THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

ေမာင္လာနာ ႏူးရ္မုဟမၼဒ္ ဦးခင္ေရႊ

 

ဆရာသည္ ပဲခူးတိုင္း၊ မင္းလွ စစ္ကြင္းဇာတိျဖစ္သည္။ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဖြား ငယ္မည္ ႏူးရ္မုဟမၼဒ္ ျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္က စစ္ကြင္း အထက မွ နဝမတန္းေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၆၂ လမ္းေထာင့္ အစၥလာမီယာ ဟိုက္စကူးတြင္ ဆက္လက္ဆည္းပူးသည္။

            သာသနာ့ပညာကို အိႏၵိယ လပ္ခေနာင္းတြင္ဆည္းပူးၿပီး ေမာ္လဝီ ဘြဲ႕ရသည္။ ရန္ကုန္တိုင္း လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ကြ်န္းကေလးဗလီတြင္ လည္းေကာင္း၊ အုတ္ျြကပ္ကုန္း ရခိုင္ဗလီတြင္လည္းေကာင္း ေရွ႕ေဆာင္ ဆရာအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္။ ဆရာႀကီးဆာေလကိုတဝလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကန္ေတာ္ႀကီးရွိ ဗမာ မြတ္စလင္မ္ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဆရာက ဘာသာေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၃-ခုႏွစ္တြင္ ဆရာႀကီးကိုတဝလ္ က ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ပ်ဥ္းမနားဆရာခင္ ေရး မိုဟမၼဒ္သခင္ အတၴဳပၸတၲိ စာအုပ္ စကားဦးကို ဆရာက ေရးေပးသည္။ မိမိတာဝန္ကို အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ ဘာသာေရးနည္းျပဆရာ ဗမာမြတ္စလင္မ္ အထက္ တန္းေက်ာင္း ရန္ကုန္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

            ဆရာသည္ စာျပဳစာဆိုအရာ၌ ေခတ္ၿပိဳင္ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္မ်ားထက္ ေနာက္မက် ကေလာင္ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္သည္။ အိုလမာအဖြဲ႕ဥကၠ႒ႀကီး၏ ဖိုင္းအတ္ကုမၸဏီမွ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝသည့္ မြတ္စလင္မ္အပတ္စဥ္စာေစာင္တြင္ ဆရာသည္ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သခင္၏ဩဝါဒေတာ္ ေဆာင္းပါးကို အခန္းဆက္ေရးသားသည္။ မစ္ရွ္ကတ္က်မ္းကို ဘာသာျပန္တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အေစာဆံုး ဟဒီးဆ္ဘာသာျပန္ခ်က္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဆရာသည္ ကေလာင္အမည္ကို ေမာ္လဝီဦးခင္ေရႊဟု ေဖာ္ျပသည္ကိုေထာက္၍ တိုင္းရင္းအမည္သံုးသူမ်ား တြင္ ကနဦးပါဝင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

            ဆရာသည္ ကမၻာ့အလင္းစာေစာင္ႀကီးေပၚထြက္လာေသာအခါ ၁၉၅၃ ခု ေမလတြင္ ယွအ္ဗာန္လျမတ္ေဆာင္းပါးကို ေရးသားသည္။ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဟစ္ဂ်ရီသကၠရာဇ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ႏွစ္ဘဝ ေက်းဇူး ေတာ္ရွင္ ေနာက္ဆံုးတမန္ေတာ္ ၁၉၅၄-ခု ဩဂုတ္လတြင္ အဓိက က်င့္စဥ္တစ္ပါး၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က႐ုဏာေတာ္ရွင္ တမန္ေတာ္သခင္ႏွင့္ အဆြဟာဘ္ေတာ္မ်ားေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားတင္ျပခဲ့သည္။

            ၁၉၅၄-ခု စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ဗမာႏိုင္ငံ မြတ္စလင္မ္ ကေလာင္ရွင္အဖြဲ႕ အစည္းအေဝး က်င္းပရာ ဆရာ ဦးခင္ေရႊက သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ထိုအစည္းအေဝးမွပင္ ဆရာ့ကို အရန္အမႈေဆာင္အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။

            ၁၉၅၆-ခု အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ ဌာနခ်ဳပ္က အစၥလာမ္စာေစာင္ထုတ္ေဝေသာအခါ ဆရာက အီမာန္စြဲယူ ယံုၾကည္သူ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လစဥ္အခန္းဆက္ ဘာသာျပန္တင္ဆက္သည္။ အစၥလာမ္ စာေစာင္တြင္ပင္ မြတ္စလင္မ္တို႔၏ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္မႈ၊ တုဘက္ ကင္းေသာ သာသနာ့အစုအေဝးႀကီး၊ တယမြမ္အေၾကာင္း၊ ႐ိုဇာေစာင့္ထိန္း ျခင္း၊ သမၼတ သားေတာ္ႏွင့္ သမီးေတာ္မ်ား အီးဒ္ေန႔ဆင္ႏႊဲပံု၊ ဇကာသ္ သေဘာတရား၊ မြတ္စလင္မ္ဂုဏ္ရည္၊ အီမာန္မွတ္ေက်ာက္၊ ဇကာသ္ အေရးႀကီးပံု၊ ဆြဟဗာဟ္သာဝကႀကီးမ်ား၊ ဇကာသ္ျဖင့္အက်ိဳးသက္ေရာက္ ပံု၊ တရားလမ္းမွန္၌ လွဴဒါန္းရန္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ဇကာသ္၏ပညတ္ ခ်က္မ်ားစသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္လည္း ႏွစ္လံုးေပါက္ ပါဝင္ေရးသားသည္။

            ထိုစဥ္ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ က်မ္းျပဳဌာန၏ ဥကၠ႒သည္ ေမာင္လာနာ အိဗ္ရာဟင္ မဇြာေဟရီျဖစ္ၿပီး အတြင္းေရးမွဴး မွာ ေမာင္လာနာ မကၠဆူဒ္ခန္ ဦးခင္ေမာင္ႀကီးျဖစ္သည္။ ဆရာကား ဘာသာျပန္မွဴးႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန္စာအုပ္မ်ား လံုးခ်င္းမထုတ္ေဝမီ ေဆာင္းပါးမ်ားအျဖစ္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပသည္ဟု သိရသည္။

