THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

ျမန္မာဆန္မႈ (ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘရွင္)

မၾကာေသးမီရက္မ်ားအတြင္း (ဟိဂ်္ဂ်ရီ၁၃၇၉ခု၊ရမဒြါန္လ)က အစၥလာမ္ေကာင္စီ ကိစၥႏွင့္ ျဖဴးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ျဖဴးၿမိဳ႕ ဗလီေက်ာင္းႀကီးကို ထိုၿမိဳ႕ေန မြတ္စ္လင္မ္တို႔က လွပတင့္တယ္စြာမြမ္းမံခ်ယ္လွယ္ျပင္ဆင္ထားသည္ကို၀မ္းေျမာက္ စြာ ႏွင့္ေတြ႕ရသည္။ ဗလီေက်ာင္းအတြင္း မ်က္ႏွာၾကက္ ေအာက္နံရံမ်ား၏ အထက္ ႏႈတ္ခမ္းတြင္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္မွ အာယသ္ေတာ္ ေကာင္းႏိုး ရာရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ အရဗီဘာသာစာလံုးႀကီးမ်ားႏွင့္ ထင္ရွားစြာ ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ တာ၀န္ခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဗလီလာ သူတိုင္း အရွင္ျမတ္၏မုကၡပါဌ္ေတာ္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ ေတြ႕ျမင္ သတိရေစအံ့ငွာ အသင့္ ေရးေပးထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ အရဗီကို ျမန္မာအနက္ အဓိပၸာယ္ျဖင့္နားမလည္ႏိုင္ေသာ အမ်ားစု အတြက္ မည္သို႔ အက်ိဳးရွိအံ့နည္းဟုဆန္းစစ္ရာ ထိုတာ၀န္ခံမ်ားက အာယသ္ေတာ္မ်ားေအာက္တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားရန္စီစဥ္ ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္းသို႔ ေရးသားျခင္းမွာ အျပစ္ရွိ/မရွိ သံသယျဖစ္ေနသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ရွရီအသ္ကို အတန္ကၽြမ္းက်င္သူတို႔က မေရးသင့္၊ေရးသည့္အစဥ္အလာမရွိဟု ဆိုၾကေသာေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း ဆိုင္းငံ့ေနရပါသည္ဟု ေျဖၾကသည္။

 

-

ဗလီတြင္း ျမန္မာစာေရးေကာင္းသေလာ

-

 ဤအဆိုျပဳခ်က္မွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းသည္။စိုးရိမ္ ေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္ရာလည္းျဖစ္သည္။ ဗလီတြင္း၌ အရွင့္ မုကၡပါဌ္ေတာ္ မ်ားကိုပင္လွ်င္ ျမန္မာစာႏွင့္ မေရးအပ္၊ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ထဲတြင္ မွတ္စုမွတ္ရာမ်ားကို ျမန္မာစာႏွင့္ ပံုမႏွိပ္အပ္၊ အလြန္ငရဲႀကီးလိမ့္မည္ ဟု အယူသီးေအာင္ျမန္မာစာမတတ္သူတို႔က အသိဉာဏ္ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသး ေသာ ျမန္မာစာကိုသာတတ္သည့္ တိုင္းရင္းသား မြတ္စ္လင္မ္တို႔အား လွည့္ျဖားခဲ့ၾကသည္မဟုတ္ပါေလာ။

 က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ထဲတြင္ အရဗီစာတန္းၾကားမ်ား၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေဘးေနရာလပ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ေဒါင္လိုက္ ျဖစ္ေစ၊ အလ်ားလိုက္ျဖစ္ေစ၊ ကန္႔လန္႔ျဖစ္ေစ ရႏိုင္သည့္နည္းႏွင့္ အုရ္ဒူစာမ်ားကို ေရးသားပံုႏွိပ္ထားသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

 အုရ္ဒူစာကို ဗလီအတြင္း မင္န္ဗရ္ထိပ္၌လည္းေကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္၀တ္ျပဳရာအထက္နံရံ၌လည္းေကာင္း၊အေရးအပါဆံုးေနရာ မ်ားတြင္ထင္ရွားစြာေရးသားထားသည္ကိုမၾကာခဏေတြ႕ရေပသည္။

