THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

 
 
 
အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ စတင္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခ့ဲေသာ ဗဟိုအမႈေဆာင္
 
ႏိုင္ငံဂုဏ္ရည္ဘြဲ႕ ပထမဆင့္ရ ဆရာခ်ယ္
 
 
ဆရာခ်ယ္သည္ ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕ ဝက္တိုးရြာ၌ ၁၉၁၃-ခု ဒီဇင္ဘာ လ ၁၅-ရက္ေန႔တြင္ ဖြားျမင္ျဖစ္သည္။ ငယ္မည္ေမာင္ဘိုးခ်ယ္ ဇာတာအမည္ ေမာင္ကံေပၚျဖစ္သည္။ သာသနာ့ဘြဲ႕မွာ မုဟမၼဒ္စေလမန္ျဖစ္သည္။ ဖခင္သည္ မႏၱေလး၊ အင္းခန္းတိုက္မွ ရဟန္း ဝါခုနစ္ဝါရခဲ့ေသာ ဦးပုျဖစ္သည္။ ဦးပုသည္ ဗိေႏၷာေဆးပညာကိုလည္း တတ္ေျမာက္သည္။ နရသုခိ၊ နရ မာလာ၊ နရတန္ေဆာင္ စသည့္ ေဆးက်မ္းမ်ားကို အာဂံုရသည္ကမ်ားသည္။ မိခင္မွာ ရွမ္းအႏြယ္မြတ္စလင္ အမ်ိဳးသမီး ေဒၚဂြမ္းပံုျဖစ္သည္။
ဆရာသည္ ဝက္တိုးရြာတြင္ သူငယ္တန္း စတက္ၿပီး ဆရာႀကီး အယ္မ္ယူစြပ္ထံမွ အရဗီအနည္းငယ္စတင္ဆည္းပူးသည္။ ကံသာကုန္း ရြာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေသာအခါ အစၥလာမ္ဘာသာေရးႏွင့္ ျမန္မာစာ တြဲဖက္ သင္ၾကားေသာ ပ႑ိတ ဆရာသီ၏ ေက်ာင္းတြင္ အရဗီ၊ အူရဒူ၊ ဖာရစီ အေျခခံမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာစာ ဒုတိယတန္းကိုလည္းေကာင္း သင္ယူသည္။
ဆရာသီထံမွ ဘာသာေရးစာမ်ားသင္ယူ၍ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဆရာ ညြန္႔ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ တတိယတန္းေအာင္သည္ အထိ သင္ယူသည္။ အရြယ္ကလည္း ၁၄-ႏွစ္သားခန္႔ရွိေနၿပီ ျဖစ္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ ဂယက္ေၾကာင့္ စတုတၳတန္းတြင္ ေက်ာင္းမွ ထြက္ၿပီး လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ဝင္လိုက္ရသည္။
တစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ သတၲမတန္းကို အလြတ္ေျဖရန္ အထူးဝီရိယ စိုက္ထုတ္ႀကိဳးပမ္းသည္။ သတၲတန္း ေအာင္ျမင္ေသာအခါ ေရဦးတြင္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းတက္သည္။ သင္တန္းတြင္ အမွတ္စဥ္ ၁ မွ ေအာင္ျမင္ခဲ့ ၿပီး လက္ေထာက္ဆရာ၊ ေက်ာင္းအုပ္ စသည္ျဖင့္ အမႈထမ္းသည္။ ေက်ာင္း ဆရာလုပ္ရင္း နဝမတန္းစာေမးပြဲ၊ အထက္တန္းစာေမးပြဲ၊ အထက္တန္း ဆရာျဖစ္ စာေမးပြဲမ်ားကို အလြတ္ဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ တစ္ဖက္မွလည္း အဂၤလိပ္စာကို အခြင့္ႀကံဳတိုင္းဆည္းပူးခဲ့သည္။
ဆရာသည္ ကံသာကုန္းရြာ အေရွ႕ဖ်ားေန ေတာင္သူလယ္သမား ဦးဘဧႏွင့္ ဇနီး ေဒၚမင္းအံုတို႔၏ သမီးႀကီး ေဒၚဧမွီကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သည္။ ေဒၚဧမွီသည္ ၁၂၇၅ ခု နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၃-ရက္ (၂၁၊ ဇြန္၊ ၁၉၁၃)ဖြားျဖစ္သျဖင့္ (တစ္ႏွစ္တည္းဖြား) လပိုင္းသာ အသက္ ႀကီးသည္ဟု သိရသည္။ ဆရာသည္ သားဦးကေလးကို ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ ကံသာကုန္းရြာတြင္ ေမြးဖြားေသာ္လည္း ၃၉-ရက္အရတြင္ သားဦးေလး ကြယ္လြန္သည္။ ဒုတိယသမီးငယ္မွာလည္း ထိုရြာတြင္ပင္ ေမြးဖြားၿပီး ၂၉-ရက္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ 
တတိယသမီး မလွဝင္းကို ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္ ဖုတ္ေတာရြာတြင္ ေမြးဖြားသည္။ စတုတၳသားျဖစ္သူ ခင္ေမာင္ျမင့္ကို ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ ေမြးဖြား သည္။ ပဥၥမႏွင့္ ေႏွာင္းဆံုးေမြး သမီး မျမင့္ျမင့္ဝင္းကိုကား ၁၉၅၂-ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္မွေမြးဖြားခဲ့သည္။ သား သမီး၂-ဦး အဖတ္ မတင္သျဖင့္ ဆရာ၌ ၃-ဦးသာ က်န္ရစ္သည္။
