THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

 
(အိုလမာ)ပညာရွင္မ်ားသည္ တမန္ေတာ္္မ်ား၏ အေမြခံမ်ားျဖစ္ၾကသည္
 
ဘာသာေရးေလးစားသည္မွာ ေကာင္း၏။ ဘာသာေရးပညာကို သင္ယူဆည္းပူးသညေကာင္း၏။ သို႕ေသာ္ယခုေခတ္ ဘာသာေရးေလးစားသူမ်ား ၊ဘာသာေရးပညာကို သင္ယူ ဆည္းပူး သူမ်ား၊ ဘာသာေရးပညာတတ္မ်ားက ေခတ္ပညာမ်ားကုိ မသင္ေကာင္းသည့္အလားထင္ျမင္၊ ယူဆ ၊ေဟာေျပာ၊ ျဖန္႕ခ်ီေနၾကသည္မွာ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ေနပါသည္။ 

ယခုေခတ္ပညာမ်ားသည္ ယဟူဒီ/နစြာရာနီတို႕၏ ပညာမ်ားမဟုတ္။ တမန္ေတာ္သခင္မ်ား တတ္သိခဲ့ေသာပညာမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ တင္ ျပလိုက္ ပါသည္။ ထင္ရွားေသာ ဟဒီးဆ္ေတာ္အရ ေခတ္ပညာမ်ားကို သင္ယူဆည္းပူးတတ္ကၽြမ္းလွ်င္ တမန္ေတာ္သခင္မ်ား၏ အေမြရသည္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွာေဖြတင္ျပ လိုက္ပါသည္။

“အမွန္ပင္ (အိုလမာ)ပညာရွင္မ်ားသည္ (အန္ဘီယာ) တမန္ေတာ္သခင္မ်ား၏ အေမြခံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ (တမန္ေတာ္ျမတ္ သခင္၏ ၾသ၀ါဒေတာ္ ၊ အဟ္ကားမ္က်မ္း) ၾသ၀ါဒေတာ္မ်ားအရ တမန္ေတာ္ျမတ္သခင္ ညႊန္ျပေသာ (အိုလမာ)ပညာရွင္မ်ားမွာ မည္သည့္(အိလ္မ္)ပညာမ်ား တတ္ေျမာက္ၾကသူမ်ားနည္း။ မည္သည့္တမန္ေတာ္သခင္သည္ မည္သည့္(အိလ္မ္)ပညာကို တတ္ေျမာက္ခဲ့သနည္း။ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ထဲမွာ အေျဖရွာရပါမည္။

 

(၁) ဖခင္ႀကီး တမန္ေတာ္ အာဒမ္ သခင္ (Adam)

(အလႅာဟ္သည္) အာဒမ္အားအရာအားလံုး၏ အမည္မ်ားကို သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။(၂:၃၁)

ထို႕ေနာက္၄င္းတုိ႕ႏွစ္ဦးသည္ မိမိတို႕ကိုယ္အေပၚ ဂ်ႏၷသ္မွသစ္ရြက္(မ်ား)ျဖင့္ စတင္ဖံုးအုပ္ ခဲ့ၾက ၏။…(၇း၂၂)

ကုရ္အန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္အာဒမ္သခင္သည္ သက္ရွိသက္မဲ့ျဒပ္ရွိ ျဒပ္မဲ့အရာအားလံုး၏ အမည္ နာမ (Definition) ၊  အခ်ဳပ္အလုပ္ပညာ (Tailoring) တို႕ကို တတ္သိခဲ့သည္။

 

(၂) တမန္ေတာ္ ႏူးဟ္ သခင္ (Noah)

-၄င္းျပင္သင္သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ မ်က္စိေအာက္တြင္ ငါအရွင္ျမတ္၏အမိန္႕ေတာ္အရ သေဘၤာတည္ေဆာက္ပါေလ၊ …(၁၁း၃၇)

-ထို႕ေနာက္ (ထိုတမန္ေတာ္ႏူးဟ္သခင္)သည္ သေဘၤာတည္ေဆာက္ေလ၏။ . . .(၁၁း၃၈)

-၄င္းေနာက္ ထိုသေဘၤာသည္ ၄င္းတို႕ကိုတင္ေဆာင္၍ ေတာင္ႀကီးမ်ားပမာႀကီးမားလွေသာ လိႈင္းတံပုိးၾကား ၀ပ္တြားလ်က္ ရွိသည္။…(၁၁း၄၂)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ႏူးဟ္သခင္သည္ သေဘၤာေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာအတတ္ပညာ(Ship Building Engineering) ႏွင့္ ေရေၾကာင္းအတတ္ ပညာ (Marine Science) တို႕ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

 

(၃) တမန္ေတာ္ အစ္ဘရာဟီးမ္ သခင္ (Abraham)

-ထို႔ျပင္တစ္ခါက အစ္ဘရာဟီးမ္ ႏွင့္ အစၥမာအီးလ္တို႔သည္ အိမ္ေတာ္၏ေက်ာက္နံရံကို ျမႇင့္တင္ေနစဥ္ . . .(၂း၁၂၇)

-ထိုသူ၏အရွင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစ္ဘရာဟီးမ္ႏွင့္ အျငင္းအခံုျပဳခဲ့သူ (ဘုရင္)ကို အသင္မျမင္ခဲ့ေလသေလာ . . .(၂း၂၅၈)(၆း၇၄/ ၁၉း၄၁-၅၀/ ၆း၈၀-၈၃ တြင္လည္းၾကည့္)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါဤမွတ္တမ္းမ်ားအရတမန္ေတာ္ အစ္ဘရာဟီးမ္သခင္သည္ အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာ    (Civil Engineering) ၊ ေလွ်ာက္လဲေျပာ ဆိုတတ္ေသာ အတတ္ပညာ (Argumentation) ၊ စကားေျပာ/ တရား ေဟာ အတတ္ပညာ(Eloquent Art/Preaching Art) တို႕ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

 

(၄) တမန္ေတာ္ အစၥမာအီးလ္ သခင္ (Ismail)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ (၂း၁၂၇)မွတ္တမ္းအရ၊တမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္သခင္သည္လည္းအေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာ၊ဗိသုကာအတတ္ပညာ (Civil Engineering , Architecture) ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

 

(၅) တမန္ေတာ္ ယူစြဖ္ သခင္ (Joseph)

.. .၄င္းျပင္ ငါအရွင္သည္ထိုသူ(ယူစြဖ္)အားစကားမ်ား၏အနက္သေဘာကို သင္ၾကားျပသရန္. . .(၁၂း၂၁)

(ယူစြဖ္က) (အရွင္မင္းႀကီးသည္) ကၽြႏု္ပ္အားတိုင္းျပည္၏ ဘ႑ာေတာ္မ်ားအေပၚ၌ (ႀကီးၾကပ္အုပ္ထိန္းသူအျဖစ္) ခန္႔အပ္ပါေလ၊ အမွန္ပင္ကၽြႏု္ပ္သည္ ထိန္းသိမ္းႏုိ္င္သူ၊အသိပညာႏွင့္ ျပည့္စံုသူဟု ေျပာခဲ့ေလ၏။(၁၂း၅၅)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ယူစြဖ္သခင္သည္ စီးပြားစီမံမႈအတတ္ပညာ (Economic Management) ၊အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတတ္ပညာ (Administrative Art) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