            ၁၉၅၆-ခု ဒီဇင္ဘာလတြင္က်င္းပသည့္ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာ ေကာင္စီ ညီလာခံသို႔ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးကတင္သြင္းေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ က်မ္းျပဳေကာ္မတီက ဘာသာျပန္ဆိုေရးသားၿပီး က်မ္းစာအုပ္ ၁၈ မ်ိဳးကိုေဖာ္ျပသည္။ ယင္း ၁၈ မ်ိဳးအနက္ အမွတ္စဥ္ (၁) အစၥလာမ့္အေျချပ၊ အမွတ္စဥ္(၂) ဇကာသ္အေျချပ၊ အမွတ္စဥ္(၅) စြဟာဗီသာဝကႀကီးမ်ား၊ အမွတ္စဥ္(၈) ဗဟစ္ရွ္သီေဇဝရ္က်မ္း ပထမတြဲ၊ အမွတ္စဥ္(၉) ဗဟစ္ရွ္သီေဇဝရ္က်မ္း ဒုတိယတြဲ၊ အမွတ္စဥ္(၁၀) ဗဟစ္ရွ္သီ ေဇဝရ္က်မ္း တတိယတြဲ ဟူသည့္ က်မ္း ၆ က်မ္း၏ ဘာသာျပန္သူကို ေမာ္လဝီႏူးရ္မုဟမၼဒ္ ဦးခင္ေရႊဟူ၍ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

            အမွတ္စဥ္ (၁၄) အစၥလာမ္သင္ခန္းစာ တတိယတြဲႏွင့္ အမွတ္စဥ္ (၁၅) အစၥလာမ္သင္ခန္းစာ စတုတၴတြဲက်မ္း ႏွစ္က်မ္းကိုမူ ေမာင္လာနာ ဃာဇီ မုဟမၼဒ္ဟာရွင္မ္ႏွင့္ ေမာ္လဝီႏူးရ္ မုဟမၼဒ္ ဦးခင္ေရႊတို႔ ျပန္ဆို ေရးသားသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ဆရာသည္ က်မ္းျပဳေကာ္မတိီ၏ ဘာသာျပန္မွဴးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ပထမညီလာခံ အမီျပဳစုၿပီး က်မ္းမ်ား၏ ၄၅ရာခိုင္ႏႈန္း(ထက္ဝက္နီးပါး) သည္ ဆရာ၏ လက္ရာျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ဆရာျပန္ဆိုသည့္ အစၥလာမ္အေျချပ က်မ္းတစ္အုပ္တည္းသာ ပံုႏွိပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

            ေကာင္စီညီလာခံ ေကာ္မရွင္ သံုးရပ္အနက္ ေကာ္မရွင္(၁)၏ တာဝန္ခံသည္ ေမာင္လာနာ အိဗ္ရာဟင္ အဟ္မဒ္မဇြာဟီရီ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ညီလာခံအစၥလာမ့္စာေပ တာဝန္ခံမွာ (ေမာ္လဝီ ဦးခင္ေရႊ)ဆရာျဖစ္သည္။ စာေပျပခန္း၌ အရဗီ၊ ဖာရစီ၊ အူရဒူ၊ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပဳစုထားေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပထုတ္သာသနာ့ စာေပက်မ္းဂန္မ်ားကို  ခင္းက်င္းျပသထားသည္။ ဆရာသည္ ျပခန္းတာဝန္ခံျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အစၥလာမ့္စာေပျပခန္း မွတ္တမ္းကို ညီလာခံအၿပီး ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါ ရီထုတ္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီထုတ္ အစၥလာမ္စာေစာင္ ႏွစ္ေစာင္တင္ ျပန္လည္ ေရးသားတင္ျပသည္။

            ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ျပခန္း၌ ခင္းက်င္းထားသည့္ စာေပက်မ္းဂန္ မ်ား မည္သို႔ စုေဆာင္းခဲ့ရသည္မွ စတင္ မွတ္တမ္းျပဳသည္။ ကုရ္အာန္ ဟဒီးဆ္ ေဖကာမူရင္းမ်ား၊ အ႒ကထာ အဖြင့္က်မ္းမ်ား၊ အဂၤလိပ္၊ အူရဒူ ဘာသာျပန္မ်ား၊ ရွားပါးလက္ေရးမူမ်ား၊ ပံုႏွိပ္မူမ်ား၊ လက္စြမ္းျပျခယ္သ ပံုႏွိပ္မူမ်ား၊ အဖိုးတန္ရွားပါး စာေပအေမြအႏွစ္မ်ားပါဝင္သည္။ ထူးျခားသည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၅၀ခန္႔က ပန္းခ်ီပံုပါဝင္ျခင္းျဖစ္သည္။ မကၠာႏွင့္ မဒီနာရွိ မြန္ျမတ္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ေရးဆြဲထားသည့္ ပံုျဖစ္သည္။ အရြယ္ပမာဏ ရွစ္ေပ ႏွစ္ေပခန္႔ရွိၿပီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္သားတစ္ဦး ၏ လက္ရာျဖစ္သည္။ ခံ့ညားလွပသည္။ ပန္းခ်ီကားႀကီးကို တန္ဖိုးသိစြာ  အဆင့္ဆင့္ ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ေရွးယဥ္ေက်းမႈ အေမြကို အမ်ားျပည္သူ သဒၶါၾကည္ညိဳပြားရန္ စီစဥ္တင္ဆက္သူမ်ားသည္ လည္းေကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထိုက္ပါသည္။

            အိုလမာ အစၥလာမ္သာသနာ့ ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြက္ ဆရာျပဳစုသည့္ -

            အစၥလာမ္ဘာသာသင္ခန္းစာ ပထမတြဲ

            အစၥလာမ္ဘာသာသင္ခန္းစာ ဒုတိယတြဲ

            အစၥလာမ္ဘာသာသင္ခန္းစာ တတိယတြဲ

            အစၥလာမ္ဘာသာသင္ခန္းစာ စတုတၴတြဲ

ဟူသည့္ စာအုပ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ားျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မြဖ္သီခ်ဳပ္ ေမာင္လာနာ မြဖ္သီ ကိဖာယတြလႅာဟ္သခင္က အူရဒူ ဘာသာ ျဖင့္ စီရင္ေရးသားေသာ သအ္လီမြတ္ အစၥလာမ္က်မ္းကို ဘာသာျပန္ ျခင္းျဖစ္သည္။

            ဒုတိယကမၻာစစ္မျဖစ္မီ ၁၉၃၅-ခုႏွစ္က မူရင္းအတိုင္း  ေမာင္လာနာ ရဟ္မတြလႅာက အေမးအေျဖ ပံုစံျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ဘာသာျပန္ ဆိုၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ ပံုႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိၿပီးျဖစ္သည္။ ယခု ဆရာက အေမးအေျဖ စနစ္ကို မသံုးေတာ့ဘဲ သင္ခန္းစာခြဲ၍ ေရးသားျပဳစုျခင္းျဖစ္သည္။ စာအုပ္ အမည္ကို မူလက ဘာသာျပန္စဥ္ကကဲ့သို႔ တအ္လီမြလ္ အစၥလာမ္ဟု ေဖာ္ျပ႐ံုမွ်မက အစၥလာမ္ဘာသာ သင္ခန္းစာဟူေသာ ျမန္မာ အမည္ပါ ပူးတြဲေဖာ္ျပသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အူရဒူဘာသာ အမည္တစ္ခုတည္းကို သာ သံုးပါသည္။

