THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ စတင္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ပါ၀င္ခ့ဲေသာ ဗဟိုအမႈေဆာင္
 
႐ိႈက္ခုလ္ဟဒီးဆ္ ေမာင္လာနာ မုဟမၼဒ္ ဗရွီရြလႅာဟ္ ဦဗရွင္
 
ဆရာႀကီးကို ပဲခူးတိုင္း ေရႊက်င္ၿမိဳ႕၊ ကြ်ဲတဲေက်းလက္ မြတ္စလင္မ္ေက်းရြာ တြင္ ဟစ္ဂ်ရီ ၁၃၃၁၊ ရမ္ဇာန္လျမတ္ ၁၃ရက္၊ ခရစ္ႏွစ္၁၉၁၃ခု၊ ဇူလိုင္လ ၂၁ရက္ေန႔၌ဖြားျမင္သည္။ ငယ္မည္ မုဟမၼဒ္ဗရွီရြလႅာဟ္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္း အမည္မွာဦးဗရွင္ျဖစ္သည္။ မိဘမ်ားသည္ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕ မြတ္စလင္မ္ေက်းရြာ မဒ္ရဆဟ္ အစၥလာမီယဟ္ ေက်ာင္းအုပ္ေမာင္လာနာ ႐ွဴကုရြလႅာဟ္ေခၚ ဦးေရႊကိုႏွင့္ ဗီလ္ကစ္ဘီဘီတို႔ျဖစ္သည္။
ငယ္စဥ္က ဖခင္ႀကီးထံ ပညာဆည္းပူးခဲ့သည္။ အသက္ ၇ ႏွစ္ အတြင္း အေျခခံ ဘာသာေရးပညာႏွင့္ ျမန္မာစာအျပင္ အရဗီ၊ အူရဒူ၊ ဖာရစီဘာသာမ်ားကို သင္ယူတတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဂိုလမ္း(ေရႊဘံုသာလမ္း)ႏွင့္ ဖေရဇာလမ္း(အေနာ္ရထာလမ္း) ေထာင့္နားရွိ သအ္လီမု(ဒ္)ဒီးန္မုအလႅီမိယဟ္ ေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းအိပ္ ေက်ာင္းစားအျဖစ္ ဖခင္ႀကီးက အပ္ႏွံေပးသည္။ ထိုေက်ာင္းတြင္ သင္႐ိုး ကိုစသင္ရာ အေျခခံသင္႐ိုးအားလံုး အာဂံုေဆာင္ထားႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရ၍ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက အံ့ဩသြားရသည္။ ၁၉၂၅ခုႏွစ္ ၁၂ ႏွစ္သား အရြယ္ကပင္ အလယ္တန္းအဆင့္ ပညာကို သင္ၾကား တတ္ေျမာက္ခဲ့ သည္။
၁၉၂၆ ခု၊ ေမလ ၆ ရက္တြင္ ဘာသာေရး အဆင့္ျမင့္ပညာ သင္ၾကားရန္ ကမၻာေက်ာ္ပညာရွင္ႀကီးမ်ား၊ သူေတာ္စင္ႀကီးမ်ား ေမြးထုတ္ ေပးရာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ယူပီျပည္နယ္ စဟာရန္ပူရ္ၿမိဳ႕ရွိ မဇြာဟိရီအုလုမ္ ေက်ာင္းသို႔ ေရေၾကာင္းခရီးျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ေက်ာင္း ေဆာင္ေန ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ဆရာႀကီးသည္ အသက္ အငယ္ဆံုး ေက်ာင္းသားျဖစ္ေနသည္။
မဇြာဟိရိအုလူမ္တြင္ ၈ ႏွစ္ၾကာ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး ယာလက္ညႇိဳး တြင္ ခူနာေပါက္၍ ကုသေသာ္လည္း မေပ်ာက္ကင္းခဲ့ပါ။ သို႔ႏွင့္ ေဆးခြင့္ ယူကာ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ဖခင္ႀကီးကိုယ္တိုင္  ကုသေပးသည္။ အနာေပ်ာက္ကင္းေသာ္ ေက်ာင္းျပန္တက္ရန္ တစ္ဖန္ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲသည္။ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္၊ အသက္ ၂၀ အရြယ္တြင္ ]အာလင္မ္} ]ဖြာဇစ္လ္}ဘြဲ႕ကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့သည္။ 
