THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

 

 

 

ေသာတရွင္အေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား . . .      

 

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္၏ မုကၡပါဌ္ေတာ္တစ္ပါးကို ေမတၱာ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ဆက္သပါရေစ။ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္သည္ ကမၻာသူ၊ ကမၻာသားမ်ား အတြက္ ကမၻာ့တစ္သက္ လူတိုင္းလူတိုင္း ရင္ဆိုင္ရမည့္ ေလာကီေရးမ်ားႏွင့္ ေနာင္တမလြန္ဘ၀၌ေတြ႕ ႀကံဳရမည့္ ေလာကုတၱရာေရး မ်ားကိုပါ တိက် ျပတ္သားစြာရွင္းလင္း ေဖာ္ျပထားေသာ “အြမ္မြလ္ကိသားဗ္”   “ဓမၼပေဒသာ”ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာသူ ကမၻာသားမ်ားသည္ တစ္မိတစ္ဖတည္းမွ ဆင္း သက္ ေပါက္ဖြားလာၾကေသာ ညီရင္းအစ္ကိုေမာင္ရင္းႏွမမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာသူ ကမၻာသားမ်ားသည္ တစ္သင္းတစ္ဖြဲ႕တည္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္တြင္ ပါရွိေပသည္။

ကမၻာသူ ကမၻာသားမ်ားသည္ တစ္သင္းတစ္ဖြဲ႕တည္းျဖစ္႐ံုမက ညီရင္းအစ္ကိုမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကပါလ်က္ ယေန႔ ကမၻာ့ဇာတ္ခံု ေပၚတြင္ သူတစ္လူငါတစ္မင္း အခင္းခင္းတို႔၌  အခ်င္းခ်င္း  ဗိုလ္လုလ်က္-  တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕၊တစ္ျပည္ေထာင္ႏွင့္တစ္ျပည္ေထာင္  အာဏာေလာဘေဇာတိုက္၍ တိုက္ၾက ၊ခိုက္ၾက ၊ သတ္ၾက ၊ ျဖတ္ၾက၊ မႀကံစည္၊မႀကံအပ္၊ မႀကံရာေသာ လက္နက္ ႀကီးငယ္မ်ားကိုပင္ ရွာေဖြ စု ေဆာင္းၾကၿပီးကမၻာ့အိမ္ေထာင္စုႀကီးကို တမဟုတ္ျခင္းေရႊဘံု ေရႊနန္း မဟုတ္  “ျပာပုံ”လုပ္ရန္ ႀကံစည္အားထုတ္ေနၾကသည္မွာ၀မ္းနည္းေၾကကြဲစရာပင္။

အေၾကာင္းေသာ္ကား-       

- ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္  မိမိတို႔၏ မူရင္းအျဖစ္ေတြကို  ေမ့ေပ်ာက္ၾကေလၿပီ။     

- အိမ္ေထာင္သားခ်င္း  သူစိမ္းျပင္ျပင္  ဆက္ဆံၾကေလၿပီ။   

-  ေမတၱာ ၊ က႐ုဏာ ၊ မုဒိတာ ၊ ဥေပကၡာ တရားမ်ားႏွင့္ကင္းကြာၾကေလၿပီ။

-  အခ်င္းခ်င္းအထင္မွားအျမင္မွားျဖစ္ၿပီး တာ၀န္ေတြပ်က္ကြက္ၾကေလၿပီ။

- တာ၀န္ေက်ပြန္သည္ႏွင့္အမွ် သုခ ခံစားရမည္။      

- တာ၀န္ပ်က္ကြက္သည္ႏွင့္အမွ်ဒုကၡေတြ႕ ႀကံဳရမည္။

ကမၻာ့အိမ္ေထာင္စုႀကီးတြင္ သာမန္ဆင္းရဲသားတစ္ေယာက္ မွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအထိ လူတိုင္းလူတိုင္း မကင္းကြာႏိုင္ေသာ တာ၀န္ ၀တၱရား (၁၀) ပါးရွိ၏။

 (၁) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏တာ၀န္

 (၂) မိဘမ်ား၏တာ၀န္

 (၃) ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏တာ၀န္

 (၄) မိဘမဲ့မ်ား၏တာ၀န္

 (၅) ဆင္းရဲသားမ်ား၏တာ၀န္

 (၆) ေဆြမ်ိဳးေတာ္ေသာ အိမ္နီးခ်င္း၏တာ၀န္

 (၇) ေဆြမ်ိဳးမေတာ္ေသာအိမ္နီးခ်င္း၏တာ၀န္

 (၈) လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏တာ၀န္

 (၉) အာဂႏၲ ဳမ်ား၏တာ၀န္

 (၁၀) အေစခံမ်ား၏တာ၀န္

 ဤေဖာ္ျပပါ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ အမ်ိဳးသမီးက႑ ပါဒ (၃၆)တြင္ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားေတာ္မူသည္။

 

၁။  ပထမ - အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ တာ၀န္

အသင္တုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုသာခ၀ပ္ကိုးကြယ္ၾကရမည္။ ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ရာ၌ ထိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္အတူ မည္သည့္ အရာကိုမွ် အတုအဖက္ထား၍ သဒၶါျမတ္ႏိုးရွိခိုးပူေဇာ္ျခင္း အလ်ဥ္း မျပဳၾကလင့္။ ထိုအရွင္သည္သာလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားဖန္ဆင္းေတာ္မူ၍ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာတရားလမ္းကိုၫႊန္ၾကားျပသေတာ္မူ၏။ ထိုအရွင္သည္သာလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိဳေအးေသာရသာရည္မ်ားကိုတိုက္ေကၽြးေတာ္မူ၏။ ေရာဂါေ၀ဒနာစြဲကပ္ျပန္လွ်င္လည္း ထိုအရွင္သာလွ်င္ခ်မ္းသာ ေပးသနားေတာ္မူ၏။ ထိုအရွင္သာလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို့အားေသေစေတာ္မူၿပီးတစ္ဖန္ ျပန္လည္ ရွင္ေစေတာ္မူမည္။ ကမၻာ့တရားစီရင္မည့္ေန႔၌ မိမိတို႔သည္ မိမိတို႔၏အျပစ္မ်ား မွခ်မ္းသာခြင့္ရရန္ ထိုအရွင္ကိုသာလွ်င္ မွီခိုအားထားၾကရမည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ဤမွ် အနႏၲဘုန္းေတေဇာႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ မဟာက႐ုဏိကအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ယံုယံု ၾကည္ၾကည္ ႏွစ္ႏွစ္ သက္သက္ အၿမဲတေစ သဒၶါ ျမတ္ႏိုး ခ၀ပ္ ႐ိုက်ိဳး ရွိခိုး ပူေဇာ္ ၾကရမည္။

 ဤသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပထမအႀကီးဆံုး တာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္။

 

၂။ ဒုတိယ-မိႏွင့္ဖ၏တာ၀န္

အသင္တို႔သည္ ေက်းဇူးရွင္ မိခင္ဖခင္မ်ား၏ ၀တ္ႀကီး ၀တ္ငယ္မ်ားကို ေကာင္းစြာျပဳၾကရမည္။

အသင္၏အရွင္က ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူသည္မွာ

အသင္တို႔သည္ ထိုအရွင္မွတစ္ပါး အျခားကို အလ်ဥ္းမကိုးကြယ္ၾကရ၊

 မိဘ ႏွစ္ပါးအား ေကာင္းစြာျပဳစုၾက၊ အကယ္၍ မိခင္၊ ဖခင္မ်ား အနက္

 တစ္ပါးပါးျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ပါးလံုးျဖစ္ေစ၊ သင္တို႔၏ မ်က္ေမွာက္သက္ရြယ္ႀကီးရင့္

