THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

 
အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ စတင္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခ့ဲေသာ
 
အိုလမာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ႀကီး ေမာင္လာနာ အိဗ္ရာဟီမ္ အဟ္မဒ္ မဇြာေဟရီ 
 
ဆရာသည္ ဧရာဝတီတိုင္း ဟသၤာတၿမိဳ႕သားျဖစ္သည္။ အဘိုး ျဖစ္သူသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ဂုဂ်ရတ္ျပည္နယ္၊ ကာတီယာဝါရ္ ၿမိဳ႕သား ကုန္သည္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ရန္ ေရာက္လာခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဖခင္လက္ထက္တြင္ ဟသၤာတၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ေနထိုင္ခဲ့သည္။ မိခင္မွာ ဟသၤာတသူ ကရင္မ်ိဳးႏြယ္ဖြား ျဖစ္သည္။
ဆရာသည္ ငယ္စဥ္က ဟသၤာတၿမိဳ႕ ဂ်ာေမဗလီရွိ အေျခခံေက်ာင္း တြင္ ပညာဆည္းပူးသည္။ ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္စီရင္စု သမိုင္းရွိ မဒရ္ဆာ တဗ္လီဂီေက်ာင္းတြင္ သာသနာ့ပညာမ်ားကို ဆက္လက္ဆည္းပူးသည္။ ထိုစဥ္က ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးမွာ အိုလမာအဖြဲ႕ ကနဦးဘာသာျပန္ဆရာ ေမာင္လာနာရဟ္မတြလႅာဟ္ျဖစ္သည္။ ဆရာ့ကို သားရင္းပမာေစာင့္ေရွာက္ ေသာ သမိုင္းမဒရ္ဆာဖြင့္လွစ္သူ ဟာဂ်ီမုဟမၼဒ္ယူစြဖ္က အဆင့္ျမင့္ ပညာရပ္မ်ား ဆက္လက္ဆည္းပူးႏိုင္ရန္ ဆရာ့ကို အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဆဟာ ရန္ပူရ္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ပို႔ေပးခဲ့သည္။
ဧရာဝတီတိုင္းသားျဖစ္ေသာ ဆရာသည္ ရန္ကုန္သားမ်ားျဖစ္ၾက ေသာ ေမာင္လာနာမဟ္မူဒ္ ဒါဝူဒ္ယူစြဖ္၊ ေမာင္လာနာ ဟာဖိဇ္ မုဟမၼဒ္ ဆြာေလဟ္တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အထက္အညာသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေမာင္လာနာ ဃာဇီမုဟမၼဒ္ဟာရွင္မ္၊ ေမာင္လာနာ ႏူးရ္မုဟမၼဒ္၊ ေမာင္လာနာ ဂ်မာလြဒၵင္၊ ေမာင္လာနာ အဗၺဒြလ္ဟကီးမ္တို႔ႏွင့္လည္း ေကာင္း ဆဟာရန္ပူရ္ ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုရင္းႏွီးခြင့္ရသည္။ ဆရာသည္ အားလံုးႏွင့္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ရွိခဲ့သည္။
ဆရာသည္ ေမာင္လာနာဃာဇီ၊ ေမာင္လာနာႏူးရ္တို႔ႏွင့္ တစ္ႏွစ္ တည္း(၁၉၃၉)တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ေရာက္သည္။ မၾကာမီ ဂ်မီအတြလ္ အိုလမာအဖြဲ႕က ႀကီးၾကပ္လ်က္ရွိေသာ တာေမြ ဒါ႐ုလ္အိုလူမ္ ေက်ာင္း ေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္၍ စာေပပို႔ခ်သည္။ ထိုႏွစ္တြင္ပင္ ဒါ႐ုလ္အိုလူမ္ ေက်ာင္းေတာ္၏ စာၾကည့္တိုက္ကို စတင္ဖြင့္လွစ္သည္။ ဆရာသည္ ထိုစာၾကည့္တိုက္၏ တာဝန္ခံျဖစ္လာသည္။ ဆရာ၏သက္တမ္းတြင္ ပထမဆံုး သာသနာေရး၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ဟုဆိုသည္။
စာေပက်မ္းဂန္မ်ားႏွင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ ဆရာသည္ စာနယ္ဇင္း ေလာကကို စိတ္ဝင္စားသည္။ ၁၉ ရာစု ေခတ္လြန္ပိုင္းမွ စ၍ လြတ္လပ္ၿပီး ၁၀ စုႏွစ္ေက်ာ္ကာလအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ စာနယ္ဇင္းေလာကတြင္ အူရဒူသတင္းစာမ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေနရာယူလ်က္ရွိခဲ့သည္။
၁၈၅၈-ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အိႏၵိယျပည္မွ အူရဒူစာေပ တတ္ကြ်မ္း ေသာကုန္သည္မ်ား၊ အစိုးရအမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ေရာက္ရွိ လာေသာအခါ အူရဒူစာေပသည္ ပိုမိုတိုးတက္ျပန္႔ပြားလာသည္။ စာေပ ျပန္႔ပြားလာသည္ႏွင့္အမွ် အူရဒူ သတင္းစာမ်ားကို ပိုမိုထုတ္ေဝလာ ၾကသည္။
ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာျပည္တြင္ ပထမဦးဆံုးေသာ အူရဒူသတင္းစာ သည္ အလ္ရဖိ(က္)(Al Rafique)ျဖစ္သည္။ ၁၉၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အကၠဗာေရ ဘားမား(Akbare Burma) စတင္ထုတ္ေဝသည္။ အလားတူပင္ အန္နာေစ(Aan Naseen)၊ ေရွးေန႔စဥ္(Daily Sheea)၊ မိုဂ်ာစတၱား ဘားမား၊ ဘားမားမြတ္စလင္မ္ေန႔စဥ္ (The Daily Burma Muslim)၊ အာဇဒ္ဘားမားအပတ္စဥ္(Weekly Arzad Burma)၊ ဖာရြတ္ အပတ္စဥ္ (Weekly Farooque)၊ အူရဒူေဂဇက္(Weekly Urdu Gazette)၊ ႐ိႈးလား ညေနသတင္းစာ၊ အယ္ဗီလန္းေန႔စဥ္f(Daily Al-Bilang)၊ ပါရ္ဝ(ဇ္)(The Daily Parwaz)၊ နဂ္ဂါး(The Daily Nagaar)၊ နယား အက္ဇဟနား(The Daily Niya Azmana) ဂါလိဂ္ေန႔စဥ္(The Daily Galib)၊ အင္ကြီလက္အပတ္စဥ္(The Weekly Inquelaab)၊ အီစတာ ကြာလဒ္ (Istaqualaad)ႏွင့္ အလန္ေန႔စဥ္ (The Daily Ahlaan)တို႔ကို ထုတ္ေဝသည္။
 
