THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

 

 

ေဒါက္တာအိက္ဗားလ္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ ဆရာႀကီးဃာဇီ၏မိန္႔ခြန္း(၂၁-၄-၁၉၅၁)  

 

ေက်းရြာဇနပုဒ္မွအစ ကမၻာတစ္၀န္းလံုးကို ျပန္လည္ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ရာ၌“စာေပပညာ”သည္ အေရးပါအရာေရာက္ ဆံုးေသာအခ်က္ႀကီး တစ္ခ်က္ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ကမၻာ့ရာဇ၀င္သမိုင္းတြင္ အလြန္ထင္ရွားခဲ့ေပသည္္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ ကမၻာ့ဇာတ္ခံုေပၚတြင္ တိုး တက္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔သည္ မိမိတို႔၏စာေပမ်ားကို နည္းပရိယာယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔ျဖင့္ အပတ္တကုတ္ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ ျဖန္႔ခ်ိေနၾကသည္။ စာေပတစ္ခု၏ စာဖူးစာၫြန္႔သည္ ပ်ိဳ႕၊ ကဗ်ာ၊ လကၤာ၊ ေမာ္ကြန္း၊ ဧခ်င္း၊ ရတု၊ ရကန္ အစရွိသည္တို႔ပင္ျဖစ္ေခ်သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေပ ေလာကတြင္ အခ်ိဳ႕ပါရဂူမ်ားသည္ မိမိတို႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာျပလိုေသာ စကားရပ္မ်ားကို ကဗ်ာ၊ လကၤာမ်ားစီကုံးေရးသားၾကသည္။ ယင္းသို႔ဖြဲ႕ ႏြဲ ႔ စီကုံးေရးသားထားေသာ ပ်ိဳ႕၊ ကဗ်ာ၊ လကၤာမ်ားကို (ဒီဂရႆဂ႐ုလဟု ဆိုအပ္ေသာ) သံရွည္၊ သံတို၊ သံမွန္၊ သံျပင္း၊ သံျဖတ္၊ သံေထာက္စေသာ သံသာမ်ိဳးစံုတို႔ျဖင့္ ဖတ္ရြတ္ျပန္သည္ရွိေသာ္ ၾကားနာရသူတို႔မွာ အနက္ အဓိပၸာယ္ ေလးနက္သည္သာမက ၾကားရေသာအသံသည္ပင္လွ်င္ မေနာကို  ထိေတြ႕ေစသည္။ 


       မေနာကို ထိေတြ႕ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ စြမ္း အားသည္ ယခု ေခတ္ အႀကီးဆံုးလက္နက္ျဖစ္ေသာ  (Attomic)အႏုျမဴအင္အားထက္ အဆေပါင္း ေထာင္ေသာင္းမက အသာႀကီး သာ၍ ကမၻာတြင္အႀကီးမားဆံုး စြမ္းအားႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟုပင္ဆိုရေပမည္။

-

“အသင္သည္လူတစ္ဖက္သား၏စိတ္ဓာတ္ကိုမိမိလက္၀ယ္ အရဆြဲေဆာင္ပါ။  

ဤသို႔ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ျခင္းသည္ အႀကီးဆံုး ဟဂ်္ျဖစ္သည္။

စိတ္တစ္ခုသည္အရွင့္အိမ္ေတာ္ေပါင္း ေထာင္ေသာင္းမကထက္ သာေပသည္”  

-  

ကမၻာ့စာေပသမိုင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ေရွးႏွစ္ေပါင္း (၂၃၀၀) ေက်ာ္ေက်ာ္က ေခါမ တိုင္းျပည္တြင္ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားေသာ “ပေလတို”(Palato)ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ “ေဇာ႐ို အက္စ္တား” (Zeroaster)၊“နတ္ရွား”(Niezche)၊ “႐ူမီ”(Rumi)၊ ရာဘင္ျဒာနတ္ တဂိုး;(Rabindranath Tagore) အစရွိသည့္ ကဗ်ာပါရဂူမ်ားလည္း ေခတ္တိုင္းလိုလိုမွာပင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး ကမၻာ့အေရွ႕ပိုင္းတြင္ ဂုဏ္ယူေလာက္တဲ့ ေဒါက္ တာ အိက္ဗားလ္ Allama Sir Dr. Muhammad Iqbal