အိုမင္းျခင္းသို႔ေရာက္ၾကသည္ ရွိေသာ္ သင္တို႔သည္ ထိုသက္ႀကီးတို႔၏

၀တ္ႀကီး ၀တ္ငယ္ကို ျပဳစုရသည့္အတြက္ စိတ္ႏွလံုးမခ်မ္းမသာ ညည္းညဴ

 ျမည္တမ္းမႈကို မျပဳ ၾကလင့္။ မ႐ိုမေသ ေငါက္ငမ္းျခင္းလည္း မျပဳ ၾက လင့္။

ဂါရ၀တရား အၿမဲေရွ႕ထား၍ ရႊင္ရႊင္ျပျပ ခ်ိဳၿပံဳးေသာ မ်က္ႏွာျဖင့္ ပီယ၀ါစာ

 ခ်ိဳျမေလေသာ    စကားမ်ားကိုသာ    ေျပာဆိုၾကရမည္။

သင္တုိ႔သည္ မိဘတို႔ေရွ႕ေမွာက္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ေသာ အခါ

ဂါရ၀ နိ၀ါတ၊ ႐ိုေသစြာ ေနထိုင္ၾကရမည္။

မိဘႏွစ္ပါးအတြက္ အရွင့္ထံ ဤသို႕ဆုပန္ၾကရမည္။

အို- အရွင္၊

ဤမိဘႏွစ္ပါးသည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔ကို ဖ၀ါး လက္ ႏွစ္လံုး

ပုခံုးလက္ႏွစ္သစ္က ယုယပိုက္ေထြး ၀ါးဖတ္ ေကၽြး၍ ငယ္စဥ္ ေတာင္ေက်း

ကေလးဘ၀မွလူလားေျမာက္သည္အထိ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ ေမြးျမဴၾကည့္႐ႈသကဲ့သို႔

ကိုယ္ေတာ္သည္လည္း ထိုမိဘႏွစ္ပါးအေပၚ၀ယ္ သနား ၾကင္နာက႐ုဏာ ျပဳေတာ္မူပါ။ )             

 (ကုရ္အာန္-၁၇း၂၃၊၂၄)

 

“သားသမီးမ်ား၏သုခဘံုသည္မိခင္မ်ား၏ဖ၀ါးေအာက္၌ရွိသည္ ” ဟု တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သခင္ မိန္႔မွာေတာ္မူခဲ့၏။

 

၃။ တတိယ-ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏တာ၀န္

အသင္တို႔သည္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံ ေပါင္း သင္း ၾကရမည္။

ကမၻာ့အိမ္ေထာင္စုႀကီးတြင္ မည္သူမွ် ေဆြမ်ိဳးႏွင့္မကင္းႏိုင္။ မေခၚခ်င္လွ်င္ျဖစ္၏။ မေတာ္ခ်င္၍မျဖစ္။ မိမိ၏ ရင္းခ်ာေသာ ေဆြမ်ိဳးမ်ား အေပၚ၀ယ္ အေကာင္းမျပဳႏိုင္ေသာသူသည္

အျခားသူမ်ားအေပၚ၀ယ္ အဘယ္မွာလွ်င္ အေကာင္းျပဳႏိုင္အံ့နည္း။ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏တာ၀န္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ သခင္ မိန္႔မွာေတာ္မူခဲ့သည္။

-အခ်င္းခ်င္း သံုးရက္ထက္ပို၍ အဆက္ျဖတ္ျခင္း၊ ကင္းကြာ ေနျခင္းမွာ လံုး၀ခြင့္မရွိ။ 

အခ်င္းခ်င္းအဆက္မျဖတ္ၾကကုန္လင့္၊ ေနာက္ကြယ္အတင္းမေျပာၾကကုန္ႏွင့္။ 

 မမုန္းတီးၾကကုန္လင္႕။ ၀န္တိုမိစၦာစိတ္ မထားၾကကုန္လင္႕။

အို-အရွင္၏ေက်းကၽြန္အေပါင္းတို႔၊   

အသင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ညီရင္း အစ္ကိုမ်ားျဖစ္ၾကကုန္။

 

 ဤကား ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ တာ၀န္ပင္။

 

၄။ စတုတၳ-မိဘမဲ့မ်ား၏တာ၀န္

အသင္တို႔သည္ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကို ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ ျပဳစုၾကရမည္။

မိတဆိုးဖတဆိုး ခိုကိုးရာမဲ့ေသာ ကေလးမ်ားကို

အႏိုင္အထက္ ၫွဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္ျခင္းမျပဳၾကလင့္။

မိတဆိုးဖတဆိုးခိုကိုးရာမဲ့ကေလးမ်ား၏ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို

ေစာ္ေစာ္ကားကားမတရားသံုးစြဲစားေသာက္ေနေသာသူမ်ားသည္

မည္သည့္ အဟာရကိုမွ် စားရာမမည္။

 အမွန္ေသာ္ကား  ယင္းတို႔ သည္ မီးကိုသာ စားသံုးၾကရာမည္၏။

ယင္းတုိ႔သည္ အလွ်ံေျပာင္ေျပာင္ေတာက္ေလာင္ေသာငရဲသိ ု႔လားၾကရမည္။

ဤတြင္ မိဘမဲ့မ်ား၏ တာ၀န္မေက်ပြန္သူမ်ားအတြက္ ရင္ေလးဖြယ္ပင္။

မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကို တရားသျဖင့္ ျပဳစုေသာ သူသည္

သုခဘံု တြင္ ငါမုဟမၼဒ္ ႏွင္႕အတူ ပူးပူးကပ္ကပ္ စံျမန္းၾကရမည္။

သို႔ျဖစ္ရာ မိဘမဲ့မ်ား၏ တာ၀န္ေက်ပြန္သူမ်ားအတြက္ ၀မ္းသာစရာပင္။

 

၅။ ပဥၥမ-ဆင္းရဲသားမ်ား၏ တာ၀န္

 ဆင္းရဲသူ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံရမည္။ ကမၻာ့အိမ္ေထာင္စုႀကီးတြင္ ဆင္းရဲသားမ်ားသည္ အမ်ားစုႀကီးျဖစ္ရာ ဆင္းရဲသား ျပႆနာသည္ အႀကီးဆံုး ျပႆနာျဖစ္ေနသည္။

 တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သခင္သည္ ဆင္းရဲသားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  ဤသို႔ မိန္႔မွာခဲ့တယ္။

“လုပ္သားအား     ေခၽြးမေျခာက္မီ  လုပ္ခေပးပါ။”  

တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္သည္ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ပင္အတူေန၊အတူစား အတူသြားလာၿပီး

မိမိကိုယ္ေတာ္တိုင္ဆင္းဆင္းရဲရဲေနထိုင္သြားရွာေတာ္ မူခဲ့သည္။

 “ ဆင္းရဲမႈသည္ငါ၏ဂုဏ္ျဒပ္တစ္ခုပင္” ဟု

မိန္႔ၾကားကာဆင္းရဲမႈကိုပင္ဂုဏ္ယူေတာ္မူခ့ဲတယ္။    

ဤမွ်မက- “ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ပင္အတူတူေနပါရေစ၊  အတူေသပါရေစ၊ အတူထပါရေစ”ဟု

အရွင့္ထံ ဆုပန္သြားရွာတယ္။

ယခုေခတ္သည္ ေငြေခတ္၊ ေရႊေခတ္၊ ရာထူးေခတ္ျဖစ္ရာ ဆင္းရဲသူ ဆင္းရဲသာမ်ားကို အေတာ္ပင္ အထင္အျမင္ေသးၾကသည္။

ဆင္းရဲသားမ်ားကို အထင္မေသးၾကပါႏွင့္။  ဆင္းရဲသားမ်ား သည္ တစ္သက္လံုး ဆင္းရဲေနမည္မဟုတ္ပါ။

တစ္ရက္ခ်မ္းသာႏိုင္ပါသည္။ မင္းအမတ္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။   