            ထူးျခားသည္မွာ သင္ခန္းစာႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ရာ ကဗ်ာမ်ား ေရးဖြဲ႕ ထည့္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမတြဲတြင္ ဝန္ခံခ်က္ကဗ်ာႏွင့္ ယံုၾကည္ ခ်က္ကဗ်ာတို႔ကို ဖြဲ႕ဆိုထည့္သြင္းသည္။

ဝန္ခံခ်က္

            -           ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္၊ ပူေဇာ္အပ္သည့္

                        ရွင္ျမတ္အလႅာဟ္၊ တစ္ပါးသာစံ ေသခ်ာမွန္၏

            -           အရွင္တစ္ဆူ၊ တစ္ပါးဟူ၍

                        မွတ္ယူထုတ္ေဖာ္၊ ကြ်န္ေတာ္မွန္ကန္

                        သက္ေသခံ၏

            -           ထို႔ျပင္ ယံုမွတ္၊ ရစူလ္ျမတ္ဟု

                        မုဟမၼဒ္ကို၊ ထြက္ဆိုဝန္ခံ

                        ေၾကညာျပန္၏။ ။

ယံုၾကည္ခ်က္

            -           မိုးေျမေနလ၊ စၾကဝဠာ

                        ေဝေနယ်ာႏွင့္ ကမၻာေလာက

                        ဟူသမွ်ကို၊ မုခ်ျပဳျပင္

                        ဖန္ဆင္းရွင္မွာ၊ အလႅာဟ္ သအာလာ

                        ျဖစ္သည္သာတည္း။

            -           ထိုအလႅာဟ္သာ၊ အာဏာတန္ခိုး

                        ျပည့္ၿဖိဳးစြာျဖင့္၊ မလင့္ဖန္ဆင္း

                        တည္ေစျခင္းေၾကာင့္၊ မယြင္းေသခ်ာ

                        ကိုးကြယ္ရာတည့္၊ ေသြသည့္သူမွာ

                        ကာဖစ္ရ္သာတည္း။

            -           ယံုၾကည္သက္ဝင္၊ မြတ္စလင္မ္ဟု

                        ကင္ပြန္းတပ္အပ္၊ ဂ်ႏၷသ္ဘံုနန္း

                        စံျမန္းရမည္၊ ေသြဖည္ျငင္းဆန္

                        က်င့္ၾကံသူကား၊ ဂ်ဟႏၷမ္လား

                        ငရဲသားတည္း။ ။

အလားတူပင္ ဆရာသည္ သအ္လီမြလ္ အစၥလာမ္ ဒုတိယတြဲတြင္-

            ေျချမစ္တရားငါးပါး အလကၤာ

            ကိယာမသ္ လကၡဏာမ်ား လကၤာ

            စည္းကမ္းဝတ္တက္ ၇ ခ်က္ လကၤာ

            ဝိုဒူ ဖရပ္ဇ္ ၄ပါး လကၤာ

            ေရခ်ိဳး ဖရပ္ဇ္ ၃ ပါးလကၤာဟူသည့္ ကဗ်ာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊

သအ္လီမြလ္ အစၥလာမ္ တတိယတြဲတြင္-

            ျမတ္တမန္ေတာ္လကၤာ

            ဆြဟဗီ၊ ဝလီ လကၤာ ဟူသည့္ ကဗ်ာတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊

သအ္လီမြလ္ အစၥလာမ္ စတုတၴတြဲတြင္-

            အလႅာဟ္အရွင္ ျပက္ျပက္ထင္ လကၤာ

            ဓမၼရာဇ္ လကၤာ

            ကုဖိရ္၊ ယွစ္ရ္က္၊ ဗစ္ဒအသ္လကၤာဟူသည့္ ကဗ်ာကို လည္းေကာင္း ဖြဲ႕ဆိုထည့္သြင္းထားသည္။ က်က္ရမွတ္ရ လြယ္ကူသျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ႏွစ္သက္ၾကမည္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိ ပါသည္။

            ဆရာသည္ ၁၉၆၄ခု၊ ဩဂုတ္လတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ပံုျပင္ ပေဒသာပထမတြဲကိုျပဳစုသည္။ အိုလမာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စာစဥ္ ၁၉ အျဖစ္ ထုတ္ေဝသည္။ က်မ္းဦးတြင္ က်မ္းျပဳ၏ ေစတနာကို-

            ]]အသက္အရြယ္၊ ႏုနယ္လွသည့္

            အသိÓာဏ္ေရာင္၊ ျဖဴေျပာင္လွေသး

            ကေလးမ်ားအား၊ တရားအေရာင္

            လင္းေျပာင္မေသြ၊ တင္ေစခ်င္၍

            လက္ေတြ႕အစစ္၊ ၾကံဳျဖစ္ခဲ့လတ္

            သိမွတ္သင့္ေၾကာင္း၊ ေရွးေဟာင္းသမိုင္း

            မွန္တိုင္းအသြင္၊ ပံုျပင္သဖြယ္

            ေရြးခ်ယ္စုရ၊ တင္ျပလွာသည္ ေစတနာတည္း။}}

ဟူ၍ ကဗ်ာဖြဲ႕သီ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေစတနာႏွင့္ အညီ တမန္ေတာ္ သခင္ မပြင့္မီ မယ္ေတာ္၏ အိပ္မက္ခန္းမွစၿပီး အစၥလာမ့္သမိုင္းဝင္ ျဖစ္ရပ္ ၉၀ ကို ပံုေျပာနည္းျဖင့္ တင္ျပသည္။ ပံုျပင္တိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အျဖစ္အပ်က္ကို အေျခခံၿပီး ဘဝသင္ခန္းစာ ဆံုးမဩဝါဒစကားမ်ားျဖင့္ နိဂံုးျပဳထားသျဖင့္ ယဥ္ေက်းလိမၼာေသာ ကေလးငယ္မ်ားေပၚထြန္းေရး ဦးတည္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

            ဆရာသည္ ခ်စ္သမီးဂုဏ္ရည္ကို ၁၉၆၆ခု၊ ဇြန္လ ၂၀ရက္ေန႔ တြင္ေရးသားၿပီးစီးသည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၊ ဟဒီးဆ္၊ စီရတ္အပါအဝင္ က်မ္း ၁၀က်မ္းကို ကိုးကား၍ ကိုယ္တိုင္စီရင္ျပဳစုေသာ က်မ္းျဖစ္သည္။

