THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

 

ကမၻာ့ေနာက္ေၾကာင္းရာဇ၀င္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္ရင္ ကမၻာသူကမၻာသားမ်ားအား သြန္သင္ဆံုးမၾသ၀ါဒေပး၍ ႏွစ္ဘ၀၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္အလို႔ငွာနိစၥထာ၀ရတည္ရွိေနေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဟာ ေခတ္တိုင္း၊ နယ္တိုင္းတြင္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ တမန္ေတာ္မ်ားအား ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့သည္မွာကမၻာ့သမိုင္းတြင္ အလြန္ထင္ရွားပါတယ္။

ယခင္ႏွစ္ေပါင္း (၁၃၀၀) ေက်ာ္က အေရးဗီးယား တိုင္းျပည္၏ ရာဇ၀င္ကို ျပန္လည္ၾကည့္လွ်င္ တမန္ေတာ္အီစာသခင္ပြင့္ေတာ္မူ ၿပီးသည့္ေနာက္ တမန္ေတာ္မ်ား၏အဆက္သည္ အတန္ငယ္ျပတ္သြားခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ အရဗ္လူမ်ိဳးမ်ားဟာ တရားနဲ႔ လံုး၀ကင္းကြာၿပီး ေသရည္ေသရက္ ေသာက္စားျခင္း၊ အရမ္းမဲ့သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အေပ်ာ္အပါး လိုက္စားျခင္း၊ အတိုးႀကီးစားျခင္း၊ ကၽြန္အေရာင္း အ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လူတန္းစားခြဲျခားျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ ေယာကၡမအေခၚခံရမည္ကိုစိုး၍ သမီးေလးမ်ားကို အရွင္လတ္လတ္သတ္ျဖတ္ျခင္း အစရွိတ့ဲ ဒုစ႐ိုက္မ်ားမွာ အလြန္ႀကီးလြန္ ၊အကၽြံႀကီးကၽြံ၍ အမွားႀကီး မွားေနခဲ့ၾကတယ္။ “သူတစ္လူ ငါတစ္မင္း၊ အဓမၼဇာတ္ခင္း”ေနခဲ့ ၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ နည္းေပးလမ္းျပ သြန္သင္ ဆံုးမမည့္သူဟူ၍ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် မရွိခဲ့ဘူး။

-

ယခုကဲ့သို႔ ကမၻာႀကီးအပ်က္ႀကီးပ်က္ေနသည့္အခ်ိန္၊ ကမၻာ့လူထုႀကီးတစ္ရပ္လံုးသည္ ကမၻာေအးတရားေဟာေျပာမယ့္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတစ္ဦးကိုအထူးလိုလားေနခဲ့ၾကတယ္၊၊ အဲဒီလိုလိုလားေနခဲ့ၾကတ့ဲအေလ်ာက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဟာခရစ္သကၠရာဇ္ (၅၇၁) ဧၿပီလ (၂၀)ရက္ ၊ရဗီအုလ္ေအာင္၀လ္လ(၉)ရက္ ၊ တနလၤာေန႔မွာ ကမၻာ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး

“တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္”သခင္အား ကမၻာေအး တရားေဟာၾကားရန္အလို႔ငွာ ကမၻာ့က႐ုဏာရွင္အျဖစ္နဲ႔ မကၠဟ္ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ပြင့္ေစေတာ္မူခဲ့တယ္။

-

ယခု ကမၻာေပၚရွိ သန္းေပါင္း (၇၀၀)ေက်ာ္ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ရဗီအုလ္ေအာင္၀လ္လမွာ ၀မ္းသာအားရေသာင္းေသာင္းျဖျဖ တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ား ဆင္ယင္က်င္းပၾကတယ္။ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးရဲ႕ကမၻာေအးတရားကို ျပန္လည္ေလ့လာၾကတယ္။  လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ အဓိ႒ာန္မ်ားျပဳ ၾကတယ္။