(November 9, 1877 – April 21, 1938)ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။  ယေန႔သည္ အိက္ဗားလ္၏အထိမ္းအမွတ္ေန႔ပင္ျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ ဗမာ့ လူထုႀကီးအား ေဒါက္တာ အိက္ဗားလ္ႏွင့္အထူးမိတ္ဆက္ေပးလိုပါတယ္။ ေဒါက္တာ အိက္ဗားလ္သည္ လူထုႀကီး တစ္ရပ္လံုးအား လူ၏ ဘ၀  အစစ္အမွန္ လူ၏အစြမ္းသတၱိႏွင့္ လူ၏အဆင့္အတန္းကို ကြင္း ကြင္း ကြက္ ကြက္ တင္ျပခဲ့သည္။ ေဒါက္တာ အိက္ဗားလ္သည္ ေတြေ၀ေနေသာလူထုႀကီး တစ္ရပ္လံုးအား မွ်တေသာ ဆႏၵ၊  တည္ၾကည္ေသာ သေဘာထား ႏွင့္ တိက် ေသာ လမ္းစဥ္မ်ားကို   ခင္းေပးခဲ့သည္။ ေဒါက္တာအိက္ဗားလ္သည္ မိစၦာ၀ါဒ ႐ႈပ္ေထြး ရစ္ပါတ္ အ၀ိဇၨာ ကပ္ေနေသာ လူတစ္စု၏ ညစ္ပတ္မႈေၾကာင့္ စာနာျခင္း တရား လံုး၀ ကြယ္ေပ်ာက္ၿပီး မတရား ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းခံေနရေသာ ပိျပားေနသည့္ နင္းျပားမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ ေဒါက္တာ အိက္ဗားလ္သည္ လူမ်ိဳးခြဲျခားေရး စိတ္ဓာတ္၊ လူတန္းစား ခြဲျခားေရး စိတ္ဓာတ္၊ အသားအေရာင္ ခြဲျခားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ားကို တြန္းလွန္ၿဖိဳဖ်က္ၿပီး သာတူညီမွ်ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ကမၻာ့ အိမ္ ေထာင္ စုႀကီးတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ လူတိုင္း လူတိုင္းအား ကမၻာ့ အိမ္ေထာင္သားပီပီ စာရိတၱ ၀ါရိတၱႏွင့္အညီ ေနထိုင္ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံသြားလာႏိုင္ေရးကို အၿမဲတေစ ေထာက္ခံ အားေပးခဲ့သည္။ ေဒါက္တာအိက္ဗားလ္သည္ အစၥလာမ္၀ါဒကို မိမိကိုယ္တိုင္ လက္ခံၿပီး  အစၥလာမ္၏ မွ်တ တိက် နက္နဲ လွေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ကို အုရ္ဒူ၊ အရဗီ၊ ဖာရစီအစရွိေသာ ဘာသာစာေပမ်ားျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။

 

နားေသာတဆင္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား-     

အခုေဒါက္တာ အိက္ဗားလ္ စီရင္ ေရးသားခဲ့ေသာ လကၤာ၊ ကဗ်ာ မ်ား အနက္ ယခုေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ အခ်ိဳ႕အပိုဒ္မ်ားကို မူရင္းအတိုင္း အနည္းငယ္အစီရင္ခံပါရေစ။

-

“အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္ျဖစ္ေစ၊အက်ိဳးမသက္ေရာက္သည္ ျဖစ္ေစ၊

ကၽြႏ္ုပ္၏ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကေလးကိုေတာ႔နားဆင္ ေတာ္မူၾကပါဦး။

ကၽြႏ္ုပ္သည္လြတ္လပ္ေသာအာဇာနည္ပီပီ ခ်ီးက်ဴးျခင္းကိုေတာ႔ လံုး၀ မလိုလား မေတာင့္တပါ”  

-

ေဒါက္တာ အိက္ဗားလ္သည္ လူထု၏အျမင္ကို ဤသို႔ ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္။  

-

“နကၡတ္တာရာမ်ား အထက္တြင္ မ်ားစြာေသာ ကမၻာမ်ားရွိေပေသးသည္။

အခုအခ်စ္၏ဇာတ္လမ္းတြင္ စမ္းသပ္ရမည့္ စခန္းလည္းမ်ားစြာက်န္ရွိေသးသည္”    

-

“ဤလဟာျပင္မ်ားသည္ဘာမွ် သတၱ၀ါမရွိသည့္နတၳိမဟုတ္။

ဤကမၻာ့လဟာျပင္မ်ားတြင္ေထာင္ေသာင္းမကေသာသတၱ၀ါ မ်ားေနထိုင္ၾကသည္”    

-

“မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ႔ျမင္ေနရတဲ႔သာယာေသာဤကမၻာႏွင့္ပင္ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲၿပီးမေနေလၾကကုန္ႏွင့္။