ဆရာသည္ ေက်ာင္းဆရာလုပ္ရင္း ေက်းရြာေငြစုအသင္း၊ စပါးစု အသင္းစသည္တို႔ ဖြဲ႕စည္းသည္။ သခင္တရားပြဲမ်ားကို မလြတ္တမ္းနာ သည္။ နဂါးနီအသင္းထုတ္စာအုပ္မ်ားကို အၿမဲတမ္း ဝယ္ယူဖတ္႐ႈသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအသိႏိုးၾကားေနသည္။ ဇာတိမာန္ ထက္သန္ေနသည္။ ဆရာသည္ နာမည္ႀကီး စာအုပ္မ်ားကို မလြတ္တမ္း ဝယ္ဖတ္သည္။ ဖတ္ျပန္မ်ားသျဖင့္ စာေရးခ်င္လာသည္။ ေရႊÓာဏ္ခ်ယ္ဟူေသာ ကေလာင္အမည္ျဖင့္ ေခတ္ျမင္ဝတၳဳတိုမ်ားေရးသည္။ အညႇဥ္းမခံ၊ ကေဝရြာ၊ လူပ်ိဳႀကီး စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ မိမိဆရာဘဝအေတြ႕အႀကံဳ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ပညာမဂၢဇင္း တြင္ ေရးသည္။ 
ေခတ္အေျခအေနအရ ေပၚေပါက္လာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ျမန္မာမြတ္စလင္ဗဟိုႏိုးၾကားေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးတြင္ ဆရာသည္ ေရႊဘို နယ္မွ တက္ျြကစြာ ပါဝင္သည္။ ၁၉၃၈ မွ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္အထိ အမႈေဆာင္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ထိုအဖြဲ႕ႀကီးသည္ တို႕ဗမာ အစည္းအ႐ံုး သခင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ သခင္မ်ားက တို႔ဗမာ ဟု သံုးသကဲ့သို႔ သူတို႔က ျမန္မာမြတ္စလင္ဟု ေခၚေနရာမွ ဗမာမြတ္စလင္ ဟု ေျပာင္း၍ ေခၚေဝၚသံုးစြဲၾကသည္။ ႏိုးၾကားေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ဗမာ မြတ္စလင္ သခင္မ်ားသဖြယ္ သေဘာထားၾကသည္။
၁၉၃၉-ခုႏွစ္တြင္ ဗမာမြတ္စလင္တို႔၏ ေရွးေဟာင္း အတၳဳပၸတၲိ စာအုပ္ကိုျပဳစုသည္။ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ျမသန္းစာပံုႏွိပ္တိုက္မွပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝသည္။ ေရွးေဟာင္းေပမူ ပုရပိုက္မူမ်ားမွ အေထာက္အထားျပဳ တင္ျပသျဖင့္လူႀကိဳက္မ်ားသည္။ ဆားကုန္းရြာ ဆရာႀကီး ဦးခြာ၏ ေစ့ေဆာ္တိုက္တြန္းမႈ၊ အေထာက္အထားမ်ား စုေဆာင္းေပးအပ္မႈ၊ ရခိုင္မွ အမတ္မင္း ဦးဘိုးခိုင္၏ ဓာတ္ပံု အေထာက္အထားမ်ား ကူညီမႈ၊ ဆရာႀကီး ပံုက ေငြရင္းစိုက္ထုတ္မႈ၊ ျဖန္႔ေဝေရာင္းခ်ေပးမႈစသည့္ျပဳဖူးေသာ ေက်းဇူး တရားမ်ားကို ေနာင္ေသာ္ ဆရာက ထုတ္ေဖာ္ေရးသားသည္။ ဗမာ မြတ္စလင္ ႏိုးၾကားေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေသာ စာအုပ္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ သမိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္း ယေန႔တိုင္ ကိုးကားေဖာ္ျပေန ရေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။
ဖက္ဆက္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ မဟာဗမာမြတ္စလင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို တည္ေထာင္ၿပီး ဝက္တိုးရြာတြင္ ခ႐ိုင္ကြန္ဖရင့္ က်င္းပသည္။ တစ္ဖက္မွ လည္း ေရႊဘိုခ႐ိုင္ အေရွ႕အာရွတိုက္လူငယ္မ်ား အစည္းအ႐ံုးတြင္ အစုခြဲ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ေရႊဘို ခ႐ိုင္ ေျမေအာက္ဖက္ဆစ္ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ ေအအက္ဖ္အိုတြင္ လူထုစည္း႐ံုးေရးႏွင့္ ေထာက္လွမ္း ေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္သည္။ စစ္ၿပီးကာလတြင္ ဖဆပလအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ တည္ေထာင္ေသာအခါ ေရႊဘိုခ႐ိုင္ ဖဆပလ စတင္တည္ေထာင္သူတို႔ တြင္ အေရးပါေသာေနရာမွပါဝင္သည္။
ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢအတြက္လည္း ရြာစဥ္လွည့္ စည္း႐ံုးေပး သည္။ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ေပါင္းကာ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲတြင္ ဗမာ မြတ္စလင္ လူထုပါဝင္ေရးအတြက္ ဗမာႏိုင္ငံ လံုးဆိုင္ရာ ဗမာမြတ္စလင္ ကြန္ဂရက္ ဗမကကို စတင္ဖြဲ႕စည္းသည္ မွစ၍ ပါဝင္သည္။ ဗမက အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္မွ ၁၉၅၆-ခုႏွစ္တိုင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ဗမက ဖ်က္သိမ္းၿပီးေသာ္ အစၥလာမ္ သာသနာေရးရာ ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ အမႈေဆာင္အျဖစ္ပါဝင္သည္။ ၁၉၆၀-ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ဗမာမြတ္စလင္ေရးရာညႇိႏိႈင္းမႈအဖြဲ႕အတြက္ စည္း႐ံုးသည္။
၁၉၅၄- ခုႏွစ္မွစ၍ အလုပ္သမား အစည္းအ႐ံုးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဗမာႏိုင္ငံ)တီယူစီဘီတြင္ စည္း႐ံုးေရးမွဴး ဌာနႀကီးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ သည္။ ၁၉၅၆-ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကြ်တ္ ညီလာခံတြင္ အတြင္းေရးမွဴး တစ္ဦးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ တီယူစီဘီတြင္ ျပည္သူ႕လက္႐ံုး ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အျဖစ္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ေဆာင္ရြက္သည္။
၁၉၅၅-ခုႏွစ္တြင္ ဆရာသည္ အလုပ္သမားေရးရာ ေလ့လာေရး အတြက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၊ ၁၉၅၆တြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊ ၁၉၅၈တြင္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ၊ ၁၉၆၁-ခုႏွစ္တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ သည္။ ၁၉၆၁-ခုႏွစ္ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့အလုပ္သမားညီလာခံ သို႔ တီယူစီဘီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ ။
ဆရာသည္ ၁၉၅၆-ခုႏွစ္တြင္ ရမည္းသင္းေတာင္ပိုင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ ၁၉၅၅-ခုႏွစ္ကပင္ နမၼတူေဘာ္တြင္း ဖက္စပ္လုပ္ငန္း၌ အစိုးရခန္႔ ေအဒါ႐ိုက္တာ ျဖစ္သည္။
၁၉၅၅-ခုတြင္ တ႐ုတ္ျပည္မွ တိုင္းျပည္၏အရွင္သခင္မ်ား စာအုပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ အလုပ္သမား သမဂၢဥပေဒဘာသာျပန္ကိုလည္းေကာင္း၊၁၉၅၇-ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့အလုပ္သမားသမိုင္းကိုလည္းေကာင္း ေရးသားျပဳစု ထုတ္ေဝသည္။
၁၉၆၀-ျပည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ တည္ၿမဲ ဖဆပလ အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ ရေနာင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည္။ အေရြးမခံရ။ ၁၉၆၂-ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ တက္လာေသာအခါ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ႏုတ္ထြက္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကို ေထာက္ခံ သည္။
လုပ္အားေပးဘဝမွစ၍ တာဝန္မေရြး ေက်ပြန္စြာေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ျဖစ္လာသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေသာအခါ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီက ဆရာ့အား အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ေပးခဲ့သည္။
