THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

 
ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္ မြတ္စ္လင္မ္တစ္မ်ိဳးသားလံုးတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း(၁၃၇၀)ေက်ာ္မွစ၍ ယေန႔တိုင္တိုင္ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမွ်  “အီးဒ္”(ေခၚ) ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ားကို 
အၿမဲ က်င္းပခဲ့ၾကတယ္။ ယခုလည္း နက္ျဖန္ဆိုလွ်င္ ဗမာျပည္ရွိ ဗမာ့မြတ္စ္လင္မ္မ်ားႏွင့္ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ ကမၻာ့မြတ္စ္လင္မ္မ်ား တခမ္းတနား တေပ်ာ္တပါးႀကီး က်င္းပၾကဦးမယ္။
 
မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအဖို႔ ေပ်ာ္ရႊင္ရန္အတြက္ ရက္(၂)ရက္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ပထမရက္ကိုေတာ့ “အီဒုလ္ဖိသ္ြရ္” လို႔ေခၚပါတယ္။ ဒုတိယရက္ကို “အီဒုလ္အဒြ္ဟာ” လို႔ေခၚပါတယ္။ 
နက္ျဖန္ က်င္းပမည့္ “အီဒုလ္အဒြ္ဟာ”၏ သေဘာတရားကို ယခု အနည္းငယ္ အစီရင္ခံလိုပါတယ္။
 
ႏွစ္ေပါင္း(၄၀၀၀)ေက်ာ္က တမန္ေတာ္ႀကီးတစ္ပါးပြင့္ခဲ့ပါတယ္။   အမည္မွာ “အိဗ္ရာဟီးမ္” (အ)ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကင္ရာေတာ္၏ အမည္မွာ  “ဟာဂ်ရဟ္” ၊  သားငယ္၏ အမည္မွာ “အိစ္မာအီလ္”(အ)ျဖစ္ပါတယ္။ 
ထိုတမန္ေတာ္ႀကီးႏွင့္တကြ ဇနီးသည္၊ သားငယ္အားလံုးတို႔ဟာ ဒီတိမာ၊ဒီရ၊အဓိ႒ာန္ပါရမီရွင္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ႏွလံုးရည္ႏွင့္ ျပည့္၀ၾက၍ မိမိတို႔၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို မတုန္မလႈပ္ မေသြမဖည္ တည္ၾကည္ ႀကံ႕ခိုင္စြာျဖင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။
 
တမန္ေတာ္အိဗ္ရာဟီးမ္(အ)သခင္ဟာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ကို ဦးထိပ္ရြက္ပန္ဆင္ရာမွာ မေၾကာက္မရြံ႕ ေနာက္မတြန္႔ဘဲ မီးပံုကိုလည္း ဆင္းျပခဲ့တယ္။ တိုင္းျပည္ကိုလည္း စြန္႔ျပခဲ့တယ္။ ဒီတင္မက  အသက္တမွ် ခ်စ္မ၀တဲ့ သားကိုပင္ အရွင့္အား ပူေဇာ္ရာ၌ လက္မတြန္႔ခဲ့ပါ။ ထိုထိုေသာ ၀ိေသသဂုဏ္ပုဒ္ေတြနဲ႔ျပည့္စံုတဲ့အဓိ႒ာန္ ပါရမီရွင္ တမန္ေတာ္ႀကီး၏ အတိတ္ရာဇ၀င္ကို ကမၻာ့တစ္သက္ တည္ရွိေနရန္အတြက္ နိစၥထာ၀ရ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အေရးဗီးယားတိုင္းျပည္ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕တည္ရာဌာနမွာ ေက်ာင္းေတာ္ကို တည္ေဆာက္ ေစတယ္။ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသည့္အခါ တမန္ေတာ္ အိဗ္ရာဟီးမ္သခင္အား ဤသို႔ အမိန္႔ဗ်ာဒိတ္ထုတ္ျပန္ ခ်မွတ္ေတာ္မူတယ္။
 
(အို - တမန္ေတာ္အိဗ္ရာဟီးမ္)
 
ငါ၏ေက်ာင္းေတာ္သို႔လူမ်ားလာ ေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ရန္အတြက္ အသင္သည္ေႂကြးေၾကာ္ဖိတ္မန္ေလကုန္။ 
 
သို႔ ဖိတ္မန္လွ်င္ အလြန္ေ၀းကြာေသာ ေဒသမ်ားမွ အခ်ိဳ႕ကား ေျခလ်င္၊ အခ်ိဳ႕ကားႀကံဳလွီပိန္ေခ်ာက္ေသာတိရစၦာန္မ်ားကို စီးနင္းၿပီး သင့္ထံလာၾကလိမ့္မည္။
 
