THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ စတင္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ပါ၀င္ခ့ဲေသာ
 
သီရိပ်ံခ်ီ ဦးဘစိန္ M.Sc,  B.C.S
 
ဦးဘစိန္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲသားျဖစ္သည္။ မဟာသိပၸံ(ဂုဏ္ထူး) M.Sc ဘြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဝန္ထမ္း(အထက္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈရာထူး)B.C.S ဘြဲ႕ရ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ တိုင္းမင္းႀကီးရာထူးျဖင့္ ႏိုင္ငံတာဝန္ ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ၿပီး သီရိပ်ံခ်ီ ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းျခင္း ခံရသူလည္းျဖစ္သည္။
အိမ္ေထာင္ဘက္မွာ ေဒၚစိုင္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၂၄ ခု မတ္လတြင္ တစ္ဦးတည္းေသာ သမီး ေဒါက္တာေဒၚရီရီကို ဖြားျမင္သည္။ ေဒါက္တာ ေဒၚရီရီ သည္ အစိုးရပညာေတာ္သင္အျဖစ္ လန္ဒန္ တကၠသိုလ္အေရွ႕တိုင္းႏွင့္ အာဖရိက ပညာရပ္ဆိုင္ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ယူခဲ့ရာ ၁၉၅၈-ခုႏွစ္တြင္ Ph.D ဘြဲ႕ကို ရရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းအဖြဲ႕သုေတသနက်မ္းျပဳ အရာရွိ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ပါတီသုေတသနဌာနျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္း အေျချပက်မ္း ျပဳစုေရးအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန စာေပဗိမာန္ စြယ္စံုက်မ္း စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္လည္းေကာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
 
သီရိပ်ံခ်ီ ဦးဘစိန္သည္ အစၥလာမ္သာသနာ့ေရးရာ ေကာင္စီ  စတင္ ဖြဲ႕စည္းသည္မွစ၍ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ က်မ္းျပဳေကာ္မတီဝင္လည္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍ ကမၻာ့အလင္းစာေစာင္ႀကီးတြင္ ေဆာင္းပါးမ်ားပါဝင္ ေရးသားသည္။ အထူးသျဖင့္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ သခင္၏ ဟဒီးဆ္ဩဝါဒေတာ္ဆိုင္ရာ ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ပထမဆံုး ေရးသားျပဳစု ထုတ္ေဝေသာ စာအုပ္မွာ ]အစၥလာမ္ ဘာလဲ} စာအုပ္ျဖစ္သည္။
အစၥလာမ္ဘာလဲ စာအုပ္တြင္-
အခန္း ၁။ အစၥလာမ္၏ အဓိပၸာယ္
အခန္း ၂။ ခဝပ္ကိုးကြယ္ျခင္း
အခန္း ၃။ အိမ္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းသာယာျခင္း
အခန္း ၄။ အိမ္ျပင္ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာျခင္း
အခန္း ၅။ နိဂံုး
အခန္း ၆။ ဆုေတာင္းဂါထာမ်ား
ျဖစ္သည္။
အစၥလာမ္ဘာလဲစာအုပ္တြင္ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္သခင္၏ ဩဝါဒ နီတိမ်ားလည္း ေနာက္ဆက္တြဲ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ဆုေတာင္း ဂါထာမ်ားတြင္ ကုရ္အာန္ႏွင့္ ဟဒီးဆ္ေတာ္လာ ေတာင္းဆုေတာ္မ်ား ၉၁ ဂါထာပါဝင္သည္။ ကမၻာ့အလင္းပံုႏွိပ္တိုက္တြင္ ဦးဘသိန္း(ဒဂုန္သိန္း) က တာဝန္ခံ႐ိုက္ႏွိပ္ေၾကာင္း စာမူကို ကမၻာ့အလင္းတိုက္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစၥလာမ္ဘာသာစာေပ ျဖန္႔ျဖဴးေရးအဖြဲ႕သို႔ လွဴဒါန္း ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