ထိုစဥ္ႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသားအားလံုးတြင္ ဒုတိယရရွိခဲ့သည္။ ဆရာႀကီး၏ ပညာရည္မွတ္တမ္းကို မဇြာဟိရီအုလူမ္ တကၠသိုလ္ ပညာေရးျပခန္း၌ ယခုတိုင္ မွတ္တမ္းတင္ထားဆဲျဖစ္သည္။ ေမာင္လာနာ ဇကရီယာ ေရးသားေသာ သာရီေခမဇာဟိရ္အုလူမ္၊ မဇာဟိရ္အုလူမ္ ေမာ္ကြန္း ဒုတိယတြဲတြင္ ဆရာႀကီး၏ ပညာရည္ႏွင့္ ျပဳစုခဲ့ေသာ က်မ္းမ်ား စာရင္း အပါအဝင္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။
၁၉၃၄ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္ေရာက္သည္။ ဖခင္ႀကီးကိုယ္တိုင္ လာႀကိဳသျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕သို႔ ပါသြားသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ စူရတီဂ်ာေမဗလီႀကီးတြင္ ကဒရ္ညျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားဓမၼေဟာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္မွ ဇာတိရပ္ရြာသို႔ျပန္၍ စာျပဆရာ ဝင္လုပ္သည္။ လအနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံျခားရွိ ဆရာႀကီး ေမာင္လာနာဇဖြရ္ အဟ္မဒ္ဆြဟိဗ္(ထာနဝီ)၏ ၫႊန္ၾကားမႈျဖင့္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ မဒ္ရဆဟ္ အရွ္ရဖုလ္အုလူမ္ေက်ာင္းႀကီး၌ သာသနာေရး အေျခခံ သင္တန္း သင္႐ိုးကုန္ကို ဖာရစီ၊ အရဗီ၊ အူရဒူ ဘာသာစကား တို႔ျဖင့္ သင္ေပးရသည္။ ႐ိုး႐ိုးသင္တန္းအျပင္ သက္ႀကီးသင္တန္းကိုလည္း သင္ေပးရသည္။ ထိုစဥ္ ဆရာႀကီးသည္ အသက္ ၂၀ အရြယ္မွ်သာ ရွိေသးသည္။
ေတာင္ငူတြင္ တာဝန္ခံဆရာႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ညပိုင္း၌ မြတ္စလင္မ္ အလုပ္သမားေပါင္းစံုကို သက္ႀကီးသင္တန္း ေပးသည္။ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္၏ ေရွ႕ေဆာင္ဆရာအျဖစ္လည္း ပူးတြဲ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္။ 
၁၉၄၁ခု၊ ဧၿပီလ ၂ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စပတ္လမ္း(ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ လမ္း)တြင္ ကာရီ အဗုလ္ဗရကသ္ မကၠီက ႐ုကီယာဘီဘီေခၚ ေဒၚေအးစိန္ ႏွင့္ နိကာဟ္ဖတ္ေပးသည္။ ႐ုကီယာဘီဘီသည္ သန္လ်င္ေရနံခ်က္စက္႐ံု စာေရးႀကီး မုဟမၼဒ္အက္ဘရ္ရွား၏ သမီးျဖစ္သည္။
၁၉၄၂-၄၃ခု ကာလအတြင္း ရန္ကုန္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ အီးစီ မဒါးဟ္ ထီးႏွင့္ဆပ္ျပာစက္ဝင္းအတြင္း ဖြင့္ထားေသာ လုပ္သားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၏ မဒ္ရဆဟ္ေက်ာင္း၌ စာျပသည္။ တရားဓမၼေဟာၾကား သည္။ နမားဇ္ဝတ္ျပဳေရွ႕ေဆာင္တာဝန္လည္း ယူသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္လာ၍ စစ္ဒဏ္ကို ခံၾကရသည္။ စစ္အတြင္းမွာပင္ မြတ္စလင္မ္ကေလးငယ္မ်ားကိုသာမက ဘာသာျခားလူငယ္မ်ားကိုပါ အူရဒူ အရဗီ စာေပမ်ား ထူးခြ်န္ေအာင္သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ 
စာျပ စာခ်ဘဝကိုသာ ခံုမင္သူ ဆရာႀကီးသည္ သက္ဆိုင္ရာ လူႀကီးမ်ားက ကမ္းလွမ္းလာသျဖင့္ ၁၉၄၆ခု၊ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ တာေမြ ဂ်မိအဟ္ အရဗီယဟ္ ဒါ႐ြလ္အုလူမ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး တာဝန္ဝတၲရား မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