ယင္းသို႔လာၾကၿပီး မိမိတို႔ အက်ိဳးခံစံရန္ ဌာနအသီးသီးကို ႐ႈေမွ်ာ္ၾကမည္။ မိမိတို႔အား အပ္ႏွင္းထားေသာ (ကုရ္ဗာနီ) သားေကာင္မ်ားကို (ဇဗဟ္) ျပဳလုပ္ၿပီး ပူေဇာ္ရာ၌ ငါ၏နာမံေတာ္မ်ားကို ရြတ္ဖတ္ သရဇၥ်ာယ္ၾကလိမ့္မည္။ သို႔ရွိရာ အသင္တို႔သည္ ထိုသားေကာင္မ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္လည္းစားသံုး၍ ဒုကၡသည္၊ ဆင္းရဲသူ ဆင္းရဲသားမ်ားအားလည္း ေ၀ငွေကၽြးေမြးၾကရမည္။ မိမိတို႔စိတ္ႏွလံုးအတြင္း၌ ၿငိတြယ္ေနေသာအညစ္အေၾကးမ်ားကိုလည္း သုတ္သင္ရွင္းလင္းၾကရမည္။  ၄င္းေနာက္ မြန္ျမတ္လွစြာေသာ ငါအရွင္၏ ေက်ာင္းေတာ္ကို (သြ၀ါးဖ္) လွည့္ပတ္ဖူးေမွ်ာ္ၾကရမည္။
 
(ကုရ္အာန္ - ၂၂ း ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉)
 
 
ဤဗ်ာဒိတ္ေတာ္အရ တမန္ေတာ္ အိဗ္ရာဟီးမ္(အ)သည္ ေတာင္ထိပ္သို႔တက္၍ ကမၻာ့လူထုႀကီးအား ဤသို႔ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့၏။
 
-------> 
 
အို - ကမၻာသူ၊ ကမၻာသားအေပါင္းတို႔၊
 
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အေပၚ၌ ဟဂ်္ျပဳရန္ အမိန္႔ေတာ္ထုတ္ျပန္ခ်မွတ္ေတာ္မူေခ်ၿပီ။ 
 
အသင္တို႔သည္ အရွင့္ေက်ာင္းေတာ္ကို လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၾကကုန္ေလာ့။
 
ယင္းသို႔ တမန္ေတာ္အိဗ္ရာဟီမ္(အ)သခင္ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ယေန႔ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ မြတ္စ္လင္မ္လူထုႀကီးတစ္ရပ္လံုး ၀မ္းသာအားရ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမွ် မကၠာဟ္ၿမိဳ႕သို႕ ကုန္းတတန္၊ ေရတတန္ သြားေရာက္ၿပီး အရွင့္ေက်ာင္းေတာ္ကိုဖူးေမွ်ာ္ၾကတယ္။
 
အစၥလာမ္သည္ အရာရာတြင္ တရားမွ်တေသာ ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို အၿမဲေရွး႐ႈပါတယ္။  
 
ဥပမာ - မြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ 
 
♥       တစ္ေန႔လွ်င္ (၅)ႀကိမ္၊ မိမိတို႔ရပ္ကြက္ဆိုင္ရာ ဗလီမ်ားတြင္ (ဆြလာသ္) ၀တ္ျပဳၾကပါတယ္။ 
 
♥       (၇) ရက္တစ္ခါ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ ေသာၾကာ ဗလီႀကီး၌ စု႐ံုးၿပီး၀တ္ျပဳၾကပါတယ္။ 
 
♥       တစ္ႏွစ္ (၂)ခါ လူထု၀တ္ျပဳရာဌာန၌ စု႐ံုးၿပီး ၀တ္ျပဳၾကပါတယ္။
 
♥       ေနာက္ဆံုး တတ္ကုန္ႏိုင္လွ်င္ တစ္သက္တစ္ခါ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕ရွိအရွင့္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ဟဂ်္ျပဳၾကပါတယ္။ ကုရ္ဗာနီျပဳၾကပါတယ္။
 
ဒါေတြဟာ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအဖို႔
 
“ေန႔စဥ္ညီလာခံ”၊ 
 
“ရက္သတၱညီလာခံ”ႏွင့္
 
“ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ကမၻာ့မြတ္စ္လင္မ္ညီလာခံ”မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ဟဂ်္ျပဳပံုကို အနည္းငယ္ အစီရင္ခံပါရေစ ...
 