 

(၆)         တမန္ေတာ္ မူစာ သခင္ (Moses) 

-…၄င္းျပင္သူ(မူစာ) ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ႏွင့္အသိ ပညာကိုေပးခဲ့၏။

-…ထိုအခါမူစာသည္ ထိုသူကို လက္သီးျဖင့္ထိုးအဆံုးစီရင္လိုက္ေလသည္။. . .(၂၈း၁၅)

-…သင္သည္တုိင္းျပည္တြင္ရက္စက္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္လိုသူျဖစ္ရန္သာလွ်င္ အလိုရွိေပသည္။ . . .(၂၈း၁၉)

-. . .၄င္းျပင္အရွင္မူစာအား က်မ္းဂန္ကိုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေလသည္။ . . .(၁၁း၁၁၀)

- . . .(မူစာက) ဟဲ့ (တရားခံ) စာမရီ၊မင္းရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ။ . . . (၂၀း၉၅)

-…(မူစာက)(တရားခံစာမရီအား)သင္ထြက္သြား၊သင္သည္ ဤဘ၀တြင္မည္သူႏွင့္မွ် ထိေတြ႔ျခင္းမရွိရဟု ေျပာရမည္ဟု (စီရင္ခ် က္ခ်မွတ္)ေျပာခဲ့သည္။ . . .(၂၀း၉၇)

-ထို႔ျပင္ကၽြန္ေတာ္၏လွ်ာမွ အထံုးကိုေျဖေပးေတာ္မူပါ။ကၽြန္ေတာ့္စကားကို နားလည္ေစၾကရန္(ျဖစ္ပါသည္)။ . . .(၂၀း၂၆-၂၇)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္မူစာသည္ လက္ေ၀ွ႔/သိုင္း/တိုက္ခုိက္မႈ အတတ္ပညာ (Boxing/ Martial Art)၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ပညာ (Administrative  Art) ၊ဥပေဒပညာ(Law) ၊ တရားစီရင္ေရး အတတ္ပညာ (Judicial Art) စကားေျပာအတတ္ပညာ (Eloquent Art) တို႔ကို တတ္သိခဲ့သည္။

 

(၇) တမန္ေတာ္ ဟာရူန္ သခင္ (Aron)

-. . .၎ျပင္ကၽြန္ေတာ္(မူစာ)၏အိမ္ေထာင္စုသားအနက္မွ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ၀ဇီးရ္(၀န္ႀကီး/ကူညီသူ)ျပဳလုပ္ေပးပါ။ ကၽြန္ ေတာ္၏ေနာင္ေတာ္ ဟာရူန္အား။ . . .(၂၀း၂၉-၃၀)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါဤမွတ္တမ္းအရ တမန္ေတာ္ ဟာရူန္သခင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ပညာ(Administrative Art) ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

 

(၈) တမန္ေတာ္ ဒါ၀ူးဒ္ သခင္ (David)

-. . .ထို႔ျပင္ ဒါ၀ူးဒ္ႏွင့္စုလုိင္မာန္ တို႔သည္ လယ္ယာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီရင္ဆံုးျဖတ္ၾကကုန္၏။. . . (၂၁း၇၈)

- ၎ျပင္ ငါအရွင္သည္ ဒါ၀ူးဒ္အား သင္တို႔အက်ိဳးငွာသံခ်ပ္အက်ႌျပဳလုပ္ေသာ အတတ္ကိုသင္ေပးခဲ့၏။ သင္တို႔စစ္တိုက္ ရာတြင္ သင္တို႔ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။. . .(၂၁း၈၀)

- . . .အမွန္ပင္ငါအရွင္သည္ ဒါ၀ူးဒ္အား မိမိထံမွ ေက်းဇူးေတာ္ကို ေပးသနားခဲ့၏။အိုေတာင္တို႕ အသင္တို႔သည္ ဒါ၀ူးဒ္ႏွင့္အတူ ငါအရွင္စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေတာ္မူေၾကာင္း သီဆိုၾက၊ ထို႔အတူငွက္မ်ားလည္း(သီဆိုၾက)၊ထို႔ျပင္ ဒါ၀ူးဒ္အဖို႔ ငါအရွင္သည္ သံကို ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစေတာ္မူ၏။

. . .ဒါ၀ူးဒ္သည္ ဂ်ာလူးဒ္ကိုကြပ္မ်က္ခ့ဲ၏။ထို႔ေနာက္အရွင္သည္ ဒါ၀ူးဒ္အား အာဏာ၊ဥာဏ္ပညာႏွင့္ သူအလိုရွိေသာပညာ တို႔ကိုသင္ေပးခဲ့၏။ . .. (၂း၂၅၁)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ဒါ၀ူးဒ္သခင္သည္တရားစီရင္ေရးအတတ္ပညာ(Judical Art)၊ သံခ်ပ္ ကာအက်ႌအတတ္ပညာ(Coat of Mail Making Art) ၊ဥပေဒပညာ(law)၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာ(Administrative Art)၊အဆို၊ဂီတ ပညာ   (Music and Singing Art) ၊သိုင္း/တိုက္ခိုက္မႈအတတ္ပညာ(Martial Art) ၊ သံထည္(သတၱဳ အင္ဂ်င္နီ ယာ အတတ္ ပညာ)              (Meatl Engineering) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

 

(၉) တမန္ေတာ္ စုလိုင္မာန္ သခင္ (Solomon)

-စုလိုင္မာန္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာအခါ၀ယ္။(၂း၁၀၂)

-ထိုအခါငါအရွင္သည္ စုလိုင္မာန္အားယင္းအမႈ၏(အဆုံုးအျဖတ္)ကိုသိနားလည္ေစခဲ့၏။ငါအရွင္သည္(၎တို႔အား)ဆင္ျခင္ တံုတရားႏွင့္အသိအညာကိုေပးအပ္ခဲ့၏။. . .(၂၁း၇၉)

…ငါတို႔သည္ ငွက္သတၱ၀ါတို႔၏ဘာသာစကားကိုသင္ၾကားေပးခံရ၏။၎ျပင္အရာခပ္သိမ္းတို႔ကိုခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားခံရ၏။ . . . . (၂၇း၁၆)

ထို႔ျပင္စုလို္င္မာန္အတြက္ သူ၏စစ္တပ္မ်ားကို စုရံုးေစခဲ့၏။…(၂၇း၁၇)

ငါ၏စာ(သ၀ဏ္)ကိုယူသြားၿပီး၎(ဘုရင္မ)တို႔ထံခ်ေပး။. . .(၂၇း၂၈)

၎ျပင္(ငါအရွင္သည္)စုလုိင္မာန္အတြက္ေလကိုအမိန္႔ကိုနာခံေစ၏။ . . .(၃၄း၁၂)

