THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

 

ဆရာႀကီးဃာဇီ (၉-၈-၁၉၅၄)ျမန္မာ့အသံမွေဟာၾကားသည့္ ကုရ္ဗာနီတရား

 

 

ကမၻာ့အ၀ွမ္းရွိၾကတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားဟာ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမွ် ပြဲေတာ္(၂)ႀကိမ္က်င္းပၾကပါတယ္။ပထမပြဲေတာ္ကို“အီဒုလ္ဖိသိြရ္” လို႔ေခၚတယ္။ ဒုတိယပြဲေတာ္ကိုေတာ့ “အီဒုလ္အဒြဟာ”လို႔ ေခၚပါတယ္။ ယခုအခါ “အီဒုလ္အဒြဟာ”ကို အခ်ိဳ႕က“ဘကၠရီအီးဒ္”လို႔ ေခၚဆိုေရးသားၾကတယ္။ ဒါဟာ မမွန္ပါဘူး။ “ဘကၠရီအီးဒ္”ဆိုတဲ့ စကားဟာ က်မ္းလာ စကားလည္း မဟုတ္ဘူး။  အဓိပၸာယ္လည္း မရွိပါဘူး။ ေစ်းစကားသာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

-

“အီဒုလ္အဒြဟာ”ပြဲေတာ္မွာ “မြတ္စ္လင္မ္”ေတြဟာ အစၥလာမ္တရားေတာ္ႏွင့္အညီ ပဋိပတ္က်င့္စဥ္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္မူၾကတယ္။

သားေကာင္မ်ားကို လွီးျဖတ္ၿပီး အလွဴဒါနျပဳလုပ္ၾကတယ္။ ဒီကဲ့သို႔အလွဴဒါနျပဳျခင္းကို “ကုရ္ဗာနီ”လို႔လဲေခၚတယ္။

-

ေသာတရွင္အေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား ...     

ယေန႔အဖို႔ “ကုရ္ဗာနီ”ရဲ႕ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇ၀င္နဲ႔ “ကုရ္ဗာနီ”ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အနည္းငယ္အစီရင္ခံလိုပါတယ္။

ယခင္ႏွစ္ေပါင္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္က အီရတ္ျပည္ ေတာင္ဘက္ ဥရ္(Ur)ၿမိဳ႕မွာ တမန္ေတာ္တစ္ပါးပြင့္ခဲ့ဖူးတယ္။

အမည္မွာ “အိဗ္ရာဟီမ္”လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

-     

တမန္ေတာ္ “အိဗ္ရာဟီမ္”ဟာ “ဒါန”၊ “သီလ”၊ “နိကၡမ”၊ “ပညာ”၊ “၀ီရိယ”၊ “ခႏၲီ”၊ “သစၥာ”၊ “အဓိ႒ာန”၊ “ေမတၱာ”၊ “ဥေပကၡာ”ဆိုတဲ့

 “ပါရမီဆယ္ပါး”နဲ႔ အထူးျပည့္စံုခဲ့ပါတယ္။   

ဒီတမန္ေတာ္ႀကီးဟာ မိမိ၏တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ႀကံ႕ခိုင္ေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဦးလည္မသုန္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ ရွိပါတယ္။