ဘုရင့္ေနာင္ ဆင္ျဖဴရွင္ မင္းၾတားႀကီးသည္ အထိန္းေတာ္၏ သားမွ်ျဖစ္၏။

အေလာင္းဘုရားသည္ ဆင္းရဲသားဘ၀မွ မင္းျဖစ္ရ၏။   

အမတ္ႀကီး ၀န္ဇင္းမင္း (ဘိုးရာဇာ) သည္ လယ္ထြန္ရာက ေရႊနန္းေတာ္သို႔ တက္ရ၏။

 “ေယာက်္ားတို႔ဘုန္း၊ ခ်ိန္ဆံုခါသင့္ ပန္းႏွယ္ ပြင့္တတ္၏”။ 

ဒါေၾကာင့္ အေပၚယံၾကည့္ကာ အဘယ္ေယာက်္ားမ်ိဳးကိုမွ် အထင္ မေသးအပ္။

ကမၻာ့ရာဇ၀င္ ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ မတရား ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းကို ခံေနရေသာ

ဆင္းရဲသားမ်ားအား အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္သည္ အၿမဲေျမႇာက္စားေတာ္မူခဲ့၏။

(ကမၻာေျမျပင္တြင္ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံေနရေသာဆင္းရဲသားမ်ားအား  ငါအရွင္ က႐ုဏာျပဳေတာ္မူအံ့။

ငါအရွင္သည္ ထိုဆင္းရဲသားမ်ားအား ကမၻာ့အေမြထိမ္းမ်ား အျဖစ္ ခန္႔အပ္ ေတာ္မူမည္။

ငါအရွင္သည္ ထိုဆင္းရဲသားမ်ားအား ကမၻာေျမျပင္တြင္ ေနရာ ခ် ထားေပးသနားေတာ္မူအံ့။   

၎င္းေနာက္ငါအရွင္သည္မာနရွင္(ဖိရ္ေအာင္န္)၊ဓနရွင္(ဟာမာန္) ႏွင့္ သူတို႔၏ အေပါင္းပါမ်ားအား

ဆင္းရဲသားလူထုႀကီးဘက္မွ ဒင္းတို႔ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနေသာ ေဘးဒုကၡမ်ားကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ျပေတာ္မူအံ့။)

(ကုရ္အာန္-၂၈း၅၊၆)  

ဤကား ဆင္းရဲသားမ်ား၏ တာ၀န္ပင္။

 

၆။ဆ႒မ -ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ေသာအိမ္နီးခ်င္းတာ၀န္  

ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သည့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ အထူးတလည္ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံၾကရမည္။ သာေရးနာေရးမ်ားတြင္ ကူညီ ယုိင္းပင္း ၾကရမည္။ “အရပ္ေကာင္းမွ အေလာင္းလွ” ဆိုသလို အရပ္ႏွင့္ကင္းကြာလို႔မျဖစ္။ ဒါေၾကာင့္တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သခင္ မိန္႔မွာခဲ့သည္။

က်မ္းသစၥာ သံုးႀကိမ္တိတိ က်ိန္ဆိုၿပီး မိန္႔မွာခဲ့သည္မွာ- 

အိမ္နီးခ်င္းကို ဒုကၡေပးေသာသူသည္ “မုအ္မင္န္” မဟုတ္။

အိမ္နီးခ်င္းကို ဒုကၡေပးေသာသူသည္ သုခဘံုသို႔ ၀င္ရမည္မဟုတ္။]

 

၇။သတၱမ-ေဆြမ်ိဳးမေတာ္ေသာအိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏တာ၀န္

 ေဆြမ်ိဳးမေတာ္သည့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္လည္း ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံရမည္။ ေဆြမ်ိဳးေတာ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေတာ္သည္ျဖစ္ေစ၊

ဘာသာ တူသည္ျဖစ္ေစ၊ မတူသည္ျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးတူသည္ျဖစ္ေစ၊ မတူသည္ ျဖစ္ေစ မည္သူကိုမွ် ဒုကၡမေပးအပ္၊

ဘာသာေရး အယူသီးမႈ၊ လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးမႈ လံုး၀မရွိအပ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သခင္ မိန္႔မွာခဲ့သည္။

 

“သင္တုိ႔သည္ ဘာသာေရးအယူသီးမႈကို သတိႀကီးစြာျဖင့္ ေရွာင္ရွားၾကေလာ့၊

ေရွ႕ေခတ္လူမ်ားသည္ ဘာသာေရး အယူသီ္းမႈ ေၾကာင့္ပင္ အပ်က္ႀကီး ပ်က္စီးခဲ့ၾက၏။”

 

မိမိအတြက္ ႏွစ္ၿခိဳက္ေသာအရာကို အမ်ားအတြက္ မႏွစ္ၿခိဳက္ သမွ်  ကာလပတ္လံုး 

မြတ္စ္လင္မ္ မျဖစ္ႏိုင္။

 

အသင္တို႔သည္ ကမၻာသူ ကမၻာသားမ်ားအား သနားၾက။

 ငါအရွင္ အသင္တို႔အား သနားေတာ္မူမည္။

ကမၻာသူ ကမၻာသားမ်ားအား မသနားသူအား

ငါအရွင္သည္လည္း သနားေတာ္မူမည္မဟုတ္။

   

ဘာသာျခား အိမ္နီး ခ်င္းမ်ားကို ထားဘိဦးေလာ့။ တမန္ေတာ္သည္ မိမိ၏ရန္သူ ႀကီးငယ္မ်ားအတြက္ပင္ ဆုပန္ရွာ၏။

 ဤသည္ကား အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ တာ၀န္ပင္။

 

၈။ အ႒မ-လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏တာ၀န္

 မိမိ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္လည္း ေကာင္းစြာဆက္ဆံ ၾကရမည္။ ေရွးက အလြန္ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးအား ယေန႔ ေရႊ၊ ေငြမရွိသည့္အတြက္

သူစိမ္းျပင္ျပင္ ပစ္ပယ္မထားသင့္ ပါ။ အဂၤလိပ္ပညာရွိႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ (၀ီလ်ံေဂါင့္)က မိမိ၏ ကိုယ္ေတြ႕ ကို ဤသို႔ေဖာ္ထုတ္ေရးသား၏။

ကၽြႏ္ုပ္ပ်က္စီးေသာအခါကၽြႏ္ုပ္အား ခ်စ္ပါသည္၊ ခင္ပါသည္ဟုေျပာဆို သူမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္အား

အစဥ္ခ်ီးက်ဴးေနေသာသူမ်ားသည္ကၽြႏ္ုပ္၏ အေတြ႕ကိုပင္ မခံလိုၾက၊

ဤသည္ လူတို႔၏ စိတ္ပညာ တစ္ရပ္ပင္။ ဒါေၾကာင့္၊ ႀကီးပြားခ်မ္းသာလိုလွ်င္ သာေပါင္းညာစား

အေခ်ာင္သမား မ်ားအားေရွာင္ရွား၍ မိမိကိုယ္ကိုသာလွ်င္ မိမိအားကိုး လုပ္ကိုင္ပါ။

ေနာက္ဆံုးတြင္“သာေပါင္းညာစားအေခ်ာင္သမား၀ါဒ”လံုး၀ ပေပ်ာက္ရန္အလို႔ငွာ

တမန္ေတာ္ျမတ္သည္အတိအလင္းဤသို႔မိန္႔မွာခဲ့သည္။

မိမိအတြက္ ႏွစ္ၿခိဳက္ေသာအရာကို မိတ္ေဆြအတြက္ မႏွစ္ၿခိဳက္ သည္ႏွင့္အမွ် (ဘယ္ေသာအခါမွ်)

“မုအ္မင္န္”မျဖစ္ႏိုင္။ (၀ါ) အရာရာတြင္ စာနာျခင္းတရား အၿမဲထားရမည္။

 ဤကား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မိတ္ေဆြမ်ား၏ တာ၀န္ပင္။

 

၉။ န၀မ -အာဂႏၱဳမ်ား၏ တာ၀န္

 ခရီးသည္ အာဂႏၱဳမ်ားႏွင့္လည္း ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြပ်ဴပ်ဴငွာငွာ ဆက္ဆံၾကရမည္။