ရာစီကာရန္ဂ်ီနီ (Rasikranjani)၊ သြန္ဒန္(Thon Dan)စသည့္ တမီလ္ဘာသာ သတင္းစာမ်ားလည္း ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည္။ အႏၱရ မစ္တရာ (Andhra Mitra) ေတလဂူသတင္းစာကိုလည္း ၁၉၃၆ ခုမွ စတင္ထုတ္ေဝသည္။ အလ္မာမြတ္ လစဥ္ ဂ်ာနယ္မွာ အူရဒူျဖင့္ထုတ္ေဝ ေသာ ဘာသာေရးဂ်ာနယ္ျဖစ္သည္။
 
ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ အာဇတ္ဟင္း(ဒ္) (Azad Hind)အမည္ရွိ အိႏၵိယ သတင္းစာကို ဂ်ပန္အစိုးရကထုတ္ေဝသည္။
 
ၿဗိတိသွ်ျပန္မ်ား ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာေသာေခတ္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေရဂ်ဒီးဒ္ အူရဒူသတင္းစာထြက္လာသည္။ ဖဆပလ ေခတ္တြင္ ပိုင္ဂန္အူရဒူေန႔စဥ္၊ ပူကားရ္ အပတ္စဥ္f(Weekly Pooker)တို႔ကို ေတြ႕ရသည္။
 
ဤတြင္ မိုဂ်ာစတၲားဘားမားေန႔စဥ္ အယ္ဒီတာသည္ စစ္ႀကိဳေခတ္ ေမာ္လဝီမ်ားကို အၿမဲပင္ေရးသားတိုက္ခိုက္ေလ့ ရွိ၍ နာမည္ႀကီးလာေသာ ရဲရဲေတာက္ကေလာင္သမား မြန္တပ္(ဇ)မာလစ္ (Muntaz Malik)ျဖစ္ သည္။ အယ္ဗီလန္းေန႔စဥ္ သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္မွာလည္း မဇြာေဟရီ မ်ားကို အၿမဲစိန္ေခၚေနသူျဖစ္သည္။
 
အလားတူပင္ ဖဆပလေခတ္တြင္ ပိုင္ဂန္ေန႔စဥ္သတင္းစာသည္ တစ္ယူသန္ေမာ္လဝီမ်ားအား အျပဳတ္တိုက္ရန္ သက္သက္ ထုတ္ေဝေသာ အူရဒူသတင္းစာဟု သိရသည္။
ဂါလိဂ္သတင္းစာ၊ အင္ကြီလက္ အပတ္စဥ္သတင္းစာ၊ အီစတာ ကြာလာဒ္ အပတ္စဥ္သတင္းစာႏွင့္ အယ္မဟ္မြတ္လစဥ္ အူရဒူဘာသာေရး ဂ်ာနယ္တို႔၏ အယ္ဒီတာမွာ အီး၊ ေအ၊ မဆာဟိရီ ဟု မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ (အမည္စာလံုးေပါင္းမ်ားမွာ မွတ္တမ္းပါ အတိုင္းျဖစ္သည္။)
ဆရာအီဗ္ရာဟင္ အဟ္မဒ္ မဇြာေဟရီ က အိုလမာပညာရွင္မ်ား အားကိုယ္စားျပဳ၍ ေဒါင္ေရဂ်ဒိဒ္ သတင္းစာကို ထုတ္ေဝခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုစဥ္က ေခတ္ၿပိဳင္သတင္းစာမ်ားတြင္ အိုလမာပညာရွင္မ်ားကို ေဝဖန္ ပုတ္ခတ္သည့္သတင္းမ်ား ေရးေနၾကသည္။ အိုလမာပညာရွင္မ်ား တြင္ သတင္းစာလက္ကိုင္မရွိက အမ်ားျပည္သူ အထင္အျမင္လြဲလာႏိုင္ သည္။ အိုလမာတို႔တြင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ၊ ဩဇာတိကၠမရွိေသာ သတင္း စာမ်ိဳးရွိသင့္သည္။ ဆန္႔က်င္လာလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေဝဖန္ထိုးႏွက္လာလွ်င္ ျပန္လွန္ေခ်ဖ်က္ႏိုင္မည့္ သတင္းစာမ်ိဳးရွိသင့္သည္ ဟူေသာအသိက ဆရာ့ အား စာနယ္ဇင္းေလာကသို႔ ပို႔ေဆာင္သည္ဟုဆိုသည္။ 
ဆရာသည္ ေဒါင္ေရဂ်ဒိဒ္(ေခတ္သစ္)သတင္းစာကို ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္စတင္ထုတ္ေဝသည္။ ထို႔ေနာက္ အိစ္တိက္လာလ္ (လြတ္လပ္ ေရး) အမည္ျဖင့္ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္ကိုလည္း ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ဆရာသည္ အိုလမာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို မိမိ၏သတင္းစာ ႏွင့္မဂၢဇင္းမွ အဆက္မျပတ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုသတင္းစာႏွင့္မဂၢဇင္းသည္ အိုလမာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အာေဘာ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
ဆရာသည္ အူရဒူစာေပကို အေလးထားသည္။ အူရဒူစကားသည္ တစ္ခါက မရွိမျဖစ္ ၾကားခံဘာသာစကားျဖစ္သည္။ အလႊာအသီးသီးတြင္ သံုးစြဲရသည္။ စစ္အေျခစိုက္ေဒသမ်ားတြင္ အထူးျပဳသည္။ ေရွးျမန္မာမင္း မ်ားလက္ထက္မွစ၍ အစၥလာမ္ဂႏၴဝင္ကို ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုရာတြင္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ပညာရွင္မ်ား သည္ အူရဒူ စာကို ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အူရဒူစာေပသည္ အသံုးတြင္သည္၊ အသံုးဝင္သည္ဟု ဆရာက ရွင္းျပသည္။
ကရင္ႏြယ္ဖြား တိုင္းရင္းသားျဖစ္၍လည္း ဆရာ၏စာမ်ားတြင္ မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္အေျခခံမ်ား ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ]ဆရာ၏ေဆာင္းပါး မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မြတ္စလင္တို႔၏ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ လူမႈဘဝကို မီးေမာင္းထိုးျပ ေနသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္အေၾကာင္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕အေၾကာင္း၊ မိတၴီလာၿမိဳ႕ရွိ တူရကီစစ္သခ်ႋဳင္းအေၾကာင္း၊ ဇဖရ္ရွားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ဆံုးေန႔ မွတ္တမ္းစသည့္ လူသိနည္းေသာသမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ထုတ္ ေလ့ရွိသည္။ အကယ္၍သာ ဆရာသည္ ျမန္မာစာကိုသာ အထူးျပဳခဲ့လွ်င္ ယေန႔ မိမိတို႔၏သမိုင္းဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား၊ ျမဳပ္ေနေသာျဖစ္ရပ္ မ်ားသည္ ယေန႔ျပဳစုရန္ ႀကိဳးစားေနၾကေသာသမိုင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ ကိုးကားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္}ဟု အူရဒူျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာကြ်မ္းေသာ ဆရာ့တပည့္ စာေရးဆရာတစ္ဦးက ဆရာ့ေက်းဇူးကို တမ္းတေဖာ္က်ဴး ဖူးပါသည္။