ထို႔ျပင္(ငါအရွင္သည္)သူ႔အတြက္ေၾကးနီေခ်ာင္းစီးေစခဲ့၏။. . .(၃၄း၁၂)

. . .၎တုိ႕သည္(စုလုိင္မာန္၏)အက်ိဳးငွာ ၎အလိုရွိေသာအေဆာက္အအံုမ်ား၊ရုပ္တုမ်ား၊ေရကန္ႀကီးမ်ားတမွ်ရွိ ဇလံု၊အင္တံု မ်ား၊မေျပာင္းမေရႊ႔ႏိုင္ေသာအိုးႀကီးမ်ားကို လုပ္ေပးၾကသည္။ . . .(၃၄း၁၃)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရတမန္ေတာ္ စုလုိင္မာန္သခင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတတ္ပညာ(Administrative Art) တရားစီရင္ေရးအတတ္ပညာ (Judicial Art)၊ဘာသာ စကားအတတ္ပညာ(Linguistic)၊စစ္ပညာ(Military Art)၊ သံတမန္အတတ္ပညာ(Diplomacy)၊ေလေၾကာင္းအတတ္ပညာ(Aeronautical) ၊ဗိသုကာ(Architecture)၊ၿမိဳ႔ ျပအင္ ဂ်င္နီယာ အတတ္ပညာ(Civil Engineering) ၊ ပန္းပုအတတ္ပညာ(Sculpture) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

 

(၁၀) တမန္ေတာ္ ဟူးဒ္ သခင္ (Hud)

-ထို႔ျပင္သင္တို႔သည္ အၿမဲထိုင္ေနၾကရမည္ကဲ့သိုတိုက္တာေဂဟာမ်ား တည္ေဆာက္ၾကသည္။ . . .(၂၆း၁၂၉)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ဟူးဒ္သခင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္အားဒ္လူမ်ိဳးတို႕သည္ ဗိသုကာ အတတ္ပညာ (Architecture) တုိ႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

 

(၁၁) တမန္ေတာ္ ဆြာလိဟ္ သခင္ (Salih)

. . ေျမျပင္၏ႏူးညံ့ေသာေနရာမ်ားတြင္ ခမ္းနားေသာအေဆာက္အဦးမ်ားကတည္ေဆာက္ၾကသည့္အျပင္ ေတာင္မ်ားကိုေဖါက္ ၍ေနအိမ္မ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။. . .(၇း၇၄)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါဤမွတ္တမ္းမ်ားအရတမန္ေတာ္ ဆြာလိဟ္သခင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္ ဆမူးဒ္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ဗိသုကာ အတတ္ပညာ(Architecture) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

 

(၁၂) တမန္ေကာ္ ဇြလ္-ကရ္ႏုိင္းန္ သခင္

- အမွန္ပင္ငါအရွင္သည္(ဇြလ္-ကရ္ႏုိင္းန္)အားကမၻာေျမ၀ယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ ေပးခ့ဲ၏။ထို႔ျပင္ငါအရွင္သည္ ၎အား (ဥစၥာ ပစၥည္းလက္နက္ကိရိယာ)အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့၏။. . .(၇း၇၄)

- သို႔ျဖစ္ေပရာ ၎သည္ လမ္းတစ္ခုကို လိုက္ခဲ့သည္။. . .(၁၈း၈၅)

- ငါအရွင္သည္ အိုဇြလ္-ကရ္ႏုိင္းန္ ၊ သင္သည္၎တို႔အားျပစ္ဒဏ္ခတ္ႏုိင္ ၊ ေထာက္ထားညႇာတာႏုိင္၊(ႀကိဳက္ရာျပဳႏုိင္) သည္။. . .(၁၈း၈၆)

- . . .ယင္းေတာင္ႏွစ္လံုးၾကားတြင္စကားနားမလည္ႏုိင္ေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကိုေတြ႔ခဲ့သည္။(၁၈.၉၃)

-  . . .ကၽြႏု္ပ္သည္သင္တို႔ႏွင့္ ၎တို႔အၾကား၀ယ္အလြန္ခိုင္ခံ့ျမင့္မားေသာ တံတိုင္းကို ျပဳလုပ္ေပးမည္။(၁၈း၉၅)

-  . . . (အရည္က်ိဳထားေသာေၾကးနီကို)ကၽြႏ္ုပ္ထံယူခဲ့ၾက ၊ဤသံျပားေပၚ၌ကၽြႏု္ပ္သြန္းေလာင္းအံ့။(၁၈း၉၆)

- . . .(ဇြလ္-ကရ္ႏုိင္းန္က)ေဟာၾကားခဲ့သည္မွာ -မည္သူမဆိုမတရားျပဳၿမဲျပဳေနက . . ။(၁၈း၈၇)

- ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ဇြလ္-ကရ္ႏုိင္းန္သခင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ပညာ (Administrative  Art)၊ ခရီးသြားအတတ္ပညာ  (Tourism)၊စစ္ပညာ (Military Art)၊  ဘာသာစကားအတတ္ပညာ(Linguistic)၊ ေဆာက္လုပ္ေရးအတတ္ပညာ(Civil Engineering)၊သတၱဳအင္ဂ်င္နီယာ အတတ္ပညာ     (Metal Engineering)၊ေဟာ ေျပာမႈအ တတ္ပညာ(Preaching Art) တို႔ကို တတ္သိခဲ့သည္။

 

(၁၃) တမန္ေတာ္ ဇကၠရီယာ သခင္ (Zakria)

ငါအရွင္သည္(ဇကၠရီယာ)၏ပန္ၾကားခ်က္ကိုလက္ခံ၍၎အားသား ယဟ္ယာ ကိုခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ . . .(၂၁း၉၀)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ ဇကၠရီယာသခင္၏ သားသမီးေမြးျမဴေစာင့္ေရွာက္နည္းအတတ္ပညာ(Child caring Art) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

 

(၁၄) တမန္ေတာ္ အီစာ သခင္ (Jesus)

. . .၎ျပင္ငါအရွင္သည္ (အီစာအား) အင္န္ဂ်ီးလ္က်မ္းကိုခ်ီးျမႇင့္၏။ထိုက်မ္းတြင္ လမ္းညႊန္ႏွင့္အလင္းေရာင္ရွိ၏။ .. .(၅း၄၆)

-သင္သည္ပုခက္တြင္း၌လည္းေကာင္း ၊ အရြယ္ရသည့္အခါ၌လည္းေကာင္း လူတို႔ကို(ေဟာ)ေျပာခဲ့သည္။

၎ျပင္သင့္အားက်မ္းဂန္၊အသိပညာ၊ေတာင္ရားဟ္က်မ္းႏွင့္အင္န္ဂ်ီးလ္က်မ္းကိုသင္ေပးခဲ့၏။

၎ျပင္တစ္ခါတရံသင္သည္ ေျမျဖင့္ငွက္ရုပ္ကိုငါအရွင္၏အမိန္႔ျဖင့္ျပဳလုပ္၍ ယင္းအရုပ္ထဲသို႔မႈတ္ရာငါအရွင္၏ အမိန္႔ျဖင့္ ငွက္ ျဖစ္သြား၏။