အစၥလာမ္ဘာလဲစာအုပ္ နိဒါန္းတြင္ က်မ္းျပဳသူက အစၥလာမ္ ဘာသာ၏အႏွစ္သာရကို ဗမာမြတ္စလင္မ္အေပါင္းတို႔ သိေစျခင္းငွာ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ႏွင့္ ဟဒီးဆ္ဩဝါဒေတာ္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စာအုပ္ကို စီစဥ္ဖန္တီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ အစၥလာမ္ဘာလဲစာအုပ္က မူရင္းကုရ္အာန္ႏွင့္ ဟဒီးဆ္ဟူသည္ က်မ္းႀကီးႏွစ္ေစာင္ကို ဆက္လက္ ေလ့လာရန္ တိုက္တြန္းလိမ့္မည္ဟု က်မ္းျပဳက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ က်မ္းျပဳသည္ ကုရ္အာန္ႏွင့္ ဟဒီးဆ္ကို ကိုယ္တိုင္ေလ့လာဆည္းပူး ေစလို ေသာ ေစတနာဆႏၵရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
စာအုပ္နိဒါန္းအၿပီးတြင္ ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဦးဝင္း၏ မိတ္ဆက္စကား၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ သာသနာေရးဌာန အတြင္းဝန္ ဦးဘခင္၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သခ်ၤာကထိက ဦးကာ၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။
အစၥလာမ္ဘာလဲစာအုပ္ကို ဖတ္႐ႈေလ့လာၿပီး ကုရ္အာန္က်မ္း ေတာ္ျမတ္လာ မုကၡပါဌ္မ်ားႏွင့္ ဟဒီးဆ္ေတာ္လာ ဩဝါဒအဆံုးအမ အတိုင္း လိုက္နာက်င့္ႀကံအားထုတ္ပါက ကမၻာႀကီးက ေတာင့္တေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ မ်ားစြာတန္ဖိုးရွိလွေသာ စုေဆာင္း တင္ျပခ်က္မ်ားဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။
သီရိပ်ံခ်ီဦးဘစိန္သည္ ၁၉၆၂-ခုႏွစ္တြင္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ဘာသာျပန္(ပထမတြဲ)ကို ထုတ္ေဝသည္။ အရဗီစာကိုယ္မပါ။ ျမန္မာ ဘာသာျပန္သက္သက္ျဖစ္သည္။ က်မ္းဦးအမွာစာတြင္ အစၥလာမ္တရား ေတာ္မထြန္းမီကာလက အရဗ္တို႔ အေျခအေနႏွင့္ အစၥလာမ္တရားေတာ္ ထြန္းပၿပီး အရဗ္တို႔ အေျခအေနကိုႏိႈင္းယွဥ္ျပသည္။ အ႐ိုင္းစိုင္းဆံုး အၾကမ္း ၾကဳတ္ဆံုး ေအာက္က်ေနာက္က်ဆံုး အေျခအေနမွ အလြန္တိုေတာင္းေသာ ကာလအတြင္း အယဥ္ေက်းဆံုး၊ ပညာရွိဆံုး၊ တန္ခိုးအႀကီးဆံုးေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ေရာက္ရွိၾကသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ အရွင္ျမတ္ အဆံုးအမေတာ္ကို တစ္သေဝမတိမ္း အခါမလပ္ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္တို႔ အေျခအေနမွာ ေရွးအရဗ္လူမ်ိဳးတို႔၏ အေျခအေနေလာက္မဆိုး၊ ႀကီးပြားေအာင္ျမင္လိုလွ်င္ အရဗ္တို႔ကို အတု ယူရမည္။ သူတို႔ကဲ့သို႔ အစၥလာမ္တရားေတာ္၌ တည္၍ အလႅာဟ္၏ အဆံုးအမေတာ္ကို လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ တို႔မွာ တရားေတာ္ကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာသိခြင့္မရ။ ဗလီဆရာတို႔ ေဟာၾကား သည္ကို နာခံျခင္းျဖင့္ တင္းတိမ္ေနၾကရကုန္၏။ ဤသို႔ေသာ အားမရဖြယ္ အေျခအေနကို ျပဳျပင္ရန္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို ျမန္မာစကားေဝါဟာရ ျဖင့္ ျပန္ဆိုရန္လိုအပ္ေပသည္။ သို႔မွသာ မိမိတို႔ဘာသာ ေလ့လာသိရွိၿပီး တရားေတာ္အတိုင္း ျပဳမူေျပာဆို က်င့္ႀကံေနထိုင္ေနၾကမည္ဟု က်မ္းျပဳ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေလ့လာသိရွိရသည္။