ဗဟိုသမဝါယမအသင္း စတင္တည္ေထာင္ေသာအခ်ိန္မွစ၍ ပါတီ၏တာဝန္ေပးခ်က္ျဖင့္ ဗဟိုအမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ၄-ႏွစ္ခန္႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္။ ထိုစဥ္ သမဝါယမဂ်ာနယ္ကို တာဝန္ခံထုတ္ေဝၿပီး ေမာင္ကံေပၚ ကေလာင္အမည္ျဖင့္ ေဆာင္းပါး မ်ား ေရးခဲ့သည္။
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕ေကာင္စီ အဆင့္ဆင့္ၾကားျဖတ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲတြင္လည္းေကာင္း၊ ပံုမွန္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ပြဲတြင္ လည္းေကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠ႒အျဖစ္ ပါတီတာဝန္ အေနျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည္။
၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာ လမ္ပူၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ အစၥလာမစ္ဒကဝါကြန္ဖရင့္သို႔ အစၥလာမ္အဖြဲ႕ ကို ေခါင္းေဆာင္သြားရန္ အစိုးရက ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္သည္။ ျပန္ေရာက္ ေသာအခါ ဆရာသည္အစၥလာမ္မစ္ဒကဝါကြန္ဖရင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား အမည္ျဖင့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ျပဳစုပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသည္။
 
 
ပါတီတာဝန္ေပးခ်က္ျဖင့္ပင္ တတိယအႀကိမ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲ တြင္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၏ ႏိုင္ငံဂုဏ္ရည္ဘြဲ႕ ပထမဆင့္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရသည္။
ဆရာ့ကို စတုတၴအႀကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္သည္။ န-ဝ-တ အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း ဆက္လက္တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ရာ ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၀-ျပည့္ႏွစ္တြင္ တရားမွ် တေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲဆီသို႔ စာအုပ္ ကို ေရးသားထုတ္ေဝသည္။
ဆရာသည္ ပါတီေရး၊ ႏိုင္ငံေရး စာအုပ္မ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးခဲ့သည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ မိုးေသာက္ၾကယ္မဂၢဇင္း၌ သမိုင္းေဆာင္းပါး ၂ ပုဒ္ ဆက္ေရးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အစၥလာမ္ဘာသာေရာက္ရွိ လာပံု အမည္ျဖင့္ ၁၉၈၆ ဇန္နဝါရီလတြင္ စတင္ေရးသားသည္ ။ ၿပီးမွ ရွင္းလင္းရန္ က်န္ရွိေနေသးေသာ အခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ရွင္းလင္းရန္ ဟု အဆိုပါ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ပင္ ထပ္မံေရးသားသည္။
ေဆာင္းပါးအခ်ဳပ္မွာ မြတ္စလင္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ ေက်ာ္ကာလမွစ၍ ကာလၾကာျမင့္စြာကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၾက သည္။ တိုင္းရင္းသား၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေနၾကေသာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား သည္ ျမန္မာဘုရင္မ်ား လက္ထက္ေတာ္အခါက အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ မ်ားကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္း ပီသစြာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာဝန္၊ လူသားထုတစ္ရပ္လံုး တာဝန္ကို ရြပ္ရြပ္ခြ်ံခြ်ံ ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ ၾကရန္ ႏိႈးေဆာ္ျခင္းျဖစ္သည္။