၎ျပင္တခါတရံသင္သည္ငါအရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ ေသသူကို ရွင္ျပန္ထြက္ေစခဲ့၏။ . . (၅း၁၁၀)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ အီစာသခင္၏ဥပေဒပညာ(law)၊ဘာသာစကားအတတ္ပညာ (Linguistic)၊ပန္းပုအတတ္ပညာ (Sculpture)၊ မ်က္စိအထူးက ု(Eye Specialist) ၊ အေရျပားအထူးကု(Dermatologist)၊ ေဆးအတတ္ပညာ(Medicine)တို႔ကို တတ္သိခဲ့သည္။

 

(၁၆) တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္ မုဟမၼဒ္ သခင္ (Muhammad)

စီရာသိ(တမန္ေတာ္ျမတ္၏ အထုပၸတၱိက်မ္းမ်ား)ပါမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္ မုဟမၼဒ္သခင္သည္-

ငယ္စဥ္ဘ၀တြင္ တိရစၦာန္ေမြးျမဴေရး အတတ္ပညာ(Husbandry) ၊ ေရကူးအတတ္ပညာ(Swimming)၊ စစ္သတင္း/လက္နက္ စုေဆာင္းမႈအတတ္ပညာ(Military Art)တို႔ကိုတတ္ သိခ့ဲသည္။

လူရြယ္ဘ၀တြင္ သိုင္းအတတ္ပညာ(Martial Art) ၊ ကုန္သြယ္ေရးအတတ္ပညာ(Trading) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

လူႀကီးဘ၀တြင္ ဥပေဒပညာ(law) ၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ပညာ(Diplomatic Art)၊ စစ္ပညာ(Military Art)၊ ဗိသုကာအတတ္ ပညာ(Architecture)၊ သင္ၾကားေရးအတတ္ ပညာ (Teaching Art) ၊ တရားစီရင္ေရးအတတ္ပညာ(Judicial Art) ၊ ေဟာေျပာ မႈအတတ္ပညာ(Preaching Art) စသည္ျဖင့္ စြယ္စံုတတ္သိခဲ့သည္။(တမန္ေတာ္ျမတ္အထုပၸတၱိ ၊ ေမာ္လာနာဃာဇီ။ ပ-ဒု- တ-စ အတြဲမ်ား)

ထိုသို႔ဤသို႔ေသာ အေထာက္အထားမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံအရပ္ရပ္တြင္ (Major) အထူးျပဳဘာသာရပ္အသီးသီး အ လိုက္သင္ၾကားေပးေနေသာ- ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား (Universities of Medicine) နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား (University of Technology) တိရစၦာန္ေဆးကုသေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးတကၠသိုလ္ (University of Veternary and Husbandary)  စိုက္ပ်ိဳးေရး တကၠသုိလ္      (University of Agriculture) ၊(တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ အန္စြာရီအေဆြေတာ္မ်ားတတ္သိခဲ့ေသာအတတ္ပညာ) ေရ ေၾကာင္း(အင္ဂ်င္နီယာ)တကၠသိုလ္(University of Marine (Engineering) Science) -ေလေၾကာင္း တကၠသို္လ္ (University of Aeronaurtical) -စိးပြားေရးတကၠသိုလ္ (University of Economics) -သူနာျပဳတကၠသိုလ္ (University of Nursing) [တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ဇနီး အာအိရွာ သခင္မႀကီး တတ္သိခဲ့သည္။

စစ္တကၠသိုလ္ (Defence Service Accedamy) ပညာေရးတကၠသိုလ္ (University of Education) ဥပေဒ၊၀ိဇၨာ-သိပၸံမ်ား သင္ေပးေသာတကၠသိုလ္၊ဒီဂရီေကာလိပ္(မ်ား) (Arts and Science Universities) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး ၊ စစ္ပညာ ၊ ဥပေဒပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာေဖာင္ႀကီးကဲ့သို႔သင္တန္း ၊ လုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္းမ်ား အိမ္တြင္းမႈသိပၸံ ၊ အားက စား သိပၸံ စသည္တုိ႔တြင္ သင္ၾကားေပးေနေသာ ေခတ္မီပညာရပ္မ်ားမွာ တမန္ေတာ္သခင္မ်ား ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ အတတ္ပညာရပ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုပညာရပ္မ်ားကို သင္ယူတတ္ေျမာက္၍ဘြဲ႕ရသူမ်ားသည္ ထိုတမန္ေတာ္မ်ား၏ အေမြစားအေမြခံမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဘြဲ႔ရ (အီမာန္ရွင္)(အိုလမာ)ပညာရွင္မ်ားသည္ (အန္ဘီယာ) တမာန္ေတာ္သခင္မ်ား၏ အေမြစားအေမြခံ စစ္စစ္ မ်ားျဖစ္ၾကပါေတာ့သည္။

တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္က -

“ပညာဗဟုသုတတာ (မုအ္မင္န္) ယံုၾကည္သူမ်ားရဲ႕ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ရတနာသိုက္ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ေနရာမွာေတြ႕ေတြ႕ ရေအာင္ ယူရမယ္။“

ဟုေဟာၾကားထားရာ ေခတ္တၠသိုလ္မ်ားမွေပးေနေသာ ေခတ္ပညာမ်ားမွာလည္း တမန္ေတာ္သခင္မ်ား၏ပညာအေမြမ်ားပင္ ျဖစ္၍မြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ား မရ ရေအာင္ယူရန္ တာ၀န္ရွိပါသတည္း။

''အိုအရွင္။ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အားဤေလာက၌လည္းလွပေစပါ။ေနာင္တမလြန္၌လည္းလွပေစပါ။အျပစ္မီးေဘးမွလည္းကင္းေ၀း ေစပါ။''

ေခတ္ပညာတတ္မွ ဤေလာက၌လွပတင့္တယ္မည္ျဖစ္သည္။ဘာသာေရးပညာတတ္မွ တမလြန္ေလာက၌ လွပတင့္တယ္မည္ျဖစ္သည္။ တတ္ေသာပညာကုိ လက္ေတြ႔အသံုးခ်မွ ပူပန္ေသာကကင္းေ၀းရမည္ျဖစ္သည္။

ေခတ္ပညာမွာ အစၥလာမ္ႏွင့္ဆန္႕က်င္ေသာ အရာမဟုတ္။အစၥလာမ္၏ တမန္ေတာ္သခင္မ်ားတတ္သိခဲ့ေသာ အရာသာျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္ကိုခ်စ္လွ်င္၊ တမန္္ေတာ္သခင္မ်ားကိုခ်စ္လွ်င္ ေခတ္ပညာ(မ်ား)လည္း တတ္သိလိမာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ရမည္သာျဖစ္ပါေတာ့သည္။

 

ဘီလာလ္-ရန္ႏုိင္ 

(ေျမာင္းျမ)

 

 