ေတြ႕ႀကံဳသမွ် ဒုကၡႀကီးငယ္တို႔ကိုလည္း အၿပံဳးနဲ႔ရဲရဲ ရင္ဆိုင္ခဲ့ပါတယ္။

-

(က) တမန္ေတာ္ “အိဗ္ရာဟီမ္”ဟာ ဦးစြာပထမ  မိမိ သားခ်င္းမ်ားကို ကိုးကြယ္ရာ တစ္ဆူတည္း ျဖစ္ေတာ္မူတ့ဲ အလႅာဟ္အရွင္အားသာ ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ရမည့္အေၾကာင္း ေဟာၾကားခဲ့တယ္။တန္ခိုးျပာဋိဟာမ်ားကိုလည္းျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသားမ်ားဟာ တရားမရတ့ဲအျပင္ တမန္ေတာ္ႀကီးကိုပင္ ရန္ျပဳလာခဲ့ၾကတယ္။အမ်ိဳးသားမ်ားဟာ တိုင္းျပည္ဘုရင္နဲ႔ ပူးေပါင္းကာ တမန္ေတာ္ “အိဗ္ရာဟီမ္”(ေ)ကို မီးတင္႐ိႈ႕ေစခဲ့တယ္။ ဒါေပမ့ဲ တမန္ေတာ္ “အိဗ္ရာဟီမ္”ဟာ ဘယ္လိုမွမေခ်ာက္ခ်ားခဲ့ဘူး။   “သူေတာ္ေကာင္းနတ္ေကာင္းေစာင္မ” ဆိုသလို အလႅာဟ္အရွင့္ေစာင္မေတာ္မူျခင္းနဲ႔ ရန္သူတို႔ရဲ႕ ပူျပင္းလွတ့ဲ မီးေတာက္ မီးလွ်ံမ်ားဟာ တမန္ေတာ္အဖို႔ အလြန္ေအးျမတ့ဲ ေရျဖစ္သြားခဲ့တယ္။      

-

ဒါ-တမန္ေတာ္အဖို႔ ပထမအႀကိမ္ စမ္းသပ္ျခင္းပဲ။

-

(ခ) တမန္ေတာ္ “အိဗ္ရာဟီမ္”ဟာ မိမိအမ်ိဳးသား မ်ားအား မဏသီကာရသမၼာဆႏၵျဖင့္တရားေဒသနာမ်ား ေဟာၾကားခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ “ကၽြဲပါးေစာင္းတီး”ဆိုဘိအလား အက်ိဳးမရွိခဲ့ပါ။ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ  အကၽြတ္တရားမရ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ တမန္ေတာ္ “အိဗ္ရာဟီမ္”ဟာ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံခဲ့ရတယ္။

-

ဒါ-တမန္ေတာ္အဖို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ စမ္းသပ္ျခင္းပဲ။

-

(ဂ)  တမန္ေတာ္“အိဗ္ရာဟီမ္”ဟာ ၾကင္ရာေတာ္ စာရာ နဲ႔အတူ မိမိတိုင္းျပည္ကို စြန္႔ခြာ၊ အျပည္ျပည္၀င္ကာ ေနာက္ဆံုးအီဂ်စ္ျပည္ကို ေရာက္လာခဲ့တယ္။

အဲဒီအခ်ိန္ အီဂ်စ္ကို စိုးစံလ်က္ရွိတဲ့ ေဖ႐ိုးမင္းဟာ ႐ုပ္ရည္ဆင္း သºာန္လွပတ့ဲ ၾကင္ရာေတာ္ စာရာကို သိမ္းပိုက္ရန္ ႀကံစည္ခဲ့တယ္။

ဒါေပမဲ့ ေဖ႐ိုးမင္းဟာ ၾကင္ရာေတာ္ စာရာ၏ တန္ခိုးဣဒၶိပါဒ္မ်ားကို သိရွိလာတဲ့အခါ မိမိရဲ႔ အႀကံအစည္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ကာ ၾကင္ရာေတာ္ စာရာႏွင့္ တကြ

တမန္ေတာ္အား ၀န္ခ်ေတာင္းပန္တယ္။ ဥစၥာ၊ ပစၥည္း၊ ေရႊ၊ ေငြ အေျမာက္အျမား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့တယ္။ ေနာက္ဆံုး တမန္ေတာ္အား ၾကည္ညိဳျမတ္ႏိုးလွတဲ့အတြက္

မိမိရဲ႕ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ သမီးရတနာ ဟာဂ်ရဟ္ကို တမန္ေတာ္ႏွင့္ ထိမ္းျမားေပးရွာလိုက္တယ္။    