ဆရာသည္ ကိုယ္တိုင္သာမက အူရဒူကြ်မ္းေသာ သုေတသီမ်ားကို လည္းအားေပးသည္။ အူရဒူလို သုေတသန ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေပးပို႔ ႏိုင္ေသာ မႏၱေလးပညာရွင္ ဆရာ စီေအဦးဗလြင္ကို မိမိသတင္းစာ ေခါင္းႀကီးမွ ခ်ီးက်ဴးဩဘာျပဳသည္။
ဆရာသည္ ေဒၚေရဂ်ဒိဒ္ႏွင့္ အစ္တီက္လာလ္တို႔ကို အူရဒူဘာသာ ျဖင့္ထုတ္ေဝ၍ အရွိန္ရလာေသာအခါ ျမန္မာစာနယ္ဇင္း ထုတ္ေဝႏိုင္ရန္ အင္အားသစ္ကိုစုစည္းသည္။ မိမိပိုင္ အူရဒူသတင္းစာႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ားကို ထုတ္ေဝသည့္ ဖိုင္းအတ္ကုမၸဏီလီမိတက္မွ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ကို ၁၉၅၀ ခု ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ဂ်ာနယ္ကို မြတ္စလင္မ္အပတ္စဥ္ဟု အမည္ျပဳသည္။
၁၉၁၉ ခုႏွစ္က မြတ္စလင္မဂၢဇင္းအမည္ျဖင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕က မဂၢဇင္း တစ္ေစာင္ ထုတ္ေဝဖူးပါသည္။ ဗမာမြတ္စလင္ သမိုင္းက်မ္းျပဳ ျမင္းျခံ ဦးျမႏွင့္ ျမန္မာစာၫြန္႔ေပါင္းက်မ္းအဖြဲ႕ဝင္ ဦးလွဒင္တို႔က အီမန္၊ အဲဟ္ဆန္၊ ေရာင္ရွန္ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုမူ အပတ္စဥ္ဟု ဝိေသသျပဳထားသျဖင့္ အမည္ခ်င္းမထပ္ေတာ့ပါ။
မြတ္စလင္အပတ္စဥ္၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္သည္ သာစည္ဦးဆြာေလး သီဟျဖစ္ၿပီး တာဝန္ခံပံုုႏွိပ္ထုတ္ေဝသူသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဦးပုျဖစ္သည္။ မြတ္စလင္အပတ္စဥ္၏ ဝါဒႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အမည္မ်ားပါဝင္သည္။
၁။ ေမာင္လာနာ ဃာဇီမုဟမၼဒ္ဟာရွင္မ္ (အိုလမာအဖြဲ႕ အတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္)
၂။ ေမာင္လာနာ ဘရွီ႐ုလ္လာ (အိုလမာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒)
၃။ ေမာင္လာနာ ဟာဖိဇ္ ဆြာေလး (တဗ္လိဂ္ အမီရ္ခ်ဳပ္)
၄။ ဦးခင္ေမာင္လတ္၊ တရားေရးဌာနဝန္ႀကီး
၅။ ဆရာခ်ယ္၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး (ဗမက)
၆။ ေမာင္လာနာ အီဗ္ရာဟင္ အဟ္မဒ္ မဇာဟိရီ (အိုလမာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ဥကၠ႒)
၇။ ဟာဂ်ီ ဦးေအာင္စိန္ (မြတ္စလင္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း၊ ဥကၠ႒)
ဂ်ာနယ္၏အဆင့္အတန္းကို သံုးသပ္ဆင္ျခင္ႏိုင္ရန္ ပါဝင္ေသာ ကေလာင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏လက္ရာစာမူအခ်ိဳ႕ကို တင္ျပပါမည္။
- ေမာင္လာနာ ဃာဇီ မုဟမၼဒ္ ဟာရွင္မ္၏ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္၏ အ႒ကထာ ေဆာင္းပါးတြင္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ က်ေရာက္ပံုကို သမိုင္း ေၾကာင္းမွစ၍ တင္ျပသည္။
- ေမာ္လဝီဦးခင္ေရႊ၏ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္သခင္၏ဩဝါဒသည္ မစ္ရွ္ကတ္က်မ္းကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
- မုဟမၼဒ္ မကၠဆူးဒ္ အာမက္ခန္ (ဦး)ခင္ေမာင္ႀကီး၏ အစၥလာမ္ ေရးရာျဖတ္ထံုးမ်ားသည္ စူရတီဗလီ ဓမၼသတ္ဌာန၊ ေမာင္လာနာ မြဖ္တီ အစၥမာအီလ္ မုဟမၼဒ္ဂိုရာ၏ ျဖတ္ထံုးမ်ားကို ျပန္ဆိုတင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
- ဆရာစြာေလသီဟ၏ ဗမာတိုင္းရင္းသား မြတ္စလင္ ရာဇဝင္ ေဆာင္းပါးသည္ တိုင္းရင္းမြတ္စလင္သမိုင္းကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
- ဆရာဦးထြန္းျြကယ္၏ ဗမာမြတ္စလင္မ္ႏွင့္ ဗမာစာ အေရးႀကီးပံု ေဆာင္းပါးသည္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား၏ အေရးပါပံုကို ၫႊန္းဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ 
- ဦးသီ(ႏိုင္ငံေတာ္ ဆရာအတတ္သင္သိပၸံ)၏ မြတ္စလင္ကေလးမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာစာေဆာင္းပါးသည္ ျမန္မာႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ျမန္မာ့စာေပ ယဥ္ေက်းမႈကို တတ္သိနားလည္ရန္ ရွင္းျပျခင္းျဖစ္သည္။
- အစၥလာမ့္အဘိဓမၼာကို ေလ့လာျခင္း ေဆာင္းပါးသည္ ေမာင္လာနာ အဒူဒီ၏ ႊသတေမ်ိ ကညိနမ်အေညိငညါ ်ူႈော ကို  ဘာသာျပန္တင္ျပျခင္း (ဓမၼာစရိယ မြန္စိုးဝင္း ဘာသာျပန္ဆိုသည္ဟု သိရသည္။)
- လယ္ေဝးေမာင္(ဆရာဃာဇီ)၏ မြတ္စလင္မ္ကမၻာေဆာင္းပါးသည္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔ သိထားရမည့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးသမိုင္း ျဖစ္သည္။
- အမိန္႔ေတာ္ရ ေရွ႕ေနဦးခင္စိုး(သာစည္)၏ အသိÓာဏ္ရွိေသာ ပထမဆံုးအေၾကာင္းတရားႀကီးသည္ ေခတ္သစ္ဒႆနအရ ဖန္ဆင္းရွင္ ရွိေၾကာင္း (ၤငမ်အ ႈညအနူငါနညခန ဃေက်န)ကို ရွင္းျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