“မိမိတို႔ေနအိမ္သို႔ ဒုကၡသည္ အာဂႏၱဳတစ္ဦး ဆိုက္ ေရာက္လာလွ်င္သံုးရက္တိတိဧည့္ခံ ေကၽြးေမြးရမည္”ဟု

တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ မိန္႔မွာခဲ့သည္။

ဇကားသ္ေခၚ မေပးမေနရ ဆင္းရဲသား ဒါနေၾကးမ်ားကိုပင္ ဒုကၡသည္ အာဂႏၱဳမ်ားအားေပးရန္ ကုရ္အာန္ က်မ္းျမတ္တြင္ အတိ အလင္းပါရွိသည္။

 တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သခင္သည္ မိမိကိုယ္တိုင္မစားဘဲ မိမိ၏ စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္မ်ားကို အာဂႏၱဳမ်ားအား ေကၽြးေလ့ရွိ၏။

 

၁၀။ ဒသမ-အေစခံမ်ား၏တာ၀န္   

မိမိတို႔လက္ေအာက္ ခိုင္းေစေသာ အေစခံေက်းကၽြန္မ်ား ႏွင့္လည္း ၾကည္ၾကည္ ျဖဴျဖဴ ခ်စ္ခ်စ္ ခင္ခင္ ဆက္ဆံၾကရမည္။

တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္သခင္သည္ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ခါနီး ဆဲဆဲ အခ်ိန္မွာပင္ ဤသို႔မွာၾကားသြားေတာ္မူခဲ့၏။

“အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္အား ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ၾက ရမည္။

ထို႔ေနာက္အသင္တို႔ လက္ေအာက္ျဖစ္ေသာေက်းကၽြန္ ငယ္သားမ်ားကို ေကာင္းစြာ ထားၾကရမည္”။

ေက်းကၽြန္မ်ားႏွင့္ တမန္ေတာ္၏ဆက္ဆံမႈသည္ ကမၻာ့ တစ္သက္ ေမ့ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိ။ 

တမန္ေတာ္၏ အိမ္ေတာ္တြင္ “ဇိုက္ဒ္” မည္ေသာကၽြန္တစ္ေယာက္ရွိခဲ့ဘူး၏။

ထို “ဇိုက္ဒ္” သည္ အဆက္ဆက္က ကၽြန္ျဖစ္ခဲ့၏။

(ပထမ) တမန္ေတာ္သည္  “ဇိုက္ဒ္” အား သူေကာင္းျပဳ၏။                        

                   တမန္ ေတာ္ ၏ ယုယမႈ ေၾကာင့္ “ဇိုက္ဒ္”သည္ မိဘထံမျပန္ တမန္ေတာ္ထံ ေနၿမဲေန၏။

(ဒုတိယ)  တမန္ေတာ္သည္ “ဇိုက္ဒ္”အား သား အျဖစ္ေမြးစားေတာ္မူ၏။

(တတိယ)  တမန္ေတာ္သည္ ကု႐ိုင္ရွီေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မွ မိမိႏွမေတာ္ “ဇိုင္နဗ္”ႏွင့္

                    “ဇိုက္ဒ္”အား ထိမ္းျမားေပး ေတာ္မူခဲ့၏။

(စတုတၳ)  တမန္ေတာ္သည္ ေရာမ စစ္ပြဲတြင္ အဂၢမဟာ သာ၀က မ်ားအား ေနာက္လိုက္

                     တပည့္မ်ားအျဖစ္ထားေတာ္မူၿပီး “ဇိုက္ဒ္”၏သားအားစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေတာ္မူ၏။

(ပဥၥမ) ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို ေရးမွတ္ရာ၌ “ဇိုက္ဒ္”အား ဗ်ာဒိတ္ ေတာ္ေရးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ေတာ္မူ၏။

(ဆ႒မ)  ကုရ္အာန္ က်မ္းျမတ္တြင္ မည္သည့္သာ၀က၏ နာမကို ထုတ္ေဖာ္ေရးသား ထားသည္မရွိ သို႔ေသာ္

            “ဇိုက္ဒ္” ၏ နာမကိုကား ကုရ္အာန္ က်မ္းျမတ္ စစ္တပ္မ်ား က႑ ပါဒ (၃၇) တြင္ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ရွိရ၏။

            ထိုကဲ့သို႔ သာမန္ကၽြန္တစ္ေယာက္အား

သူေကာင္း အျဖစ္၊

သားအျဖစ္၊

ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္အျဖစ္၊

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအျဖစ္၊

ဗ်ာဒိတ္ ေတာ္ေရး အျဖစ္ႏွင့္

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္တြင္ နာမကိုပါ ထုတ္ ေဖာ္၍ ကမၻာ့ တစ္သက္  ဥဒါန္းတြင္ေစျခင္းသည္

ေက်းကၽြန္မ်ားအား ေျမႇာက္စားေတာ္ မူျခင္း မဟုတ္ပါေလာ၊ 

 ဤကား အေစခံမ်ား၏ တာ၀န္ပင္။

     

ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္လူထု၏တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍

အခ်ဳပ္ အားျဖင့္ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္က မိန္႔မွာခဲ့သည္။

“လူထု၏ေခါင္းေဆာင္သည္လူထု၏အက်ိဳးေဆာင္သူသာျဖစ္သည္”

-

တာ၀န္မေက်၊အမွတ္တမ့ဲေန၍ ေမာ္ေမာ္ႂကြားႂကြားေစာ္ေစာ္ကား ကားျပဳလုပ္ေျပာဆိုသူမ်ားကို

အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္အလ်ဥ္း ခ်စ္ၾကည္ ျမတ္ႏိုးေတာ္မူသည္မဟုတ္။            

(ကုရ္အာန္-၄း၃၆)

 သို႔ပါ၍ ေဖာ္ျပပါအတိုင္းကမၻာ့အိမ္ေထာင္စုႀကီးတြင္ အျပန္အလွန္ ေစာင့္သိ႐ိုေသအပ္ေသာ (၁၀)ပါးေသာ တာ၀န္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဦးလည္မသုန္ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ၾကရမည္၊၊

သို႔တာ၀န္ေက်ပြန္ျခင္းျဖင့္-      

- အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္လည္းႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မူေပမည္။   

- ေက်းဇူးရွင္မိဘႏွစ္ပါးကလည္း ခ်စ္ၾကည္ ျမတ္ႏိုးၾကေပမည္။  

- ေဆြမ်ိဳးမ်ားကလည္းခ်စ္ခင္ၾကမည္။     

- မိဘမဲ့ ကေလးမ်ားကလည္း ၀မ္းသာၾကမည္။    

- ဆင္းရဲသားမ်ားကလည္း ေက်နပ္ၾကမည္။    

- ဘာသာတူဘာသာျခားအိမ္နီးခ်င္းမ်ားကလည္းခင္မင္ၾကမည္။  

- လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကလည္း ၾကည္ျဖဴၾကမည္။   

- အာဂႏၱဳမ်ားကလည္း ေက်းဇူးတင္ၾကမည္။    

- အေစခံမ်ားလည္းေပ်ာ္ရႊင္ၾကမည္။

 အိမ္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း အခ်င္းခ်င္း ဤမွ်ဆက္ဆံမႈ ေကာင္းလာသည့္အခါ ယခုျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမႈမ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး

ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာတရားမ်ား ျပန္လည္ရရွိၾကေပမည္၊၊

ကာယပႆဒၶိစိတၱံပႆဒၶိကိုယ္၏ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ စိတ္၏ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရရွိၿပီး ပီတိေသာမနႆျဖစ္ကာတကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  အစစ္အမွန္ကိုရရွိေပမည္။

ဒါေၾကာင့္ လူတိုင္းလူတိုင္း အျပန္အလွန္ ေစာင့္သိ႐ိုေသအပ္ေသာ(၁၀)ပါးေသာ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကပါေစ ဟုဆုမြန္ေတာင္းကာ နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါသည္။

 

 

( ဃာဇီ  မုဟမၼဒ္  ဟာရွင္မ္ )                 

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး                                  

ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဗမာမြတ္စ္လင္မ္ အိုလမာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္                                                    

 ၁၉၅၂ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ ၊ ( ၂၄ ) ရက္

 

 


 

 


 

သောတရှင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျား . . .     

ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏ မုက္ခပါဌ်တော်တစ်ပါးကို မေတ္တာ လက်ဆောင်အဖြစ် ဆက်သပါရစေ။ ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်သည် ကမ္ဘာသူ၊ ကမ္ဘာသားများ အတွက် ကမ္ဘာ့တစ်သက် လူတိုင်းလူတိုင်း ရင်ဆိုင်ရမည့် လောကီရေးများနှင့် နောင်တမလွန်ဘဝ၌တွေ့ ကြုံရမည့် လောကုတ္တရာရေး များကိုပါ တိကျ ပြတ်သားစွာရှင်းလင်း ဖော်ပြထားသော “အွမ်မွလ်ကိသားဗ်”   “ဓမ္မပဒေသာ”ပင်ဖြစ်ပါသည်။

ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများသည် တစ်မိတစ်ဖတည်းမှ ဆင်း သက် ပေါက်ဖွားလာကြသော ညီရင်းအစ်ကိုမောင်ရင်းနှမများဖြစ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများသည် တစ်သင်းတစ်ဖွဲ့တည်းပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်တွင် ပါရှိပေသည်။

ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများသည် တစ်သင်းတစ်ဖွဲ့တည်းဖြစ်ရုံမက ညီရင်းအစ်ကိုများလည်း ဖြစ်ကြပါလျက် ယနေ့ ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံ ပေါ်တွင် သူတစ်လူငါတစ်မင်း အခင်းခင်းတို့၌  အချင်းချင်း  ဗိုလ်လုလျက်-  တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၊တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့၊တစ်ပြည်ထောင်နှင့်တစ်ပြည်ထောင်  အာဏာလောဘဇောတိုက်၍ တိုက်ကြ ၊ခိုက်ကြ ၊ သတ်ကြ ၊ ဖြတ်ကြ၊ မကြံစည်၊မကြံအပ်၊ မကြံရာသော လက်နက် ကြီးငယ်များကိုပင် ရှာဖွေ စု ဆောင်းကြပြီးကမ္ဘာ့အိမ်ထောင်စုကြီးကို တမဟုတ်ခြင်းရွှေဘုံ ရွှေနန်း မဟုတ်  “ပြာပုံ”လုပ်ရန် ကြံစည်အားထုတ်နေကြသည်မှာဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာပင်။

အကြောင်းသော်ကား-      

- ကျွန်ုပ်တို့သည်  မိမိတို့၏ မူရင်းအဖြစ်တွေကို  မေ့ပျောက်ကြလေပြီ။    

- အိမ်ထောင်သားချင်း  သူစိမ်းပြင်ပြင်  ဆက်ဆံကြလေပြီ။  

-  မေတ္တာ ၊ ကရုဏာ ၊ မုဒိတာ ၊ ဥပေက္ခာ တရားများနှင့်ကင်းကွာကြလေပြီ။

-  အချင်းချင်းအထင်မှားအမြင်မှားဖြစ်ပြီး တာဝန်တွေပျက်ကွက်ကြလေပြီ။

- တာဝန်ကျေပွန်သည်နှင့်အမျှ သုခ ခံစားရမည်။     

- တာဝန်ပျက်ကွက်သည်နှင့်အမျှဒုက္ခတွေ့ ကြုံရမည်။

ကမ္ဘာ့အိမ်ထောင်စုကြီးတွင် သာမန်ဆင်းရဲသားတစ်ယောက် မှ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအထိ လူတိုင်းလူတိုင်း မကင်းကွာနိုင်သော တာဝန် ဝတ္တရား (၁၀) ပါးရှိ၏။

 (၁) အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏တာဝန်

 (၂) မိဘများ၏တာဝန်

 (၃) ဆွေမျိုးများ၏တာဝန်

 (၄) မိဘမဲ့များ၏တာဝန်

 (၅) ဆင်းရဲသားများ၏တာဝန်

 (၆) ဆွေမျိုးတော်သော အိမ်နီးချင်း၏တာဝန်

 (၇) ဆွေမျိုးမတော်သောအိမ်နီးချင်း၏တာဝန်

 (၈) လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏တာဝန်

 (၉) အာဂန္တ ုများ၏တာဝန်

 (၁၀) အစေခံများ၏တာဝန်

 ဤဖော်ပြပါ တာဝန်ဝတ္တရားများကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် အမျိုးသမီးကဏ္ဍ ပါဒ (၃၆)တွင် အသေးစိတ် ရှင်းလင်းဖော်ပြထားတော်မူသည်။


၁။  ပထမ - အလ္လာဟ််အရှင်မြတ်၏ တာဝန်

အသင်တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကိုသာခဝပ်ကိုးကွယ်ကြရမည်။ ခဝပ်ကိုးကွယ်ရာ၌ ထိုအရှင်မြတ်နှင့်အတူ မည်သည့် အရာကိုမျှ အတုအဖက်ထား၍ သဒ္ဓါမြတ်နိုးရှိခိုးပူဇော်ခြင်း အလျဉ်း မပြုကြလင့်။ ထိုအရှင်သည်သာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့အားဖန်ဆင်းတော်မူ၍ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သောတရားလမ်းကိုညွှန်ကြားပြသတော်မူ၏။ ထိုအရှင်သည်သာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့အား ခဲဖွယ်ဘောဇဉ်များနှင့် ချိုအေးသောရသာရည်များကိုတိုက်ကျွေးတော်မူ၏။ ရောဂါဝေဒနာစွဲကပ်ပြန်လျှင်လည်း ထိုအရှင်သာလျှင်ချမ်းသာ ပေးသနားတော်မူ၏။ ထိုအရှင်သာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့အားသေစေတော်မူပြီးတစ်ဖန် ပြန်လည် ရှင်စေတော်မူမည်။ ကမ္ဘာ့တရားစီရင်မည့်နေ့၌ မိမိတို့သည် မိမိတို့၏အပြစ်များ မှချမ်းသာခွင့်ရရန် ထိုအရှင်ကိုသာလျှင် မှီခိုအားထားကြရမည်။

သို့ဖြစ်ရာ ဤမျှ အနန္တဘုန်းတေဇောနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မဟာကရုဏိကအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား ယုံယုံ ကြည်ကြည် နှစ်နှစ် သက်သက် အမြဲတစေ သဒ္ဓါ မြတ်နိုး ခဝပ် ရိုကျိုး ရှိခိုး ပူဇော် ကြရမည်။

 ဤသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမအကြီးဆုံး တာဝန်ပင်ဖြစ်သည်။