(အိုလမာ)ပညာရွင္မ်ားသည္ တမန္ေတာ္္မ်ား၏ အေမြခံမ်ားျဖစ္ၾကသည္

by Myo Tint Than on Monday, June 25, 2012 at 5:08pm ·
 

                 

ဘာသာေရးေလးစားသည္မွာ ေကာင္း၏။ ဘာသာေရးပညာကို သင္ယူဆည္းပူးသည္မွာလည္း ေကာင္း၏။ သို႕ေသာ္ယခုေခတ္ ဘာသာေရးေလးစားသူမ်ား ၊ဘာသာေရးပညာကို သင္ယူ ဆည္းပူးသူမ်ား ၊ ဘာသာေရးပညာတတ္မ်ားက ေခတ္ပညာမ်ားကုိ မသင္ေကာင္းသည့္အလား ထင္ျမင္၊ယူဆ ၊ေဟာေျပာ၊ ျဖန္႕ခ်ီေနၾကသည္မွာ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ေနပါသည္။ 

ယခုေခတ္ပညာမ်ားသည္ ယဟူဒီ/နစြာရာနီတို႕၏ ပညာမ်ားမဟုတ္။ တမန္ေတာ္သခင္မ်ား တတ္သိခဲ့ေသာပညာ မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ တင္ ျပလိုက္ပါသည္။ ထင္ရွားေသာ ဟဒီးဆ္ေတာ္အရ ေခတ္ပညာမ်ားကို သင္ယူဆည္းပူးတတ္ကၽြမ္းလွ်င္ တမန္ေတာ္သခင္မ်ား၏ အေမြရသည္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွာေဖြတင္ျပ လိုက္ပါသည္။

“အမွန္ပင္ (အိုလမာ)ပညာရွင္မ်ားသည္ (အန္ဘီယာ) တမန္ေတာ္သခင္မ်ား၏ အေမြခံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ (တမန္ေတာ္ျမတ္ သခင္၏ ၾသ၀ါဒေတာ္ ၊ အဟ္ကားမ္က်မ္း) ၾသ၀ါဒေတာ္မ်ားအရ တမန္ေတာ္ျမတ္သခင္ ညႊန္ျပေသာ (အိုလမာ)ပညာရွင္မ်ားမွာ မည္သည့္(အိလ္မ္)ပညာမ်ား တတ္ေျမာက္ၾကသူမ်ားနည္း။ မည္သည့္တမန္ေတာ္သခင္သည္ မည္သည့္(အိလ္မ္)ပညာကို တတ္ေျမာက္ခဲ့သနည္း။ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ထဲမွာ အေျဖရွာရပါမည္။

(၁)ဖခင္ႀကီး တမန္ေတာ္အာဒမ္သခင္ (Adam)

(အလႅာဟ္သည္) အာဒမ္အားအရာအားလံုး၏ အမည္မ်ားကို သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။(၂:၃၁)

ထို႕ေနာက္၄င္းတုိ႕ႏွစ္ဦးသည္ မိမိတို႕ကိုယ္အေပၚ ဂ်ႏၷသ္မွသစ္ရြက္(မ်ား)ျဖင့္ စတင္ဖံုးအုပ္ ခဲ့ၾက ၏။…(၇း၂၂)

ကုရ္အန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္အာဒမ္သခင္သည္ သက္ရွိသက္မဲ့ျဒပ္ရွိ ျဒပ္မဲ့အရာအားလံုး၏ အမည္ နာမ (Definition) ၊  အခ်ဳပ္အလုပ္ပညာ (Tailoring) တို႕ကို တတ္သိခဲ့သည္။

(၂)တမန္ေတာ္ႏူးဟ္သခင္ (Noah)

-၄င္းျပင္သင္သည္ ငါအရွင္ျမတ္၏ မ်က္စိေအာက္တြင္ ငါအရွင္ျမတ္၏အမိန္႕ေတာ္အရ သေဘၤာတည္ေဆာက္ပါေလ၊ …(၁၁း၃၇)

-ထို႕ေနာက္ (ထိုတမန္ေတာ္ႏူးဟ္သခင္)သည္ သေဘၤာတည္ေဆာက္ေလ၏။ . . .(၁၁း၃၈)

-၄င္းေနာက္ ထိုသေဘၤာသည္ ၄င္းတို႕ကိုတင္ေဆာင္၍ ေတာင္ႀကီးမ်ားပမာႀကီးမားလွေသာ လိႈင္းတံပုိးၾကား ၀ပ္တြားလ်က္ ရွိသည္။…(၁၁း၄၂)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ႏူးဟ္သခင္သည္ သေဘၤာေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာအတတ္ ပညာ       (Ship Building Engineering) ႏွင့္ ေရေၾကာင္းအတတ္ ပညာ (Marine Science) တို႕ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

(၂)တမန္ေတာ္အစ္ဘရာဟီးမ္သခင္(Abraham)

-ထို႔ျပင္တစ္ခါက အစ္ဘရာဟီးမ္ ႏွင့္ အစၥမာအီးလ္တို႔သည္ အိမ္ေတာ္၏ေက်ာက္နံရံကို ျမႇင့္တင္ေနစဥ္ . . .(၂း၁၂၇)

-ထိုသူ၏အရွင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစ္ဘရာဟီးမ္ႏွင့္ အျငင္းအခံုျပဳခဲ့သူ (ဘုရင္)ကို အသင္မျမင္ခဲ့ေလသေလာ . . .(၂း၂၅၈)(၆း၇၄/ ၁၉း၄၁-၅၀/ ၆း၈၀-၈၃ တြင္လည္းၾကည့္)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါဤမွတ္တမ္းမ်ားအရတမန္ေတာ္ အစ္ဘရာဟီးမ္သခင္သည္ အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာ    (Civil Engineering) ၊ ေလွ်ာက္လဲေျပာ ဆိုတတ္ေသာ အတတ္ပညာ (Argumentation) ၊ စကားေျပာ/ တရား ေဟာ အတတ္ပညာ(Eloquent Art/Preaching Art) တို႕ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

(၄)တမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္သခင္ (Ismail)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ (၂း၁၂၇)မွတ္တမ္းအရ၊တမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္သခင္သည္လည္းအေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာ၊ဗိသုကာအတတ္ပညာ (Civil Engineering , Architecture) ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

(၅) တမန္ေတာ္ယူစြဖ္သခင္(Joseph)

.. .၄င္းျပင္ ငါအရွင္သည္ထိုသူ(ယူစြဖ္)အားစကားမ်ား၏အနက္သေဘာကို သင္ၾကားျပသရန္. . .(၁၂း၂၁)

(ယူစြဖ္က) (အရွင္မင္းႀကီးသည္) ကၽြႏု္ပ္အားတိုင္းျပည္၏ ဘ႑ာေတာ္မ်ားအေပၚ၌ (ႀကီးၾကပ္အုပ္ထိန္းသူအျဖစ္) ခန္႔အပ္ပါေလ၊ အမွန္ပင္ကၽြႏု္ပ္သည္ ထိန္းသိမ္းႏုိ္င္သူ၊အသိပညာႏွင့္ ျပည့္စံုသူဟု ေျပာခဲ့ေလ၏။(၁၂း၅၅)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ယူစြဖ္သခင္သည္ စီးပြားစီမံမႈအတတ္ပညာ (Economic Management) ၊အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတတ္ပညာ (Administrative Art) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