            ဆရာ၏ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ သမီးဦးရတနာသည္ ၁၈ႏွစ္အရြယ္ အသက္ငယ္ငယ္ႏွင့္ အလႅာဟ့္အမိန္႔ ခံယူၿပီးခြဲခြာသြားသျဖင့္ ယူက်ံဴးမရ အပူလံုးျြကေနစဥ္ ေျဖဆည္ရာအျဖစ္ ျပဳစုသည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။

            ဆရာ၏ အာသီသကို က်မ္းဦးတြင္ ကဗ်ာဖြဲ႕သီ၍ တင္ျပသည္မွာ-

သမီးဂုဏ္ရည္၊ ဤစာသည္ကား

ႏွလံုးသားမွ  ဆူတပူေဆြး

ႏွလံုးေသြးျဖင့္  မွတ္ေရးအပ္သည္

သီရိကုမာ သမီးကညာ၏

ျမတ္သည့္ ဂုဏ္ရည္ အတည္ပင္တည္း။

            ဤစာမြန္ျဖင့္ ေတြးခ်င့္ၾကည္သာ

            ကရီမာဟူ ခင္ေမၾကဴအား

            မွတ္သားၿမဲျမံ စိတ္တည္ရန္ကို

            ဤကုသိုလ္ျဖင့္ မလင့္ဆက္ၿပီး

            ခ်စ္သမီး၏ အာခိရသ္ပင္

            ျမတ္ေစခ်င္တည္း။

ဟူ၍ျဖစ္သည္။

            မာတိကာကို ျမန္မာမူမဟုတ္ဘဲ အူရဒူ၊ အရဗီမူမ်ားကဲ့သို႔ က်မ္းၿပီးမွ ေဖာ္ျပထားသည္။ သမီးခ်စ္၏ ေသာကကို အရင္းတည္သည္ဟု ဆိုေသာ္ လည္း ပုဂၢလဓိ႒ာန္ ခံစားမႈမ်ား ေဖာ္က်ဴးျခင္းမဟုတ္ဘဲ မြတ္စလင္မ္ အမ်ိဳးသမီးေလာကအတြက္ ရည္စူးတင္ျပႏိုင္သျဖင့္ ဆရာ့ေစတနာကို ေလးစားအပ္ပါသည္။

            အစၥလာမ္သာသနာတြင္ သမီးမိန္းကေလးမ်ားကို အေရးေပးပံု၊ ဘဝျမႇင့္တင္ေပးပံု၊ မိန္းကေလးတို႔ဂုဏ္ရည္မြန္ျမတ္ပံုကို ပထမအခန္းတြင္ တင္ျပသည္။

            ဒုတိယအခန္းတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ သမီးေတာ္ေလးပါး အေၾကာင္းႏွင့္ တတိယအခန္းတြင္ ခ်စ္သမီးတို႔အား လက္ေဆာင္စကားမ်ား ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

            အစၥလာမ့္သုတ ရၾကေပအံ့ ဟူေသာစာအုပ္ပါေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း အမ်ိဳးသမီးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သုတအဝ၀ကို လိုရင္းတိုရွင္းတင္ျပႏိုင္ သည္မွာ က်မ္း၏ဂုဏ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

            ဆရာ၏ အစၥလာမ္ဟူသည္က်မ္းကို အိုလမာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က  စာစဥ္ သစ္ ၁၂ အျဖစ္ ၁၉၆၇ခု၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိသည္။

            အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ေက်ာ္ၾကားေသာ သာသနာ့ပညာရွင္ႀကီး ေမာ္လာနာ  မုဟမၼဒ္ မန္ဇူးရ္ ႏုအ္မာနီသခင္၏ မူရင္း အူရဒူဘာသာျဖင့္ ေရးသားေသာ အစၥလာမ္က်ားဟဲက်မ္းကို ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုျပဳစုျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၅-ခု၊ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္ဆိုၿပီးစီးသည္။

            မူရင္းက်မ္းကို လူႀကိဳက္မ်ားသျဖင့္ အဂၤလိပ္၊ ဟိႏၵီ၊ ဘဂၤလီစသည့္ ဘာသာမ်ားသို႔ ျပန္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ မြတ္စလင္ေလာကတြင္ ၾကားေနက် အျမစ္တရား ငါးပါးအျပင္ သပ္ကဝါတရား၊ ဟလလ္စားသံုးျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းျပဳအပ္သည့္ တာဝန္၊ စာရိတၱဂုဏ္ရည္၊ သာသနာ၌ၾကံ့ၾကံ့ခံ ရပ္တည္ျခင္း၊ ဗရ္ဇပ္ခ္၊ ကိယာမတ္၊ အာခိရတ္၊ ဂ်ႏၷတ္ဂ်ဟႏၷမ္၊ ဝန္ခ် ေတာင္းပန္ျခင္း၊ ဆုမြန္ဒုအာမ်ား အပါအဝင္ ေခါင္းစဥ္ ၂၆ခု(စာမ်က္ႏွာ ၁၂၀)ကို လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာ တင္ျပထားပါသည္။ အစၥလာမ္သာသနာ ေတာ္၏ အႏွစ္သာရကို အက်ဥ္းခ်ံဳး၍ စံုလင္စြာတင္ျပထားသည့္ က်မ္း ျဖစ္သည္။ ေခတ္မီက်မ္းမ်ားျပဳစုနည္းအတိုင္း က်မ္းေနာက္ပိုင္းတြင္ အကၡရာစဥ္ မာတိကာပါဝင္သည္။

            ဆရာျပဳစုသည့္ အာေရဗ်ႏွင့္ ေရႊလမ္းေငြလမ္းက်မ္းကို အိုလမာ စာစဥ္သစ္(၁၇)အျဖစ္ အစၥလာမ့္သုတရၾကေစအံ့ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ၁၉၇၀ျပည့္ႏွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္ ထုတ္ေဝသည္။ သာသနာ့စာစဥ္မ်ားအၾကား တြင္ တစ္မူထူးျခားသည့္ သမိုင္းအေျချပဳစာစုျဖစ္သည္။