ကမၻာ့အရပ္ရပ္ရွိ တတ္ကုန္ႏိုင္တဲ့ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားဟာ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ႏွလံုးသံုးပါးလံုးျဖင့္ တစ္ဆူတည္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္၏ေက်ာင္းေတာ္ကို ဖူးေမွ်ာ္ရန္အတြက္ 
မကၠာၿမိဳ႕သို႔ ခရီးထြက္ၾကပါတယ္။  ဟဂ်္၏နယ္နိမိတ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ေရမိုးခ်ိဳးၾကပါတယ္။ ေရမိုးခ်ိဳးၿပီး အယုတ္အလတ္ အျမတ္ မေရြး ၊ ႀကီးငယ္ မျခား၊ ဓနရွင္ႏွင့္ ဆင္းရဲသား၊ သမၼတႏွင့္ သူေတာင္းစား ၊က်ား/ မ -မေရြး၊ ျဖဴနက္မျခား အားလံုးျဖဴစင္ေသာ ၀တ္႐ံုေတာ္ကို ၀တ္ဆင္ၾကပါတယ္။ သို႔၀တ္ဆင္ၿပီး အရွင့္အား ၀တ္ျပဳၾကပါတယ္။ ေနာက္ အရွင့္နာမံ ေတာ္ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို တသလ်က္ အရွင့္ ေက်ာင္းေတာ္ရွိရာသို႔ ဆက္လက္ ခရီးထြက္ၾကပါတယ္။ အရွင့္ေက်ာင္းေတာ္ကိုဖူးေမွ်ာ္ၿပီးေနာက္  ဇုလ္ဟိဂ်္ဂ်ဟ္(၉)ရက္ေန႔တြင္ သိန္းသန္း မကေသာ ကမၻာ့မြတ္စလင္မ္လူထုႀကီးသည္ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕ အနီးရွိ (အရဖသ္)ကြင္းႀကီး၌ အားက်ဖြယ္ တညီတၫြတ္တည္း၊ တစ္စိတ္ တစ္လက္တည္း၊ တစ္သေဘာတည္း၊ တစ္ေသြးတည္း၊ တစ္သံတည္း၊ တစ္ဆင္တည္းႏွင့္ တစ္ဆူတည္းေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို တသၾကတယ္။ မိမိႏွင့္ တကြ ေ၀ေနယ် သတၱ၀ါ အားလံုးအတြက္ ဆုေတာင္း ပတၴနာျပဳၾကတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဆင္းရဲသူ ဆင္းရဲသားမ်ားအား စိတ္ေစတနာ ျဖဴစင္စြာျဖင့္ ေပးကမ္း လွဴဒါန္းၾကတယ္။
 
 
ဤသို႔ဟဂ်္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ -
 
 
(၁) ကမၻာ့အရပ္ရပ္ရွိမြတ္စ္လင္မ္မ်ားသည္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး သိၾကတယ္။ ရင္းႏွီးမႈရၾကတယ္။ ကမၻာအရပ္ရပ္၏  ဗဟုသုတဆည္းပူးႏိုင္ၾကတယ္။ကူးလူးဆက္ဆံမႈေတြ အလိုလို          ေပၚေပါက္လာၾကတယ္။
 
(၂) “ကမၻာ့မြတ္စ္လင္မ္ ညီလာခံသဘင္ႀကီး”သည္ အလိုလို ျဖစ္မွန္းမသိ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမွ် ျဖစ္ေပၚလာတယ္။
 
(၃) ေရွးတမန္ေတာ္မ်ား၏ သခ်ႋဳင္းေတာ္မ်ား၊မြန္ျမတ္ေသာ အေဆာက္အဦမ်ားကို ဖူးေမွ်ာ္ရတယ္။
 
(၄) တမန္ေတာ္အိဗ္ရာဟီးမ္(အ)သခင္၊ ၾကင္ရာေတာ္ ဟာဂ်ရဟ္သခင္မ၊သားေတာ္အိစ္မာအီလ္(အ)သခင္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေဆာက္အဦမ်ားကိုဖူးေမွ်ာ္ရသည့္အခါ 
     သူတို႔ကဲ့သို႔ ဇြဲသတၱိ၊ မေသြမဖည္ေသာ စိတ္ဓာတ္၊ မွန္ကန္ေသာ သစၥာတရားမ်ား ပြားမ်ားပါတယ္။
 
(၅) ေနာက္ဆံုး အရွင္ျမတ္၏ မုကၡပါဌ္ေတာ္မ်ားကို တိက် ျပတ္သားစြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်င္တဲ့ဆႏၵမ်ားတစ္ဖြားဖြားေပၚေပါက္လာပါတယ္။
 
 
ဒါေၾကာင့္ ဗမာျပည္မွာရွိေနၾကတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားလည္း အီးဒ္ေန႔က်လွ်င္-
 
 
(၁) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလံုးသံုးပါးျဖင့္ ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ၾကစမ္းပါ။
 
 
(၂) အခ်င္းခ်င္း ညီၫြတ္ၾကစမ္းပါ။ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးၾကစမ္းပါ။
 
 
(၃) ဇြဲသတၱိ၊ သံမဏိစိတ္ဓာတ္မ်ားကို ေမြးျမဴၾကစမ္းပါ။
 
 
(၄) ဆင္းရဲသားေက်ာမြဲမ်ားအား တကယ္ စိတ္ေစတနာ ျဖဴစင္စြာႏွင့္ လွဴဒါန္းေပးကမ္းၾကစမ္းပါ။
 
 
(၅) အျခား ဘာသာ၀င္ တိုင္းသားမ်ားနဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈေတြ လုပ္ၾကစမ္းပါ။
 
 
(၆) မိမိတို႔ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ လြတ္လပ္ေရး တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို့အတြက္ ဆုမြန္မ်ားေတာင္းၾကပါစို႔လို႔ နိဂံုးခ်ဳပ္ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။
 
 
( ဃာဇီ  မုဟမၼဒ္  ဟာရွင္မ္ )
 
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
 
ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဗမာမြတ္စ္လင္မ္ အိုလမာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
 
(၁၉၅၁)ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ၊ ( ၁၂ ) ရက္