-

ဒါ-တမန္ေတာ္အဖို႔ တတိယအႀကိမ္ စမ္းသပ္ျခင္းပဲ။

-

(ဃ)တမန္ေတာ္ အိဗ္ရာဟီမ္မွာ အဲဒီအခ်ိန္ထိ သားသမီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မထြန္းကားေသး၊ တမန္ေတာ္ဟာ မိမိအ႐ိုက္အရာ ဆက္ခံမည့္ သားရတနာရေရးအတြက္ အလႅာဟ့္ထံ သားဆုပန္တယ္။ မ်ားမၾကာမီ ၾကင္ရာေတာ္ ဟာဂ်ရဟ္မွ သားေတာ္ “အိစ္မာအီလ္” ဖြားျမင္လာတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္တႀကီးစြာျဖင့္ သားရတနာရ ျပန္ေသာ္ ခ်စ္ဇနီး ဟာဂ်ရဟ္နဲ႔ သားေတာ္“အိစ္မာအီလ္” ကို လူသူမနီး၊ စားနပ္ရိကၡာ အလြန္ေခါင္းပါးတ့ဲ လြင္တီးေခါင္ သဲကႏၲာရမွာ သြားေရာက္စြန္႔ထားရမည္လို႔ အမိန္႔ေတာ္က်ေရာက္လာတယ္။ တမန္ေတာ္ဟာ အဓိ႒ာန္ ပါရမီရွင္ပီပီ ခႏၱီတိသိကၡာတရားနဲ႔ ထိုသားအမိႏွစ္ဦးကို အမိန္႔ေတာ္ရွိရာ ကႏၱာရမွာ သြားေရာက္ထားရွိခဲ့တယ္။ ဇာတ္လမ္းကေတာ့ ေၾကကြဲစရာပဲ။   

-

ဒါ-တမန္ေတာ္အဖို႔ စတုတၳအႀကိမ္စမ္းသပ္ျခင္းပဲ။

-

(င) တမန္ေတာ္အဖို႔ စမ္းသပ္ျခင္းဟာ မၿပီးဆံုးေသး။ သားေတာ္ အိစ္မာအီလ္ ေျပးလႊားႏိုင္၊ အလြန္တရာခ်စ္စရာေကာင္းတ့ဲ အရြယ္ေရာက္ျပန္ေတာ့ သားေတာ္ကို “ကုရ္ဗာနီ”ျပဳရမယ္လို႔ အမိန္႔ေတာ္က်ေရာက္ျပန္တယ္။မိမိရဲ႕သား၊ အျပစ္မရွိတဲ့ သား၊ေမွ်ာ္လင့္ႀကီးစြာရတဲ့သား၊ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ဒီသားကို ဓားတင္ ကုရ္ဗာနီျပဳရမ့ဲ့ ကိစၥဟာလူသာမန္တို႔အဖို႔ေတြး၀ံ့ရန္ အေၾကာင္းပင္မရွိပါ။ဒါေပမဲ့ မိမိရာဇ၀င္တစ္ေလွ်ာက္ အလႅာဟ့္ အမိန္႔ေတာ္ကို ေျမ၀ယ္မက်နာခံခဲ့တ့ဲ တမန္ေတာ္ အိဗ္ရာဟီမ္ဟာ ဆုတ္ဆိုင္းေလးကန္ျခင္းမရွိ။မိမိရဲ႔ အသက္တမွ် ခ်စ္မ၀တ့ဲသားေတာ္ကို ေျမေပၚလဲေလ်ာင္း ေစၿပီး ကုရ္ဗာနီျပဳလုပ္ေတာ့မယ့္ဆဲဆဲမွာ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ဟာ သားငယ္ရဲ႔ ေနရာမွာ သားေကာင္ တစ္ေကာင္ကို အစားထိုးေပးေတာ္မူလိုက္ေလတယ္။  