က်မ္းကိုျပဳစုရာ၌ မစၥတာပစ္က္ေထာ၏ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ၿပီးေသာ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ The  Meaning  of  the  Glorious  Koran ကို အေျခခံထားသည္။ သို႔ေသာ္ မုဟမၼဒ္အလီ၊ ယူဆြဖ္အလီ၊ ဂိုလမ္ဆိုရ္ဝါ ေဒါက္တာဘာရီႏွင့္ မစၥတာဒါဝတ္တို႔၏ အဂၤလိပ္ဘာသာ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္မ်ားကိုလည္း ႏွီးေႏွာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
 
က်မ္းစီစဥ္ပံုမွာ နိဒါန္းႀကီး၊ နိဒါန္းငယ္၊ ပင္ကိုယ္ က်မ္းေတာ္ ဟူသည့္ အစီအစဥ္အတိုင္းျဖစ္သည္။ နိဒါန္းႀကီးကို မုဟမၼဒ္အလီ၏ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ က်မ္းနိဒါန္းမွျပန္ဆိုသည္။ စူရာတိုင္းတြင္ ပါေသာ နိဒါန္းငယ္ကို ယူစြဖ္အလီ၏နိဒါန္းမ်ားမွ ျပန္ဆိုသည္။ ပင္ကိုယ္က်မ္း ေတာ္ကို မစၥတာပစ္က္ေထာ၏ အဂၤလိပ္ဘာသာက်မ္းမွျပန္ဆိုသည္။
နိဒါန္းႀကီးတြင္
(က) ဘုရားတစ္ဆူဝါဒ
(ခ) ဘုရားဂုဏ္ေတာ္မ်ား
(ဂ) ေနာင္ဘဝ
(ဃ) နိဗၺာန္ႏွင့္ငရဲ
(င) ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူျခင္း
(စ) အာဒမ္သခင္
(ဆ) ႏူဟိုသခင္
(ဇ) သမၼာက်မ္းေတာ္၌ မေဖာ္ျပေသာ တမန္ေတာ္မ်ား
(ဈ) ေအဘရာဟင္သခင္
(ည) မူစာသခင္
(ဋ) ေရ႐ႈခရစ္သခင္
(ဌ) လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္
(ဍ) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေျခအေန
ဟူ၍ ပါဝင္သည္။
နိဒါန္းႀကီးႏွင့္အတူ စူရဟ္ ၁ မွ ၁၀ ကို ပထမတြဲအျဖစ္ ထုတ္ေဝၿပီး ၁၁ မွ ၃၀ အထိကို ဒုတိယတြဲအျဖစ္ ထုတ္ေဝသည္။ ေခတ္မီက်မ္းမ်ား စီစဥ္ပံုအတိုင္း အကၡရာစဥ္၊ အၫႊန္းပါသျဖင့္ သိလိုရာရာကို လြယ္လင့္တကူ ရွာႏိုင္ေပသည္။
ဤက်မ္းကို ထုတ္ေဝၿပီးမၾကာမီ နိဒါန္းႀကီးသည္ ကာဒီယာနီ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မုဟမၼဒ္အလီ၏အယူအဆျဖစ္သည္ဟု ေထာက္ျပ ေဝဖန္ကာ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ျခင္းခံရေတာ့သည္။ သို႔ႏွင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ဧၿပီလ ထုတ္ ဗမာမြတ္စလင္မ္စာေစာင္တြင္ အထူးေၾကညာခ်က္ ထည့္သြင္း၍ ေတာင္းပန္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္ၫႊန္ျပခဲ့သည္။ ပရဝရွ္ အူရဒူေန႔စဥ္သတင္းစာႏွင့္ အစၥလာမ္စာေစာင္တို႔မွလည္း က်မ္းျပဳက ေျဖရွင္းသည္။ အမ်ားသူငါအတြက္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ရွင္းလင္းခ်က္၊ ရွင္းလင္းေတာင္းပန္စာဟူ၍ ၁၉၆၃ ခု ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေဝငွျဖန္႔ခ်ိခဲ့ရသည္။ မူရင္းအတိုင္း တင္ျပပါမည္။