- တကၠသိုလ္ေမာင္သီလ၏ ပေလတို၊ ႐ူးဆိုးႏွင့္အစ္ကဗာလ္ ေဆာင္းပါးသည္ ပေလတိုးႏွင့္႐ူးဆိုးတို႔၏ ဒႆနကို အစ္ကဗာလ္၏ ဒႆနႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ဆန္းစစ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
- ခင္မ်ိဳးစင္၏ အမ်ိဳးသမီးက႑သည္ နာမည္ေက်ာ္ ေမာင္လာနာ အရွ္ရဖ္အလီ ထာနဝီ၏ ဗဟစ္ရွ္တီေဇဝရ္ကို ျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ ခ်န္သင့္သည္ကိုခ်န္ၿပီး ျဖည့္သင့္သည္ကို ျဖည့္ထားသည္ဟု ဆိုထားသည္။ အထက္ပါေဆာင္းပါးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အခန္းဆက္မ်ားျဖစ္သည္။ ေျခေျချမစ္ျမစ္ရွိပါသည္။
အလားတူပင္ အစၥလာမ္သာသနာဝင္သမိုင္း(ေျမထူးတင္ေမာင္)၊ လူသစ္တည္၍ ျပည္သစ္ေဆာက္ၾကစို႔(ဦးသီ)၊ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ လမ္းစည္းမ်ဥ္း(ဦးခင္စိုး၊ သာစည္)၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူေဆာင္လာသည့္ သာသနာ (အလီစိန္)၊ သိုးေက်ာင္းသားဘဝမွ တမန္ေတာ္သို႔ (ေမာင္လာနာ ႏူးရ္မုဟမၼဒ္ မဇာဟိရီ၊ မိတၴီလာ)၊ မြတ္စလင္မ္မဂၤလာေဆာင္ (ဆူေလမန္ ဂဖာရီ)၊ ကမၻာ့လမ္းၫႊန္ မုဟမၼဒ္သခင္ (ဆူေလမန္ဂဖာရီ)၊ လင္းေရာင္ လမ္းျပ လူ႔ဘဝ(ဦးကိုေလး၊ ရမည္းသင္း)၊ လူထုဘဝႏွင့္တာဝန္အခြင့္အေရး မ်ား (ဆရာသန္းေဖ၊ ေပ်ာ္ဘြယ္) စသည့္ စာမူမ်ားတြင္ ေခတ္မီဆန္းသစ္ ေသာ အေတြးအေရးမ်ားကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
စာေစာင္အမွတ္ ၂ လာ - တမန္ေတာ့္ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္း
- တမန္ေတာ္ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ ညစာစားပြဲ သမၼတႀကီးမိန္႔ခြန္း
- ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ လြတ္လပ္ေရးေန႔မိန္႔ခြန္း
စာေစာင္အမွတ္ ၆ လာ-အိုလမာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဃာဇီမုဟမၼဒ္ ဟာရွင္မ္၏ ကမၻာေအးေဒသနာ အသံလႊင့္ခ်က္
- ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ အဓိပတိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုမိန္႔ခြန္း
- မႏၱေလး စူရတီဗလီဧည့္ခံပြဲ ]ထုတိဩဘာ}ဟူသည့္ တင္ျပခ်က္ မ်ားကား ေမာ္ကြန္းသစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဘီေအေအ ေဘာလံုးကြင္းတြင္ က်င္းပသည့္ ၁၄၂၃ ႀကိမ္ေျမာက္ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္သခင္ေမြးေန႔သို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၊ တရားေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္လတ္၊ အိႏၵိယ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ပါကစၥတန္သံအမတ္ႀကီးတို႔ တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ပံု 
ညပိုင္းတြင္ ဗႏၶဳလပန္းျခံ၌ က်င္းပသည့္ ညစာစားပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးႏွင့္ သမၼတကေတာ္၊ ဝန္ႀကီးဦးထြန္းေဖ၊ ဦးေက်ာ္ျမင့္ကေလး၊ ဦးခင္ေမာင္လတ္၊ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားဝန္ႀကီး ဦးသိမ္းေမာင္ႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ားတက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ပံုမ်ားကို  ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပ သည္။ တမ္းတအားက် ဂုဏ္ယူဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ လြတ္လပ္ေရးေန႔မိန္႔ခြန္း တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ရန္ အေျခခံအေၾကာင္းႏွင့္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ အဓိ႒ာန္ျပဳၾကရန္ တိုက္တြန္းထားပါသည္။
ဘာသာေရးႏွင့္ ပညာေရး အေရးႀကီးလာပံု ေခါင္းစဥ္တြင္ ၂၈-၂-၅၁ ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ႀကီး တြင္ တကၠသိုလ္ အဓိပတိ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း ကိုေဖာ္ျပသည္။ ဘာသာေရးကို ကိုင္း႐ိႈင္းၾကပါ။ ပညာတတ္ေအာင္ ႀကိဳးစား ၾကပါဟု အၾကံေပးခ်က္ပါဝင္သည္။
စာေစာင္အမွတ္ ၆ တြင္- အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္၏ အလိုေတာ္ျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေအာင္ပြဲခံျခင္း ေခါင္းစဥ္ကို မြတ္စလင္ အပတ္စဥ္ အတြဲ၁၊ အမွတ္စဥ္ ၆ အလယ္တြင္ ၂မ်က္ႏွာအျပည့္ (ခြေဖာင္ျဖင့္)ေဖာ္ျပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အႏွံ႔အျပားတြင္ အိုလမာအဖြဲ႕ခြဲမ်ား ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီ။ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ႏွင့္ အညီ မြတ္စလင္တို႔၏ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ၂ ျဖာအေရးမ်ားကို လက္ေတြ႕ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္၍ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မုခ္ဦးသို႔ အေရာက္ ခ်ီတက္အံ့ဟု ေခါင္းစဥ္ျပဳသည္။ အတြင္းေရးမွဴး ေမာင္လာနာ အီး၊ ေအ၊ မဇာဟီရီ၏ လယ္ေဝးခရီ၊ နယ္အိုလမာအဖြဲ႕ခြဲမ်ား ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ လူငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေဝယ်ာဝစၥအသင္း စသည့္ ေတာင္ငူ၊ ပ်ဥ္းမနား၊ လယ္ေဝးၿမိဳ႕မ်ား၏ ဘာသာေရး လႈပ္ရွားမႈ သတင္းမ်ား စုစည္း တင္ဆက္ထားသည္။ ရႊင္လန္းတက္ျြကေသာ ေလသံေပၚလြင္သည္။