၂။ ဒုတိယ-မိနှင့်ဖ၏တာဝန်

အသင်တို့သည် ကျေးဇူးရှင် မိခင်ဖခင်များ၏ ဝတ်ကြီး ဝတ်ငယ်များကို ကောင်းစွာပြုကြရမည်။

အသင်၏အရှင်က ဆုံးဖြတ်တော်မူသည်မှာ

အသင်တို့သည် ထိုအရှင်မှတစ်ပါး အခြားကို အလျဉ်းမကိုးကွယ်ကြရ၊

 မိဘ နှစ်ပါးအား ကောင်းစွာပြုစုကြ၊ အကယ်၍ မိခင်၊ ဖခင်များ အနက်

 တစ်ပါးပါးဖြစ်စေ၊ နှစ်ပါးလုံးဖြစ်စေ၊ သင်တို့၏ မျက်မှောက်သက်ရွယ်ကြီးရင့်

အိုမင်းခြင်းသို့ရောက်ကြသည် ရှိသော် သင်တို့သည် ထိုသက်ကြီးတို့၏

ဝတ်ကြီး ဝတ်ငယ်ကို ပြုစုရသည့်အတွက် စိတ်နှလုံးမချမ်းမသာ ညည်းညူ

 မြည်တမ်းမှုကို မပြု ကြလင့်။ မရိုမသေ ငေါက်ငမ်းခြင်းလည်း မပြု ကြ လင့်။

ဂါရဝတရား အမြဲရှေ့ထား၍ ရွှင်ရွှင်ပြပြ ချိုပြုံးသော မျက်နှာဖြင့် ပီယဝါစာ

 ချိုမြလေသော    စကားများကိုသာ    ပြောဆိုကြရမည်။

သင်တို့သည် မိဘတို့ရှေ့မှောက် ဝင်ရောက်နေထိုင်သော အခါ

ဂါရဝ နိ၀ါတ၊ ရိုသေစွာ နေထိုင်ကြရမည်။

မိဘနှစ်ပါးအတွက် အရှင့်ထံ ဤသို့ဆုပန်ကြရမည်။

အို- အရှင်၊

ဤမိဘနှစ်ပါးသည် ကျွန်တော်မျိုးတို့ကို ဖဝါး လက် နှစ်လုံး

ပုခုံးလက်နှစ်သစ်က ယုယပိုက်ထွေး ၀ါးဖတ် ကျွေး၍ ငယ်စဉ် တောင်ကျေး

ကလေးဘဝမှလူလားမြောက်သည်အထိ ပြုစု ပျိုးထောင် မွေးမြူကြည့်ရှုသကဲ့သို့

ကိုယ်တော်သည်လည်း ထိုမိဘနှစ်ပါးအပေါ်ဝယ် သနား ကြင်နာကရုဏာ ပြုတော်မူပါ။ )            

 (ကုရ်အာန်-၁ရး၂၃၊၂၄)

“သားသမီးများ၏သုခဘုံသည်မိခင်များ၏ဖဝါးအောက်၌ရှိသည် ” ဟု တမန်တော် မုဟမ္မဒ်သခင် မိန့်မှာတော်မူခဲ့၏။


၃။ တတိယ-ဆွေမျိုးများ၏တာဝန်

အသင်တို့သည် ဆွေမျိုးများနှင့် ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံ ပေါင်း သင်း ကြရမည်။

ကမ္ဘာ့အိမ်ထောင်စုကြီးတွင် မည်သူမျှ ဆွေမျိုးနှင့်မကင်းနိုင်။ မခေါ်ချင်လျှင်ဖြစ်၏။ မတော်ချင်၍မဖြစ်။ မိမိ၏ ရင်းချာသော ဆွေမျိုးများ အပေါ်ဝယ် အကောင်းမပြုနိုင်သောသူသည်

အခြားသူများအပေါ်ဝယ် အဘယ်မှာလျှင် အကောင်းပြုနိုင်အံ့နည်း။ ဆွေမျိုးများ၏တာဝန်နှင့် ပတ်သက်၍ တမန်တော် မုဟမ္မဒ် သခင် မိန့်မှာတော်မူခဲ့သည်။

-အချင်းချင်း သုံးရက်ထက်ပို၍ အဆက်ဖြတ်ခြင်း၊ ကင်းကွာ နေခြင်းမှာ လုံးဝခွင့်မရှိ။

အချင်းချင်းအဆက်မဖြတ်ကြကုန်လင့်၊ နောက်ကွယ်အတင်းမပြောကြကုန်နှင့်။

 မမုန်းတီးကြကုန်လင့်။ ဝန်တိုမိစ္ဆာစိတ် မထားကြကုန်လင့်။

အို-အရှင်၏ကျေးကျွန်အပေါင်းတို့၊  

အသင်တို့သည် အချင်းချင်း ညီရင်း အစ်ကိုများဖြစ်ကြကုန်။

 ဤကား ဆွေမျိုးများ၏ တာဝန်ပင်။


၄။ စတုတ္ထ-မိဘမဲ့များ၏တာဝန်

အသင်တို့သည် မိဘမဲ့ကလေးများကို ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ပြုစုကြရမည်။

မိတဆိုးဖတဆိုး ခိုကိုးရာမဲ့သော ကလေးများကို

အနိုင်အထက် ညှဉ်းပမ်း နှိပ်စက်ခြင်းမပြုကြလင့်။

မိတဆိုးဖတဆိုးခိုကိုးရာမဲ့ကလေးများ၏ဥစ္စာပစ္စည်းများကို

စော်စော်ကားကားမတရားသုံးစွဲစားသောက်နေသောသူများသည်

မည်သည့် အဟာရကိုမျှ စားရာမမည်။

 အမှန်သော်ကား  ယင်းတို့ သည် မီးကိုသာ စားသုံးကြရာမည်၏။

ယင်းတို့သည် အလျှံပြောင်ပြောင်တောက်လောင်သောငရဲသိ ု့လားကြရမည်။

ဤတွင် မိဘမဲ့များ၏ တာဝန်မကျေပွန်သူများအတွက် ရင်လေးဖွယ်ပင်။

မိဘမဲ့ကလေးများကို တရားသဖြင့် ပြုစုသော သူသည်

သုခဘုံ တွင် ငါမုဟမ္မဒ် နှင့်အတူ ပူးပူးကပ်ကပ် စံမြန်းကြရမည်။

သို့ဖြစ်ရာ မိဘမဲ့များ၏ တာဝန်ကျေပွန်သူများအတွက် ဝမ်းသာစရာပင်။


၅။ ပဥ္စမ-ဆင်းရဲသားများ၏ တာဝန်

 ဆင်းရဲသူ ဆင်းရဲသားများနှင့် ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံရမည်။ ကမ္ဘာ့အိမ်ထောင်စုကြီးတွင် ဆင်းရဲသားများသည် အများစုကြီးဖြစ်ရာ ဆင်းရဲသား ပြဿနာသည် အကြီးဆုံး ပြဿနာဖြစ်နေသည်။

 တမန်တော် မုဟမ္မဒ်သခင်သည် ဆင်းရဲသားနှင့်ပတ်သက်ပြီး  ဤသို့ မိန့်မှာခဲ့တယ်။

“လုပ်သားအား     ချွေးမခြောက်မီ  လုပ်ခပေးပါ။” 

တမန်တော်မုဟမ္မဒ်သည် ဆင်းရဲသားများနှင့်ပင်အတူနေ၊အတူစား အတူသွားလာပြီး

မိမိကိုယ်တော်တိုင်ဆင်းဆင်းရဲရဲနေထိုင်သွားရှာတော် မူခဲ့သည်။

 “ ဆင်းရဲမှုသည်ငါ၏ဂုဏ်ဒြပ်တစ်ခုပင်” ဟု

မိန့်ကြားကာဆင်းရဲမှုကိုပင်ဂုဏ်ယူတော်မူခဲ့တယ်။   

ဤမျှမက- “ဆင်းရဲသားများနှင့်ပင်အတူတူနေပါရစေ၊  အတူသေပါရစေ၊ အတူထပါရစေ”ဟု

အရှင့်ထံ ဆုပန်သွားရှာတယ်။

ယခုခေတ်သည် ငွေခေတ်၊ ရွှေခေတ်၊ ရာထူးခေတ်ဖြစ်ရာ ဆင်းရဲသူ ဆင်းရဲသာများကို အတော်ပင် အထင်အမြင်သေးကြသည်။

ဆင်းရဲသားများကို အထင်မသေးကြပါနှင့်။  ဆင်းရဲသားများ သည် တစ်သက်လုံး ဆင်းရဲနေမည်မဟုတ်ပါ။

တစ်ရက်ချမ်းသာနိုင်ပါသည်။ မင်းအမတ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။  