-

အုရ္ဒူသည္ သာသနာ့စာေပေလာ

-

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသား မြတ္စ္လင္မ္ ေလာကတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ေရွ႕ေဆာင္ဆရာမ်ား၊ေမာ္လ၀ီမ်ားက နည္းေပးလမ္းျပျပဳ ေနသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အုရ္ဒူစကားကို၊ အုရ္ဒူစာကို အသံုး ျပဳသူမ်ားသာျဖစ္သည္။ အုရ္ဒူယဥ္ေက်းမႈပတ္၀န္းက်င္အတြင္းတြင္ ႀကီးျပင္းလာရသူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ သူတို႔ ယဥ္ပါးေနေသာ၊ သူတို႔ အသံုးျပဳေနေသာ အုရ္ဒူစာကို  အရဗီစာ၏ အဆင့္အတန္း ေရာက္ေအာင္ ျမႇင့္တင္အသံုးျပဳသည္မွာ ဓမၼတာသာျဖစ္သည္။

 ထိုသာသနာ့ေရွ႕ေဆာင္တုိ႔အနက္ အမ်ားစုသည္ ျမန္မာစာႏွင့္ ျမန္မာစကားကို မသံုးၾက။ တတ္လည္း မတတ္ၾက။ ျမန္မာ စာသံုးသူတုိ႔၏ အမ်ားစုမွာ  မြတ္စ္လင္မ္မဟုတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္၊ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာစာမွာ မြတ္စ္လင္မ္ႏွင့္မဆုိင္ဟု သူတို႔ယူဆၾကသည္။ မဆုိင္႐ံုသာမက ျမန္မာစာသံုးလွ်င္ ငရဲႀကီးသည္၊ ပညတ္ခ်က္ကို က်ဴးလြန္သည္ဟူေသာ အဆင့္ထိေအာင္ ျပင္းထန္လာၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ သာသနာ့ေရွ႕ေဆာင္တို႔၏ အဆံုးအမေအာက္တြင္ ႏွစ္ရွည္လမ်ားေနလာၾကကုန္ေသာ တုိင္းရင္းသားမြတ္စ္လင္မ္တုိ႔မွာ ဘာသာေရး၌ ျမန္မာစာသံုးျခင္းသည္ ပညတ္ခ်က္ကို က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္သည္၊ ငရဲႀကီးသည္၊ဗလီတြင္မေရးအပ္၊ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ တြင္လည္း မေရးအပ္၊ အျခားစကားမတတ္၍သာ ျမန္မာစကားကို ေျပာေနရသည္၊ အုရ္ဒူစကားေျပာရလွ်င္ ပိုေကာင္းမည္ ဟူေသာ လြဲမွားသည့္ အယူသီးမႈမ်ား တျဖည္းျဖည္းရရိွလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။   သို႔ျဖစ္၍လည္း ျဖဴးဗလီအတြင္း အာယသ္ေတာ္မ်ား၏ ေအာက္တြင္ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ ျပန္ဆိုေရးသားရန္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ စိတ္စေနာင့္စနင္းျဖစ္ေနျခင္းမွာ မထူးဆန္းေတာ့ေပ။

-

ေၾကာက္ဖြယ္ အႏၲရာယ္

-

 ဤအယူသီ္းမႈမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သာသနာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ က်င့္သံုးမႈ တုိ႔တြင္ အလြန္ေၾကာက္ဖြယ္ေကာင္းလွေသာ အဖ်က္အစီး၊ အဟန္႔ အတားႏွင့္ အႏၲရာယ္ဆိုးႀကီးျဖစ္ေနသည္ကို သေဘာေပါက္သူ နည္းပါးလိမ့္မည္ထင္သည္။

  ဤအယူသီ္းမႈကိုျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးသူတုိ႔တြင္ သေဘာ႐ိုးႏွင့္ မိမိတို႔ ယံုၾကည္ခ်က္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ားလည္းပါသည္။ ျမန္မာစာကိုမိမိတို႔လံုး၀မတတ္၊ တတ္ျပန္ေသာ္လည္း မေတာက္ တေခါက္ျဖစ္ေနသျဖင့္ ေရွ႕ေဆာင္ဆရာ၏ ဂုဏ္သိကၡာလည္း မပ်က္ရ ေလေအာင္ မိမိနားလည္သည္ျဖစ္ေစ၊ နားမလည္သည္ျဖစ္ေစ၊ အုရ္ဒူစကားကို အရွင္ျမတ္၏မုကၡပါဌ္ေတာ္ေယာင္ေယာင္ ျဖစ္ေအာင္ အုရ္ဒူစကားကို နကန္းမွ် နားမလည္ေသာ မိမိ၏ ေနာက္လုိက္ ပရိသတ္ေရွ႕တြင္ ဟိတ္ဟန္ျဖင့္ ေျပာဆုိႂကြား၀ါျခင္းျဖင့္ လွည့္စားလာ ခဲ့ၾကသူမ်ားလည္းရိွသည္။