-

ဒါ-တမန္ေတာ္အဖို႔ ပဥၥမအႀကိမ္ စမ္းသပ္ျခင္းပဲ။

-

ေဖာ္ျပပါအတိုင္း တမန္ေတာ္ အိဗ္ရာဟီမ္ဟာ- 

(၁)       မီးတင္႐ိႈ႔ ျခင္းခံခဲ႕ရတယ္။                           

(၂)      ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံခဲ႕ရတယ္။     

(၃)      ၾကင္ရာေတာ္ အသိမ္းခံခဲ႕ရတယ္။   

(၄)      သားငယ္နဲ့ ဇနီးသည္အား လြင္တီးေခါင္ကႏၱာရမွာ ပစ္ခဲ႕ရတယ္။

(၅ )   ေနာက္ဆံုး အသက္တမွ် ခ်စ္မ၀တ႕ဲသားကိုပင္ ကုရ္ဗာနီျပဳခဲ႕ရတယ္။

-

ဒီကဲ့သို႔ တမန္ေတာ္အိဗ္ရာဟီမ္ဟာ ကမၻာ့ရာဇ၀င္ မွာ အံ့ခ်ီးမဆံုးႏိုင္ေအာင္ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို ဦးလည္မသုန္ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ခ့ဲတ့ဲအတြက္

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဟာ တမန္ေတာ့္အား “အိမာမြန္နာစ္”-“ကမၻာ့နာယက”ဟူ၍ တစ္ဖံု “ခလီလြလႅာဟ္”-“အလႅာဟ္ခ်စ္မိတ္ေဆြ”ဟူ၍ တစ္မ်ိဳး `

ဘြဲ႕နာမ အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူခ့ဲေလတယ္္။

-

အစၥလာမ္သာသနာေတာ္ရဲ႕ အျမစ္တရား (၅)ပါးအနက္ ပဥၥမ တရားမွာ “ဟဂ်္” ျပဳျခင္းပင္ျဖစ္တယ္။

ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမွ် ကမၻာအရပ္ရပ္မွ တတ္ကုန္ႏိုင္တ့ဲ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ၊ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားဟာ ကုန္းတတန္၊ ေရတတန္၊ ေလတတန္နဲ႔

အေရးဗီးယားတိုင္းျပည္ရွိ မကၠဟ္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ကာ -

-

- ၀တ္ျဖဴ စင္ၾကယ္ကို ၀တ္ဆင္ၾကတယ္။   

- အလႅာဟ့္အိမ္ေတာ္ကို ဖူးေမွ်ာ္ၾကတယ္။   

- လက်္ာရစ္ ရစ္ပတ္ၾကတယ္။    

- “ဆြဖာ”နဲ႔ “မရ္၀ါ”ေတာင္(၂)ခုအၾကား(၇)ႀကိမ္တိုင္ ေျပးလႊားၾကတယ္။

- “ဇမ္ဇမ္”ေရကို အျမတ္တႏိုး ေသာက္သံုးၾကတယ္။

- တမန္ေတာ္အိဗ္ရာဟီမ္ရဲ႔ ေျခရာေတာ္အနီးမွာ ၀တ္ျပဳၾကတယ္။

- “မီနာ”မွာ သားေကာင္မ်ားကို ကုရ္ဗာနီျပဳၾကတယ္။

- “အရဖာသ္”ကြင္းျပင္ႀကီးမွာစု႐ံုးၿပီး  ဆုပန္ၾကတယ္။

-

“မကၠဟ္ၿမိဳ႕ေတာ္”ဆိုတာ အျခားမဟုတ္-

 တမန္ေတာ္ အိဗ္ရာဟီမ္မိမိသားငယ္ႏွင့္ ဇနီးသည္အား စြန္႔ထားခဲ့တဲ့ ေနရာဌာနပင္ျဖစ္တယ္။

-

“အလႅာဟ့္အိမ္ေတာ္”ဆိုတာ အျခားမဟုတ္-    

 တမန္ေတာ္ အိဗ္ရာဟီမ္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ထားတ့ဲ အိမ္ေတာ္ပင္ ျဖစ္တယ္။