ဦးစြာ သင္႐ိုးမ်ားေရးဆြဲရသည္။ အတန္းမ်ားဖြဲ႕စည္းရသည္။ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ ေရြးခ်ယ္ျပ႒ာန္းရသည္။ သင္နည္းစနစ္အေျခခံ ခ်မွတ္ရသည္။ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို Óာဏ္သစ္ေလာင္းရသည္။ တစ္ဖက္ မွလည္း သင္ၾကားေရးကို ၾကပ္မတ္ရသည္။ သင္ၾကားမႈ သင္ယူမႈကို စစ္ေဆးရသည္။ စနစ္တက်စီမံေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ၃ ႏွစ္တာကာလ အတြင္း ေက်ာင္းသားဦးေရ တိုးတက္လက္ခံလာႏိုင္သည္။ ၆ ႏွစ္တာ အတြင္း (၁၉၅၂-၅၃)တြင္ ဘြဲ႕ႀကိဳတန္းျဖစ္ေသာ ေဒါင္ရာဟဒီးဆ္တန္း အထိ ေရာက္ရွိလာသည္။ ေနာက္ဆံုးႏွစ္တန္းတြင္ ေက်ာင္းသား ဆယ္ဦး ရွိလာသည္။ ၁၉၅၄ခု၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းတြင္ အိႏၵိယမွ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား ျြကေရာက္လာၿပီး စာေမးပြဲစစ္ေဆးသည္။ ဝမ္းသာအားရ ျဖစ္သြားၾက သည္။ ေက်ာင္းသား ၁၀ ဦးစလံုး ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။
ဤသို႔ ျမန္မာျပည္တြင္ အေျခခံမွစ၍ ေဒါင္ရာအထိ ဘြဲ႕ရစာေမး ပြဲကို ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတည္း၌ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ ဆရာႀကီးလက္ထက္မွ ပထမဆံုးျဖစ္သည္။
၁၉၅၄ခု၊ ပထမအသုတ္ဘြဲ႕ရ တပည့္ ၁၀ဦးကို အိႏၵိယျပည္သို႔ ပညာသင္ေစလႊတ္သည္။ စဟ္ရန္ပူရ္ၿမိဳ႕ရွိ မဇာဟိရြလ္အုလူမ္ ေက်ာင္း တြင္ ဆရာႀကီး၏ တပည့္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေမာင္လာနာဖိုင္ဇုလ္ အစၥလာမ္ (ရခိုင္ျပည္နယ္)သည္ ပထမဆုကို ဆြတ္ခူးရရွိသည္။ ဆရာႀကီးက မတင္း တိမ္ ႏိုင္ေသးသျဖင့္ ဒီယိုဗန္ၿမိဳ႕ရွိ ဒါ႐ြလ္အုလူမ္ တကၠသိုလ္ႀကီးသို႔ ဆက္လက္ ဆည္းပူးေစသည္။ ထိုတကၠသိုလ္တြင္လည္း တပည့္ခြ်န္က ပထမဆုကို ထပ္မံဆြတ္ခူးခဲ့ျပန္သည္။ ဤတြင္မွ တပည့္အေက်ာ္အေမာ္ မ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ ဆရာႀကီးမွာ ပီတိျဖာႏိုင္ခဲ့သည္။ ဆရာႀကီး တပည့္မ်ား၏ဂုဏ္သတင္းသည္ ျမန္မာ့စည္း႐ိုးကိုေက်ာ္၍ ပါကစၥတန္ အိႏၵိယ တို႔၌သာမက မဒီနဟ္ၿမိဳ႕တိုင္ လိႈင္ေစခဲ့သည္။
၁၉၅၈ခု၊ ဇြန္လ ၂၀ ရက္တြင္ ညီျဖစ္သူ အလ္ဟဂ်္ ေမာင္လာနာ မုဖ္သီ ဟာဖိဇ္ မုဟမၼဒ္ ႏူရြလႅာဟ္ဆြာဟစ္ဗ္ ဆရာႀကီးဦးႏု(မဇာဟိရီ) ႏွင့္အတူ ဟဂ်္ ခရီးစဥ္အတြက္ ထြက္ခြာခဲ့သည္။
ဆရာႀကီးသည္ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ ျပည္လံုး ကြ်တ္ညီလာခံမွ တင္ေျမႇာက္ေသာ ဌာနခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဝင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ မိတၳီလာညီလာခံအၿပီး အဖြဲ႕ႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ေၾကာင့္ ၁၉၅၉ခုတြင္ အျခားပညာရွင္ ၂ ဦးႏွင့္အတူ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည္။
သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း၊ ေရးသားျဖန္႔ေဝျခင္း၊ စာေပက်မ္းဂန္ျပဳစုျခင္း၊ ေဟာၾကားေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဖးမကုသျခင္း၊ ဖတ္ရြတ္သရဇၩာယ္ျခင္း၊ ဝတ္ျပဳ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ မနားမေန ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေသာ ဆရာႀကီးသည္ တျဖည္းျဖည္း က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့လာသည္။ ဆရာႀကီးသည္ ၁၉၈၄ခု၊ မတ္လ၁ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္ ၂ နာရီ မိနစ္ ၅၀တြင္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ခံယူခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္ရွိ ဟဒီးဆ္သမိုင္း မွတ္တိုင္ႀကီး ၿပိဳလဲခဲ့ၿပီ၊ မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္ႀကီး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းခဲ့ၿပီ။
ဆရာႀကီး၏ ဝမ္းနည္းသတင္းကို ၾကားၾကေသာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အိုလမာ အစၥလာမ္သာသနာ့ပညာရွင္မ်ား၊ အီမာမ္ေရွ႕ေဆာင္ဆရာမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ား ဆင္ေျခဖံုးၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးမ်ား အေျပး အလႊာ စုေဝးေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဈာပနကို ၁၂၄ လမ္းေနအိမ္မွ တာေမြဥယ်ာဥ္သို႔ ေျခလ်င္ထမ္း၍ သယ္ေဆာင္ သည္။ ဂ်နာဇာနမားဇ္ကို မုဖ္သီခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္ဖတ္ေပးၿပီး ရဟ္မတ္ မဂ္ေဖရတ္အတြက္ ဝမ္းနည္းပက္လက္ ေၾကကြဲလ်က္ ဆုမြန္ ေတာင္းခဲ့ၾကသည္။ 
ထိုစဥ္ ေႏြေခါင္ေခါင္ျဖစ္ျငား ေကာင္းကင္မွ မိုးသီးမိုးေပါက္တို႔ က်လ်က္ရွိသည္။ ေမာင္လာနာအလ္ဟဂ်္ ဟာဖိဇ္ မုဟမၼဒ္ဆြာေလဟ္ သဗ္လီဂ္ အမီရ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ျမန္မာျပည္)က ဆရာႀကီးကို ျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ကဗရ္ အနီး လူအမ်ားေရွ႕ေမွာက္၌ ]ၾကည့္ၾကပါဦး၊ ႐ိႈက္ခ္ခုလ္ဟဒီးဆ္ ဆံုး႐ံႈး ရျခင္းေၾကာင့္ မိုးေကာင္းကင္ကပင္ ေၾကကြဲေၾကာင္း ျပေနပါေပါ့လား} ဟု ၾကည္ညိဳဖြယ္ျြမက္ဟခဲ့သည္။
ေနာက္ဆံုးဒိုအာကို အမီရ္ခ်ဳပ္က ေတာင္းေပးၿပီး ပရိသတ္ငို႐ိႈက္ သံမ်ားၾကားမွ အခမ္းအနားၿပီးဆံုးခဲ့သည္။
ဆရာကေတာ္ ႐ုကီယာဘီဘီ ေခၚ ေဒၚေအးစိန္သည္ ၁၉၇၁ခု၊ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ စေနေန႔၌ ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ဆရာႀကီးတြင္ သား ၇ ဦးက်န္ရစ္သည္။
၁။ ေမာင္လာနာ မုဟမၼဒ္ကာစင္မ္ ဦးဘခင္
၂။ အလ္ဟဂ်္ ေမာင္လာနာ မုဟမၼဒ္စလီမြလႅာဟ္ ဦးမိုးႏိုင္
၃။ အလ္ဟဂ်္ ေမာင္လာနာ မုဟမၼဒ္ အသြာအြလႅာဟ္ ဦးထြန္းလြင္
၄။ ေမာင္လာနာ မုဟမၼဒ္ အတ္စ္အဒြလႅာဟ္ ဦးဘျမင့္
၅။ ေမာင္လာနာ မုဟမၼဒ္ ဖြရ္ဟသြလႅာဟ္ ဦးဘလွ
၆။ အလ္ဂ်ဟ္ ေမာင္လာနာ မုဟမၼဒ္ အတ္ကဘရ္ရွာဟ္ ဦးထြန္းေအာင္