ကမၻာဧ ေဒသနာ အသံလႊင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေမွာင္အတိက်ေနေသာ ကမၻာႀကီးကို တမန္ေတာ္သခင္ ပြင့္လာၿပီး အလင္ေရာင္ေပးပံု၊ ေျမေပၚရွိ သတၱဝါမ်ားကို အသင္တို႔ သနားၾကလွ်င္ မိုးေပၚရွိ အရွင္သည္ သင္တို႔ အားသနားေတာ္မူမည္ဟု သြန္သင္ပံု၊ အစၥလာမ့္သြန္သင္ခ်က္မ်ားသည္ ကမၻာဧတရားမ်ားျဖစ္ပံုတို႔ ပါဝင္သည္။ 
ထုတိဩဘာေခါင္းစဥ္တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ စူရတီဗလီဒကာ ဧည့္ခံပြဲ၌ မြတ္စလင္အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္ဒါ႐ိုက္တာလူႀကီး ေမာင္လာနာ အိဗ္ရာဟင္မ္ အဟ္မဒ္ မဇြာေဟရီႏွင့္ အထက္ဗမာျပည္ သတင္းစာဆရာမ်ား ေတြ႕ဆံုပံု ကိုတင္ျပသည္။ ေမာင္လာနာက ေဒါင္ေရဂ်ဒိဒ္သတင္းစာ ေပၚေပါက္ခဲ့ပံု ႏွင့္ အက်ိဳးျပဳပံုကို ဦးစြာတင္ျပသည္။ ၿပီးမွ မြတ္စလင္မ္ အပတ္စဥ္၏ ယံုၾကည္ခ်က္ကို-
]ဤဂ်ာနယ္ေၾကာင့္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားသည္ လမ္းမွန္ကို ရၾကၿပီး၊ အျခားဘာသာဝင္မ်ားက အစၥလာမ္ သာသနာႀကီးအေပၚ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေနျခင္းမ်ားသည္ ပေပ်ာက္သြားမည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။}
ဟုေဖာ္ထုတ္မိန္႔ၾကားသည္။ 
အထက္ဗမာျပည္ သတင္းစာဆရာမ်ားအသင္းဥကၠ႒ လူထု သတင္းစာ အယ္ဒီတာ ဦးလွက ဆရာႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ရ၍ ဝမ္းသာေၾကာင္း၊ ဆရာႀကီး၏ မိန္႔ၾကားခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္ မီး႐ွဴးလမ္းျပ သဖြယ္ျဖစ္မည့္အေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး၊
]ဗမာႏိုင္ငံတြင္ တာတာသူရဲေကာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္ခ်ိန္မွ စ၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ မြတ္စလင္မ်ားအားသိၾက၏။ ယေန႔ သိန္းႏွင့္ ခ်ီ၍ မြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ ဗမာႏိုင္ငံႀကီးတြင္ ရွိေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဤတိုင္းရင္းဖြားမြတ္စလင္မ္မ်ားႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာလ်က္ရွိၾက၏}
ဟုျပန္လည္မိန္႔ၾကားသည္ကို တင္ျပထားပါသည္။ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ တင္ျပခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
မြတ္စလင္အပတ္စဥ္ အမွတ္-၂ တြင္ မြတ္စလင္ဂုဏ္ရည္ကဗ်ာ မ်ားေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရြးလက်ာ္တပ္ ဒုန္းခ်င္းမ်ားကို  ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပထား ပါသည္။ ျမန္မာပညာရွိ သမားေတာ္ႀကီး ဦးဆင္ထံမွ ဆက္ခံထားသည့္ ကဗ်ာမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အယ္ဒီတာက
]ေရွးျမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ား၏ ရဲရင့္တည္ၾကည္ သစၥာရွိစြာ အမႈေတာ္ထမ္းျခင္းကို ယခုေခတ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏လက္ရွိ မတုန္ မလႈပ္ မိန္းေမာေမ့ေလ်ာ့ေနၾကသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ ၾကည့္ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ထိုသူတို႔အား လြမ္းဆြတ္တသမိ ေတာ့၏။}
ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။ သတိရတမ္းတဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ ဇာတိမာန္ တက္ျြကဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုးၾကားႀကိဳးစားဖြယ္အသိ ျဖစ္ေစပါသည္။
တိုင္းရင္းမြတ္စလင္မ္ ဂႏၴဝင္ကို ေဖာ္ထုတ္ေစသကဲ့သို႔ ေခတ္ကဗ်ာ လက္ရာကို လည္းအားေပးေၾကာင္း မြတ္စလင္အပတ္စဥ္ အမွတ္ ၆လာ တမန္ေတာ္ဘြဲ႕ကဗ်ာမ်ားအရ သိႏိုင္ပါသည္။
 
တမန္ေတာ္ဘြဲ႕ကဗ်ာမ်ား
မဟာမက္သခင္၊ ပဏၰာယွက္တင္၊
ကမၻာ့ က်ိဳး၊ ပြားတိုးဖန္တီးထြင္။
သစၥာေဝလြင္၊ ေမတၱာေရစင္၊
တို႔ထိပ္ပန္း၊ ဆြတ္ဖ်န္းတသြင္သြင္။
တရားနည္းမွတ္လို၊ အမ်ားဆည္းကပ္ခို၊
ေရႊလဆန္း ၾကယ္ဝန္းရံသလို။
တမန္ေတာ္ျမတ္ကို စလာမ္ေမွ်ာ္ထပ္ပို၊
ကမၻာသား၊ ညြတ္တြားလြန္ၾကည္ညိဳ။
ဘုန္းက်က္သေရ၊ ႏႈန္းစက္ရေဝ၊
ပမာခင္း၊ ျဖာလမ္းေတာက္သေလ။
တန္ခိုးအေျခ၊ မညႇိဳးမေသြ၊
ကမၻာတြင္း ဝါဝင္းေမာက္လို႔ေန။
သီလသခၤါ၊ ၾကည္လွစင္စြာ
သမာဓိ၊ ဂီရိေတာင္ေသလာ။
ျမင္ထက္မွန္ရာ၊ ပဥၥကၡႏၶာ၊