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ရွင္းလင္းခ်က္
ရွင္းလင္းေတာင္းပန္စာ
ဒုကၡႏွင့္အလင္းေရာင္
၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ ကြ်န္ေတာ္သည္ မတရား စြပ္စြဲမႈ တစ္ရပ္ ကိုရင္ဆိုင္ေခ်ပလ်က္၊ ရန္ကုန္ဗဟိုေထာင္ႀကီးတြင္ အခ်ဳပ္ခံေနရ ပါေတာ့သည္။
ထိုစဥ္အခါ အမွားႏွင့္အမွန္ကို မည္သို႔ခြဲျခား ေဝဖန္ ရအံ့နည္း။ မြတ္စလင္စိတ္ဓာတ္ကို မည္သို႔ပြားရအံ့နည္း။ ဤျပႆနာႏွစ္ရပ္ကို စဥ္းစားမိပါေတာ့သည္။ အေျဖကား လူသား၏Óာဏ္သည္ နက္နဲျခင္းမရွိ မွားတတ္၏။ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္သာလွ်င္ မခြ်တ္မယြင္း ထာဝရ တရားမွန္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္သာတည္း။ အမွားအမွန္ကို ခြဲျခားသိသာရန္ အသွ်င္ျမတ္အားသာ ဆည္းကပ္ရပါမည္။ ယင္းဆည္းကပ္ျခင္း ဆိုရာ၌ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ တမန္ေတာ္သခင္၏ဩဝါဒ ေတာ္ကို ဆည္းကပ္ျခင္းျဖစ္၏။ ဤက်မ္းေတာ္ႏွစ္ဆူသာလွ်င္ မြတ္စလင္ထုအား မြတ္စလင္စိတ္ဓာတ္ သြတ္သြင္းႏိုင္ေပမည္။
ဤအေတြးအဆမ်ားဝင္လာသည္ႏွင့္ ဗမာ မြတ္စလင္ထု အတြက္ သူတို႔ဖတ္၍ သေဘာေပါက္နားလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာ စကားရပ္ျဖင့္ ၿပီးေသာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ တစ္ဆူလိုေၾကာင္း ထင္လင္းလာပါသည္။ ဗမာမြတ္စလင္ထု၏က်မ္းေတာ္မွာ ဤအဂၤါ ႏွစ္ပါးႏွင့္ညီရပါမည္။ (၁) ဗမာမြတ္စလင္မ္မ်ား နားလည္ႏိုင္ေစျခင္းငွာ လူထုစကားျဖင့္ ေျပျပစ္ေခ်ာေမာေအာင္ ေရးသားထားျခင္း။ (၂) ဝိဝါဒကြဲျပားမႈကင္းမဲ့ျခင္း။
ဤအဂၤါမ်ားႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ျမန္မာဘာသာျပန္ က်မ္းျမတ္ တစ္ဆူကို ကြ်န္ေတာ္သည္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္၌ ျပဳစု စီရင္ၿပီးပါသည္။ ဤက်မ္းျမတ္တြင္ (၁)နိဒါန္းႀကီး၊ (၂)နိဒါန္းငယ္ႏွင့္၊ (၃)ပင္ကို က်မ္းေတာ္ႀကီးဟုသံုးမ်ိဳး သံုးစားခြဲထားပါရွိပါသည္။ 
နိဒါန္းႀကီး
၁၉၆၁ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ကြ်န္ေတာ္၌ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါကပ္စြဲသျဖင့္ ဗမာမြတ္စလင္ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆး႐ံုႀကီးသို႕တက္ကုရပါသည္။ ထိုစဥ္အခါ ကြ်န္ေတာ္၏ ဘာသာျပန္ က်မ္းေတာ္ကို ပံုႏွိပ္လွဴဒါန္းရန္ အလွဴရွင္တစ္ဦး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ ပါသည္။
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို မေသမီ ထုတ္ေဝျဖန္႔ျဖဴး ခ်င္စိတ္ေစာသျဖင့္ မိုဟမၼဒ္အလီ၏က်မ္းနိဒါန္းတြင္ ကြ်န္ေတာ္ ၏က်မ္းနိဒါန္းႀကီးအျဖစ္ ေဆး႐ံုတြင္ အေဆာတလ်င္ဘာသာျပန္ ပါေတာ့သည္။ မနာမက်န္းအတြင္း ယင္းသို႔ျပန္ရာ ဝိဝါဒကြဲျပားမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းတည္းဟူေသာ ကြ်န္ေတာ္၏ ဒုတိယဝါဒကို ကြ်န္ေတာ္မ်က္ျခည္ျပတ္သြားမိပါသည္။
ဤနိဒါန္း၌ အီစာသခင္ ေသေၾကာင္းပါသြားသျဖင့္ ကဲ့ရဲ့႐ႈတ္ခ်ျခင္း ေပၚေပါက္လာပါေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၆၃ခု၊ ဧၿပီလထြက္ ဗမာ မြတ္စလင္စာေစာင္တြင္ ကြ်န္ေတာ္ ဤသို႔ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