ဘုရင့်နောင် ဆင်ဖြူရှင် မင်းတြားကြီးသည် အထိန်းတော်၏ သားမျှဖြစ်၏။

အလောင်းဘုရားသည် ဆင်းရဲသားဘဝမှ မင်းဖြစ်ရ၏။  

အမတ်ကြီး ဝန်ဇင်းမင်း (ဘိုးရာဇာ) သည် လယ်ထွန်ရာက ရွှေနန်းတော်သို့ တက်ရ၏။

 “ယောကျ်ားတို့ဘုန်း၊ ချိန်ဆုံခါသင့် ပန်းနှယ် ပွင့်တတ်၏”။

ဒါကြောင့် အပေါ်ယံကြည့်ကာ အဘယ်ယောကျ်ားမျိုးကိုမျှ အထင် မသေးအပ်။

ကမ္ဘာ့ရာဇဝင် ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်လျှင် မတရား ဖိနှိပ် ချုပ်ချယ်ခြင်းကို ခံနေရသော

ဆင်းရဲသားများအား အလ္လာဟ်အရှင် မြတ်သည် အမြဲမြှောက်စားတော်မူခဲ့၏။

(ကမ္ဘာမြေပြင်တွင်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံနေရသောဆင်းရဲသားများအား  ငါအရှင် ကရုဏာပြုတော်မူအံ့။

ငါအရှင်သည် ထိုဆင်းရဲသားများအား ကမ္ဘာ့အမွေထိမ်းများ အဖြစ် ခန့်အပ် တော်မူမည်။

ငါအရှင်သည် ထိုဆင်းရဲသားများအား ကမ္ဘာမြေပြင်တွင် နေရာ ချ ထားပေးသနားတော်မူအံ့။  

၎င်းင်းနောက်ငါအရှင်သည်မာနရှင်(ဖိရ်အောင်န်)၊ဓနရှင်(ဟာမာန်) နှင့် သူတို့၏ အပေါင်းပါများအား

ဆင်းရဲသားလူထုကြီးဘက်မှ ဒင်းတို့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြနေသော ဘေးဒုက္ခများကို မျက်ဝါးထင်ထင်ပြတော်မူအံ့။)

(ကုရ်အာန်-၂၈း၅၊၆) 

ဤကား ဆင်းရဲသားများ၏ တာဝန်ပင်။


၆။ဆဋ္ဌမ -ဆွေမျိုးတော်စပ်သောအိမ်နီးချင်းတာဝန် 

ဆွေမျိုးတော်စပ်သည့် အိမ်နီးချင်းများနှင့် အထူးတလည် ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံကြရမည်။ သာရေးနာရေးများတွင် ကူညီ ယိုင်းပင်း ကြရမည်။ “အရပ်ကောင်းမှ အလောင်းလှ” ဆိုသလို အရပ်နှင့်ကင်းကွာလို့မဖြစ်။ ဒါကြောင့်တမန်တော် မုဟမ္မဒ်သခင် မိန့်မှာခဲ့သည်။

ကျမ်းသစ္စာ သုံးကြိမ်တိတိ ကျိန်ဆိုပြီး မိန့်မှာခဲ့သည်မှာ-

အိမ်နီးချင်းကို ဒုက္ခပေးသောသူသည် “မုအ်မင်န်” မဟုတ်။

အိမ်နီးချင်းကို ဒုက္ခပေးသောသူသည် သုခဘုံသို့ ဝင်ရမည်မဟုတ်။]


၇။သတ္တမ-ဆွေမျိုးမတော်သောအိမ်နီးချင်းများ၏တာဝန်

 ဆွေမျိုးမတော်သည့် အိမ်နီးချင်းများနှင့်လည်း ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံရမည်။ ဆွေမျိုးတော်သည်ဖြစ်စေ၊ မတော်သည်ဖြစ်စေ၊

ဘာသာ တူသည်ဖြစ်စေ၊ မတူသည်ဖြစ်စေ၊ လူမျိုးတူသည်ဖြစ်စေ၊ မတူသည် ဖြစ်စေ မည်သူကိုမျှ ဒုက္ခမပေးအပ်၊

ဘာသာရေး အယူသီးမှု၊ လူမျိုးရေး မုန်းတီးမှု လုံးဝမရှိအပ်၊ ဒါ့ကြောင့် တမန်တော် မုဟမ္မဒ်သခင် မိန့်မှာခဲ့သည်။

“သင်တို့သည် ဘာသာရေးအယူသီးမှုကို သတိကြီးစွာဖြင့် ရှောင်ရှားကြလော့၊

ရှေ့ခေတ်လူများသည် ဘာသာရေး အယူသီ်းမှု ကြောင့်ပင် အပျက်ကြီး ပျက်စီးခဲ့ကြ၏။”

မိမိအတွက် နှစ်ခြိုက်သောအရာကို အများအတွက် မနှစ်ခြိုက် သမျှ  ကာလပတ်လုံး

မွတ်စ်လင်မ် မဖြစ်နိုင်။

အသင်တို့သည် ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများအား သနားကြ။

 ငါအရှင် အသင်တို့အား သနားတော်မူမည်။

ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများအား မသနားသူအား

ငါအရှင်သည်လည်း သနားတော်မူမည်မဟုတ်။

  

ဘာသာခြား အိမ်နီး ချင်းများကို ထားဘိဦးလော့။ တမန်တော်သည် မိမိ၏ရန်သူ ကြီးငယ်များအတွက်ပင် ဆုပန်ရှာ၏။

 ဤသည်ကား အိမ်နီးချင်းများ၏ တာဝန်ပင်။


၈။ အဋ္ဌမ-လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏တာဝန်

 မိမိ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်လည်း ကောင်းစွာဆက်ဆံ ကြရမည်။ ရှေးက အလွန်ချစ်ခင်ရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေတစ်ဦးအား ယနေ့ ရွှေ၊ ငွေမရှိသည့်အတွက်

သူစိမ်းပြင်ပြင် ပစ်ပယ်မထားသင့် ပါ။ အင်္ဂလိပ်ပညာရှိကြီးတစ်ဦးဖြစ်သူ (ဝီလျံဂေါင့်)က မိမိ၏ ကိုယ်တွေ့ ကို ဤသို့ဖော်ထုတ်ရေးသား၏။

ကျွန်ုပ်ပျက်စီးသောအခါကျွန်ုပ်အား ချစ်ပါသည်၊ ခင်ပါသည်ဟုပြောဆို သူများနှင့် ကျွန်ုပ်အား

အစဉ်ချီးကျူးနေသောသူများသည်ကျွန်ုပ်၏ အတွေ့ကိုပင် မခံလိုကြ၊

ဤသည် လူတို့၏ စိတ်ပညာ တစ်ရပ်ပင်။ ဒါကြောင့်၊ ကြီးပွားချမ်းသာလိုလျှင် သာပေါင်းညာစား

အချောင်သမား များအားရှောင်ရှား၍ မိမိကိုယ်ကိုသာလျှင် မိမိအားကိုး လုပ်ကိုင်ပါ။

နောက်ဆုံးတွင်“သာပေါင်းညာစားအချောင်သမားဝါဒ”လုံးဝ ပပျောက်ရန်အလို့ငှာ

တမန်တော်မြတ်သည်အတိအလင်းဤသို့မိန့်မှာခဲ့သည်။

မိမိအတွက် နှစ်ခြိုက်သောအရာကို မိတ်ဆွေအတွက် မနှစ်ခြိုက် သည်နှင့်အမျှ (ဘယ်သောအခါမျှ)

“မုအ်မင်န်”မဖြစ်နိုင်။ (၀ါ) အရာရာတွင် စာနာခြင်းတရား အမြဲထားရမည်။

 ဤကား လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မိတ်ဆွေများ၏ တာဝန်ပင်။


၉။ နဝမ -အာဂန္တုများ၏ တာဝန်

 ခရီးသည် အာဂန္တုများနှင့်လည်း ဖော်ဖော်ရွေရွေပျူပျူငှာငှာ ဆက်ဆံကြရမည်။

“မိမိတို့နေအိမ်သို့ ဒုက္ခသည် အာဂန္တုတစ်ဦး ဆိုက် ရောက်လာလျှင်သုံးရက်တိတိဧည့်ခံ ကျွေးမွေးရမည်”ဟု