ပြားမယုတ္၊ အားထုတ္တည္ရွိတာ။
ဘုန္းကံလင္းသာ၊ ႏႈန္းစံကင္းကြာ
ဇမၺဴတိုင္၊ တုႏိႈင္းမရွိပါ။
မုန္းမာန္ခြင္းကာ၊ ၾကံဳးသံကင္းကြာ၊
ကမၻာတိုင္း၊ ညြတ္ကိုင္းပူေဇာ္ရာ။
ပုဏၰိႏၵဳႏွယ္၊ ဂုဏ္သိမ္ထုထယ္၊
ကမၻာကြ်န္းေအာင္၊ တည္ထြန္းပါလိမ့္မယ္။
ဤကမၻာႀကီးဝယ္ ညီညာၿပီးျြကယ္၊
ဂုဏ္သတင္း၊ ထံုသင္းပါလွတယ္။
ခႏၱီဆြဲဆိုင္၊ Óာဏ္ရည္ဇြဲကိုင္
ေမတၱာပန္း၊ ထံုသင္းတလိႈင္လိႈင္။
မွန္တည္ၿမဲၿမိဳင္၊ ဖန္သည္ကဲတိုင္၊
သစၥာပန္း ငံုကင္းအခိုင္ခိုင္။
ျမတ္တမန္ေတာ္၊ ထပ္စလာမ္ေမွ်ာ္
ေတေဇာ္ထူးလို႔ ရွည္ၾကဴးကမၻာေက်ာ္။
တရားမွီးလာေသာ္၊ အမ်ားၿခီးရာေႏွာ္၊
ေျခေတာ္ဦးမွာ၊ ၾကည္ႏူးပဏာေဖာ္။
ကဗ်ာပါ အသံုးအႏႈန္းသည္ ခံ့ညားပါသည္။ သခင့္ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ လိုက္ဖက္ပါသည္။ နေဘထပ္ကာရန္ေၾကာင့္ ခ်ိဳၿမိန္ပါသည္။ဧၿငိမ္းပါသည္။ေမတၱာဓာတ္ကူးစက္ ယွက္ဆက္ႏြယ္ေစပါသည္။ ေမတၱာေရစင္ႏွင့္ စခ်ီၿပီး ၾကည္ႏူးမႈႏွင့္ နိဂံုးျပဳထားသျဖင့္ အဖြင့္အပိတ္ ဆီေလ်ာ္ပါသည္။ သဒၵါ လကၤာရ၊ အတၴာလကၤာရႏွင့္ ျပည့္စံုပါသည္။ ဂုဏ္ရသေျမာက္ပါသည္။ စပ္ဆိုသူ အမည္မေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အသံုးအႏႈန္းကို ေထာက္၍ ဂႏၴဝင္ႏွံ႕စပ္သူတစ္ဦးဟု ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါသည္။ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။
စာေစာင္အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၂ ပါ အထူးသတင္း၊ ဓာတ္ပံုသတင္း က႑ကား အထူးျခားဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ပါဝင္ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားမွာ-
- တမန္ေတာ္ေမြးေန႔ ညစာစားပြဲတြင္ သမၼတႀကီး မိန္႔ခြန္းျြမက္ၾကားပံု
- အစိုးရဧည့္သည္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ရွီအာ၊ ခိုဂ်ာ၊ အစၥမာအီလီတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ အာဂါခန္မင္းသားႀကီးပံု
- အာဂါခန္မင္းသားႀကီး၏ ၾကင္ယာေတာ္ အြမၼဟဘီဘီအာဂါခန္ပံု
- ကူညီပံ့ပိုးသူ ကုန္သည္ႀကီးဦးေမာင္စိန္ပံု
- တာဝန္ခံ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသူ တိုက္အုပ္ႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာလူႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဦးပု(ကာရီ အဗၺဒူလ္ဘာရီ)ပံု
- တမန္ေတာ္ ေမြးေန႔တြင္ ဟိႏၵဴဘုန္းေတာ္ႀကီးက ခ်ီးက်ဴးျြမက္ၾကားပံု
- ဓာတ္ပံုအက်ိဳးေဆာင္ မစၥတာ အီဘရာဟင္ပံု
- ျပည္ခ႐ိုင္အတြက္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ပံု
မ်ား ပါဝင္သည္။ ထိုစာေစာင္မ်က္ႏွာဖံုးသည္လည္း တမန္ေတာ္သခင္ ေမြးေန႔တြင္ မိန္႔ခြန္းျြမက္ၾကားေနေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ပံုျဖစ္သည္။ စာေစာင္ ပါ ေဒၚခင္မ်ိဳးစင္တင္ျပသည့္ အမ်ိဳးသမီးက႑တြင္ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၏ ေဝပံုက်တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို မညည္းမညဴ ေစတနာသန္႔ရွင္းစြာႏွင့္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၾကေသာ ဗမာမြတ္စလင္မ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပံုကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ထင္ရွားေသာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္း ေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၄၃ဦး ပါဝင္သည့္ ဓာတ္ပံုျဖစ္သည္။
အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၇ တြင္ ျမန္မာဘုရင္လက္ထက္ ျမန္မာမြတ္စလင္ စစ္သည္ေတာ္မ်ား ဝတ္တက္ခဲ့ေသာ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ဟံသာဗလီေခၚ ေရႊဆံေတာ္ဗလီပံု ေဖာ္ျပထားသည္။
ပန္းခ်ီသ႐ုပ္ေဖာ္ပံု၊ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု၊ လႈပ္ရွားမႈပံုမ်ားသည္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအတြက္ အေရးပါသည္။ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ သည္ဟု မြတ္စလင္အပတ္စဥ္ထုတ္ေဝသူတို႔က သေဘာေပါက္ဟန္ တူပါသည္။ အက်ိဳးမ်ားလွပါသည္။
မြတ္စလင္အပတ္စဥ္စာေစာင္ ထုတ္ေဝရျခင္းအေၾကာင္းကို ဆရာက စာေစာင္ေခါင္းႀကီးတြင္ -
မြတ္စလင္ အပတ္စဥ္စာေစာင္ကို ထုတ္ေဝရန္ ဖိုင္းအတ္ ပံုႏွိပ္တိုက္ လီမိတက္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့၏။ ထိုကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ရျခင္း အေၾကာင္းမွာ ဤစာပံုႏွိပ္တိုက္သည္ အစကတည္းက ဗမာႏိုင္ငံ တြင္ ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ မြတ္စလင္အေပါင္းတို႔၏ သာသနာ ေရး၊ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ အစၥလာမ္ေရးရာဘက္တို႔တြင္ ゞင္းတို႔အား ျပဳစုေဆာင္ရြက္ရန္ ゞင္းတို႔၏ ဘာသာစကားျဖင့္ အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ပင္ျဖစ္သည္။