            ဆရာက အာေရဗ်ႏွင့္ ေရႊလမ္းေငြလမ္းက်မ္း နိဒါန္းတြင္-

]မိတၱဗလသည္ ေရေျမေဒသ မခြဲျခားဘဲ လူတို႔၏ဇာတိ ဗီဇတြင္ စြဲကပ္လိုက္ပါလာေသာ အျမဳေတတစ္ပါး ျဖစ္ေခ်သည္။ ေလာကီေရးကို အေျခခံသည္ျဖစ္ေစ၊ ေလာကုတၱရာေရးကို အေျခခံသည္ျဖစ္ေစ ဘုရင္ဧကရာဇ္တို႔ပင္ မိတၱဗလကို လက္ရ ဆုပ္ကိုင္ထားၾကကုန္၏။ ထို႔အတြက္ အခ်င္းခ်င္းသဝဏ္စာမ်ား ေရးသားျခင္း၊ လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ား ပို႔သျခင္းတို႔ကို အဓိက ထား၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေလသည္။}

ဟု ျပည္ေထာင္ခ်င္း ေရႊလမ္းေငြလမ္းေဖာက္ျခင္းသည္ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈ အတြက္ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈအတြက္ျဖစ္သည္။ အာေရဗ်ႏွင့္ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္ရန္ သဝဏ္လႊာပါးၾကပံု၊ ပဏၰာကာရဆက္သၾကပံုမ်ားကို ေဖာ္က်ဴးထားသည္။

            ဆရာသည္ ဟစ္ဂ်ရီ ၅ ရာစုတြင္ သမိုင္းသုေတသီႀကီးအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ ကာဇီရယွီးဒ္အစ္ဗႏုဇုဗိုင္ရ္၏ က်မ္းႏွင့္ အျခား အျခားေသာအစၥလာမ့္သမိုင္း၊ ကမၻာ့သမိုင္း၊ ဗမာ့သမိုင္းမ်ားမွ ထုတ္ႏုတ္ ကိုးကားေရးသားျပဳစုေၾကာင္း က်မ္းဦးတြင္ က်မ္းကိုး ၅အုပ္ကို ၫႊန္းဆို ထားသည္။

            အာေရဗ်ႏွင့္ ေရႊလမ္းေငြလမ္းတြင္ အာေရဗ်ႏွင့္ သဝဏ္စာလႊာပါး၍ လည္းေကာင္း ပဏၰာကာရဆက္သ၍လည္းေကာင္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ျပဳမူပံု ၁၀ရပ္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ အစဥ္အတိုင္း တင္ျပပါအံ့။

(၁)       ဟစ္ဂ်ရီ ၄၁မွ ၅၉ခု(ခရစ္ႏွစ္ ၆၆၁မွ ၆၇၉)အထိ စိုးစံခဲ့ေသာ အာေရဗ်ဘုရင္မင္းျမတ္ ဟဇရသ္မုအာဝိယာဟ္ အစ္ဗႏုအဗီ စြဗ္ယံထံ တ႐ုပ္ႏိုင္ငံ ဘုရင္မင္းျမတ္က ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္စာလႊာ ကို တင္ျပသည္။ ေပးဆက္သည့္ ထူးျခားေသာ လက္ေဆာင္မြန္ အေၾကာင္း၊ တ႐ုပ္ျပည္သို႔ အစၥလာမ္ဝိနည္းက်မ္းမ်ားႏွင့္ ဓမၼဝါစကဆရာမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ပါမည့္အေၾကာင္း မ်ားပါဝင္သည္။

(၂)       ဟစ္ဂ်ရီ ၁၀၅ခု(ခရစ္ႏွစ္ ၇၂၁ ခုႏွစ္တြင္)နန္းတက္သည့္ အုမိုင္ယဟ္မင္းဆက္ ဒႆမေျမာက္ဘုရင္ ခလီဖဟ္ဟိယွမ္ အစ္ဗႏု အဗ္ဒလ္မာလစ္က္ထံ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ဘုရင္တစ္ပါးက ေပးပို႔သည့္ ကုလားအုတ္႐ုပ္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ ကုလား အုတ္ႏို႔အံုတြင္း ပုလဲ၊ လည္ကုပ္တြင္း ပတၱျမားမ်ားသြင္းထားသည္။ ေငြလွည္းေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားသည္။ လွည္းကို ေျမေပၚတြင္ ခ်လိုက္ေသာအခါ အလိုအေလ်ာက္ လႈပ္ရွားေနသည္။ အံ့ဩဖြယ္ ထူးဆန္းသည့္ ဤအ႐ုပ္ကို မင္းအဆက္ဆက္က ဆက္ခံ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကသည္ ဟုေဖာ္ျပသည္။

(၃)       ဟစ္ဂ်ရီ ၁၀၇ခု(ခရစ္ႏွစ္ ၇၈၆)ခုႏွစ္ သက္ေတာ္ ၂၂ႏွစ္ တြင္ နန္းတက္သည့္ ခလီဖဟ္ ဟာ႐ူးန္ရယွီးဒ္ထံ အိႏၵိယရာဇာ တစ္ပါးက တစ္ေတာင္ခန္႔ရွည္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းႏွင္တံေပးပို႔ သည္။ ႏွင္တံထိပ္ဖူးတြင္ သိန္းတန္ပတၱျမားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ လွပႏူးညံ့သည့္ ငွက္႐ုပ္တပ္ဆင္ ထားသည္။ မင္းစဥ္မင္းဆက္ ဂုဏ္ယူထိန္းသိမ္းခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။

(၄)       ဟစ္ဂ်ရီ ၁၉၈ခု(ခရစ္ႏွစ္ ၈၁၃ခုႏွစ္)တြင္ နန္းစံေသာ ခလီဖဟ္ မအ္မူးန္ဘုရင္ထံ အိႏိၵယေတာင္ပိုင္း ဘဂၤလားနယ္ ႐ုဟမီျပည့္ရွင္ မင္းက သဝဏ္လႊာႏွင့္ လက္ေဆာင္ေတာ္မ်ားဆက္သသည္။ သစ္ေခါက္ေရးသဝဏ္လႊာျဖစ္သည္။ အစီအကံုးအေရးအဖြဲ႕ ထီးဟန္နန္းဟန္ ၾကငွန္းဆန္သည္။ လက္ေဆာင္ေတာ္မ်ားတြင္ ပတၱျမားစီျခယ္ထားေသာ ပုလဲျပည့္ထည့္ထားေသာ ခြက္ရွည္၊ ဆင္ကိုမ်ိဳႏိုင္ေသာ ေျြမ၏သားေရအခင္း ေရႊျခည္ပြင့္ေဖာ္ ပုလဲကြပ္ ပြင့္႐ိုက္ထည္မ်ား၊ ေကာ္ေဇာ၊ ငွက္ေတာင္မွီအံုးမ်ား၊ အဖိုးသိန္းတန္ နံ႔သာတံုးမ်ား ပါဝင္သည္။ ထူးျခားသည္မွာ အရပ္ ၇ ေတာင္ျမင့္ ေသာ လွပတင့္တယ္ဆင္းနိကာယ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဆင္းျပည္ နယ္သူ လွပ်ိဳျဖဴတစ္ဦးကိုပါ ဆက္သလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