-

ျမန္မာစာ မတတ္၍ အုရ္ဒူကို သိဒိၶတင္ျခင္း

-

 ႏိုင္ငံျခားမွ လာေရာက္၍ ေရွ႕ေဆာင္ဆရာ လုပ္ေနသူအခ်ဳိ႕ တို႔မွာ အရဗီစာကို ဖတ္တတ္သည္။ အုရ္ဒူစကားကို မေတာက္ တေခါက္ ေျပာတတ္သည္။ စာေရးသားမႈ၌ မည္သည့္စာကိုမွ မေရး သားတတ္ၾက။ မိမိတုိ႔ တုိင္းျပည္သုိ႔ စာေရးလိုေသာအခါ မိမိတို႔ ဘာသာ၊ သို႔မဟုတ္ အုရ္ဒူစာကို ေရးတတ္ေသာ အျခားပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးဦးထံ တိတ္တဆိတ္သြားေရာက္ အကူအညီေတာင္းသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရဖူးသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ဳိးမ်ားက မိမိတို႔ ေျပာ႐ံုသာ တတ္ေသာ အုရ္ဒူစကားကို သိဒၶိတင္လိုေသာေၾကာင့္ ျမန္မာစကား ေျပာျခင္း၊ ေရးျခင္းတုိ႔မွာ မသင့္ဟု ရွရီအသ္၏ အဆံုးအျဖတ္သဖြယ္ ေဟာေျပာလာသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သာသနာအတြက္ အလြန္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းလွေပသည္။

-

ႏုိင္ငံျခားသား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သာသနာ့ညီေနာင္

-

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ အိႏိၵယသား၊ ပါကစၥတန္သား မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ားရွိေနသည္။ သူတို႔သည္လည္း အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ား ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ သာသနာ၌ စိတ္၀င္စားၾကသည္။ မြတ္စ္လင္မ္ ျဖစ္ၾကသည့္အားေလ်ာ္စြာ သူတို႔မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေရာင္းရင္းမိတ္ေဆြ မ်ားသာမက မြတ္စ္လင္မ္ ညီေနာင္ အုပ္စု၀င္မ်ားလည္းျဖစ္သည္။ အထက္၌ဆိုခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားသား ေရွ႕ေဆာင္ ဆရာမ်ား နည္းတူ သူတို႔ အထဲ၌ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာစာကိုမတတ္ၾက။ ဗမာစကားကိုလည္း မေတာက္တစ္ေခါက္သာ ေျပာတတ္သည္။ သို႔ႏွင့္ ျမန္မာစာေပႏွင့္ ျမန္မာစကားကိုသူတို႔အထင္မႀကီးၾက၊ မေလးစားလိုၾက၊ သူတို႔တတ္ သိေသာ အုရ္ဒူစာႏွင့္စကား၊ ဘဂၤါလီစာႏွင့္ စကား၊ ဂူဂ်ရာတီစာႏွင့္ စကားစသည္ျဖင့္ လူမ်ိဳးကို လိုက္၍ မိမိတို႔ စာကိုသာ ေလးစား ၾကသည္။အေလးဂ႐ုျပဳၾကသည္။ဤသည္မွာ ဓမၼတာသာျဖစ္သည္။မည္သို႔မွ် အျပစ္ဆိုဖြယ္ရာ မရွိေပ။