-

“ဆြဖာႏွင့္မရ္၀ါေတာင္(၂)ခုၾကားေျပးလႊားျခင္း”ဟာအျခားမဟုတ္-    

ၾကင္ရာေတာ္ဟာဂ်ရဟ္ သားငယ္အတြက္ ေရရွာခန္းကို အမွတ္ရရန္ သတ္မွတ္ထားတ့ဲ ပဋိပတ္က်င့္စဥ္ျဖစ္တယ္။ 

-

“ဇမ္ဇမ္ေရ”ဆိုတာလည္း အျခားမဟုတ္-    

သားေတာ္ အိစ္မာအီလ္အတြက္ အလႅာဟ္အရွင့္တန္ခိုးေတာ္နဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာတ့ဲ ေရတြင္းပင္ျဖစ္တယ္။

“တမန္ေတာ္အိဗ္ရာဟီမ္ရဲ႕ေျခရာေတာ္”ဟာအျခားမဟုတ္-

 အလႅာဟ့္အိမ္ေတာ္ေဆာက္တည္သည့္အခ်ိန္အုတ္နံရံ တိုးျမႇင့္တဲ့အခါ အသံုးျပဳခဲ့တ့ဲ ေက်ာက္တံုးျဖစ္တယ္။

“သားေကာင္မ်ားကို ကုရ္ဗာနီျပဳျခင္း”ဆိုတာ အျခားမဟုတ္ -  

                 “ခလီလြလႅာဟ္”-အလႅာဟ့္ခ်စ္မိတ္ေဆြ တမန္ေတာ္ႀကီး အိဗ္ရာဟီမ္ အလႅာဟ့္အမိန္႔ေတာ္အရ

                            သားေတာ္ ကို ကုရ္ဗာနီျပဳခ့ဲတ့ဲ သာသနာ့ထံုးကို  အမွတ္ရစိမ့္ငွာ သားေကာင္မ်ားကို ကုရ္ဗာနီျပဳျခင္းပင္ျဖစ္တယ္။

-

 

အမွန္ေျပာရမယ္ဆိုလွ်င္ “ဟဂ်္”ျပဳျခင္းဟာ ကမၻာ့ အာဇာနည္မ်ားျဖစ္တ့ဲ တမန္ေတာ္ႀကီး အိဗ္ရာဟီမ္၊ ၾကင္ရာေတာ္ဟာဂ်ရဟ္နဲ႔

သားေတာ္ အိစ္မာအီလ္တို႔ရဲ႔ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္ကို လက္ေတြ႕႐ုပ္လံုးေဖာ္ျခင္းပဲျဖစ္တယ္။

-

ဒါေၾကာင့္ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားဟာ အီဒုလ္အဒြ္ဟာပြဲေတာ္ ေန႔မွာ ထိုကမၻာ့အာဇာနည္မိသားစုအား စံထားကာ

ထိုအာဇာနည္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ မိမိတို႔ရဲ႔ တာ၀န္အရပ္ရပ္ကို ဦးလည္မသုန္ ထမ္းေဆာင္ၾကပါ။

တမန္ေတာ္ႀကီး အိဗ္ရာဟီမ္ကဲ့သို႔ တာ၀န္အရပ္ရပ္ကို ေက်ပြန္စြာေဆာင္ရြက္ၿပီး

နာယကဂုဏ္ကို ဆြတ္ခူးၾကပါဟု နိဂံုးခ်ဳပ္ေမတၱာရပ္ပါတယ္။

 

 

( ဃာဇီ မုဟမၼဒ္ ဟာရွင္မ္ )

အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္

ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဗမာမြတ္စ္လင္မ္ အိုလမာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

၁၉၅၄ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ ၊ ( ၉ )ရက္