(၆)တမန္ေတာ္မူစာသခင္(Moses)

-…၄င္းျပင္သူ(မူစာ)အရြယ္ေရာက္ၿပီးအသိဥာဏ္ရင့္သန္လာေသာအခါ ငါအရွင္သည္သူအား ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ႏွင့္အသိ ပညာကိုေပးခဲ့၏။

-…ထိုအခါမူစာသည္ ထိုသူကို လက္သီးျဖင့္ထိုးအဆံုးစီရင္လိုက္ေလသည္။. . .(၂၈း၁၅)

-…သင္သည္တုိင္းျပည္တြင္ရက္စက္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္လိုသူျဖစ္ရန္သာလွ်င္ အလိုရွိေပသည္။ . . .(၂၈း၁၉)

-. . .၄င္းျပင္အရွင္မူစာအား က်မ္းဂန္ကိုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေလသည္။ . . .(၁၁း၁၁၀)

- . . .(မူစာက) ဟဲ့ (တရားခံ) စာမရီ၊မင္းရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ။ . . . (၂၀း၉၅)

-…(မူစာက)(တရားခံစာမရီအား)သင္ထြက္သြား၊သင္သည္ ဤဘ၀တြင္မည္သူႏွင့္မွ် ထိေတြ႔ျခင္းမရွိရဟု ေျပာရမည္ဟု (စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္)ေျပာခဲ့သည္။ . . .(၂၀း၉၇)

-ထို႔ျပင္ကၽြန္ေတာ္၏လွ်ာမွ အထံုးကိုေျဖေပးေတာ္မူပါ။ကၽြန္ေတာ့္စကားကို နားလည္ေစၾကရန္(ျဖစ္ပါသည္)။ . . .(၂၀း၂၆-၂၇)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္မူစာသည္ လက္ေ၀ွ႔/သိုင္း/တိုက္ခုိက္မႈ အတတ္ပညာ (Boxing/ Martial Art)၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ပညာ (Administrative  Art) ၊ဥပေဒပညာ(Law) ၊ တရားစီရင္ေရး အတတ္ပညာ (Judicial Art) စကားေျပာအတတ္ပညာ (Eloquent Art) တို႔ကို တတ္သိခဲ့သည္။

(၇)တမန္ေတာ္ဟာရူန္သခင္(Aron)

-. . .၎ျပင္ကၽြန္ေတာ္(မူစာ)၏အိမ္ေထာင္စုသားအနက္မွ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ၀ဇီးရ္(၀န္ႀကီး/ကူညီသူ)ျပဳလုပ္ေပးပါ။ ကၽြန္ ေတာ္၏ေနာင္ေတာ္ ဟာရူန္အား။ . . .(၂၀း၂၉-၃၀)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါဤမွတ္တမ္းအရ တမန္ေတာ္ ဟာရူန္သခင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ပညာ(Administrative Art) ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

(၈)တမန္ေတာ္ဒါ၀ူးဒ္သခင္ (David)

-. . .ထို႔ျပင္ ဒါ၀ူးဒ္ႏွင့္စုလုိင္မာန္ တို႔သည္ လယ္ယာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီရင္ဆံုးျဖတ္ၾကကုန္၏။. . . (၂၁း၇၈)

- ၎ျပင္ ငါအရွင္သည္ ဒါ၀ူးဒ္အား သင္တို႔အက်ိဳးငွာသံခ်ပ္အက်ႌျပဳလုပ္ေသာ အတတ္ကိုသင္ေပးခဲ့၏။ သင္တို႔စစ္တိုက္ ရာတြင္ သင္တို႔ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။. . .(၂၁း၈၀)

- . . .အမွန္ပင္ငါအရွင္သည္ ဒါ၀ူးဒ္အား မိမိထံမွ ေက်းဇူးေတာ္ကို ေပးသနားခဲ့၏။အိုေတာင္တို႕ အသင္တို႔သည္ ဒါ၀ူးဒ္ႏွင့္အတူ ငါအရွင္စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေတာ္မူေၾကာင္း သီဆိုၾက၊ ထို႔အတူငွက္မ်ားလည္း(သီဆိုၾက)၊ထို႔ျပင္ ဒါ၀ူးဒ္အဖို႔ ငါအရွင္သည္ သံကို ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစေတာ္မူ၏။

. . .ဒါ၀ူးဒ္သည္ ဂ်ာလူးဒ္ကိုကြပ္မ်က္ခ့ဲ၏။ထို႔ေနာက္အရွင္သည္ ဒါ၀ူးဒ္အား အာဏာ၊ဥာဏ္ပညာႏွင့္ သူအလိုရွိေသာပညာ တို႔ကိုသင္ေပးခဲ့၏။ . .. (၂း၂၅၁)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ဒါ၀ူးဒ္သခင္သည္တရားစီရင္ေရးအတတ္ပညာ(Judical Art)၊ သံခ်ပ္ ကာအက်ႌအတတ္ပညာ(Coat of Mail Making Art) ၊ဥပေဒပညာ(law)၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာ(Administrative Art)၊အဆို၊ဂီတ ပညာ   (Music and Singing Art) ၊သိုင္း/တိုက္ခိုက္မႈအတတ္ပညာ(Martial Art) ၊ သံထည္(သတၱဳ အင္ဂ်င္နီ ယာ အတတ္ ပညာ)              (Meatl Engineering) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

(၉)တမန္ေတာ္စုလိုင္မာန္သခင္ (Solomon)

-စုလိုင္မာန္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာအခါ၀ယ္။(၂း၁၀၂)

-ထိုအခါငါအရွင္သည္ စုလိုင္မာန္အားယင္းအမႈ၏(အဆုံုးအျဖတ္)ကိုသိနားလည္ေစခဲ့၏။ငါအရွင္သည္(၎တို႔အား)ဆင္ျခင္ တံုတရားႏွင့္အသိအညာကိုေပးအပ္ခဲ့၏။. . .(၂၁း၇၉)

…ငါတို႔သည္ ငွက္သတၱ၀ါတို႔၏ဘာသာစကားကိုသင္ၾကားေပးခံရ၏။၎ျပင္အရာခပ္သိမ္းတို႔ကိုခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားခံရ၏။ . . . . (၂၇း၁၆)

ထို႔ျပင္စုလို္င္မာန္အတြက္ သူ၏စစ္တပ္မ်ားကို စုရံုးေစခဲ့၏။…(၂၇း၁၇)

ငါ၏စာ(သ၀ဏ္)ကိုယူသြားၿပီး၎(ဘုရင္မ)တို႔ထံခ်ေပး။. . .(၂၇း၂၈)

၎ျပင္(ငါအရွင္သည္)စုလုိင္မာန္အတြက္ေလကိုအမိန္႔ကိုနာခံေစ၏။ . . .(၃၄း၁၂)