-

တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ဟာ ေမတၱာတရားကို လက္ကိုင္ထားၿပီး သဘာ၀ရဲ႕ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းလွတ့ဲအခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ လူမႈေရးရာမ်ားကို

သက္ေတာ္ (၄၀)အထိေလ့လာခဲ့ရာငယ္ရြယ္စဥ္မွာ  လူထုထံမွ “ဆြာဒီက္” ေျဖာင့္မွန္သူ ၊“အမီန္” သစၥာရွိသူဟူေသာ ဘြဲ႕ထူး မ်ားကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့တယ္။

သက္ေတာ္ (၄၀)ရွိတ့ဲအခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဟာ ကမၻာသူကမၻာသားအားလံုးတို႔အတြက္ ကမၻာ့တစ္သက္ လူ႕သက္တမ္းမွာ မလႊဲမေရွာင္သာ

ေတြ႕ ႀကံဳရမယ့္ ေနေရး ထိုင္ေရး၊ စားေရး ေသာက္ေရး၊ ပညာေရး၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးနဲ႔ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးႏိုင္ရန္အတြက္

တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္အား ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို ထုတ္ျပန္ခ်မွတ္ေတာ္မူ၍ ပထမဦးဆံုး ေအာက္ပါအာယသ္ မုကၡပါဌ္ေတာ္ကို ခ်မွတ္ေတာ္မူခဲ့တယ္။

-

-

(အို - မုဟမၼဒ္) ကမၻာ့အ၀ွန္းအား ေမြးျမဴ ေစာင္မျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေတာ္မူေသာ အရွင္၏နာမေတာ္ကိုတသလ်က္

ထုတ္ျပန္ခ်မွတ္မည့္ကုရ္အာန္ကို ဖတ္ရြတ္ သရဇၥ်ယ္ပါေလ။

ထိုအရွင္သည္ လူသားမ်ားအား ေသြးခဲျဖင့္ဖန္ဆင္းေတာ္မူသည္။ 

အသင္အၿမဲတေစ ဖတ္ပါေလ။

သင့္အား ေမြးျမဴ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရွင္သည္ တန္ခိုးဂုဏ္ေတာ္ အလြန္ႀကီးကဲျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္သည္။

ထိုအရွင္သည္ ကေလာင္ႏွင့္ ေရးသားျခင္းကို သင္ျပေတာ္ မူသည္။ 

လူသား မသိရွိခဲ့ေသာ အရာမ်ားကိုလည္း သိနား လည္ေအာင္  အသိတရားေပးသနား ေတာ္မူသည္။                         

ကုရ္အာန္ (၉၆း၁-၅)

-

တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္နဲ႔ ့ပတ္သက္ၿပီး ကုရ္အာန္ က်မ္းျမတ္မွာ ဤသို႔ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရွိတယ္။

-

ငါအရွင္သည္ သင္(မုဟမၼဒ္)အား ကမၻာ့က႐ုဏာရွင္အျဖစ္နဲ႕ ေစလႊတ္ေတာ္မူတယ္။                      

ကုရ္အာန္ (၂၁း၁၀၇)

-

အသင္(မုဟမၼဒ္)သည္  တည့္မတ္ မွန္ကန္ေသာ လမ္းစဥ္ေပၚ၌ မားမားႀကီးရပ္တည္လ်က္ရွိေနေပသည္။     

ကုရ္အာန္(၄၃း၄၃)

-

(အို-မုဟမၼဒ္) ကမၻာသူကမၻာသားမ်ားအား ဤသို႔ေျပာၾကား လိုက္ပါ။

အသင္တုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား တကယ္ခ်စ္ေၾကာက္႐ိုေသၾကလွ်င္

ကၽြႏ္ုပ္၏ အမိန္႔ၾသ၀ါဒ မ်ားကို တစ္သေ၀မတိမ္း လိုက္နာၾကရမည္။

သို႔ ျဖစ္လွ်င္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္  အသင္တို႔အား   ခ်စ္ေတာ္မူေပမည္။                 