၇။ မုဟမၼဒ္ အတ္ဆြ္ဂရ္ရွားဟ္ ဦးဘသိန္း( အငယ္တန္း အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းရွင္) တို႔ျဖစ္သည္။
ဆရာႀကီး၏ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ၁၉၉၂ တြင္ ဆရာႀကီး၏ဇာတိ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕ ကြ်ဲတဲရြာတြင္ ကုရ္အာန္အာဂံုေဆာင္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္သည္။ ေက်ာင္းအမည္မွာ ]မဒ္ရဆ္ဟ္ ဗရွီရီယဟ္}ျဖစ္သည္။ ဦးစီးနာယကသည္ ညီေတာ္ေမာင္ ႐ိႈက္ခ္ခုလ္ ဟဒီးဆ္ ေမာင္လာနာႏူရြလႅာဟ္ ဦးႏုျဖစ္သည္။ ဦးေဆာင္ဖြင့္လွစ္သူမွာ အလ္ဟဂ်္ေမာင္လာနာ ကာရီမုဖ္သီ ယူစြဖ္အတ္ဆ္အဒီ ျဖစ္သည္။ 
 
ဆရာႀကီး၏ တစ္သက္တာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မ်ားမွ အေရးပါသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အခ်ိဳ႕
၁။ ဆရာႀကီးသည္ စာနယ္ဇင္း၏ဩဇာကိုသိသည္။ စာနယ္ဇင္းျဖင့္ သာသနာ့အက်ိဳးျပဳလိုသည္။ သို႔ႏွင့္ ရဟ္ဗရ္ ေခၚ မ်ိဳးၫြန္႔ လစဥ္မဂၢဇင္း ကို ျမန္မာအူရဒူ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ 
ျမန္မာပိုင္း အယ္ဒီတာမ်ားသည္ ဦးလွသိန္းႏွင့္ ဆရာျမတို႔ျဖစ္ၿပီး အူရပိုင္းအယ္ဒီတာမ်ားမွာ အပ္ဟဘီဘူလႅာဟ္နဒဝီ၊ အဗ္ဒုလ္ဝလီ မဇြာ ဟိရီ၊ အဟ္မရ္ ရန္ကြန္နီႏွင့္ ယူစြဖ္မိလာဒီတို႔ ပါဝင္သည္။
မဂၢဇင္းမွာ ၈ ခ်ိဳးအရြယ္ျဖစ္ၿပီး အဖိုးႏႈန္းမွာ တစ္ေစာင္တစ္က်ပ္ ျဖစ္သည္။ ၅၈၁ ဒါလဟိုဇီလမ္း (မဟာဗႏၶဳလလမ္း)မွထုတ္ေဝၿပီး အမွတ္ ၁၈၃၊ ၃၂ လမ္းတြင္ မစၥတာ အီးအီးမမ္ဆာက ပံုႏွိပ္သည္။ ထုတ္ေဝသူ အမည္ကို ေမာင္လာနာ ဘရွီ႐ုလႅာ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
မဂၢဇင္း၏သေဘာသဘာဝကို သိရွိႏိုင္ရန္ မ်ိဳးၫြန္႔မဂၢဇင္း အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၄ ကို ေလ့လာတင္ျပပါသည္။ မဂၢဇင္းပါေန႔စြဲမွာ ဟစ္ဂ်ရီ ၁၃၆၆ ခု ရဘီအြတ္ဆာနီလ၊ ၁၉၄၇ ခု မတ္လ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစာ စာမ်က္ႏွာ ၂၀၊ အူရဒူ စာမ်က္ႏွာ ၂၄ မ်က္ႏွာပါဝင္သည္။ ႏွစ္ပိုင္းလံုး တြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ပါဝင္သည္။ 
အူရဒူက႑တြင္ အယ္ဒီတာမ်ားအျပင္ အီး အီး ကာကား ဟာဖစ္ ဆြာေလ မဇြာဟိရီ(အမီရ္ခ်ဳပ္) အရွရဖ္ရန္ကြန္နီ စရ္ဒါရ္ဂ်လီလီ ေရွ႕ရ္ ကိုတီး၊ ႐ိုင္းဖေရးဆင္းဂ္ ႏွင့္ ဆရာဆူေလမန္တို႔၏ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ားပါဝင္သည္။ ထိုတြင္ အီးအီး ကာကာေရးသားေသာ ျမန္မာျပည္ ရွိ မြတ္စလင္မ္မ်ား(၁၈၇၃ ခုမွ ၁၉၃၁ခုႏွစ္ထိ) ေဆာင္းပါးသည္ အူရဒူ စာဖတ္ပရိသတ္အႀကိဳက္ျဖစ္မည္ဟု ယူဆရသည္။
ျမန္မာစာပိုင္း အယ္ဒီတာအာေဘာ္နိဂံုးတြင္ 
ဤမဂၢဇင္း ႀကီးပြား ထြန္းကားေရးကို မိမိဝတၱရား ေအာင္းေမ့၍ မဂၢဇင္းကို ကိုယ္တိုင္ဝယ္ၿပီး အမ်ား မြတ္စလင္မ္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တိုက္တြန္း ၿပီး ေငြအား ေဆာင္းပါးအားျဖင့္ ကူညီအားေပးခဲ့ပါလွ်င္ မၾကာမီ ဤမဂၢဇင္းအတြက္ ကိုယ္ပိုင္စာပံုႏွိပ္တိုက္ျဖစ္ ရန္ မခဲယဥ္းေခ်။
