THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

 

အႏုပညာရွင္ စာဆို သီရိ ကိုေလး

 

ႏူးရ္ကိုေလး ဟုလည္းေကာင္း၊ ရတုကိုေလး ဟုလည္းေကာင္း၊ သခင္ ကိုေလး ဟုလည္းေကာင္း သိၾကသည္။ ကိုယ္တိုင္ကား စာေရးသမားဟု ဝိေသသျပဳသည္။ အမည္ရင္း ဦးကိုေလး ျဖစ္သည္။

            အဖ ဦးၫြန္႔တင္ အမိ ေဒၚစိမ္းတို႔မွ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖြားျမင္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မအူကုန္းရပ္ကြက္ ၁၃၇ လမ္း အမွတ္ ၄၆ တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ သည္။

            ဦးကိုေလးသည္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးႏွင့္ အာရွလူငယ္ ျပန္ၾကား ေရးမႉး ဘီအိုင္ေအႏွင့္ဘီဒီေအတပ္သား၊ မီးသတ္ဗိုလ္၊ ျပည္သူ႔သူနာျပဳ တပ္မွဴး စသည့္တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

            ၁၃၇ လမ္းႏွင့္ စက္႐ံုလမ္းေထာင့္ရွိ မြတ္စလင္မ္ဘာသာေရး ေက်ာင္းတြင္ လစာေငြ ၆၀ က်ပ္ျဖင့္ အလုပ္ဝင္ခဲ့သည္။ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ဗမကတာဝန္မ်ား ပိုမိုစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္မွ ထြက္လိုက္ ရသည္။ ၿမိဳ႕နယ္စည္း႐ံုးေရး တာဝန္ယူရသျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေငြ ခ်ီးျမႇင့္ခံ ရသည္။

            တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ဖဆပလအဖြဲ႕တြင္ ဗမက ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦး အနက္တစ္ဦးအျဖစ္ပါဝင္သည္။ ထိုတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ဖဆပလ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ တာဝန္ေပးခံရသည္။ ဦးကိုေလးတို႔ တာဝန္ယူစဥ္က ရန္ကုန္ခ႐ိုင္ ဗမက သည္ စည္း႐ံုးတက္ျြကလြန္းသျဖင့္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ စံျပအဖြဲ႕ျဖစ္ခဲ့သည္။

            အေျခအေနအရ ဗမက ဖ်က္သိမ္းရေသာ္ အစၥလာမ္သာသနာ ေရးရာေကာင္စီတြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ က်ရာတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၈ ခု ေက်ာက္ဆည္ညီလာခံတြင္ သေဘာထားကြာဟမႈေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရသူ ၁၂ ဦးတြင္ ဦးကိုေလးလည္း တစ္ဦးပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၇၂ ခု မႏၱေလးတြင္က်င္းပသည့္ ညီလာခံႀကီးအၿပီး ေကာင္စီဝင္ျပန္ျဖစ္ ခဲ့သည္။ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။

            ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ အစၥလာမ္ဓမၼဗိမာန္ ေပၚေပါက္လာေရး ျဖစ္ ေျမာက္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရး အုတ္ျမစ္ခ်သူမ်ားတြင္ ဟာဂ်ီဦးဘခ်စ္ ႏွင့္ အတူပါဝင္ခဲ့သည္။ တစ္သက္တာ ဗိမာန္ဝန္ထမ္းအျဖစ္ အက်ိဳးေဆာင္ ခဲ့သည္။

            ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဓမၼဗိမာန္က စာဆိုပညာရွိ သူေတာ္စင္ သခင္ႀကီးဦးႏု၏ စာေပတင္ျပပြဲ အခမ္းအနား ကို က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုျပပြဲအခမ္းအနားတြင္ မႏၱေလးႏွင့္ အမရပူရတို႔မွ ႐ိုက္ကူးခဲ့ေသာ  ဓာတ္ပံုဆလိုက္မ်ားကို ျပသသည္။ သခင္ႀကီးဦးႏု၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း စံုစမ္းအသံသြင္းခဲ့သည္မ်ားကို ဖြင့္ျပသည္။ စီေအဦးဗလြင္မွာတမ္းအျပင္ သီဆိုအသံသြင္းခ်က္မ်ားကို ဖြင့္သည္။ အထက္ဗမာျပည္မွ ငွားရမ္းလာေသာ ၁၁ ခန္း ၊ ၃ ခန္း၊ ၆ ခန္း၊ ၃၅ ခန္း၊ ၃၁ ခန္းႏွင့္လမ္းစဥ္လကၤာမ်ား၏ လက္ေရးမူ၊ ဒကၡနီ၊ အူရဒူ လက္ေရးမူမ်ားကိုပါ ျပႏိုင္ခဲ့သည္။