ကုရ္အာန္ (၃း၃၁)

-

ကမၻာႀကီးမွာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားဟာ ေလးမ်ိဳးေလးစား ရွိပါတယ္။

 ၁ ။  အရွင့္တာ၀န္မ်ား

 ၂ ။ မိမိ၏တာ၀န္မ်ား

 ၃ ။ လူထု၏တာ၀န္မ်ား

 ၄ ။ ကမၻာ့ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါမ်ား၏ တာ၀န္မ်ား

-

ေဖာ္ျပပါ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားကို ေက်ပြန္ၾကသည္ႏွင့္အမွ် ကမၻာႀကီးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရရွိေပမယ္။

တာ၀န္ နည္းနည္း ပ်က္ကြက္လွ်င္ ဆူပူမႈ နည္းနည္း ျဖစ္မယ္။

တာ၀န္မ်ားမ်ား ပ်က္ကြက္လွ်င္ ဆူပူမႈလည္း မ်ားမ်ားျဖစ္မယ္။

တာ၀န္မ်ား လံုး၀ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ကမၻာႀကီး အပ်က္ႀကီး ပ်က္စီးသြားမယ္ဆိုတာကို လူတိုင္းသိထားေစလိုပါတယ္။

-

တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ဟာ ေဖာ္ျပပါ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို တိက်ျပတ္သားစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အစၥလာမ္ရဲ႕အုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ

အေျခခံတရားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ကမၻာသို႔ေၾကညာခဲ့တယ္။

-

“လာအိလာဟ၊ အိလ္လလႅာဟု ၊ မုဟမၼဒြရ္၊ ရစူလြလႅာဟ္”

တစ္ဆူတည္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွတစ္ပါး ကိုးကြယ္ရာ လံုး၀မရွိ၊

မုဟမၼဒ္သည္ အလႅာဟ္အရွင္၏ တမန္ေတာ္ျဖစ္သည္။

-

အထက္ပါ အေျခခံတရားကို ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးသံုးပါးလံုးျဖင့္ ယံုၾကည္လက္ခံသူကို မြတ္စ္လင္မ္လို႔ေခၚတယ္။

ဒီလိုယံုၾကည္တဲ့ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားအတြက္ ...

-

၁။ အရွင့္တာ၀န္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ဟာ  အမိန္႔ႀကီး (၅)ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့တယ္။

   (က) အသင္တို့သည္ ”အလႅာဟ္”အရွင္ျမတ္အား ယံုၾကည္ၾကရမည္။

   (ခ) အသင္တို့သည္ တစ္ေန့လွ်င္(၅)ႀကိမ္“ဆြလာသ္”၀တ္ျပဳၾကရမည္။

   (ဂ) တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္လ “ဆြီယာမ္”ဥပုသ္ေဆာက္တည္ၾကရမည္။

   (ဃ)ဆင္းရဲသားမ်ားကို “ဇကားသ္”ေပးလွဴၾကရမည္။

   (င) တတ္ႏိုင္ကုန္လွ်င္ တစ္သက္တစ္ခါ မကၠဟ္ၿမိဳ႔သို႔သြားေရာက္ ဟဂ်္ျပဳၾကရမည္။

-

ဒါေတြဟာ အရွင္၏တာ၀န္ေတြပဲ။

-

-

၂။   မိမိတာ၀န္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ဟာ  ဤသို႔ အမိန္႔ႀကီး(၅)ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာတယ္။

(က)  ပထမ          အသင္တို႔ေသြးစည္းၾကရမည္။ 

(ခ)   ဒုတိယ         ပညာဆည္းပူးၾကရမည္။                             

(ဂ)    တတိယ      တရားေသာ အာဏာပိုင္မ်ား၏အမိန္႔ကို နာခံၾကရမည္။

(ဃ)   စတုတၳ       ၾကဥ္ေရွာင္အပ္ေသာအရာမ်ားကိုလံုး၀ၾကဥ္ေရွာင္ၾကရမည္။

(င)    ပဥၥမ          ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားကို တိုက္ၾကရမည္။