-

အုရ္ဒူမတတ္လွ်င္ ဘာသာပ်က္အံ့ေလာ

-

 ယင္းႏုိင္ငံျခားသားတို႔မွာ တိုင္းရင္းသား မြတ္စ္လင္မ္မ်ား ထက္ပို၍ ပစၥည္းဥစၥာကံုလံုႂကြယ္၀သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ သံုးပစ္ရန္ ေငြပိုေငြလွ်ံလည္းမ်ားစြာရွိၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သေဘာ႐ိုး သက္သက္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ပေယာဂ၀င္လ်က္ျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔၏ ေငြပို ေငြလွ်ံ မ်ားကို အစၥလာမ္သာသနာေရးအတြက္ လွဴဒါန္းသံုးစြဲလာၾကေသာ အခါတြင္ တိုင္းရင္းသား မြတ္စ္လင္မ္မ်ားျဖစ္ေသာ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ားစုႏွင့္ ဆက္သြယ္မိလာသည္။ သို႔ဆက္သြယ္ မိလာေသာအခါ ၎င္းတို႔ယံုၾကည္သည့္အတိုင္းသေဘာ႐ိုးအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎င္းတို႔ လႊမ္းမိုးလွည့္စားလိုသည့္အတိုင္း ပေယာဂယွဥ္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အုရ္ဒူစာေပသင္ၾကားေရး၊ အူရ္ဒူစကားေျပာဆို ေရးကို ဖိ၍ အားေပးလာသည္။ အုရ္ဒူစာႏွင့္ေရးထားေသာက်မ္းမွ သာလွ်င္ မြတ္စ္လင္မ္က်မ္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ေအာင္ ဖန္တီးလာ ၾကသည္။ သူတို႔၏ေစာင္မခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာစာမတတ္ေသာ ေရွ႕ေဆာင္ ဆရာမ်ား တိုင္းရင္းသားမြတ္စ္လင္မ္လူထုအတြင္းသို႔ ေရာက္လာ တတ္ၾကသည္။ အုရ္ဒူစာမွ မတတ္လွ်င္ ဘာသာပ်က္ မည့္အေျခသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္ဟု အထင္ေရာက္လာေအာင္ ဖိလာၾကသည္။

-

ေစတနာသန္႔ႏွင့္ပေယာဂအလွဴ

-

 တိုင္းရင္းသား မြတ္စ္လင္မ္အမ်ားစုမွာ ထင္းေခြ၊ ယာလုပ္၊ မီးေသြးဖုတ္၊ လွည္းတိုက္၊ေတာင္သူလယ္သမားစသည္ျဖင့္ ခြန္အားကို ေစစား၍ အသက္ေမြးၾကရသူမ်ားျဖစ္ရာ၊ မိမိတို႔ရပ္ရြာရွိ ေက်ာင္းမ်ား အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သာသနာေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေငြကုန္ေၾကးက်ရွိလာေသာအခါ ၎င္းတို႔၏ ေခၽြးနည္းစာမွာ မည္သို႔မွ် ေထမိေအာင္၊ကာမိေအာင္မလံုေလာက္သျဖင့္ ထိုပိုက္ဆံႂကြယ္၀ေသာ ႏိုင္ငံျခားသား၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသားစိတ္ရွိသူ မြတ္စ္လင္မ္တို႔ ထံတြင္ လက္ျဖန္႔ခံ၍ ေတာင္းေနၾကရသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ုအသိပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုႂကြယ္၀ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကလည္း ရက္ေရာစြာ လွဴဒါန္းၾကပါသည္။ ေက်းဇူးလည္းတင္ရပါမည္။၎တို႔ေၾကာင့္၊ ၎င္းတို႔၏ဘိုးေဘးမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သာသနာအေဆာက္အဦမ်ား ေပၚထြန္းခဲ့ရသည္ကိုလည္း ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ေဖာ္ျပရပါမည္။

 သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕လွဴဒါန္းမႈ၌ လွဴဒါန္းလိုက္ေသာေငြႏွင့္ ထက္ခ်ပ္မကြာပါလာေသာ အႏၱရာယ္သည္ တစ္ခါတစ္ရံ အထက္၌ ဆိုခဲ့ေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းလွသည့္ အယူသီးမႈပင္ျဖစ္သည္ကိုကား သတိမူလိုက္မိသူ လြန္စြာနည္းေပလိမ့္မည္။

 ထူးျခားသည္မွာ ထိုေငြရွင္၊ ေၾကးရွင္အခ်ိဳ႕တို႔သည္ ဗလီ ၀တ္ေက်ာင္းအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခား ကုသိုလ္ေရးကိစၥ တစ္ခုခုအတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လွဴဒါန္းရန္ရွိေသာအခါ အနည္းငယ္ လက္တြန္႔သည္ကိုေတြ႕ရသည္။