သင္တို႔အတြက္ ေနာက္ထပ္သာယာ၀ေျပာသည့္ကမၻာအမ်ားအျပားရွိေသးသည္”

-  

“အေဆာက္အဦ”တစ္ခု ပ်က္စီးသြားလွ်င္ ဘာပူစရာလဲ၊ 

ေပ်ာ္ပိုက္စရာ“ေနာက္ေနရာ”ေတြအမ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္။    

-

“အသင္တို႔သည္စြမ္းရည္သတၱိႏွင့္ျပည့္စံုေသာ(သိမ္းငွက္) မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

သင္တို႔၏အလုပ္သည္ေကာင္းကင္တစ္လႊား လြတ္လပ္စြာ ပ်ံသန္းသြားလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

သင္တို႔ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မိုးေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္”      

-

“ဤပစၥဳပၸာန္တြင္ေန႔ႏွင့္ည၏၀ဲၾသဂတြင္လံုးပန္းၿပီးတ၀ဲလည္ လည္မေနကုန္ႏွင့္။

သင္တို႔အဖို႔ေခတ္ေတြဌာနေတြအသေခ်ၤ အသေခ်ၤရွိေသးတယ္”    

-

လြန္ခဲ့တ့ဲေခတ္ေတြတုန္းက-     

ဒီဌာနမွာ ကၽြႏ္ုပ္တစ္ေယာက္တည္းသာျဖစ္ခဲ့တယ္။ 

ယခုေတာ့-      

ကၽြႏ္ုပ္၏အတြင္းသိမ်ားအမ်ားအျပားေပၚထြက္လာၾကၿပီ။    

-

ေဒါက္တာ အိက္ဗားလ္သည္ ဓနရွင္ဆိုးႏွင့္ မင္းဆိုးတို႔၏ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကို မခံမရပ္ျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲသား ေက်ာမြဲမ်ားအား ဤသို႔ လႈံ႕ေဆာ္အားေပးခဲ႕သည္။  

-

အံုႂကြထၾကေလာ့ -      

ငါ႔ကမၻာ၏ဆင္းရဲသားေက်ာမြဲမ်ားကိုႏႈိးၾကေလာ့။ 

“ဓနရွင္ဆိုး”ႏွင့္“မင္းဆိုး”တို႔၏အိုးအိမ္တိုက္တာမ်ားကို ကိုင္လႈပ္ၾကေလာ့ ။

“ေအးစက္ေနေသာ ဆင္းရဲသား ေက်ာမြဲမ်ား၏ ေသြးကို

ယံုၾကည္ျခင္းတည္းဟူေသာ အပူဓာတ္ႏွင့္ ဆူပြက္လာေအာင္ ျပဳၾကေလာ့။

ေသးသိမ္ေသာ စာငယ္ကို သန္ျမန္ေသာ သိမ္းငွက္ႏွင့္ တိုက္ေပးၾကေလာ့”    

-

ယခု- “လူထုေခတ္”၊“ ဒီမိုကေရစီေခတ္”  ေရာက္လာၿပီ။ 

ေခတ္ေဟာင္းက “ပေဒသရာဇ္ ”၊“မတရားသည့္စနစ္”မ်ားကို ဖ်က္ပစ္ၾကေလာ႔။    

-

အကယ္၍ လုပ္သားျပည္သူမ်ားအတြက္ လယ္ယာကိုင္းကၽြန္းမွ စားနပ္ရိကၡာ မရလွ်င္ -  

အဲဒီေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကို တစ္ႏွံစီ တစ္ႏွံစီ မီးတင္႐ိႈ႕ၾကေလာ့။

“တရားမွ်တတဲ့အခြင့္အေရး”ကို အရယူၾကေလာ့။    

-

ေဒါက္တာ အိက္ဗားလ္သည္ ဆင္းရဲသား နင္းျပားမ်ားကို သတိေပး ႏိႈးေဆာ္ၿပီးေနာက္ နင္းျပားဘ၀မွ ေခါင္းေဆာင္ဘ၀သို႔ ေရာက္လာေအာင္ လမ္းစဥ္ကို ခ်ေပးခဲ့သည္။

-

“မွန္ကန္ျခင္း”၊ “တရားမွ်တျခင္း”ႏွင့္ “ဇြဲရွိျခင္း”၏သင္ခန္းစာ မ်ားကိုျပန္လည္ဖတ္ၾကေလာ့။  