-

ဒါေတြဟာ မိမိတို႔၏တာ၀န္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

-

-

၃။          လူထုတာ၀န္မ်ားနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ဟာ ဤသို႔မိန္႔ေတာ္ မူခဲ့တယ္။

-

-            “လူထုအနက္ အေကာင္းဆံုးေသာသူသည္ လူထုအက်ိဳး ေဆာင္သူပင္ျဖစ္တယ္” 

-

-             “လူထုအက်ိဳးေဆာင္ျခင္းသည္ အမြန္ျမတ္ဆံုးလုပ္ငန္းျဖစ္တယ္” 

-

-              “ငယ္သူကို မသနား ၊ ႀကီးသူကို မေလးစားေသာ သူသည္ ငါ၏အသင္း၀င္မဟုတ္”  

-

-               “မိမိအိမ္နီးခ်င္းကိုဒုကၡေပးေသာသူသည္မြတ္စ္လင္မ္မဟုတ္”ဟု တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္က သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္

                က်မ္းသစၥာ ဆိုၿပီး ေလးေလး နက္နက္ႀကီး မိန္႔ေတာ္မူခဲ့တယ္။ 

-

-                “မြတ္စ္လင္မ္မွန္လွ်င္ မိမိႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လက္ျဖင့္ လည္းေကာင္း မည္သူ႕ကိုမွ ဒုကၡမေပးရဘူး။”

-

-                 “မိမိအတြက္ ႏွစ္ၿခိဳက္တာကို သူမ်ားအတြက္လည္း ႏွစ္ၿခိဳက္ရမည္။”

-

-                 “အေရးဗီးယားႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံသားမ်ားထက္မသာ။

                   အျခားႏိုင္ငံသားမ်ားသည္လည္းအေရးဗီးယားႏိုင္ငံသားမ်ားထက္မသာ။

                   အသင္တို႔အားလံုးသည္အာဒမ္ႏွင့္ဧ၀၏သားသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္၊

                    အာဒမ္ကိုအရွင္သည္ေျမႏွင့္ဖန္ဆင္းထားေတာ္မူတယ္”

-

-                    “ကမၻာသူကမၻာသားအားလံုးတို႔သည္ ညီရင္းအစ္ကိုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း  ကၽြႏ္ုပ္သက္ေသခံတယ္”

-

ဒါေတြဟာ လူထုႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့တာ၀န္ေတြပဲ။

-

-

၄။    လူထုတာ၀န္ေတြေက်ပြန္႐ံုႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တာ၀န္ မကုန္ေသးပါ။

ကမၻာ့တန္ဆာပလာမ်ားျဖစ္တဲ့ မိုး၊ ေျမ၊ ေန၊ လ၊ နကၡတ္တာရာ၊ ေတာ ေတာင္၊အဟိတ္တရိတ္၊

သက္ရွိ သက္မဲ့၊ ပုပုရြရြဟူသမွ်တို႔၏တာ၀န္ေတြ လည္း  အမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သခင္ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့တယ္။

-  

“ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါအားလံုးသည္အလႅာဟ္အရွင့္အိမ္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္တယ္”

-      

ဒီအမိန့္ေတာ္အရ လူေတြထားဘိဦး။

ကၽြဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္ အစရွိ သည့္ တိရစၦာန္မ်ားသည္ပင္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕အိမ္ေထာင္စုတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ေနၾကတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ကမိန္႔ေတာ္မူခဲ့တယ္။

-

“အသင္စီးမည့္ ကုလားအုတ္ကိုမစီးမီက်န္းမာ/မမာ၊ သင့္၀န္ကို ထမ္းႏိုင္/မထမ္းႏိုင္ကိုၾကည့္ပါ”

-

 “ေျမေပၚရွိ သတၱ၀ါမ်ားကို အသင္တို႔ သနားၾကင္နာလွ်င္  မိုးေပၚရွိ အရွင္သည္ အသင္တို႔အား သနားၾကင္နာေပမည္”