တမန်တော် မုဟမ္မဒ် မိန့်မှာခဲ့သည်။

ဇကားသ်ခေါ် မပေးမနေရ ဆင်းရဲသား ဒါနကြေးများကိုပင် ဒုက္ခသည် အာဂန္တုများအားပေးရန် ကုရ်အာန် ကျမ်းမြတ်တွင် အတိ အလင်းပါရှိသည်။

 တမန်တော် မုဟမ္မဒ်သခင်သည် မိမိကိုယ်တိုင်မစားဘဲ မိမိ၏ စားဖွယ်သောက်ဖွယ်များကို အာဂန္တုများအား ကျွေးလေ့ရှိ၏။


၁၀။ ဒသမ-အစေခံများ၏တာဝန်  

မိမိတို့လက်အောက် ခိုင်းစေသော အစေခံကျေးကျွန်များ နှင့်လည်း ကြည်ကြည် ဖြူဖြူ ချစ်ချစ် ခင်ခင် ဆက်ဆံကြရမည်။

တမန်တော် မုဟမ္မဒ်သခင်သည် ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်ခါနီး ဆဲဆဲ အချိန်မှာပင် ဤသို့မှာကြားသွားတော်မူခဲ့၏။

“အသင်တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်အား ခဝပ်ကိုးကွယ်ကြ ရမည်။

ထို့နောက်အသင်တို့ လက်အောက်ဖြစ်သောကျေးကျွန် ငယ်သားများကို ကောင်းစွာ ထားကြရမည်”။

ကျေးကျွန်များနှင့် တမန်တော်၏ဆက်ဆံမှုသည် ကမ္ဘာ့ တစ်သက် မေ့နိုင်စရာ အကြောင်းမရှိ။

တမန်တော်၏ အိမ်တော်တွင် “ဇိုက်ဒ်” မည်သောကျွန်တစ်ယောက်ရှိခဲ့ဘူး၏။

ထို “ဇိုက်ဒ်” သည် အဆက်ဆက်က ကျွန်ဖြစ်ခဲ့၏။

(ပထမ) တမန်တော်သည်  “ဇိုက်ဒ်” အား သူကောင်းပြု၏။                       

                   တမန် တော် ၏ ယုယမှု ကြောင့် “ဇိုက်ဒ်”သည် မိဘထံမပြန် တမန်တော်ထံ နေမြဲနေ၏။

(ဒုတိယ)  တမန်တော်သည် “ဇိုက်ဒ်”အား သား အဖြစ်မွေးစားတော်မူ၏။

(တတိယ)  တမန်တော်သည် ကုရိုင်ရှီဆွေတော်မျိုးတော်မှ မိမိနှမတော် “ဇိုင်နဗ်”နှင့်

                    “ဇိုက်ဒ်”အား ထိမ်းမြားပေး တော်မူခဲ့၏။

(စတုတ္ထ)  တမန်တော်သည် ရောမ စစ်ပွဲတွင် အဂ္ဂမဟာ သာဝက များအား နောက်လိုက်

                     တပည့်များအဖြစ်ထားတော်မူပြီး “ဇိုက်ဒ်”၏သားအားစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အဖြစ် ခန့်အပ်တော်မူ၏။

(ပဥ္စမ) ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ကို ရေးမှတ်ရာ၌ “ဇိုက်ဒ်”အား ဗျာဒိတ် တော်ရေးအဖြစ် ခန့်အပ်တော်မူ၏။

(ဆဋ္ဌမ)  ကုရ်အာန် ကျမ်းမြတ်တွင် မည်သည့်သာဝက၏ နာမကို ထုတ်ဖော်ရေးသား ထားသည်မရှိ သို့သော်

            “ဇိုက်ဒ်” ၏ နာမကိုကား ကုရ်အာန် ကျမ်းမြတ် စစ်တပ်များ ကဏ္ဍ ပါဒ (၃၇) တွင် ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့ရှိရ၏။

            ထိုကဲ့သို့ သာမန်ကျွန်တစ်ယောက်အား

သူကောင်း အဖြစ်၊

သားအဖြစ်၊

ဆွေတော်မျိုးတော်အဖြစ်၊

စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဖြစ်၊

ဗျာဒိတ် တော်ရေး အဖြစ်နှင့်

ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်တွင် နာမကိုပါ ထုတ် ဖော်၍ ကမ္ဘာ့ တစ်သက်  ဥဒါန်းတွင်စေခြင်းသည်

ကျေးကျွန်များအား မြှောက်စားတော် မူခြင်း မဟုတ်ပါလော၊

 ဤကား အစေခံများ၏ တာဝန်ပင်။

    

ဖော်ပြပါအကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့်လူထု၏တာဝန်များနှင့် ပတ်သက်၍

အချုပ် အားဖြင့် တမန်တော်မုဟမ္မဒ်က မိန့်မှာခဲ့သည်။

“လူထု၏ခေါင်းဆောင်သည်လူထု၏အကျိုးဆောင်သူသာဖြစ်သည်”

-

တာဝန်မကျေ၊အမှတ်တမဲ့နေ၍ မော်မော်ကြွားကြွားစော်စော်ကား ကားပြုလုပ်ပြောဆိုသူများကို

အလ္လာဟ််အရှင်မြတ်သည်အလျဉ်း ချစ်ကြည် မြတ်နိုးတော်မူသည်မဟုတ်။           

(ကုရ်အာန်-၄း၃၆)

 သို့ပါ၍ ဖော်ပြပါအတိုင်းကမ္ဘာ့အိမ်ထောင်စုကြီးတွင် အပြန်အလှန် စောင့်သိရိုသေအပ်သော (၁၀)ပါးသော တာဝန်များကို ကျွန်ုပ်တို့သည် ဦးလည်မသုန် ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ကြရမည်၊၊

သို့တာဝန်ကျေပွန်ခြင်းဖြင့်-     

- အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်လည်းနှစ်မြို့တော်မူပေမည်။  

- ကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးကလည်း ချစ်ကြည် မြတ်နိုးကြပေမည်။ 

- ဆွေမျိုးများကလည်းချစ်ခင်ကြမည်။    

- မိဘမဲ့ ကလေးများကလည်း ဝမ်းသာကြမည်။   

- ဆင်းရဲသားများကလည်း ကျေနပ်ကြမည်။   

- ဘာသာတူဘာသာခြားအိမ်နီးချင်းများကလည်းခင်မင်ကြမည်။ 

- လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကလည်း ကြည်ဖြူကြမည်။  

- အာဂန္တုများကလည်း ကျေးဇူးတင်ကြမည်။   

- အစေခံများလည်းပျော်ရွှင်ကြမည်။

 အိမ်ထောင်စုကြီးအတွင်း အချင်းချင်း ဤမျှဆက်ဆံမှု ကောင်းလာသည့်အခါ ယခုဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခမှုများသည် အလိုအလျောက် ပျောက်ကွယ်သွားပြီး

မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာတရားများ ပြန်လည်ရရှိကြပေမည်၊၊

ကာယပဿဒ္ဓိစိတ္တံပဿဒ္ဓိကိုယ်၏ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ စိတ်၏ငြိမ်းချမ်းခြင်းရရှိပြီး ပီတိသောမနဿဖြစ်ကာတကယ့်ငြိမ်းချမ်းရေး  အစစ်အမှန်ကိုရရှိပေမည်။

ဒါကြောင့် လူတိုင်းလူတိုင်း အပြန်အလှန် စောင့်သိရိုသေအပ်သော(၁၀)ပါးသော တာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ကြပါစေ ဟုဆုမွန်တောင်းကာ နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါသည်။

( ဃာဇီ  မုဟမ္မဒ်  ဟာရှင်မ် )                

အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး                                 

ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဗမာမွတ်စ်လင်မ် အိုလမာအဖွဲ့ချုပ်                                                   

 ၁၉၅၂ခုနှစ် ၊ ဇွန်လ ၊ ( ၂၄ ) ရက်