            လမ္းစဥ္လက္ေရးမူမွာ ယခု ဘဂၤလားသြားလကၤာ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါလကၤာကို ဆရာႏူးရ္ကိုေလးက ျမန္မာရာဇဝင္ႏွင့္ သခင္ႀကီး အတၴဳပၸတၱိႏွင့္ ေရးခဲ့ေသာက်မ္းမ်ားႏွင့္ အဓိပၸာယ္ျြကယ္ဝပံုမ်ားကို လည္းေကာင္း အက္စ္အဲမ္ေက်ာ္ေဖ (သံလ်င္)က က်မ္းမွ ထိေရာက္ ျြကယ္ဝေသာ ဘာသာေရးစာေပမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဟာဂ်ီဦးကိုကိုႀကီး က သခင္ႀကီးဦးႏု ေရးခဲ့ေသာလမ္းစဥ္ (ဘဂၤလားသြားမွတ္တမ္းလကၤာ)မွ ျမန္မာဘာသာဂုဏ္ေျမာက္လွေသာ ေရးသားခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း တင္ျပသည္။ ပရိသတ္စိတ္ဝင္စားသကဲ့သို႔ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ျမန္မာ စာေပသမိုင္းကြက္လပ္ကို ျဖည့္စြက္ရန္ လမ္းစပ်ိဳးျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ မြတ္စလင္မ္တို႔အတြက္ မ်ားစြာဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူဖြယ္ျဖစ္သည္။

            ဆရာသည္ ဘာသာစကားကြ်မ္းသည္။ ကဗ်ာလကၤာ ဝါသနာႀကီး သည္။ ဓမၼဗိမာန္ဝန္ထမ္းအျဖစ္ စကားေျပာ ရတိုင္း အူရဒူကဗ်ာ (ရွအီရ္) ရြတ္ဆိုျခင္း မပါလွ်င္ပြဲမၿပီးဟုဆိုၾကသည္။ အေရွ႕တိုင္းစာဆိုႀကီး အိက္ဘားလ္၏ စာေပတို႔ကို ေမႊေႏွာက္ႏိုင္သူျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္အာဝဇၨန္း ရွိသျဖင့္ မူရင္းအာေဘာ္ကို ျြကယ္ျြကယ္ဝ၀ ဖလွယ္ျပႏိုင္သည့္ အႏုပညာ သည္ ျဖစ္သည္။

            အူရဒူဘာသာစကားကို ေကာင္းစြာတတ္သည္။ အဆင့္ျမင့္စြာ ေျပာႏိုင္သည္။ တိုင္းရင္းဘာသာစကားကိုလည္း ပိုင္ႏိုင္သည္။ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံမွဝင္လာသည့္ ႐ုပ္ရွင္ကားအမ်ားစုကို ဘာသာျပန္သည္။ အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္ ဆင္ဆာအဖြဲ႕ ဘာသာျပန္ဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည္။

            ဆရာသည္ အိႏၵိယ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကို ဘာသာျပန္၍ ျမန္မာမႈျပဳၿပီး ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ၫႊန္းမ်ားကို ေရးသည္။ ျမန္မာစာ ျမန္မာမႈကြ်မ္းက်င္ သျဖင့္လည္း ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ေလာကႏွင့္ ဝင္ဆံ့ခဲ့သည္။ စာနယ္ဇင္းမ်ား တြင္လည္း အိႏိၵယ႐ုပ္ရွင္ ဘာသာျပန္ စာေရးဆရာျဖစ္လာသည္။ ကုလား ေက်ာ္ဟိန္း(၁၉၈၇)၊ ဒီလစ္ကူမာႏွင့္ေတြ႕စဥ္က(၁၉၈၈)၊Messageဟူေသာ႐ုပ္ရွင္(၁၉၉၀)စသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို မြတ္စလင္စာေစာင္မ်ား တြင္ ေရးခဲ့သည္။

 

            ဆရာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို အားတက္သေရာ ကူညီသည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကက်င္းပသည့္ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ဆရာသာလွ်င္ ဒါ႐ိုက္တာလုပ္ၿပီး မ်ားစြာေသာ ပညာေပးဇာတ္လမ္းမ်ား တင္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