            ခလီဖဟ္မအ္မူးန္ကလည္း လက္ေဆာင္ျပန္အျဖစ္ တစ္လက္မ ထူေသာ ေဖာင္းျြကသဝဏ္စာပို႔ခဲ့သည္။ စာလႊာႏွင့္အတူ ျမင္းစီး သူရဲတစ္ဦး၊ ရတနာကႀကိဳးမ်ားဆင္ထားေသာ ျမင္းတစ္ေကာင္ႏွင့္ ေရွးမင္းအစဥ္အဆက္က ထိန္းသိမ္းခဲ့သည့္ ရတနာအထူးထူး ဆန္းၾကယ္စြာ စီျခယ္ထားေသာ လင္ပန္း၊ အီဂ်စ္ယမန္ စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အဖိုးတန္ ပိုးထည္ခ်ည္ထည္မ်ား၊ ေကာ္ေဇာ္မ်ိဳးတစ္ရာ မွီအံုးမ်ားႏွင့္ ေမြ႕ရာထိုင္ခင္းတစ္ရာႏွင့္ ပိုးအခင္းမ်ား၊ အီဂ်စ္ဘုရင္ စဥ္ဆက္ ဘ႑ာတိုက္တြင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည့္ အံ့ဖြယ္ ဖန္ပုလင္း ႀကီး၊ ထိုပုလင္းတြင္ က်ား႐ုပ္ရွိၿပီး ထိုက်ားေရွ႕၌ ဒူးေထာက္လ်က္ ျမားခ်ိန္ေနေသာ လူ႐ုပ္ပါရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။

(၅)       ခလီဖဟ္ မအ္မူးန္ဘုရင္သည္ ဟစ္ဂ်ရီ ၂၁၀ခု(ခရစ္ ၈၂၅-ခု) ႏွစ္တြင္ ပါရွန္းအင္ပါယာႏြယ္ ဟစန္အစ္ဗႏိုစအလ္၏သမီးေတာ္ ေဗာ္ရန္အား မိဖုရားတင္ေျမႇာက္စဥ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဘုရင္မင္းျမတ္က မဂၤလာလက္ဖြဲ႕အေျမာက္အျမားအျပင္ ကရမက္နံ႔သာတံုး တစ္ေထာင္ေပးပို႔သည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။

(၆)       ဟစ္ဂ်ရီ ၂၇၁-ခု(ခရစ္ႏွစ္ ၈၈၄ခု)တြင္ အာေရဗ်ဘုရင္မ်ားလက္ ေအာက္ခံ အိႏၵိယဆင္းျပည္နယ္ဦးစီးက ဆင္ေျပာင္ႀကီး၊ ကုလား အုတ္မ်ား၊ သမင္ႀကီးမ်ား၊ ေငြစင္႐ုပ္ထု ၃ ခု၊ ကတိုးနံ႔သာ ပိုးထည္ႏွင့္ ကရမက္သား ပလႅင္ေတာ္အပါအဝင္ အဖိုးတန္ပစၥည္း မ်ား ဆက္သပံုကို ေဖာ္ျပသည္။

(၇)       ခလီဖဟ္ဝါစစ္က္ဗစ္လႅာထံ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဆင္းျပည္နယ္ဦးစီး အင္မရာန္ အစ္ဗႏု ယဟ္ယာက ျခေသၤ့အပါအဝင္ သားရဲမ်ား၊ ေက်းငွက္မ်ား၊ ကတိုး၊ ကရမက္နံ႔သာမ်ား၊ေရႊပန္းကန္၊ ေငြကုလားထိုင္၊ နံ႔သာပလႅင္၊ သံလွ်က္၊ ဓားလွံလက္နက္မ်ား ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာအက်ႌမ်ား ေပးပို႔ပံုကို ေဖာ္ျပသည္။ ဦးစီးျဖစ္သူ လုပ္ၾကံခံရစဥ္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားက နံ႔သာတံုးမ်ား၊ ေရႊပန္းကန္၊ ေရႊလင္ပန္းမ်ားႏွင့္ ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ား ဆက္သၾက ေၾကာင္းလည္း ပါဝင္သည္။

(၈)       ဟစ္ဂ်ရီ ၂၈၁ ခုႏွစ္မွ ဟစ္ဂ်ရီ ၆၄၁-ခုႏွစ္အတြင္း အာေရဗ်ဘုရင္ မ်ား အသံုးျပဳေသာ အေရွ႕တိုင္းလက္ေဆာင္ေတာ္မ်ား အေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ အထူးသျဖင့္ အိႏၵိယ နံ႔သာတံုး၊ တ႐ုတ္ အေမႊးအႀကိဳင္၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ အိႏၵိယနံ႔သာတံုးရြက္တိုင္၊ သစ္ေမႊးမင္အိုး၊ မင္တံ၊ တိဗက္အေမႊးနံ႔သာ၊ တိဗက္အေမႊးနံ႔သာ ရြက္တိုင္ႏွင့္ မီးမကူးေသာ ငွက္ေတာင္ရက္ပုဝါႀကီးမ်ား ပါဝင္သည္။

(၉)       ႏွစ္ေပါင္း ၉၈၀(ယခု ၁၀၂၀)က စြလ္သာန္မဟ္မူးဒ္ဂဇနဝီဘုရင္ လက္ခံရရွိသည့္ ဆင္ေျပာင္အုပ္ႀကီးႏွင့္ ဆင္ေျပာင္ ၃၀ဝ၀ကို နန္းတြင္းျမင္ေတြ႕ရပံု၊ ဘုရင္ထြက္ေတာ္မူသည့္အခါ ဆင္မ်ားက ဦးခ်ဖူးေမွ်ာ္ပံုမ်ား ပါဝင္သည္။

(၁၀)     မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးလက္ထက္ မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ကုသိုလ္ ေတာ္ဧည့္ရိပ္သာ(ဇရပ္)ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းရန္ ကိုယ္စားလွယ္ ေတာ္မ်ား အာေရဗ်သြားေရာက္ပံုသည္ က်မ္း၏ေနာက္ဆံုးအခန္း ျဖစ္သည္။ ဆရာ၏ ေစတနာ၊ ဆရာ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းမႈ တန္ဖိုးကို သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပပါသည္။