ဟု ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။
ဆရာ ႏူရ္မိုဟမၼဒ္၏ ]ဒို႔ဘာသာ}ဟူေသာ ေဆာင္းပါးတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရာက္ ေရွးဦးမြတ္စလင္မ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္က်ဴးထားသည္မွာ-
ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၉၇၃-ခုႏွစ္ အင္းဝမင္းဆက္ စေနမင္း လက္ထက္ကတည္းက ဒို႔ဘာသာဝင္ မြတ္စလင္မ္ လူမ်ိဳး ၃၇၀ဝ ျမန္မာဘုရင္ထံ ကြ်န္ေတာ္ မ်ိဳးခံဝင္ရန္ (၁)ကာသြီေရႊဝါ (၂) ကာသြီေရႊဒုန္း (၃) ကာသြီပန္းဝါ (၄) ကာသြီျမတ္ၾကာ၊ ဆရာႀကီး မင္းနား နရပ္၊ မင္းနားနာဝါ ဟရပ္ မင္းသီဟရမိ မင္းေနမ်ိဳး ဂုဏ္ျမတ္တို႔ႏွင့္ လူအေပါင္း ၃၇၀ဝ ဆရာႀကီး အမတ္ ႀကီးမ်ားပါ ရခိုင္ျပည္ ဓညဝတီၿမိဳ႕မွ ျမန္မာျပည္သို႔ ဝင္ေရာက္လာၾကပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ဝင္ေရာက္လာၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္၍ ၁၂၉၅-ခုႏွစ္ ေတာ္သ လင္းလတြင္ ျမန္မာဘုရင္မင္းျမတ္ထံ 
]ဘုန္းသမၻာရွင္ ဘုရင္မင္းျမတ္ထံ အလံရိပ္၌ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳး ခံဝင္ေရာက္လာေသာ လူမ်ိဳးမ်ားကို စားၿမဲ၊ ေနၿမဲ၊ စမံုေျမတာ၊ လယ္ယာကိုင္းကြ်န္း ေပးသနားေတာ္မူပါမည့္အေၾကာင္း သံေတာ္ဦးတင္ ေလွ်ာက္ၾကေသာအခါ ဘုရင္မင္းျမတ္က-
ငါ၏ဘုန္းရွိန္ေၾကာင့္ အလံေတာ္ရိပ္သို႔ ေရာက္ လာၾကေသာ အစၥလာမ္လူမ်ိဳးမ်ား၊ မင္းတို႔ပါရင္း ဆရာႀကီးမ်ားႏွင့္ ေလးစု ေလးသင္းခြဲ၍ အင္းဝၿမိဳ႕၌ တစ္သင္း၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕၌တစ္သင္း၊ ေျမထူးၿမိဳ႕၌ တစ္သင္း၊ ခင္သာၿမိဳ႕၌တစ္သင္း သြားေရာက္ေနထိုင္ ၾကၿပီး ေတာ္သင့္ရာ ဆရာႀကီး အမတ္ႀကီးမ်ား အုပ္ ထိန္း၍ လယ္ယာကိုင္းကြ်န္းမ်ား လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ၾကပါ။ ゞင္းျပင္ မူလကိုးကြယ္ရင္း ဘာသာအတိုင္း က်င့္ေဆာင္ေနထိုင္ၾကၿပီး ကာလ ဒို႔တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္မျခား တိုင္းမႈျပည္မႈ ゞင္းမႈေတာ္ဝတၲရားမ်ား ဆိုင္ရာ ဆိုင္သင့္ထမ္းရြက္ၾကေစဟု ဘုရင္မင္းျမတ္ကိုယ္ေတာ္ တိုင္ မိန္႔ျြမက္ေတာ္မူသည္။
ထို႔ေန႔မွစ၍ ဘာသာဝင္ မြတ္စလင္လူမ်ိဳး ၃၇၀ဝတို႔ သည္ ေကာင္းမြန္ကာ စည္ပင္သာယာစြာေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ၾကေလသည္။
ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
မ်ိဳးညြန္႔မဂၢဇင္း ျမန္မာစာက႑တြင္-
-မာစတာေရွ႕ခ္အလီဆပ္၏ ကမၻာေပၚ၌ ထြန္းေပၚ လာေသာ အရာဝတၳဳ
- ယခင္အပတ္မွ အဆက္ျဖစ္ေသာ ဪသာ္ အခ်စ္
- ဝၰဏေရး ေထာင္ဆု
- ေမာင္ကိုဂဖာရီေရး ေဂၚဆုလ္-အာဇမ္ အဗ္ဒူလ္ ကာေဒရ္ ဂ်ီလာနီ သခင္ႀကီး
- ဆရာမ ကရီမာ ဂဖါရီ၏ ဒို႔တာဝန္
- မာစတာ ေရွ႕ခ္အလီ၏ အသိÓာဏ္ႏွင့္
- ယခင္အပတ္က အဆက္ျဖစ္ေသာ (တမန္ေတာ္) မုဟမၼဒ္၏ ေထ႐ုပၸတၱိအက်ဥ္း ေဆာင္းပါးမ်ား ပါရွိသည္။