၁၉၈၇ ခု မတ္လထုတ္ မိုးစင္ၾကယ္စာေစာင္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ အေလးျပဳသည့္ အစဥ္အလာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဆရာ့ေဆာင္းပါးပါရွိသည္။ 
]ငါသည္ ကမၻာသူ ကမၻာသားမ်ား၏ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာေရး အတြက္ သင့္အားေစလႊတ္ျခင္း ျဖစ္သည္}
ဟူေသာ ကုရ္အာန္ (၂၁း၁၀၇) ျဖင့္ ေဆာင္းပါးကို စဖြင့္သည္။ ဆိုလိုခ်က္ကို ]မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေစ  အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ျဖစ္ၾကေသာ တိုင္းရင္း သား၊ ႏိုင္ငံသားသည္ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာႏိုင္ငံရွိ လူသားထုတစ္ရပ္လံုး၏ သာယာဝေျပာေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိရာ တိုင္းရင္းသားေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားေကာင္းတို႔၏ ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေစၾကရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္ ဟု ဖြင့္ဆိုျပ သည္။
ဆရာက ေရွးမင္းမ်ားလက္ထက္မွစ၍ အျခားတိုင္းရင္း သားမ်ားႏွင့္ အဘက္ဘက္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ၊ ဗမက အဖြဲ႕ႀကီးသည္ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕လိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကို တင္ျပသည္။ ဘာသာေရးအယူသည္းသူမ်ား၊ ျပည္ပဩဇာလႊမ္းမိုးသူမ်ားက မွားယြင္း ေသာ လံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ား ရွိေနလင့္ကစား ဗမကအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံကို အေလးျပဳရာတြင္ အလံေတာ္ေရွ႕၌ မတ္တပ္ရပ္၍ သတိ အေန  အထားျဖင့္ အလံေတာ္ကိုစူးစိုက္ၾကည့္နည္းျဖင့္ အေလးျပဳရန္ ညႇိႏိႈင္းခဲ့ ၾကသည္။ ဗမက ဖ်က္သိမ္းၿပီး အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီက လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အလံအေလးျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သဝဏ္လႊာကို ဖတ္ေသာအခါ မတ္တပ္ရပ္၍ နားေထာင္ျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
၁၉၅၇-ခုႏွစ္က အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေဒလီၿမိဳ႕ရွိ ေဒယိုဘန္ ေက်ာင္းအုပ္ ႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ အဆိုပါ ျပႆနာမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးက တိုင္းျပည္၏ဓေလ့ထံုးစံယဥ္ေက်းမႈဟု သတ္မွတ္ထားလွ်င္ လိုက္နာရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို အစၥလာမ္သာသနာဝင္တို႔ထက္ အေလး ျပဳရမည္သူမရွိ၊ အေလးျပဳရာတြင္ ၉၀ ဒီဂရီအထိ ကုန္းလွ်ိဳးျခင္းသာ ေရွာင္ရမည္။ ဆြလာသ္ဝတ္ျပဳရာတြင္ အစၥလာမ္ဝတ္စံုဟူ၍ သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိဟူ၍ ေျဖၾကားသြားသည္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ တင္ျပထားသည္။ 