                        မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးသည္ ညီလာခံသဘင္၌ဆံုးျဖတ္၍ ေငြအလံုအေလာက္ေပးၿပီး မကၠဟ္ၿမိဳ႕တြင္ လစ္လႅာဟ္တိုက္ဇရပ္ တစ္ခုေဆာက္လုပ္ရန္ ဗမာမြတ္စလင္မ္ သူေတာ္စင္ႏွစ္ဦးတို႔အား တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ မြန္ျမတ္သည့္ တာဝန္လႊဲအပ္ခံရသူ မ်ားမွာ ဟာဂ်ီကရီမ္(ေခၚ)ဟာဂ်ီ ဦးေရႊေဘာ္ႏွင့္ ခလီဖဟ္အဟ္မဒ္ (ေခၚ)ေက်ာ္ထင္ဂုဏၰရပ္ဘြဲ႕ရ ခလီဖာဟ္ ဟာဂ်ီဦးဖိုးျမတို႔ျဖစ္ၾက ေလသည္။  ထိုပုဂိၢဳလ္ႏွစ္ဦးတို႔သည္ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး၏ ယံုပံုလႊဲအပ္မႈကို တာဝန္သိသိ သစၥာရွိရွိႏွင့္ မကၠဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ၂ထပ္တိုက္ အေဆာက္အဦကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကေလသည္။ ယင္း အေဆာက္အဦမွာ အေရွ႕မ်က္ႏွာ ေလးခန္း၊ အေနာက္အလ်ား ၁၂ခန္းရွိၿပီး အေရွ႕နဖူးစီးတြင္ ေဒါင္းတံဆိပ္ထုလုပ္ထား၏။ ယင္း အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား မြတ္စလင္မ္မ်ား ဟဂ်္ျပဳရန္ အာေရဗ်ႏိုင္ငံ၊ မကၠဟ္ ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္လာေသာ အခါ ဣေႁႏၵရွိရွိ တည္းခိုေနထိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကား ျမန္တိုင္းရင္းသားမြတ္စလင္မ္မ်ားအေပၚ တြင္ထားရွိခဲ့သည့္ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး၏ ေကာင္းျမတ္လွေသာ ေစတနာပင္ျဖစ္ေခ်သည္။

                        ဟာဂ်ီမ်ားတည္းခိုရန္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ဧည့္ရိပ္သာ အေဆာက္အဦးမွာ အရဗ္တို႔အေခၚအေဝၚအရ ]ဗရမာ႐ိုဗားသ္} အမည္တြင္လ်က္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ဟဂ်္ျပဳရန္ ႏွစ္စဥ္ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ လူမ်ိဳးအသီးသီးတို႔႐ႈစားရာတြင္ ဝင့္ျြကားစြာ တည္ရွိေန၏။ ယိုယြင္းေသာ္လည္း ယခုတိုင္ မားမားမတ္မတ္ တည္ရပ္လ်က္ရွိေနေသး၏။

                        ယင္းဗရမာ႐ိုဗားသ္(ေခၚ) ဗမာမြတ္စလင္ဟာဂ်ီမ်ား၏ ဧည့္ရိပ္သာ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ေသာအခါတြင္ မင္းတုန္းမင္းတရား ႀကီး၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားသည္ အာေရဗ်ႏိုင္ငံ႐ံုးေတာ္တြင္  မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾက၏။ ယင္းမွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္မွာ အရဗီဘာသာျဖင့္ တစ္ဖက္ပါအတိုင္း ျဖစ္၏။

အဆိုပါမွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္မွာ မူရင္းအတိုင္းျဖစ္၏။ သို႔ရာတြင္ ေဟာင္းေျမ့ေနျခင္းေၾကာင့္ အပိုင္းအစေလာက္မွ်ကိုသာ ဤသို႔  ဖတ္႐ႈမွတ္ယူရ၏။

 

 

___ဓာတ္ပံု___

အစပိုင္းမွ အခ်ိဳ႕၏ အဓိပၸာယ္မွာ

                        ဤကား မကၠဟ္ၿမိဳ႕႐ံုးေတာ္တြင္ အစၥလာမ္သာသနာ လက္ေထာက္တရားမွဴးခ်ဳပ္ ေမာ္လာနာ ဖခရ္ေရွ႕ေတာ္တြင္ဟစ္ဂ်ရီ ၁၂၈၀-ခု၊ ဇိလ္ကအ္ဒဟ္လ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ မကၠဟ္ၿမိဳ႕ယွရီအသ္ တရားဌာနတြင္ တံဆိပ္ခတ္ႏွိပ္၍ မွတ္ပံုတင္ေသာ စာခ်ဳပ္တည္း။

                        ယင္းဧည့္ရိပ္သာကား ျမန္မာႏိုင္ငံျပည့္ရွင္မင္း၊ အိမ္ေရွ႕မင္း ၏ သားေတာ္ ကုန္းေဘာင္မင္း၏ သားေတာ္၊ မင္းတုန္းမင္း၏ တရားဝင္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ (ရန္ကုန္)ၿမိဳ႕သား မုဟမၼဒ္၏သား ဟာဂ်ီ ခလီဖဟ္ အဟ္မဒ္(ခလီဖာ ဟာဂ်ီ ဦးဖိုးျမ) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သား အဗ္ဒြရ္ရဟ္မာန္၏သား ဟာဂ်ီ အဗ္ဒြလ္ကရိမ္းမ္(ဟာဂ်ီဦးေရႊေဘာ္)ပုသိမ္ၿမိဳ႕သား အဗ္ဒြရ္ရဟီးမ္၏ သား မုဟမၼဒ္ဟနီးဖ္တို႔က ဝကဖ္ျပဳလွဴဒါန္းေသာ ဧည့္ရိပ္သာ အေဆာက္အဦျဖစ္၏။

            စသည္ျဖင့္ ပါရွိ၏။ သို႔ျဖင့္ ယင္းစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုလွဴဒါန္းခဲ့သည္မွာ အစၥလာမ္ သာသနာ့ခုႏွစ္ ၁၂၈၀ႏွစ္က ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခု ၁၃၉၀ျပည့္ ျဖစ္သျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာ့တစ္ဆယ္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွား ေလသည္။

ဟုေဖာ္ျပပါရွိ၏။ ဆက္လက္၍ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ မဟာရာဇဝင္ ေတာ္ႀကီး စာမ်က္ႏွာ ၄၄၀လာ အလွဴေတာ္စာရင္းကို ကိုးကားၿပီး အာေရဗ် ႏွင့္ ျမန္မာဆက္သြယ္မႈမွာ မြန္ျမတ္သည္။ ေရွးက်သည္။ မႏၱေလးေနျပည္ ေတာ္မွ မကၠဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ခရီးသြားလွ်င္ ၉ လခန္႔ၾကာသည္။ အဆိုပါ ဇရပ္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္လည္း ၉လခန္႔ပင္ၾကာသည္။ ေဝးလံခက္ခဲေသာ ခရီးကို အေရာက္သြားၿပီး ကုသိုလ္ေတာ္ဇရပ္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း၊ ျမန္မာမင္း၏ အလွဴေတာ္ျဖစ္ျခင္းတို႔မွာ ကမၻာ့ေမာ္ကြန္းဝင္ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္တစ္ရပ္ဟု ဂုဏ္ယူဖြယ္တင္ျပသည္။