ရဟ္ဗရ္ေခၚ မ်ိဳးညြန္႔ မဂၢဇင္းသည္အေျခအေနအရ ရပ္ဆိုင္းသြား ေသာ္လည္း ဆရာႀကီးသည္ စာနယ္ဇင္းျဖင့္ သာသနာ့အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းကို စိတ္ဝင္စားဆဲျဖစ္သည္။ ၁၉၅၀ခု၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ စတင္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ မြတ္စလင္ အပတ္စဥ္စာေစာင္ ဝါဒႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေသးသည္။ မြတ္စလင္အပတ္စဥ္ကို အိုလမာ အဖြဲ႕ဥကၠ႒ႀကီး ေမာင္လာနာ အိဗ္ရာဟင္အဟ္မဒ္ မဇြာေဟရီတို႔က ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္သည္။ (မြတ္စလင္အပတ္စဥ္အေၾကာင္းကို တိုင္းရင္း မြတ္စလင္မ္စာျပဳစာဆိုမ်ား ဒုတိယတြဲ စာ ၄၂၀မွ ၄၃၀တြင္ တင္ျပၿပီး ျဖစ္သည္။)
၂။ ဂ်မီယသုလ္အုလမာ (အိုလမာအစၥလာမ္ သာသနာ့ ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ဒုတိယဥကၠ႒ တာဝန္ကို ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွ ကြယ္လြန္သည့္ ႏွစ္ ၁၉၈၄ အထိ ၃၈ႏွစ္တိုင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစၥလာမ္သာသနာေရးအဖြဲ႕(်ူႈောငခ ွသခငနအပ)မွ ထုတ္ေဝေသာ ကုရ္အာန္အလင္းျပက်မ္း တည္းျဖတ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည္။ အေစာင္ ၃ ျပဳစုသည့္ ၁၉၅၅-ခုမွစ၍ ၁၉၆၇ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ ပါဝင္တည္းျဖတ္ေပးခဲ့သည္။
၄။ သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားအၾကား သေဘာကြဲလြဲေသာ ]ဆြအ္} (အျခင္အတြယ္ခံခြက္) သတ္မွတ္ေရး ကိစၥအတြက္ ခံုသမာဓိပညာရွင္ နာယက အျဖစ္ ၁၉၈၁ခုႏွစ္က မိတၳီလာၿမိဳ႕၌ စီရင္ထံုးျပဳေပးခဲ့သည္။
၅။ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕ အရဗီတကၠသိုလ္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္သင္တန္းသားမ်ား အား ပထမဆံုး သင္ခန္းစာပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ႏွင့္ ဟဒီးဆ္တန္းျပ ပါေမာကၡဆရာႀကီးမ်ားအျပင္ ေမာင္လာနာမ်ား တက္ေရာက္ၾကားနာၾကသည္။ 
၆။ ႏွစ္စဥ္ အပန္းေျဖခရီးထြက္သည့္အခါ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းျပတိုက္၊ ေပ၊ ပုရပိုက္ထိန္းသိမ္းရာ စာၾကည့္တိုက္မ်ားသို႔ အခါအခြင့္သင့္သလို ဝင္ေရာက္ၿပီး အေစာပိုင္းျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္း၌ အစၥလာမ္ဘာသာ၏ ယဥ္ေက်းမႈအေငြ႕အသက္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕ပံုကို ေလ့လာသည္။
၇။ ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးျခင္း၊ သင္႐ိုးျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ လိုအပ္သည္မ်ား ကို လမ္းၫႊန္မွတ္တမ္းေရးျခင္း၊ ေနာက္ဆံုးဆင့္ ဗုခါရီသင္ခန္းစာပို႔ခ်ျခင္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည္။
၈။ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားတြင္ ေန႔ႀကီးရက္ႀကီးမ်ား၌ တရား ေဟာၾကားျခင္း၊ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးတရားပြဲမ်ား၌ အူရဒူျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေဟာၾကားျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးသည္။
