာလုပ္ရသည့္အခိုက္ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ အမွန္တရားကို ထိမ္ဝွက္ကာ အလွဴရွင္လက္သစ္က မ႑ပ္တိုင္တက္ၾကသည့္ႏွယ္ မိမိတို႔အတြက္ အက်ိဳးျပဳခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္စုအား မေထာက္မထား၊ အားမနာ၊ ရာဇဝင္ တစျပင္ သို႔ ပို႔လိုက္သည္ကို ထင္ရွားေပၚလြင္ရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ မညႇာမတာ အက်င့္ခံရသည့္ ေရွးမြတ္စလင္တို႔က ကမၻာ့လူသားမ်ားအား မည္သို႔အက်ိဳးျပဳခဲ့ပံုကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဤစာအုပ္ငယ္ ကို ေရးသားရျခင္းျဖစ္သည္}
ဟု တင္ျပထားသည္။
ဆရာႀကီးသည္ ေလာကဓာတ္ပညာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ (က) ယဥ္ေက်းမႈ မရေသးမီ ေလာကဓာတ္ပညာ အရိပ္အေငြ႕ေပၚလာသည့္အခါထိ တစ္ပိုင္း ႏွင့္ (ခ) ေလာကဓာတ္ပညာ၏ စတင္အညြန္႔လူလာရာမွ ယေန႔လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ အပိုင္းတစ္ပိုင္းဟူ၍(၂)ပိုင္း ပိုင္းျခားသံုးသပ္တင္ျပသည္။ 
ေလာကဓာတ္အားလံုးလူသားတို႔၏ ဩဇာခံမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ကုရ္အာန္က်မ္းလာ မုကၡပါ႒္ (၄၅၊ ၁၃၊ ၁၆၊ ၁၂ ႏွင့္ ၂ း ၁၆၄)တို႔ကို ကိုးကားေဖာ္ျပသည္။ ေလာကဓာတ္ပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ -
]ပညာရွိတို႔၏ေျပာေဟာခ်က္မ်ားကို နားေထာင္၍ ေလာက ဓာတ္ပညာသင္ခန္းစာမ်ားကို စိတ္ႏွလံုးတြင္ ထည့္သြင္း ျခင္းသည္ ဘာဝနာစီးျဖန္းျခင္းထက္ေကာင္း၏။ ကြ်န္တစ္ရာကို သူေကာင္းျပဳ လြတ္လပ္ေရးေပးသည္ထက္လည္းျမတ္၏}
]ေလာကဓာတ္ပညာ၌ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားျခင္းသည္ ဂုဏ္အရွိဆံုးျဖစ္၏}
ဟု အစရွိေသာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ဩဝါဒေတာ္မ်ားကိုလည္း ၫႊန္းဆို ထားပါသည္။
အစၥလာမ္ဘာသာကို လိုက္နာက်င့္သံုးရန္အတြက္ အေျခခံျဖစ္ေသာ နည္းမွာ -
(၁) တရိကတ္ - ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျခင္း
(၂) ဟကိကတ္  - ၾကည့္႐ႈစူးစမ္းေလ့လာျခင္း 
(၃) မာအေရဖတ္ - အေၾကာင္းႏွင့္အက်ိဳးကို ဆင္ျခင္ ေဝဖန္ ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းမွာ ေလာကဓာတ္ပညာဆန္လွသည္။  ဤနည္းကို အေျချပဳ၍သာ ယေန႔ထြန္းကားေနေသာ ေလာကဓာတ္ပညာစစ္စစ္ ေပၚေပါက္ရျခင္း၏မူလျဖစ္သည္။ ေခတ္ေလာကဓာတ္ပညာ စစ္စစ္ ေပၚေပါက္ရျခင္း၏ မူလဘူတမွာ အမွန္စင္စစ္ အစၥလာမ္၏ နည္းသာလွ်င္ ျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားေပသည္ဟု သေဘာတရားႏွင့္ လက္ေတြ႕ေပါင္းစပ္ ေဖာ္ထုတ္ျပထားသည္။
ၿပီးမွ ပညာရပ္အလိုက္ ထူးခြ်န္သူမ်ားႏွင့္ စြယ္စံုပညာရွင္မ်ားကို သခ်ၤာပညာေက်ာ္ ကဗ်ာဆရာႀကီး စြယ္စံုကဝိ အူမရ္ကိုင္ယမ္ မွ မ်က္ေၾကာRatinaကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သူ ဟဆန္အဘူ ေဟသာအထိ ကမၻာေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ၅၄-ဦး၏ ထူးခြ်န္ေအာင္ျမင္မႈကို ပုဂၢိဳလ္အလိုက္ ေဖာ္က်ဴးထား သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
 