            ဆရာက ေျမထူးၿမိဳ႕ ဗလီထိုင္ ေမာ္လဝီဆရာ ဦးေရႊေတာင္ျပဳစု စီရင္ေသာ ရွက်တြလ္အီမန္က်မ္းလာ လစ္လႅာဟ္တိုက္(ဇရပ္ေတာ္) မွတ္တမ္းလကၤကို ကိုးကားတင္ျပသည္။ (တိုင္းရင္းမြတ္စလင္မ္စာျပဳစာဆို ပုဂိၢဳလ္ေက်ာ္မ်ား ပထမအုပ္တြင္ ဦးေရႊေတာင္၏ လက္ရာအျဖစ္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္၍ ဤတြင္ထပ္မံမေဖာ္ျပေတာ့ပါ။)

            ကုသိုလ္ေတာ္ဇရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သူ ဟာဂ်ီဦးေရႊေဘာ္ ႏွင့္ ခလီဖာ ဟာဂ်ီဦးဖိုးျမတို႔သည္ မကၠာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ေရာက္ ဖူးၾကသည္။ အရဗီဘာသာစကားလည္း တတ္သည္။ ထိုေခတ္ထိုအခါက အာေရဗ်သြားခရီးစဥ္မွာ ခက္ခဲ့လွသည္။ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံ အမရပူရမွ ေလွျဖင့္ ေရလမ္းခရီးစတင္ရသည္။ ဆင္ျဖဴကြ်န္း၊ စလင္တို႔မွ တစ္ဆင့္ ႐ိုးမေတာင္အထပ္ထပ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ရသည္။ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းမွ ရြက္ေလွ ျဖင့္ စစ္တေကာင္း၊ ကာလကတၱားမွတစ္ဆင့္ ကုန္းလမ္းျဖင့္ ဘံုေဘသို႔ သြားရသည္။ ထိုမွ ပင္လယ္ခရီးျဖင့္ ဂ်စ္ဒါသို႔ သြားရသည္။ ခက္ခဲပင္ပန္း လွေသာ ခရီးၾကမ္းကို သြားၿပီး မင္းတရားႀကီးကုသိုလ္ေတာ္ဇရပ္ႀကီးကို တာဝန္သိသိ ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု တင္ျပထားသည္။

            ဆရာက အရဗ္တို႔သည္ ေရွးကတည္းက ကမၻာ့အေရွ႕ဖ်ားႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ကူးလူးဆက္ဆံခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ပြင့္ေတာ္မူၿပီးကာလက အရဗ္တို႔ သည္ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ားလည္း အာေရဗ်သို႔ ေရာက္ေပါက္ခဲ့သည္။

            ဗဒံုမင္းတရားလက္ထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား၊ မကၠဟ္ၿမိဳ႕သို႔ ဟဂ်္ျပဳရန္သြားခဲ့သည္။ ၁၂၄၄ ခုႏွစ္တြင္ မႏၱေလးေနျပည္ ေတာ္မွ ဟာဂ်ီဦးဘိုးအို၊ ဦးဘိုးရင္ႏွင့္ ဟာဂ်ီဦးေမာင္ႀကီးတို႔ ေခါင္းေဆာင္၍ ဟာဂ်ီေပါင္း ၈၀ေက်ာ္တို႔သည္ မကၠာၿမိဳ႕သို႔ ဟဂ်္ျပဳရန္သြားခဲ့သည္ကို အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ တင္ျပသည္။ ထိုစဥ္က ကမၻာတြင္ ဗမာ မြတ္စလင္မ္ျဖစ္ရသည္မွာ ဂုဏ္ယူဖြယ္ေကာင္းေပစြ။ ကုသိုလ္ ေတာ္ ထူးေပစြဟု ဆိုႏိုင္ပါသတည္း။

            အာေရဗ်ႏွင့္ ေရႊလမ္းေငြလမ္းတြင္ ဆရာ၏အတင္အျပသည္ အ့ဩဖြယ္၊ ခ်စ္ၾကည္ဖြယ္ ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္လႊမ္းေနသည္။ အလႅာဟ့္လမ္းတြင္ စြန္႔စားလိုစိတ္ ျပင္းျပေစသည္။ ဓမၼဝီရ ရသျဖင့္ သာယာႏွစ္သက္ေစ ပါသည္။

            ေလေၾကာေပၚမွ ေဟာစကားသည္ အိုလမာသာသနာ့ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုယ္စား ေမာ္လဝီ ဦးခင္ေရႊေဟာၾကားသည့္ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား ကို စုစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာက ဝါကြ်တ္အီးဒ္ေန႔ စိတ္ခ်မ္းေျမ့၊ ဥပုသ္႐ိုဇဟ္ ျမတ္ရတနာ စသျဖင့္ ရြတ္ရဆိုရလြယ္၊ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေခါင္းစဥ္မ်ား ေရြးေပးေလ့ရွိသည္။ ဥပုသ္လႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ား တစ္ႏွစ္ႏွင့္တစ္ႏွစ္ မထပ္ေအာင္ တင္ျပသည္။ ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ားခြဲကန္႔ေပးထားသျဖင့္ ဖတ္ရလြယ္၊ မွတ္ရလြယ္ စိတ္ဝင္ စားဖြယ္ျဖစ္သည္။

            အိုလမာသာသနာ့ ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ အၿမဲတမ္းတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဓမၼကထိက ဆရာႀကီးႏူးရ္မုဟမၼဒ္ ဦးခင္ေရႊသည္ ၁၉၉၁ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ အလႅာဟ္အရွင့္အမိန္႔ေတာ္ ခံယူခဲ့ရပါသည္။

            ဆရာသည္ ဇနီးသည္ ေဒၚစိန္လွေခၚ ဇိုင္နတ္ဘီႏွင့္ သားသမီး ၆ ဦးထြန္းကားသည္။ သား၂ဦး သမီး၄ဦး ျဖစ္သည္။ သားတစ္ဦးျဖစ္သူ ေမာ္လဝီ ဦးလွျမင့္သည္ ဆရာႀကီး၏ သာသနာ့အေမြကို ဆက္ခံၿပီး ယခုအခါ အိုလမာဌာနခ်ဳပ္တြင္ ႐ံုးအဖြဲ႕မွဴးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိ သည္။

 

ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ေဇာ္
 

(နာယက-အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္)