            ဆရာသည္ ကဗ်ာလကၤာ ျမန္မာမႈ ေလ့ကြ်မ္းသည္။ ပင္ထြက္ Óာဏ္ရႊင္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ မဂၤလာပြဲမ်ားတြင္ ဆရာ၏ ရတုမပါလွ်င္ မျပည့္စံု၊ ဆရာ အခမ္းအနားမွဴး မေဆာင္ရြက္လွ်င္ မၿပီးျဖစ္ခဲ့သည္။ အေစာပိုင္း ကာလမ်ားတြင္ အစၥလာမ္မဂၤလာပြဲမ်ားတြင္ ရတုသီဆိုေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ကား လူမ်ိဳးစံုဘာသာစံုတို႔၏ မဂၤလာပြဲ မ်ား၌ ဩဘာရတုသီဆိုသူ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ မင္းပြဲဝင္ဘိသိက္ ဆရာျဖစ္လာသည္။

            မင္းပြဲဝင္ရတုဆရာဘဝမွ ရလာေသာသုတကိုအေျခခံ၍ ၁၉၉၁ ခု ေမလထုတ္ အစၥလာမ့္မ်က္ဝန္းစာေစာင္တြင္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရးသားခဲ့သည္။ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဆရာႀကီးဦးရာဇတ္၏ အမ်ားမသိေသးေသာ ရတုလက္ရာကို ေဖာ္ထုတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

            ဆရာသည္ မဂၤလာပြဲေပါင္းမ်ားစြာကို ဩဘာရတုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေသာ္ လည္း ကိုယ္တိုင္ကမူ လူပ်ိဳႀကီးဟုသိရသည္။ သားမရွိ မယားမရွိ သံေယာဇဥ္ အပူအပင္မရွိဟု ထင္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ အမွန္ကား ဆရာသည္ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ေနာင္လာသားေျမး မြတ္စလင္မ္ပီသ ေရး ေသာကႀကီး ဖိစီးေနသူဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

            ဘက္စံုစာဆို ဆရာသီရိကိုေလးသည္ ၁၉၉၂ ခု ေမလ ၃ ရက္ေန႔ တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ေတာ္ခံယူခဲ့သည္။ ဆရာ့အေျပာႏွင့္ ဆိုလွ်င္ သခၤါရခိုကပ္စခန္းမွ ထာဝရရွင္သန္စခန္းသို႔ ကူးေျပာင္းသည္ ဟု ဆိုရေပမည္။ ယခု ဆရာ ၿငိမ္းခ်မ္းခိုနားရာသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ ကေလး စြႏၷီဥယ်ာဥ္ေတာ္ျဖစ္သည္။

            ဆရာကြယ္လြန္ၿပီး ၁၉၉၆ တြင္ ထုတ္ေဝျဖစ္သည့္ ဗိမာန္ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ အထူးထုတ္စာေစာင္တြင္ ဆရာ့အတြက္ အမွတ္တရစာစုကို ေတြ႕ရသည္မွာ-

ပသီကိုေလး၏                          ပသီကိုေလးသိေသာ သီရိကိုေလး

ဟာဂ်ီဦးဘခ်စ္၏                      သီရိကိုေလး (သို႔) ဦးႏူးရ္ကိုေလး

ယုဝတီခိုင္စကားဝါ၏                သီရိကိုေလး

မာလာခ်စ္၏                            ဦးကိုေလး ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ မွာတမ္းစာလႊာ

S.M ခင္ေမာင္ကို               လက္တန္းရတုေရးစပ္သူ သီရိကိုေလး

 

ဟူ၍ျဖစ္သည္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ဆရာတပည့္မ်ား၏ႏွလံုးသားမွ ကမၸည္း ေမာ္ကြန္းစာလႊာမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။

            ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဝိဇၨာပညာထြန္းခြ်န္ တံဆိပ္(ဒုတိယဆင့္) ဆရာႀကီးတကၠသိုလ္ေမာင္ေမာင္ခင္က ဆရာသီရိ ကိုေလး၏ အႏုပညာစြမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁၉၉၅ခုႏွစ္ထုတ္၊ မိုးေသာက္ ၾကယ္ မဂၢဇင္း အမွတ္ ၄တြင္-

စကားျပန္ေျပာဆိုျခင္းသည္အႏုပညာလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ရွင္ျပကြက္အလိုက္ အႏုပညာဖန္တီးမႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ ၾကရသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စကားေျပာသည္လည္း ပါသည္။ ရန္တေစာင္ေစာင္၊ မာန္တတင္းတင္း၊ ထိုးႀကိတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း ပါသည္။