 မဒၵရစဟ္ေခၚေသာ သာသနာ့စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ႏွင့္ ယသင္မ္ခါနာေခၚေသာ မိဘမဲ့ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းရန္ ရွိေသာအခါ လြန္စြာ ရက္ေရာၾကေပသည္။ ကိုယ္ဖိရင္ဖိလည္းရွိ ၾကသည္။ အဖြဲ႕အစည္းကိုပင္ ဖြဲ႕စည္း၍ လွဴၾကသည္။ ထိုေက်ာင္း မ်ားကို မိမိတို႔ အဖြဲ႕နာမည္ပင္တပ္ေပးထားၾကသည္။ ဆရာမ်ားကို ရွာေပးသည္။ဆရာ့လခကိုလည္းေပးသည္။ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္ စာအုပ္မ်ားကိုလည္း အခမဲ့ေ၀သည္။ မိမိတို႔အႀကိဳက္ ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ားကို ျပ႒ာန္း၍ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည္။ သို႔ေဆာင္ရြက္ရာ၌ သေဘာ႐ိုး ေစတနာသန္႔သန္႔ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သူလည္းရွိသည္။ ပေယာဂယွဥ္၍ ေဆာင္ရြက္သူလည္း ရွိသည္။

-

ဗမာမြတ္စ္လင္မ္ ေမာ္လ၀ီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားယဥ္ေက်းမႈမ်က္မွန္

-

 ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈကို ေအာင္ျမင္ေစရန္ ကူညီ ႐ိုင္းပင္းေနသူတို႔တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တိုင္းရင္းသား မြတ္စ္လင္မ္မ်ားလည္း ပါသည္။ထိုမြတ္စ္လင္မ္မ်ားမွာ အထက္၌ဆိုခဲ့ေသာ မဒၵရစဟ္၊ ယသင္မ္ခါနာတို႔၏ အေထာက္အပံ့ကိုယူ၍ သင္ၾကား တတ္ေျမာက္ ၿပီးေနာက္ သူတို႔၏ အကူအညီျဖင့္ အိႏၵိယျပည္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ျပည္ရွိ ေမာ္လ၀ီသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ သင္ၾကား တတ္ေျမာက္ လာသူမ်ားအနက္အခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။

 ယင္း ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္ေမာ္လ၀ီမ်ားမွာ ငယ္ရြယ္စဥ္က တည္းက အူရ္ဒူ ပတ္၀န္းက်င္တည္းဟူေသာ ႏို႔ခ်ိဳကိုေသာက္၍ ႀကီးျပင္းလာရၿပီးလွ်င္ အုရ္ဒူ၊ အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား အလယ္၌ လူလားေျမာက္လာ၍ ပညာရင့္က်က္လာသူမ်ားျဖစ္သည့္ အတိုင္း အုရ္ဒူယဥ္ေက်းမႈမ်က္မွန္ျဖင့္သာလွ်င္ အစၥလာမ္သာသနာကို ျမင္ၾကမည္သာျဖစ္သည္။

 ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈမ်က္မွန္ျဖင့္ အစၥလာမ္သာသနာကို ၎င္းတို႔ မျမင္ႏိုင္စြမ္းသည့္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖို႔မွာ ၀မ္းနည္း႐ံုမွတစ္ပါး မည္သို႔မွ် အျပစ္ဆိုႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

-

မဒၵရစဟ္ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕

-

 ဤကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္ေမာ္လ၀ီမ်ား ျပန္ေရာက္ လာေသာအခါ အိႏၵိယ၊ပါကစၥတန္ယဥ္ေက်းမႈ၊အရွိန္ ျပင္းထန္စြာျဖင့္ အခြင့္အေရးအလိုက္ မဒၵရစဟ္ သို႔မဟုတ္ ယသင္မ္ခါနာ ေက်ာင္းမ်ားကို ဖြင့္လာၾကသည္။ သင္ၾကားသည္မွာ အေျခခံ အလစ္ဖ္၊ေဘ မွပင္စေသာ္လည္း ေက်ာင္းအမည္ကိုကား သိပၸံ သို႔မဟုတ္ ေကာလိပ္ အမည္မွ တစ္ဆင့္မွမေလွ်ာ့ၾကေပ။ ဤေက်ာင္းမ်ားကိုဖြင့္ရာ၌ အက်ိဳးမဲ့ မဟုတ္ပါ။ အက်ိဳးရွိသင့္သေလာက္ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤေက်ာင္း အခ်ိဳ႕ကိုဖြင့္ရာ၌ ဖြင့္ေသာေမာ္လ၀ီ၏ ဘ၀တည္ၿမဲေရးကိုသာ ေရွ႕႐ႈ သည္ျဖစ္ရာ ၎င္းတို႔အနက္ အခ်ိဳ႕တို႔မွာ အလွဴေငြေပးႏိုင္ေသာ ပေယာဂ ယွဥ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမြတ္စ္လင္မ္ေငြရွင္ေၾကးရွင္အခ်ိဳ႕တို႔၏ စက္ကြင္း အတြင္းသို႔ က်မွန္းမသိ က်သြားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရေပသည္။