၉။ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေဖးမကူညီျခင္း၊ လူနာမ်ားကို ဒုအာက်င့္နည္း ကုထံုးမ်ားျဖင့္ ကုသေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သည္။
 
ေရးသားျပဳစုခဲ့ေသာ စာစုစာရင္း
၁။ ဒိုးနဗီ
နဗီဆြာဒစ္က္ႏွင့္ နဗီကာဇစ္မ္(အူရဒူဘာသာ)
၁၉၅၇-ခု၊ ဇူလိုင္လထုတ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
နဗီအျဖစ္ လိမ္ညာထြက္ဆိုသူႏွင့္ မြတ္စလင္တို႔၏ နဗီအစစ္ အေၾကာင္း တင္ျပသည္။
၂။ ဗရွီ႐ုဒ္ဒုရာရီ လိမိုင္န္ယူသြာလိအုလ္ ဂ်ာမိအုလ္ဗုခါရီ (အူရဒူ ဘာသာ)
ဗုခါရီအဖြင့္က်မ္း၊ ဆရာကိုင္ လက္ေရးမူျဖစ္သည္။
၃။ အမလီယာသ္ (အူရဒူဘာသာ)
တရားက်င့္စဥ္မ်ား၊ အင္းအိုင္လက္ဖြဲ႕၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္ခ်က္ မ်ား အေၾကာင္းစံုကို ရွင္းလင္းေရးသားထားသည့္ ကိုယ္ပိုင္မွတ္တမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ (အူရဒူ၊ ဖာရစီ၊ အရဗီလက္ေရးမူ)
၄။ ဟဒီးဆ္ဖြိကဟ္က်မ္း (အူရဒူဘာသာ)
တန္းျမင့္သင္႐ိုးအတြက္ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို စုစည္းထားသည့္ လက္ေရးမူ က်မ္း ၁၃ က်မ္းျဖစ္သည္။
၅။ ဟုကုကုလ္ဗိုင္းသ္ (အိမ္တြင္းေရး)
အိႏၵိယျပည္မွ ေက်ာ္ၾကားေသာ သူေတာ္စင္ႀကီး ေမာင္လာနာ အရွ္ရဖ္အလီထာနဝီ သခင္၏ မိန္႔ခြန္း ဟိုကူကြလ္ဗိုင္းသ္ကို သဗ္လီဂ္ အဖြဲ႕၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာျပန္ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။
အိမ္တြင္းေရးႏွင့္အထူး သက္ဆိုင္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အထူး အာ႐ံုစူးစိုက္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။
ကမၻာ့အလင္းမဂၢဇင္းတြင္ ၁၉၅၆ခု၊ ႏိုဝင္ဘာလမွ ၁၉၅၇ ေမလ အထိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ လံုးခ်င္းထုတ္ေဝႏိုင္သည့္ အခန္းဆက္ စာမူျဖစ္သည္။
၆။ ဟဒီးဆ္ဗ်ဴဟာ  အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားႏွင့္ ဟဒီးဆ္ပါရဂူ အိမာမ္ ဗုခါရီ အတၳပၸတၱိဆိုင္ရာ အမွတ္အသားမ်ား ျမန္မာျပန္ကို ဆရာႀကီးကြယ္လြန္ၿပီး ၂၀ဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ ကံစာေပ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ထုတ္ေဝသည္။
အဆိုပါစာအုပ္ကို ဆရာႀကီး၏သား အလ္ဟဂ်္ ေမာင္လာနာ မုဟမၼဒ္ စလီမြလႅာဟ္ ဦးမိုးႏိုင္(မဟ္မူဒီ)က စီစဥ္တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ျပည္ျမန္မာမွ ဆရာ့ဆရာ ႐ိႈက္ခုလ္ဟဒီးဆ္ အလ္ဟဂ်္ေမာင္လာနာ မုဟမၼဒ္ဗရွီရြလႅာဟ္(မဇာဟိရီ)၏ ဘဝမွတ္တမ္း ပညာခန္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဆရာႀကီး၏ အတၳဳပၸတိၱကို သားျဖစ္သူက ေဖာ္က်ဴး ထားသည္။
 
ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ေဇာ္