အိႏၵိယဇာတ္ကားမ်ား သဘာဝအတိုင္း က သည္လည္းပါ။ သီခ်င္းဆိုသည္ကိုလည္း ၾကည့္ျမင္ခံစားရသည္။ ဖလင္ ကြက္မ်ားေရြ႕လ်ားေနသည္ႏွင့္အမွ် ဦးကိုေလး သို႔မဟုတ္ ကေလာင္အမည္ သီရိကိုေလး၏ စကားသံကိုၾကားဖူး သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အသံႏွိမ့္၍ စကားျပန္သည္။ တစ္ခါ တစ္ရံ ေလသံျပင္းျပင္းျဖင့္ ဘာသာျပန္သည္။

ၾကည္ႏူးဆြတ္ပ်ံ႕ဖြယ္ေကာင္းေသာ ျပကြက္ေပၚလာလွ်င္  ေပၚလာေသာ ျပကြက္ႏွင့္လိုက္ေအာင္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ ေလသံျဖင့္ စကားျပန္၍ ရသ သ႐ုပ္ကို ႏႈတ္ဖ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရွာသည္။

ယခုေသာ္ ဆြတ္ပ်ံ႕ဖြယ္ၾကည္ႏူးဖြယ္၊ သဲထိတ္ရင္ဖိုဖြယ္ အဆိုအေျပာ စကားသံမ်ားကို ဦးကိုေလးထံမွ ထာဝရ မၾကားရေတာ့ဘဲ မၿမဲေသာသေဘာရွိသည့္ လူ႕ဘဝကို စြန္႔ခြာသြားရွာေလၿပီ။

ဦးကိုေလးသည္ ဂ်ႏၷသ္ဘံုသို႔ ေရာက္ပါေစသတည္း။

ဟုတမ္းတ ဂုဏ္ျပဳေဖာ္က်ဴးခဲ့သည္။

            ဆရာသီရိကိုေလး၏ ကာဖိရ္ဖတၲဝါ၏ အနိ႒ာ႐ံုစစ္တမ္းသည္ အလြန္ေရပန္းစားသည္။ ဗိမာန္ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ အထူးထုတ္စာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ကလည္း အစၥလာမ့္စာစဥ္ ၄၉ အျဖစ္ စာအုပ္ျပဳလုပ္ ပံုႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။

            အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းမွာ ေခါင္းစဥ္အတိုင္း ဖတၲဝါေပးခ်င္တိုင္း ေပး၍ အနိ႒ာ႐ံုမ်ားၾကံဳရသည္ကို တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းတြင္ သာသနာပိုင္ဝါဒေခါင္းေထာင္ထလာျခင္းကို နိဒါန္းျပဳသည္ ၿပီးမွ ေခါင္းစဥ္ ငယ္ကေလးမ်ား ကန္႔ကာ ရွင္းျပသည္။

မြတ္စလင္မ္မ်ားကို ကာဖိရ္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျခင္း

မြတ္စလင္မ္လူ႔ေဘာင္၏ ဝိေသသဂုဏ္အင္ထူးမ်ား

မြတ္စလင္မ္တို႔ ေသြးေျမက်ခဲ့ရသည့္ အျဖစ္ဆိုး

ဂိုဏ္းဂဏခြဲျခားျခင္း

အီမာန္ကို လက္မခံသူတို႔က အျခားအုပ္စုသို႔ ထုတ္ျပန္သည့္ဖတၲဝါ

အိုလမာ ၃၀ဝ ၏ ဖတၲဝါ ဓမၼသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ေဒယိုဗန္ဒီမ်ားကို လူနည္းစုအျဖစ္ ျပ႒ာန္းေပးေရး

ေဒယိုဗန္ဒီဂိုဏ္းဝင္တို႔ ထုတ္ျပန္ေသာဖတၲဝါ

ဖတၲဝါစက္ကြင္းက မလြတ္ကင္းသူ အာလင္မ္သူေတာ္စင္ႀကီးမ်ား

ဘုရင္ဖိုင္ဆယ္ဆုရ အဗုလ္အအ္လာ ေမာင္ဒူဒီ

ႏွစ္ေပါင္းရာေက်ာ္အလ်င္က ကာဖိရ္ဖတၲဝါမ်ား

အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဖတၲဝါေပးခဲ့ၾကသနည္း

အေလးအနက္ စဥ္းစားရမည္က

လူအဘယ္မွ်ကို မြတ္စလင္မ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ၾကသနည္း

ဖတၲဝါ၏အနိ႒ာ႐ံုမ်ား

ေမာင္ဒူဒီ၏ ကာဖိရ္ဖတၲဝါအေပၚ သံုးသပ္႐ႈျမင္ခ်က္

အစီရင္ခံပါရေစလား

ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ားျဖင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္တင္ျပသည္။