-

ျမန္မာ မဆန္မႈ အႏၱရာယ္၏ ေရွးျဖစ္စဥ္

-

 ျမန္မာဆန္မႈကို တိုက္ဖ်က္သည့္ ဤအႏၱရာယ္ကို ကၽြႏ္ုပ္ တို႔သည္ ယခုမွသာေတြ႕ျမင္ရသည္မဟုတ္။ (၁၉၂၈)ခုေလာက္ ကတည္းက အျမင္က်ယ္ေသာ ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္ေခါင္းေဆာင္ တို႔သည္ မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ႕ျမင္ရၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍လည္း ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္တို႔အား က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို နားလည္ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ တတ္သိယံုၾကည္ႏိုင္ေစရန္ ဟာဂ်ီဦးဘအိုKIHသည္ သခင္ႀကီး ဦးကာလူ၏ အကူအညီျဖင့္ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို ျမန္မာဘာသာသို႔ျပန္ဆိုကာ အခမဲ့ေ၀ငွခဲ့သည္မဟုတ္ပါေလာ။

  ထိုကုရ္အာန္ဘာသာျပန္အျပင္ အစၥလာမ္သာသနာေပါင္းခ်ဳပ္ က်မ္း၊ အရွင္ျမတ္၏ဂုဏ္ေတာ္အဖြင့္က်မ္းမွစ၍ က်မ္းအမ်ားကို ကြယ္လြန္သူ ဆရာဦးထြန္းႂကြယ္၏ အကူအညီျဖင့္ ေငြကုန္ေၾကးက် ခံကာ ႐ိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေပသည္။ ဤကား အႏၱရာယ္ကိုျမင္၍ တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္းအေနႏွင့္ေဆာင္ရြက္ကာကြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။  

 ယခုေခတ္တြင္လည္း ရန္ကုန္အစၥလာမ္မစ္ဆိုဆိုင္တီမွဦးစီး၍ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို ျမန္မာဘာသာသို႔ျပန္ဆိုေနသည္မွာ (၁၀)ေစာင္ ထိၿပီး၍ (၃)ေစာင္႐ိုက္ႏွိပ္ၿပီးျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

  ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာပင္။

-

ဗမာမြတ္စ္လင္မ္ပညာေရးကြန္ဖရင့္

-

 အဖြဲ႕အစည္းအေနႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ခဲ့သည္ လည္းရွိသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္မျဖစ္မီအလ်င္က အစၥလာမ္ သာသနာ ပညာေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား မဟုတ္သူ မြတ္စ္လင္မ္တို႔ ပူးေပါင္း ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးရွိသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းသည္ ႏွစ္စဥ္ညီလာခံက်င္းပသည္။ (၁၉၃၀)ခုေလာက္ တြင္ က်င္းပေသာ ပဲခူးညီလာခံတြင္ အစၥလာမ္သာသနာ့ပညာ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးရာတြင္ အုရ္ဒူဘာသာကို အသံုးျပဳရမည္ဟု ဆိုလာ ၾကသည္။ အျမင္က်ယ္ေသာ မြတ္စ္လင္မ္ ေခါင္းေဆာင္တို႔က လက္မခံၾက။ ျမန္မာဘာသာႏွင့္သာသင္ရမည္ ဟုတင္းခံခဲ့ၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ကြဲၾက၊ၿပဲၾကသည္။        