အထူးေၾကညာခ်က္
သီရိပ်ံခ်ီ ဦးဘစိန္ျပန္ဆိုေသာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္
မြတ္စလင္ေလာကႀကီး၌ အီစာသခင္ျပန္ေတာ္မူ မမူဟု အျငင္းအခံု ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။ ဤကိစၥမွာ သုခဥယ်ာဥ္ေတာ္ ရရာရေၾကာင္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္သည္ဟု ကြ်န္ေတာ္မ်ား မယူဆပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါအျငင္းအခံု ဝဲဩဃႀကီးမွ လြတ္ ေျမာက္ေစျခင္းငွာ ကြ်န္ေတာ္မ်ားျပန္ဆိုေသာ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္၏နိဒါန္းတြင္ အီစာသခင္ပ်ံေတာ္မူျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ေသာ စာေၾကာင္းမ်ားကို ဖ်က္ပစ္ပါရန္ ေတာင္းပန္ပါသည္။ အျခား ျပဳျပင္ျပင္ဆင္စရာမ်ားအတြက္လည္း ဗမာ မြတ္စလင္ လူထုႀကီးထံမွ အႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံအပ္ပါသည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔ကို ပယ္ဖ်က္ပစ္ပါရန္
(၁) ပ႒မတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၇၃၊ စာေၾကာင္းေရ (၁၁)ရွိ ]သူသည္ အျခားတမန္ေတာ္မ်ားကဲ့သို႔ ေသရမည္။}
(၂) ပ႒မတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၇၃၊ စာေၾကာင္းေရ(၂၂)မွ စာမ်က္ႏွာ အဆံုး အထိ 
(၃) ပ႒မတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၇၄၊ တစ္မ်က္ႏွာလံုး
(၄) ပ႒မတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၇၅၊ ပ႒မ (၁၀) ေၾကာင္း 
( ပံု ) သီရိပ်ံခ်ီ ဦးဘစိန္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ျပန္ဆိုသူ
 
က်မ္းျပဳသူသည္ ျမန္မာစာကို ကြ်မ္းက်င္သည္။ စကားေျပ အေရး အသား လြယ္ကူရွင္းလင္းသည္။ သို႔ႏွင့္ အမ်ားသူငါ ႏွစ္သက္ ဖတ္႐ႈ ကိုးကားၾကသည္ဟု သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုရ္အာန္ဘာသာျပန္ သမိုင္းတြင္ ဒုတိယေျမာက္ဘာသာျပန္အျဖစ္ မွတ္တမ္းျပဳၾကသည္။
သီရိပ်ံခ်ီ ဦးဘစိန္သည္ ၁၉၇၁ ခု စက္တင္ဘာလတြင္ အစၥလာမ္ ၏ ဒႆနိက(ဝါ)အစၥလာမ္ သေဘာတရားက်မ္းကို ျပဳစုခဲ့သည္။
]က်မ္းျပဳရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ယခုေခတ္တြင္ ကိုယ့္အယူဝါဒ ႏွင့္ ကိုယ္ေနစတမ္း၊ အယူကြဲသူတို႔ကို ရန္သူမမွတ္။ မေႏွာင့္ယွက္စတမ္း ဝါဒသည္ ႏွစ္ဆယ္ရာစုအတြင္း ႀကီးမားထြားႀကိဳင္းလာေလၿပီ။ လူသားတို႔ သည္ မိမိတို႔ ဘာသာတရားအျပင္ အျခားဘာသာတရားမ်ားကို ပညာဗဟု သုတအတြက္ ေလ့လာၾကၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္မွာလည္း ဤေလ့လာ မႈမ်ားကို ျပဳလာၾကေပၿပီ။ သို႔ေသာ္ လူထုအတြက္ အစၥလာမ္စာေပမွာ ေခါင္းပါးလွသည္။ ယင္းေၾကာင့္ အစၥလာမ္ ဒႆနက်မ္းငယ္ကို ျပဳစု အပ္ပါေၾကာင္း}
ဟု က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ (၁၀၉း၄-၆)ကို ကိုးကား၍ တင္ျပသည္။ က်မ္းတြင္ အခန္းေပါင္း ၁၁ ခန္းပါဝင္သည္။
အခန္း ၁။ ပဏာမ