            နိဂံုးတြင္ တခလ္လကူ ဗီအာလာက္ကလႅာဟ္

            အလႅာဟ္အရွင္၏ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ညီသူအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို ဖန္တီး ၾကပါဟုေဖာ္ျပၿပီး အလႅာဟ္အရွင္သည္ စုစည္းေစေတာ္မူေသာ ဂုဏ္အင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေသြးခြဲျခင္းက ႐ိႈင္တြာန္၏ဂုဏ္အင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ စုစည္းညီၫြတ္မႈဂုဏ္အင္ကို အြမၼတ္ထုအတြင္း ဖန္တီးေပးရန္ အားလံုး တြင္ တာဝန္ရွိပါသည္ဟုဆိုလိုက္ရာ လိုရင္းေပၚလြင္လွပါသည္။ ဆရာ၏ လက္စြမ္းျပစာမူဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

            ဆရာသည္ ကဗ်ာ ဘာသာျပန္မ်ားေရးသကဲ့သို႔ နီတိကဗ်ာမ်ား လည္းေရးခဲ့သည္။

 

 

သီရိကိုေလး၏ ကဗ်ာနီတိမ်ား

 

 

ေဈးအမ်ားဆံုးေျမကြက္

ၿငိမ္းခ်မ္းၿငိမ္သက္ ေျမတစ္ကြက္ကို

အသက္ေပးမွ ရႏိုင္သည္။

 

ျမတ္ရွင္အလႅာဟ္ မၾကည့္ပါ

ဓနႏွင့္႐ူပါ၊ အလႅာဟ္မၾကည့္ပါ

က်င့္စဥ္က်င့္ရပ္ သင့္စိတ္ဓာတ္

အလႅာဟ္ၾကည့္သည္ပါ။

 

ေရထဲကငါး ေရမြန္းသြားၿပီ

ေရထဲကငါး ေရမြန္းသြားမွာ

သနားစိတ္မွီ ေမတၲာရည္၍

သင္သည္ကုန္းေပၚ ဆယ္တင္ေသာ္လည္း

ကုန္းေပၚေရာက္မွ ေသဆံုးရလွ်င္

သင္သာအမွန္ ]တရားခံ}။

လူ႔ေလာကတြင္ လူႏွင့္လူခ်င္း ေဖးကူျခင္းသည္

ငါ၏ဘာသာ သာသနာႏွင့္သီလဘာဝနာ ျဖစ္ေပသည္။

ဒီေလာကမွာ လူဆိုတာဟာ သူတစ္ပါးအတြက္

အက်ိဳးဆက္မွ လူသားစင္စစ္ျဖစ္ေပသည္။

                            ေဒါက္တာအိက္ဘားလ္

 

 

စိတ္ဓာတ္သည္သာ ပဓာန

အတီေတက ၾကက္ဖတြန္မွ မိုးလင္းရမည္

ယံုၾကည္ခဲ့ၾက လြဲမွားစြာတည့္။

အမွန္မွတ္ၾက ၾကက္မတြန္လည္း

ညလြန္ပါက မိုးလင္ရလိမ့္။

ထို႔ေၾကာင့္-

            ၾကက္မ ၾကက္ဖ ဘဝကြဲျပား

            ခြဲျခားသတ္မွတ္ မရတတ္ၿပီ

            စိတ္ဓာတ္သည္သာ ပဓာန

 

                                      သီရိသစၥာ

 

မလိုသေဘာ သူငါေျပာလည္း

ေဒါသေသာင္ကြ်န္း ငါမထြန္း။

ႏွိမ့္ခ်သေဘာ သူငါေျပာလည္း

ေသာကငါ့ရင္ မေပၚလြင္။

အၿမဲမျပတ္ သူပုတ္ခတ္လည္း

စိတ္ဓာတ္ၾကံ့ခိုင္ မယိမ္းယိုင္။

သူ႔ကဲ့သို႔ပင္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ

အလွ်င္ထိုးႏွက္ ဆိုးဂယက္ေၾကာင့္

စိတ္ပ်က္ငါ့မွာ မရွိပါ။

                              သီရိကိုေလး

 

ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ေဇာ္
 

(နာယက-အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္)

 

သီရိ ဦးကိုေလး ေရးသားေသာ ကာဖိရ္ဖတၲဝါ၏ အနိ႒ာ႐ံုစစ္တမ္း စာအုပ္ ေအာက္ပါ လင့္တြင္ ဖတ္ရႈ/Downloadႏိုင္ပါသည္။

 

ကာဖိရ္ ဖသ္၀ါ အနိ႒ာရံုစစ္တမ္း

http://iracmyanmar.org/2012-12-04-19-26-13/50-2014-07-22-22-46-16