ေဆာင္းပါးနိဂံုးတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေမာင္လာနာ တြိဳင္ယစ္ဆပ္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အဆံုးအျဖတ္အတိုင္း ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို အေလးျပဳရာတြင္ တစံုတစ္ရာသံသယရွိရန္မလိုေၾကာင္း သိရွိၾကကာ တိုင္းရင္းသားေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားေကာင္းျဖစ္ၾကေသာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ တို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး၍ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကိုေလးစားၾကရမည္။ လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အေလးျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေရးသား တင္ျပ လိုက္ရေပသည္}ဟု ဆရာ၏သေဘာထားကို ေဖာ္ထုတ္လိုက္ပါသည္။ 
ဆရာသည္ ၁၉၉၂ ေမလထုတ္ မိုးေသာက္ၾကယ္မဂၢဇင္းတြင္ ဗမာမြတ္စလင္မ္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကို ဇာမာေကာင္တက္ပြဲ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ ေဆာင္းပါးျဖင့္ ေဖာ္က်ဴးခဲ့သည္။ ဇာမာသည္ ဘဂၤါလီစကားျဖစ္သည္။ သမက္ဟု အဓိပၸာယ္ယူႏိုင္သည္။ ဆရာကအေတြးျဖန္႔သည္မွာ-
]ဇာမာေကာင္တက္သည္ ဟူေသာစကားသည္ ျမန္မာ ျပည္၌မရွိ။ မြတ္စလင္မ္တို႔က တီထြင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ရခိုင္ မြတ္စလင္မ္တို႔ထံမွ ေရာက္လာေသာစကားဟူ၍ မွတ္ခ်က္ခ်မိ ေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၀၇၁ ခုႏွစ္၊ စေနမင္း လက္ထက္တြင္ ရခိုင္ျပည္ဘက္မွ မြတ္စလင္မ္ ၃၀ဝ၀ (သံုး ေထာင္)ေက်ာ္ ျမန္မာျပည္မသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ ]ဇာမာေကာင္ တက္သည္} ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းလည္း ထိုမြတ္စလင္မ္တို႔ႏွင့္ အတူ ပါလာခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အညာေဒသႏွင့္ အလယ္ ပိုင္းေဒသတို႔တြင္ စေနဘုရင္ေနရာခ်ထားေပးျခင္း ခံရေသာ မြတ္စလင္မ္တို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀ဝ၀(တစ္ေထာင္)ေက်ာ္က ရခိုင္ျပည္သို႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့ေသာ မြတ္စလင္မ္မ်ား၏ အဆက္ အႏြယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သမိုင္းေရးရာ အေထာက္ အထားတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။
ဇာမာေကာင္တက္ပြဲမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား မြတ္စလင္မ္ ဘာသာဝင္တို႔သည္ ဘာသာေရးဆရာႀကီးမ်ား တားျမစ္ထား သည့္ အစၥလာမ္ဘာသာမွ တရားဝင္ခြင့္မျပဳေသာ အတီးအမႈတ္ အကအခုန္မ်ားျဖင့္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္မွာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာ အကအခုန္မ်ားျဖင့္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္ျဖစ္၍ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးနားလည္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟူ၍ သံုးသပ္ရမည္ထင္ပါသည္။ ယခုအခါ ထိုသို႔ေသာ ဇာမာေကာင္တက္ပြဲမ်ားမရွိေတာ့ပါ။
ထို႔ျပင္ ေရွးတိုင္းရင္း အစၥလာမ္မ်ားအနက္ ေရႊဘိုႏွင့္ ေပ်ာ္ဘြယ္ နယ္တို႔ရွိ အခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းမြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား ခ်ီးက်ဴးေသာ အရဗီဘာသာျဖင့္ ေရးထား ေသာ (ေမာင္လြဒ္)ကဗ်ာမ်ားတြင္ ပါေသာ အရဗီစာလံုးမ်ားကိုပင္ ျမန္မာ့အသံ ျမန္မာ့အသြားျဖစ္ေသာ ေဝဇယႏၱာ သီခ်င္းႀကီး အသြား၊ ရွစ္ဆယ္ေပၚေတးထပ္အသြား စသည္တို႔ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ေရးသားသီဆိုခဲ့ၾကသည္မွာ ျမန္မာ့ဂီတပညာကို တိုင္းရင္းသား မြတ္စလင္မ္တို႔သည္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾက႐ံုသာမက ကြ်မ္းက်င္ၾကျခင္း ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္ဆိုက မွားအံ့မထင္ေပ}
ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဆရာက တိုင္းရင္းမြတ္စလင္မ္ယဥ္ေက်းမႈကို လြမ္းဆြတ္ ေဖာ္က်ဴးသကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းမြတ္စလင္မ္သမိုင္းကိုလည္း ခိုင္မာေစသည့္ တင္ျပခ်က္ျဖစ္သည္။ ဆရာသည္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို အေလးထား သည္။ ျမန္မာ့အႏုပညာကို ျမတ္ႏိုးသည္။
ဆရာသည္ ၁၉၈၆-ခု ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ကြ်ႏု္ပ္အေၾကာင္းမွ သိေကာင္းစရာမ်ားစာအုပ္ကို ျပဳစုထုတ္ေဝသည္။ ဇာတိမ်ိဳး႐ိုးမွ ပါတီ တာဝန္ျဖင့္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဘဝအထိ အခန္း ၁၄ခန္း ပါဝင္သည္။ ျဖတ္သန္းခဲ့သမွ် လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရးအေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွ သိေစခ်င္ သည္မ်ားကို တင္ျပထားသည္။ ငယ္စဥ္ေက်ာင္းသားဘဝမွ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ စာေရးဆရာ၊ အယ္ဒီတာ၊ က်မ္းျပဳ၊ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္၊ ႏိုင္ငံ့ကိုယ္စားလွယ္ဘဝမ်ားတြင္ မိမိခံယူခ်က္ အတိုင္း ပီပီျပင္ျပင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမ်ားကို  ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
သူေတာ္ခ်င္းခ်င္း သတင္းေလြ႕ေလြ႕ ေပါင္းဖက္ေတြ႕သည္ ဆရာ၏ ေနာက္ဆံုးထုတ္စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာျပဳစုခဲ့ေသာ ဗမာမြတ္စလင္သမိုင္းစာအုပ္သည္ တိုင္းရင္းမြတ္စလင္ သမိုင္းကို ရာဇဝင္ ကြင္းဆက္မျပတ္ ေခတ္အဆက္ဆက္မွ အေထာက္ အထားမ်ားျဖင့္ ျပဳစုထားသကဲ့သို႔ သူေတာ္ခ်င္းခ်င္း သတင္းေလြ႕ေလြ႕ ေပါင္းဖက္ေတြ႕ စာအုပ္သည္လည္း အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုရ္အာန္ ဟဒိဆ္မ်ားကို ခပ္မ်ားမ်ား ကိုးကားကာ ေျခေျချမစ္ျမစ္ ေလ့လာတင္ျပထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ဘာသာခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ ေရး၊ အျပန္အလွန္နားလည္ေရး၊ ေထာက္ထား စာနာေလးစားေရးတို႔ကို အေျချပဳကာ ဘဝရင့္က်က္ခ်ိန္ အေတြးမ်ား မွ်ေဝထားသျဖင့္ တိုင္းရင္းမြတ္စလင္မ်ား အေလးထားရမည့္ စာအုပ္ေကာင္း ျဖစ္သည္။
ဆရာကိုယ္တိုင္ကလည္း ]သူေတာ္ခ်င္းခ်င္း သတင္းေလြ႕ေလြ႕ ေပါင္းဖက္ေတြ႕ဆိုသည့္အတိုင္း၊ သူေတာ္ေကာင္းတရား လက္ကိုင္ထား ၾကေသာ တိုင္းရင္းဘာသာ အသီးသီးမွ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ ဘာသာအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္နားလည္ေရးကို မုခ်ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေပသည္}ဟု က်မ္းနိဂံုးတြင္ မိမိ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ဖြင့္ဟထားပါသည္ ။
ဆရာသည္ ႏိုင္ငံသားေကာင္းပီသမႈ၊ တိုင္းရင္းမြတ္ စလင္ပီသမႈ အတြက္ စံျပအျဖစ္ျပဳမူေနထိုင္ရင္း၊ ထိုသို႔ ေနထိုင္ၾကရန္ စည္း႐ံုးရင္း ၁၉၉၆-ခု ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အရွင္ျမတ္အမိန္႔ေတာ္ခံယူသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ကန္ေတာ္ေလးသုသာန္တြင္ ျမဳပ္ႏွံထားသည္။
 
ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ေဇာ္