ဟုေဖာ္ျပသည္။
စာေစာင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုလည္း-
ဤစာေစာင္တြင္ မြတ္စလင္မ္အေပါင္းတို႔၏ အမွန္ကန္ ဆံုးေသာ ဘာသာေရးဘဝသစ္စခန္းသို႔ အေရာက္ခ်ီတက္ ပို႔ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရေပသတည္း။
ဟုေဖာ္ျပသည္။
ဆရာတို႔ မြတ္စလင္အပတ္စဥ္ စာေစာင္ျဖင့္ ဘာသာသာသနာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးကို ေဆာင္ရြက္မည္။ ျမန္မာဘာသာစကားကို ၾကားခံထားမည္၊ ဘဝေဟာင္းကိုစြန္႔ပစ္ၿပီး ဘာသာေရး ဘဝသစ္စခန္းကို ပို႔ေဆာင္မည္ဟု နားလည္ႏိုင္ပါသည္။
ဘဝသစ္စခန္းကို ေမွ်ာ္မွန္းသည့္အတိုင္း စာေစာင္တြင္ အစဥ္အလာ စာမူမ်ားသာမက ေခတ္ယွဥ္ေခတ္ျပင္ စာမူမ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။ ကမၻာကို လွမ္းၾကည့္သည္။ မိမိဘဝကို သံုးသပ္သည္၊ သိပၸံနည္းက်ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္ေရး၊ ဒႆနေဆာင္းပါးမ်ား၊ လတ္တေလာအေရးအခင္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာမ်ား ေဖာ္ျပသည္။ ခ်ီးေျမႇာက္ခံခဲ့ရေသာ တိုင္းရင္း မြတ္စလင္သမိုင္းႏွင့္ ဂႏၴဝင္စာေပ အစဥ္အလာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သည္။ ေရေျမသဘာဝႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေရး၊ ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေရးကို အေလးထားလာသည္။ သ႐ုပ္ေဖာ္ပံုမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားေဝဆာစြာ အသံုးျပဳၿပီးေခတ္မီ စာနယ္ဇင္း အျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။ မ်က္ႏွာဖံုး သ႐ုပ္ေဖာ္ပံု၊ ေခါင္းႀကီးေရးပံု၊ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္ေရြးပံု၊ ေခါင္းစည္းသ႐ုပ္ေဖာ္ပံု၊ လႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းဓာတ္ပံုသံုးပံု၊ ေၾကာ္ျငာလက္ခံ ထည့္သြင္းပံုမ်ားသည္ေခတ္မီ ဆန္းသစ္ပါသည္။ ၉ ေစာင္သာ ထြက္ႏိုင္ခဲ့ ေသာ္လည္း မြတ္စလင္မ္ အပတ္စဥ္၏ စာေပဩဇာသည္ ေႏွာင္းေခတ္ မဂၢဇင္းမ်ားတိုင္ လႊမ္းမိုးသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။
စာနယ္ဇင္းျဖင့္ သာသနာကို အက်ိဳးျပဳခ်င္ေသာဆရာသည္ မိတၴီလာတြင္ ဗမာမြတ္စလင္ အိုလမာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ညီလာခံက်င္းပသည့္ သတင္းမွစ၍ အိုလမာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းမ်ားကို မိမိ၏ သတင္းစာတြင္ မျပတ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေန႔စဥ္ သတင္းစာႀကီးတစ္ေစာင္၏ ႀကီးမားမ်ားျပားလွေသာ တာဝန္မ်ားၾကားမွ မိမိ၏လစဥ္ထုတ္ အိ(စ္)တိက္ လာလ္ မဂၢဇင္းတြင္ ေခါင္းႀကီးပိုင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို မလစ္ဟင္းေအာင္ ဝင္ေရးေသးသည္။
ဆရာသည္ အစၥလာမ္စာေစာင္ စတင္ထုတ္ေဝခ်ိန္မွစၿပီး စာေစာင္ အတြက္ စီရတ္က႑ကို တာဝန္ယူဟန္တူသည္။ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ သခင္၏အတၴဳပၸတၲိေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လစဥ္အခန္းဆက္ေရးသားသည္။ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ ျပည္လံုးကြ်တ္ညီလာခံအၿပီး ၁၉၅၇ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလထုတ္ အစၥလာမ္စာေစာင္ အမွတ္-၁၄ တြင္ ဆရာ၏ ႐ႈခင္းသာယာၿမိဳ႕ထီလာ ေဆာင္းပါး ပါလာသည္။ ၾကည္ႏူးဖြယ္ ေခါင္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ ေကာင္စီျပည္လံုးကြ်တ္ညီလာခံက်င္းပရာ မိတၴီလာၿမိဳ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပထားသည္။
]မိတၴီလာၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ ညီလာခံသည္ ေမာ္ကြန္းတင္ရမည္။ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ သာသနာ့အေရး စိတ္အားထက္သန္မႈကို ခ်ီးက်ဴးထိုက္သည္။ ညီလာခံတစ္ဝိုက္တြင္ ဝတ္ျပဳႏိႈးေဆာ္သံမ်ား ပဲ့တင္ ထပ္ေနသည္မွာ သာယာၾကည္ႏူးဖြယ္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ခံလူထု ဧည့္ဝတ္ေက် မႈကို ေက်းဇူးတင္စရာေကာင္းသည္။ မိတၴီလာၿမိဳ႕သည္ တပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သျဖင့္ ေလ့က်င့္သားရၿပီး ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္က အိုလမာျပည္လံုးကြ်တ္ ညီလာခံက်င္းပသည္။ ယခု ေကာင္စီျပည္လံုးကြ်တ္ညီလာခံ က်င္းပႏိုင္ သျဖင့္ သာသနာ့သမိုင္းဝင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီ}ဟု ေဖာ္က်ဴးသည္။ ေဆာင္းပါးနိဂံုးတြင္ ဧည့္ခံေကာ္မတီႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဧည့္ခံေရးအဖြဲ႕တို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ထား သည္။