အခန္း ၂ (က)။ အစၥလာမ္၏ အဓိကအေျခခံမ်ား 
(ခ)။ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္သခင္
(ဂ)။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္
အခန္း ၃။ အစၥလာမ့္ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား
အခန္း ၄။ အစၥလာမ့္မ႑ိဳင္မ်ား
အခန္း ၅။ အစၥလာမ့္သဟာယႏိုင္ငံေတာ္
အခန္း ၆။ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္
အခန္း ၇။ မြတ္စလင္မ္၏ခံစစ္
အခန္း ၈။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
အခန္း ၉။ အဝတ္တန္ဆာ
အခန္း ၁၀။ အစားအေသာက္
အခန္း ၁၁။ ပညာေရႊအိုးႀကီး
က်မ္းျပဳသူသည္ ေခါင္းစဥ္တိုင္းတြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ဩဝါဒေတာ္မ်ားကို အမ်ားဆံုး ကိုးကားေဖာ္ျပသည္။၊ ေနာက္ဆံုးအခန္း(၁၁)တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ဩဝါဒမ်ားခ်ည္း ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပထားသည္။ က်မ္းျပဳသူသည္ အစၥလာမ့္ဂုဏ္ကို ေပၚလြင္ေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။ အစၥလာမ္အျဖစ္ ဂုဏ္ယူဝင့္ျြကားႏိုင္ေစသည့္ တင္ျပ ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
အကိုးအကားစံုလင္စြာ ေဖာ္ျပေသာ္လည္း က်မ္းေလးမေနပါ။ ႐ိုး႐ိုးလြယ္လြယ္ႏွင့္ ဖတ္ခ်င့္စဖြယ္ ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
 
သီရိပ်ံခ်ီဦးဘစိန္သည္ ေဝဖန္ေရးကိုႀကိဳဆိုသကဲ့သို႔ ေဝဖန္ရန္ လည္း ဝန္မေလးသူျဖစ္သည္။ တတိယအႀကိမ္ အာန္ဆြာရီ သင္တန္း က်င္းပစဥ္က ျဖစ္သည္။ သင္တန္းသို႔ ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးခင္ေမာင္လတ္၊ ဆရာႀကီး ဃာဇီဟာရွင္၊ ဗိုလ္မွဴးဘရွင္၊ ဆရာခ်ယ္၊ ဦးဘစိန္၊ ဆရာႀကီး ဦးအဟ္မဒ္၊ ဆရာဃနီ စသည့္ ပညာရွင္မ်ားျြကေရာက္ခ်ီးျမႇင့္သည္။
သင္တန္းဌာနတည္ရာ အင္းစိန္သို႔ ဗိုလ္မွဴးသည္ နံနက္ေစာေစာ ေရာက္လာတတ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ဝိုက္ ေျပာင္ေနေအာင္လွည္း က်င္းသည္။ ၿပီးလွ်င္ သင္တန္းပို႔ခ်သည္။ တစ္ေန႔တြင္ ေကာင္စီေတးသံ အားလံုးအညီကို ဟန္ပါပါ မာန္ပါပါႏွင့္သီဆိုပို႔ခ်သည္။ ဒို႔ဗမာ အမ်ိဳး သားမ်ားျဖစ္ၾကသည္မွစသည့္ ေတးသံကို သီဆိုၿပီးဆံုး သြားေသာအခါ သီရိပ်ံခ်ီ ဦးဘစိန္က မိမိသည္ရခိုင္အမ်ိဳးသားျဖစ္သည္။ ေတးစာသား မွာ ဗမာအမ်ိဳးသားျဖစ္ေနသည္ဟု သံုးသပ္သည္။ ဗိုလ္မွဴးက ဒို႔ျပည္ ေထာင္စုသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ဟု ျပင္၍ ဆိုလိုက္သည္။ ဆီေလ်ာ္သည့္ အႀကံကို လက္ခံရန္ဝန္မေလးေသာ၊ ျပည္ေထာင္ စုစိတ္ဓာတ္ အေလးထား ေသာ ဗိုလ္မွဴး၏ေကာင္စီေတးသံသည္ ထိုအခါမွစ၍ ဒို႔ျပည္ေထာင္စုသား မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ေတးသံျဖင့္ စရေတာ့သည္။ အမွန္ျဖစ္ေစလိုသူႏွင့္ အမွန္ လိုလားသူ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးႏွစ္ဦး၏ ေျပာဆိုျပဳမူပံုမ်ားကား အားက်ဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။    ။
 
ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ေဇာ္