ေလာကဓာတ္ပညာကို ဆံုး႐ံႈးရျခင္း၊ ျပန္လည္ထြန္းကားမႈ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ခဲယဥ္းေနျခင္းတို႔မွာ ]ေအလင္ဟူေသာ ေဝါဟာရႏွင့္ ေအလင္ကို ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု အယူရွိေသာ အာလင္ အိုလမာဟူေသာ ေဝါဟာရတို႔၏ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္မႈ က်ဥ္းေျမာင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ဟူေသာေဖာ္ျပခ်က္မွာ ေယဘူယ်အားျဖင့္ လက္ခံရမည္သာျဖစ္၏} ဟူ၍ ေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ဆရာႀကီး၏ သေဘာထားအခ်ဳပ္ဟု မွတ္ယူ ႏိုင္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ က်မ္းနိဂံုးတြင္ ယေန႔မွစ၍ ဘာသာေရးတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေလာကီေရးတြင္လည္းေကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မြတ္စလင္မ်ားသည္ ေလာကဓာတ္ပညာ ဆန္ဆန္သုေတသီမ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါေစ။ ဤသုေတသီ ျဖစ္ေရးတြင္အိုလမာဆိုသူတို႔လည္း ပါဝင္ ကူညီႏိုင္ၾကပါေစ။ ေလာကဓာတ္ ပညာသုေတသီမ်ား ျဖစ္ျခင္းအားျဖင့္ ေရွးမြတ္စလင္ႀကီးတို႔၏ မြန္ျမတ္ လွေသာ အစဥ္အလာစံခ်ိန္ႀကီးကို မွီၾက၍ ကမၻာကို အက်ိဳးေက်းဇူးျပဳေသာ မြတ္စလင္ ေလာကဓာတ္ဆရာႀကီးမ်ား ပညာရွိႀကီးမ်ားေပၚေပါက္လာ ပါေစသတည္း ဟု ေစတနာဆႏၵျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
လူသားတို႔အား သဘာဝ၏အေစခံဘဝမွ သဘာဝ၏အရွင္သခင္ အျဖစ္သို႔ အစၥလာမ္က ျမႇင့္တင္ေပးမႈကို ဆရာႀကီးကခိုင္မာစြာ ေဖာ္က်ဴး ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုရပါမည္။ 
ဆရာႀကီးျပဳစုခဲ့ေသာ ထာဝရအရွင္ အလႅာဟ္ရွိေၾကာင္းကို သဘာဝ သိပၸံ႐ႈေထာင့္မွေဖာ္ျပခ်က္ ေဆာင္းပါးတြင္ အခ်က္ ၇-ခ်က္ျဖင့္ သာဓကျပထားသည္။ သိပၸံပညာရွင္ႀကီး A.Cressy  Morrison၏ Man  does  not  Stand  Alone မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီးသည္ သိပၸံနည္းက်က် သုေတသနျပဳမႈကို အေလးထားသည့္ ပညာရွင္ႀကီးျဖစ္သည္။ အဆိုပါေဆာင္းပါးကို ဓမၼဗိမာန္ ၃၃ ႏွစ္ျပည့္ အထူးထုတ္(၁၉၉၆)တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
 
 
ဆရာႀကီး၏ လက္ရာမ်ားကို အေထာက္အထားျပဳ၍ ဆရာႀကီး သည္ အစၥလာမ္ဘာသာအတြက္ သက္ေသေကာင္းႀကီးတစ္ဦးဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ 
ဆရာႀကီးသည္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၇)ရက္ေန႔ အသက္ (၈၁)ႏွစ္၌ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ခံယူသြားေလသည္။        ။
 
ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ေဇာ္