-

တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ဟာ ေဖာ္ျပပါ စကားရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သက္သက္ အသံေကာင္းဟစ္သြားခဲ့သည္ မဟုတ္။

တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္(မ)သခင္ဟာ (၂၃) ႏွစ္အတြင္း “ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္”ႏွင့္တကြ  ေဖာ္ျပပါ  စကားရပ္မ်ားကို 

ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ စံျပအျဖစ္ႏွင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးျပခဲ့တယ္။

တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ဟာ ယခုကမၻာ့ဇာတ္ခံုေပၚမွာ အထူး႐ႈပ္ေထြးေပြလီလ်က္ရွိေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ -

-

 ၁။ အရမ္းမဲ့ သတ္ျဖတ္မႈကို ပိတ္ပင္ခဲ့တယ္။

-

 ၂။ ေၾကးပိုင္၊ ကၽြန္ပိုင္စနစ္ဆိုးကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့တယ္။

-

 ၃။ အတိုးႀကီးစားမႈကို တားဆီးခဲ့တယ္။

-

 ၄။ လူတန္းစားခြဲျခားမႈကို လံုး၀ ဖ်က္သိမ္းခဲ့တယ္။

-

 ၅။ မတရားစီးပြားရွာေသာ ဓနရွင္မ်ား၏ လက္၀ါးႀကီး အုပ္မႈကို ေျမျမႇဳပ္သၿဂႋဳဟ္ခဲ့တယ္။

-

 ၆။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အဆင့္အတန္းကို တကယ္တန္း ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့တယ္။

-

 ၇။ ပညာေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ျပႆနာကိုအထူး ေျဖရွင္း ေပးခဲ့တယ္။

-

 ၈။ ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာမ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။

-

 ၉။ ဗရမ္းဗတာ ျဖစ္ေနတဲ့ အရဗ္လူမ်ိဳးမ်ားကို ကမၻာ့ လူခၽြန္ လူမြန္မ်ားျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တီးေပးခဲ့တယ္။

-

 ၁၀။ ေမွာင္အတိက်ေနေသာ ကမၻာႀကီးကို အလင္းေရာင္ ေပးၿပီး “ကမၻာေအးတရား” ေဟာေျပာႏိုင္ခဲ့တယ္။

-

 ၁၁။ ကမၻာ့တစ္သက္ေတြ႕ ႀကံဳရမည့္ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကိုထားခဲ့တယ္။

-

ဒီအေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ “ၿဗိတိသွ်ရာဇ၀င္သမိုင္း” (11thEdition) “အလ္ကုရ္အာန္”အခန္းမွာ ဘာသာတရား သင္ၾကား ၾကေသာ

ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ မုဟမၼဒ္သခင္ဟာ အေအာင္ျမင္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္သည္ဟု အထင္အရွား မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

-

ယခုလည္း ကမၻာႀကီးမွာ တတိယကမၻာစစ္ႀကီး ျဖစ္မယ့္ စစ္ရိပ္ စစ္ေငြ႕ေတြ ေပၚေပါက္လာျပန္ၿပီ၊

ငါတို႔ ကမၻာႀကီး အပ်က္ႀကီး ပ်က္စီးရဦးေတာ့မယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏ ကမၻာေအး တရားကို ၾကားနာၾကၿပီး ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေအာင္ျမင္သည္အထိ

စြမ္းစြမ္း တမံ ေဆာင္ရြက္ၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

-

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာၾသဘာမ်ားသည္ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္သခင္အေပၚ အၿမဲက်ေရာက္ပါေစသတည္း။

-

 

-

( ဃာဇီ  မုဟမၼဒ္  ဟာရွင္မ္ )                    

-

  ဥကၠ႒                                             

-

ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာဗမာမြတ္စ္လင္မ္အိုလမာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္                   

-

(၁၉၅၀)ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၊ ( ၂၂ ) ရက္