မွန္သည့္အတိုင္းေျပာ၍ တရားသျဖင့္စီရင္ဆံုးျဖတ္ၿပီး၊မေၾကာက္မရြံ႕ေနာက္မတြန္႔ဘဲ

မိမိလမ္းစဥ္ေပၚတြင္ဇြဲရွိရွိႏွင့္မားမားႀကီးရပ္တည္ေနလွ်င္

“ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မႈ”သည္ အလိုလို အသင့္ဖ၀ါးေအာက္ ေရာက္ရမည္၊၊

အသင္သည္ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မႈကိုေပးရဦးမည္။    

-

ေဒါက္တာ အိက္ဗားလ္သည္ ေခါင္းေဆာင္မႈရရွိထားသူ မ်ားကို လူထုႏွင့္အဆက္မျပတ္ရန္ ေအာက္ေျခမလြတ္ရန္ သတိေပးခဲ့သည္။

-

“လူထုႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ႏွင့္အမွ် လူတစ္ေယာက္ျခင္း၏ တန္ဖိုးရွိေပသည္။

တစ္ဦးခ်င္းသည္ ဘာမွ်တန္ဖိုးမရွိ။

ေရလိႈင္းႀကီးသည္ သမုဒၵရာပင္လယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ ႏွင့္အမွ် တန္ဖိုးႀကီးလွသည္။  

ဒါေပမယ့္ ကုန္းေပၚေရာက္ လာလွ်င္မူ ဘာမွ်တန္ဖိုးမရွိပါ”    

-

ေဒါက္တာ အိက္ဗားလ္သည္ မိ႐ိုးဖလာရရွိထားေသာ တန္ခိုး အာဏာကို အလိုမရွိ။

-

“ျမင့္ျမတ္ေသာအႀကံဥာဏ္ႏွင့္သံမဏိစိတ္ဓာတ္ကိုေမြးျမဴ ၾကစမ္းပါ၊၊

အေဖ့ဓားလြယ္ကိုလြယ္လိုလွ်င္အေဖ့လက္ေမာင္း မ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကပါဦး။က်င့္ၾကပါဦး”   

(သက္ကယ္ တစ္ေခ်ာင္းမွ်မႏိုင္ဘဲႏွင့္ ဓားလြယ္ကိုင္ရန္ စိတ္မကူးပါႏွင့္။)

“သူမ်ားလက္မွေငြဥစၥာကိုယ့္ဟာမဟုတ္ဘူး။

ပုရပိုက္ေပမွာရွိေသာစာ၊ ကိုယ့္စာမဟုတ္ဘူး။

 မိဘ၊ ဆရာ၊ တတ္ပညာ အေမြခံကာ မရဘူး””         

(ေရႊေမးၫွပ္က်မ္း)

ေဒါက္တာအိက္ဗားလ္သည္ လူ႕သက္တမ္းတြင္ လူတန္းေစ့ေစ့ ေနသြားႏိုင္ရန္ နိဂံုးခ်ဳပ္ ဤသို႔မွာၾကားခဲ့တယ္။

-

မိမိလက္၀ယ္တြင္ေငြမရွိလွ်င္သုခမရွိႏိုင္ဘူး။    

လက္႐ံုးအားမရွိျပန္လွ်င္ဂုဏ္အင္ျဒပ္မရွိႏိုင္ဘူး။   

တစ္ဖန္ ပညာမရွိျပန္လွ်င္လည္း ေငြႏွင့္လက္႐ံုးအားသည္ ဘာမွ် အဓိပၸာယ္မရွိဘူး။   

ေနာက္ဆံုး “ဘာသာတရား” မရွိျပန္လွ်င္     “လူ႔ဘ၀”ပင္မရွိေတာ့ဘူး။  

-

ဒါေၾကာင့္ လူတိုင္း လူတိုင္း မိမိ၏ဘ၀ အစစ္အမွန္ကို ျမင္လာၿပီး -  

- တရားသျဖင့္ စီးပြားရွာၾကစမ္းပါ။

- တရားသျဖင့္ လက္႐ံုး အင္အားစုၾကစမ္းပါ။

- တရားသျဖင့္ ပညာဆည္းပူးၾကစမ္းပါ။

- တရားသျဖင့္ ဘာသာတရားကို လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးၾကစမ္းပါ။

- တရားသျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္တိုင္း လူထုႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၾကပါဟု  

လူထုႀကီးတစ္ရပ္လံုးအား(ေဒါက္တာအိက္ဗားလ္)၏ကိုယ္စား ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

( ဃာဇီ  မုဟမၼဒ္  ဟာရွင္မ္ )           

ဥကၠ႒                                

ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဗမာမြတ္စ္လင္မ္ အိုလမာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္                            

၁၉၅၁ခုႏွစ္ ၊ဧၿပီလ၊(၂၁)ရက္