ထို႔ျပင္(ငါအရွင္သည္)သူ႔အတြက္ေၾကးနီေခ်ာင္းစီးေစခဲ့၏။. . .(၃၄း၁၂)

. . .၎တုိ႕သည္(စုလုိင္မာန္၏)အက်ိဳးငွာ ၎အလိုရွိေသာအေဆာက္အအံုမ်ား၊ရုပ္တုမ်ား၊ေရကန္ႀကီးမ်ားတမွ်ရွိ ဇလံု၊အင္တံု မ်ား၊မေျပာင္းမေရႊ႔ႏိုင္ေသာအိုးႀကီးမ်ားကို လုပ္ေပးၾကသည္။ . . .(၃၄း၁၃)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရတမန္ေတာ္ စုလုိင္မာန္သခင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတတ္ပညာ(Administrative Art) တရားစီရင္ေရးအတတ္ပညာ (Judicial Art)၊ဘာသာ စကားအတတ္ပညာ(Linguistic)၊စစ္ပညာ(Military Art)၊ သံတမန္အတတ္ပညာ(Diplomacy)၊ေလေၾကာင္းအတတ္ပညာ(Aeronautical) ၊ဗိသုကာ(Architecture)၊ၿမိဳ႔ ျပအင္ ဂ်င္နီယာ အတတ္ပညာ(Civil Engineering) ၊ ပန္းပုအတတ္ပညာ(Sculpture) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

(၁၀)တမန္ေတာ္ဟူးဒ္သခင္(Hud)

-ထို႔ျပင္သင္တို႔သည္ အၿမဲထိုင္ေနၾကရမည္ကဲ့သို႔တိုက္တာေဂဟာမ်ား တည္ေဆာက္ၾကသည္။ . . .(၂၆း၁၂၉)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ဟူးဒ္သခင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္အားဒ္လူမ်ိဳးတို႕သည္ ဗိသုကာ အတတ္ပညာ (Architecture) တုိ႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

(၁၁)တမန္ေတာ္ဆြာလိဟ္သခင္ (Salih)

. . ေျမျပင္၏ႏူးညံ့ေသာေနရာမ်ားတြင္ ခမ္းနားေသာအေဆာက္အဦးမ်ားကတည္ေဆာက္ၾကသည့္အျပင္ ေတာင္မ်ားကိုေဖါက္ ၍ေနအိမ္မ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။. . .(၇း၇၄)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါဤမွတ္တမ္းမ်ားအရတမန္ေတာ္ ဆြာလိဟ္သခင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္ ဆမူးဒ္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ဗိသုကာ အတတ္ပညာ(Architecture) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

(၁၂)တမန္ေကာ္ဇြလ္-ကရ္ႏုိင္းန္သခင္

- အမွန္ပင္ငါအရွင္သည္(ဇြလ္-ကရ္ႏုိင္းန္)အားကမၻာေျမ၀ယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ ေပးခ့ဲ၏။ထို႔ျပင္ငါအရွင္သည္ ၎အား (ဥစၥာ ပစၥည္းလက္နက္ကိရိယာ)အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့၏။. . .(၇း၇၄)

- သို႔ျဖစ္ေပရာ ၎သည္လမ္းတစ္ခုကိုလိုက္ခဲ့သည္။. . .(၁၈း၈၅)

- ငါအရွင္သည္ အိုဇြလ္-ကရ္ႏုိင္းန္ ၊ သင္သည္၎တို႔အားျပစ္ဒဏ္ခတ္ႏုိင္ ၊ ေထာက္ထားညႇာတာႏုိင္၊(ႀကိဳက္ရာျပဳႏုိင္) သည္။. . .(၁၈း၈၆)

- . . .ယင္းေတာင္ႏွစ္လံုးၾကားတြင္စကားနားမလည္ႏုိင္ေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကိုေတြ႔ခဲ့သည္။(၁၈.၉၃)

-  . . .ကၽြႏု္ပ္သည္သင္တို႔ႏွင့္ ၎တို႔အၾကား၀ယ္အလြန္ခိုင္ခံ့ျမင့္မားေသာ တံတိုင္းကို ျပဳလုပ္ေပးမည္။(၁၈း၉၅)

-  . . . (အရည္က်ိဳထားေသာေၾကးနီကို)ကၽြႏ္ုပ္ထံယူခဲ့ၾက ၊ဤသံျပားေပၚ၌ကၽြႏု္ပ္သြန္းေလာင္းအံ့။(၁၈း၉၆)

- . . .(ဇြလ္-ကရ္ႏုိင္းန္က)ေဟာၾကားခဲ့သည္မွာ -မည္သူမဆိုမတရားျပဳၿမဲျပဳေနက . . ။(၁၈း၈၇)

- ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ဇြလ္-ကရ္ႏုိင္းန္သခင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ပညာ (Administrative  Art)၊ ခရီးသြားအတတ္ပညာ  (Tourism)၊စစ္ပညာ (Military Art)၊  ဘာသာစကားအတတ္ပညာ(Linguistic)၊ ေဆာက္လုပ္ေရးအတတ္ပညာ(Civil Engineering)၊သတၱဳအင္ဂ်င္နီယာ အတတ္ပညာ     (Metal Engineering)၊ေဟာ ေျပာမႈအ တတ္ပညာ(Preaching Art) တို႔ကို တတ္သိခဲ့သည္။

(၁၃)တမန္ေတာ္ဇကၠရီယာသခင္(Zakria)

ငါအရွင္သည္(ဇကၠရီယာ)၏ပန္ၾကားခ်က္ကိုလက္ခံ၍၎အားသား ယဟ္ယာ ကိုခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ . . .(၂၁း၉၀)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ ဇကၠရီယာသခင္၏ သားသမီးေမြးျမဴေစာင့္ေရွာက္နည္းအတတ္ပညာ           (Child caring Art) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

(၁၄)တမန္ေတာ္အီစာသခင္(Jesus)

. . .၎ျပင္ငါအရွင္သည္ (အီစာအား) အင္န္ဂ်ီးလ္က်မ္းကိုခ်ီးျမႇင့္၏။ထိုက်မ္းတြင္ လမ္းညႊန္ႏွင့္အလင္းေရာင္ရွိ၏။ .. .(၅း၄၆)

-သင္သည္ပုခက္တြင္း၌လည္းေကာင္း ၊ အရြယ္ရသည့္အခါ၌လည္းေကာင္း လူတို႔ကို(ေဟာ)ေျပာခဲ့သည္။

၎ျပင္သင့္အားက်မ္းဂန္၊အသိပညာ၊ေတာင္ရားဟ္က်မ္းႏွင့္အင္န္ဂ်ီးလ္က်မ္းကိုသင္ေပးခဲ့၏။

၎ျပင္တစ္ခါတရံသင္သည္ ေျမျဖင့္ငွက္ရုပ္ကိုငါအရွင္၏အမိန္႔ျဖင့္ျပဳလုပ္၍ ယင္းအရုပ္ထဲသို႔မႈတ္ရာငါအရွင္၏ အမိန္႔ျဖင့္ ငွက္ ျဖစ္သြား၏။