ဆရာ၏ေဆာင္းပါးတြင္ ]]ဤၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာျပည္ အစၥလာမ္ သာသနာ့ေရးရာသမိုင္းတြင္ မိမိ၏ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္အားေပးမႈ မ်ားကို ကမၺည္းေက်ာက္စာတိုင္ထူရာ၌ ေရႊမင္စာလံုးမ်ားျဖင့္ ထင္ရွား ေပၚလြင္ေစခဲ့ေလၿပီ}} ဟု တင္စားေဖာ္က်ဴးသည္။ စာဟန္အရ ဂုဏ္ယူ သည့္ေလသံ၊ ၾကည္ႏူးသည့္ေလသံ ေပၚလြင္ေနသည္။ ၾကည္ႏူးဖြယ္ ေဆာင္းပါးတြင္ ညီလာခံအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကူးျခင္း ကိစၥပါလာသည္။
]]အစည္းအေဝးက်င္းပရာတြင္ ဓာတ္ပံုမ်ားမ႐ိုက္ရန္ ႀကိဳတင္တားျမစ္ျခင္း ျပဳလုပ္ထားခဲ့သည္။ သို႔တေစ မ်ားစြာေသာ သူတို႔သည္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးေသာ ကင္မရာကို စလြယ္သိုင္းကာ ညီလာခံသို႔ လာခဲ့ၾက၏}}
ဟုလည္းေကာင္း 
]]အစၥလာမ္သာသနာကို အေျခခံၿပီးျပဳလုပ္ေသာ ဤညီလာခံတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ိဳး မလုပ္သင့္၊ မလုပ္အပ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ရပါသည္}}
ဟုလည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ မႏွစ္ၿမိဳ႕သည့္ေလသံ၊ ျပတ္သားသည့္ ေလသံ ေပၚလြင္သည္။ ၿမိဳ႕၏႐ႈခင္းထက္ ညီလာခံျမင္ကြင္းကို ျမင္ေယာင္ ေစသည္။ ဤစာဟန္ ဤေလသံက ဤစာေစာင္တြင္ ဤေဆာင္းပါးသည္ ဆရာ၏ေနာက္ဆံုးလက္ရာဟု ေဖာ္ျပေနမွန္းကို ထိုစဥ္က သတိမမူမိၾကပါ။ ဆရာသည္ ဲသကမညေူင်အ  သမားပီသပါသည္။
ဆရာသည္ အိုလမာအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ နယ္လွည့္စည္း႐ံုးသည္။ က်မ္းဂန္မ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝေပးသည္။ အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ားႏွင့္ အေျခ အေနေပးသည့္အခါမ်ားတြင္ ဓမၼေဒသနာျဖန္႔ခ်ိသည္။ ဆရာသည္ အာဝဇၨန္းေကာင္းသည္။ ပရိသတ္ စြဲမက္ေအာင္ ေဟာၾကားတတ္သည္။ 
တစ္ဖက္မွလည္း အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ က်မ္းျပဳေကာ္မတီဥကၠ႒ တာဝန္မ်ား ယူထားသည္။ သာသနာ့အေရးမ်ားတြင္ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ တက္တက္ျြကျြက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၾကသည္။ ၁၉၅၆ ခု ဒီဇင္ဘာလအတြင္း မိတၴီလာၿမိဳ႕၌က်င္းပေသာ ပထမ ဆံုး ညီလာခံအၿပီး သေဘာထားမတိိုက္ဆိုင္သျဖင့္ လမ္းခြဲခဲ့ၾကသည္။
ဆရာက စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရင္း ျမားေျမာင္ လွေသာ အိုလမာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပီျပင္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဆထက္ တိုး၍ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္မွာ  ၁၉၆၄ ခု မတ္လ ရက္ေန႔ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ေတာ္ခံယူသည္အထိ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာကြယ္လြန္ျခင္းသည္ အိုလမာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြက္ ႀကီးမားေသာ အစားထိုးမရႏိုင္ေသာ ဆံုး႐ံႈးမႈ ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဗမာမြတ္စလင္မ္ အိုလမာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဆက္ခံသူ ေမာင္လာနာ မြဖ္တီ မဟ္မူဒ္ဒါဝတ္ယူစြဖ္က ဆရာ၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို 
]]ေမာင္လာနာ အိဗ္ရာဟိမ္ အဟ္မဒ္ မဇြာေဟရီ သည္ အိုလမာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္သို႔ေရာက္ေအာင္ ေန႔ေရာ ညပါ ႀကိဳးပမ္းသြားခဲ့သည္။ သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားကို သာသနာ့ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာေအာင္ စည္း႐ံုးႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ အိုလမာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏သမိုင္းတြင္ ေရႊေရာင္ လႊမ္းေသာ ေခတ္တစ္ေခတ္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။}
ဟု မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္က်ဴးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆရာ၏ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္မႈကို သိေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ လခ္ေနာင္ရွိ နဒ္ဝတြလ္အိုလမာေက်ာင္း၊ လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္ ကမၻာေက်ာ္ပညာရွင္ႀကီး ေမာင္လာနာ အဗြလ္ ဟစံ နဒဝီ ကလည္း ႏွေျမာတသ ယူက်ံဳးမရျဖစ္ၿပီး ဆရာ့အတြက္ ေဆာင္းပါးေရးကာ ဂုဏ္ျပဳပါသည္။ မြတ္စလင္မ္ကမၻာသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ရန္ ရည္ရြယ္ ၍ အရဗီဘာသာျဖင့္ေရးၿပီး ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ၊ ဒမတ္စကပ္ၿမိဳ႕ထုတ္ မဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္ဟု သိရပါသည္။ မ်ားစြာဂုဏ္ယူထိုက္ပါသည္။
 
 
 
ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ေဇာ္