၎ျပင္တခါတရံသင္သည္ငါအရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ ေသသူကို ရွင္ျပန္ထြက္ေစခဲ့၏။ . . (၅း၁၁၀)

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ပါ ဤမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ အီစာသခင္၏ဥပေဒပညာ(law)၊ဘာသာစကားအတတ္ပညာ (Linguistic)၊ပန္းပုအတတ္ပညာ (Sculpture)၊ မ်က္စိအထူးက ု(Eye Specialist) ၊ အေရျပားအထူးကု(Dermatologist)၊ ေဆးအတတ္ပညာ(Medicine)တို႔ကို တတ္သိခဲ့သည္။

(၁၆)တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္ မုဟမၼဒ္သခင္(Muhammad)

စီရာသိ(တမန္ေတာ္ျမတ္၏ အထုပၸတၱိက်မ္းမ်ား)ပါမွတ္တမ္းမ်ားအရ တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္ မုဟမၼဒ္သခင္သည္-

ငယ္စဥ္ဘ၀တြင္ တိရစၦာန္ေမြးျမဴေရး အတတ္ပညာ(Husbandry) ၊ ေရကူးအတတ္ပညာ(Swimming)၊ စစ္သတင္း/လက္နက္ စုေဆာင္းမႈအတတ္ပညာ(Military Art)တို႔ကိုတတ္ သိခ့ဲသည္။

လူရြယ္ဘ၀တြင္ သိုင္းအတတ္ပညာ(Martial Art) ၊ ကုန္သြယ္ေရးအတတ္ပညာ(Trading) တို႔ကိုတတ္သိခဲ့သည္။

လူႀကီးဘ၀တြင္ ဥပေဒပညာ(law) ၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ပညာ(Diplomatic Art)၊ စစ္ပညာ(Military Art)၊ ဗိသုကာအတတ္ ပညာ(Architecture)၊ သင္ၾကားေရးအတတ္ ပညာ (Teaching Art) ၊ တရားစီရင္ေရးအတတ္ပညာ(Judicial Art) ၊ ေဟာေျပာ မႈအတတ္ပညာ(Preaching Art) စသည္ျဖင့္ စြယ္စံုတတ္သိခဲ့သည္။(တမန္ေတာ္ျမတ္အထုပၸတၱိ ၊ ေမာ္လာနာဃာဇီ။ ပ-ဒု- တ-စ အတြဲမ်ား)

ထိုသို႔ဤသို႔ေသာ အေထာက္အထားမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံအရပ္ရပ္တြင္ (Major) အထူးျပဳဘာသာရပ္အသီးသီး အ လိုက္သင္ၾကားေပးေနေသာ- ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား (Universities of Medicine) နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား (University of Technology) တိရစၦာန္ေဆးကုသေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးတကၠသိုလ္ (University of Veternary and Husbandary)  စိုက္ပ်ိဳးေရး တကၠသုိလ္      (University of Agriculture)                                                                                                                              (တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ အန္စြာရီအေဆြေတာ္မ်ားတတ္သိခဲ့ေသာအတတ္ပညာ) ေရ ေၾကာင္း(အင္ဂ်င္နီယာ)တကၠသိုလ္                (University of Marine (Engineering) Science) -ေလေၾကာင္းတကၠသို္လ္ (University of Aeronaurtical) -စိးပြားေရးတကၠသိုလ္ (University of Economics) -သူနာျပဳတကၠသိုလ္ (University of Nursing) [တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ဇနီး အာအိရွာ သခင္မႀကီးတတ္သိခဲ့သည္။

စစ္တကၠသိုလ္ (Defence Service Accedamy) ပညာေရးတကၠသိုလ္ (University of Education) ဥပေဒ၊၀ိဇၨာ-သိပၸံမ်ား သင္ေပးေသာတကၠသိုလ္၊ဒီဂရီေကာလိပ္(မ်ား) (Arts and Science Universities) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး ၊ စစ္ပညာ ၊ ဥပေဒပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာေဖာင္ႀကီးကဲ့သို႔သင္တန္း ၊ လုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္းမ်ား အိမ္တြင္းမႈသိပၸံ ၊ အားက စား သိပၸံ စသည္တုိ႔တြင္ သင္ၾကားေပးေနေသာ ေခတ္မီပညာရပ္မ်ားမွာ တမန္ေတာ္သခင္မ်ား ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ အတတ္ပညာရပ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုပညာရပ္မ်ားကို သင္ယူတတ္ေျမာက္၍ဘြဲ႕ရသူမ်ားသည္ ထိုတမန္ေတာ္မ်ား၏ အေမြစားအေမြခံမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဘြဲ႔ရ (အီမာန္ရွင္)(အိုလမာ)ပညာရွင္မ်ားသည္ (အန္ဘီယာ) တမာန္ေတာ္သခင္မ်ား၏ အေမြစားအေမြခံ စစ္စစ္ မ်ားျဖစ္ၾကပါေတာ့သည္။

တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္က -

“ပညာဗဟုသုတတာ (မုအ္မင္န္) ယံုၾကည္သူမ်ားရဲ႕ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ရတနာသိုက္ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ေနရာမွာေတြ႕ေတြ႕ ရေအာင္ ယူရမယ္။“

ဟုေဟာၾကားထားရာ ေခတ္တၠသိုလ္မ်ားမွေပးေနေသာ ေခတ္ပညာမ်ားမွာလည္း တမန္ေတာ္သခင္မ်ား၏ပညာအေမြမ်ားပင္ ျဖစ္၍မြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ား မရ ရေအာင္ယူရန္ တာ၀န္ရွိပါသတည္း။

''အိုအရွင္။ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အားဤေလာက၌လည္းလွပေစပါ။ေနာင္တမလြန္၌လည္းလွပေစပါ။အျပစ္မီးေဘးမွလည္းကင္းေ၀း ေစပါ။''

ေခတ္ပညာတတ္မွ ဤေလာက၌လွပတင့္တယ္မည္ျဖစ္သည္။ဘာသာေရးပညာတတ္မွ တမလြန္ေလာက၌ လွပတင့္တယ္မည္ျဖစ္သည္။ တတ္ေသာပညာကုိ လက္ေတြ႔အသံုးခ်မွ ပူပန္ေသာကကင္းေ၀းရမည္ျဖစ္သည္။

ေခတ္ပညာမွာ အစၥလာမ္ႏွင့္ဆန္႕က်င္ေသာ အရာမဟုတ္။အစၥလာမ္၏ တမန္ေတာ္သခင္မ်ားတတ္သိခဲ့ေသာ အရာသာျဖစ္ သည္။ အစလာမ္ကိုခ်စ္လွ်င္၊ တမန္္ေတာ္သခင္မ်ားကိုခ်စ္လွ်င္ ေခတ္ပညာ(မ်ား)လည္း တတ္သိလိမာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ရမည္သာျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ဘီလာလ္-ရန္ႏုိင္ 

(ေျမာင္းျမ)