ဤအကြဲအၿပဲမွေန၍ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္ ပညာေရးကြန္ဖရင့္ႀကီးေပၚေပါက္လာခဲ့ရသည္။     ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသားစိတ္ဓာတ္ႏိုးၾကားမႈ ေရအယဥ္တြင္ ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္မ်ားလည္း စြမ္းစြမ္းတမံ ပါ၀င္လာၾက၍ ႏိုးၾကားေရး အဖြဲ႕မ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့ၾကသည္။စစ္ၿပီးတစ္ေခတ္တြင္ (ဗ- မ- က) အဖြဲ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း သာသနာေရးထက္ ႏိုင္ငံေရးကို ေဆာင္ရြက္ ေသာေၾကာင့္ သာသနာမႈဘက္တြင္ ထူးျခားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မျဖစ္ခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ အမ်ိဳးသားစိတ္ဓာတ္ ႏိုးၾကားမႈအဟုန္ကိုကား ေကာင္းစြာထိန္းေပးခဲ့သည္။(ဗ- မ- က) မရွိသည့္ေနာက္ အမ်ိဳးသား စိတ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ သာသနာက်င့္သံုးမႈႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားကို ျမန္မာမဆန္သည့္မြတ္စ္လင္မ္တို႔သည္ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္ေလာကတြင္ သြတ္သြင္းေပးလာၾကသည္မွာ ယခုအေျခအေနအထိပင္ျဖစ္သည္။

-

နားလည္သင့္သည့္အခ်က္

-

 “ဘာသာမ်ိဳးျခား-စာစကားသင္ၾကားသင့္သည္မွတ္”ဟု ဆိုသည့္စကားအတိုင္း မည္သည့္ဘာသာျခားစကားကိုမဆိုသင္ၾကား တတ္ေျမာက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အားေပးရန္လည္းသင့္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဘာသာျခားစကား သင္ႏိုင္သူမွာ အေျခအေနအရ တစ္ေထာင္လွ်င္ တစ္ေယာက္မွ်ပင္မရွိႏိုင္။ ဘာသာစကားသင္ရမည္ ဆိုသည္တြင္လည္း မိမိ၏အမိဘာသာစကားႏွင့္ စာေပတို႔ကိုသင္ၾကား တတ္ေျမာက္ၿပီးမွသာလွ်င္ သင္ရန္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ အမိဘာသာ စကား ႏွင့္ စာေပကို သတ္ပစ္ရန္အတြက္ ဘာသာျခားစကားႏွင့္ စာေပကို သင္ရမည္ကား မဟုတ္ေပ။

 “အင္းႏၷမာလ္၊မုအ္မိႏူးန၊အစ္ခ၀တြန္”ဟု လာရွိသည့္အတိုင္း မြတ္စ္လင္မ္မွန္လွ်င္ ညီရင္းအစ္ကိုျဖစ္ၾကသည္။

  ဘဂၤါလီျဖစ္ေစ၊ ပန္ခ်ာဗီျဖစ္ေစ၊ က်ဳိလီယာျဖစ္ေစ၊ စူရတီျဖစ္ေစ၊ ဟိႏၵဴစတာနီျဖစ္ေစ၊ ပါကစၥတာနီျဖစ္ေစ၊ အင္ဒိုနီးရွင္း ျဖစ္ေစ၊    တ႐ုတ္ျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးတစ္ရာ့တစ္ပါး မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္ ေဒသမွျဖစ္ေစ၊ မြတ္စ္လင္မ္ျဖစ္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ညီေနာင္ မ်ားသာ ျဖစ္သည္။

 ထိုမြတ္စ္လင္မ္ညီေနာင္တို႔၏ စာေပ ဘာသာတို႔မွာ မိမိတို႔ လူမ်ိဳးႏွင့္ တိုင္းျပည္အလိုက္ ေပၚထြန္းခဲ့သည့္အတိုင္းကၽြႏ္ုပ္တို႔က ဂ႐ုဓမၼျပဳရေပမည္။

 အလားတူပင္ ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္ျဖစ္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စာေပႏွင့္စကားကို အျခား ႏိုင္ငံသား မြတ္စ္လင္မ္တို႔က ဂ႐ုျပဳသင့္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေလးနက္စြာ ယံုၾကည္သည္။

 အထက္ပါမူ(၂)ရပ္ျဖစ္ေသာ ဘာသာျခား စာသင္သင့္သည္ ဟူေသာမူႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္တို႔သည္ ညီေနာင္ျဖစ္ၾကသည္ ဟူေသာ မူတို႔ကို လက္ခံယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံသို႔ အသက္ ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ႏွင့္ စီးပြားေရးအတြက္ ေရာက္ရွိလာကာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံ၏အက်ိဳးျပဳျခင္းကို ခံယူေနၾကကုန္ေသာႏိုင္ငံျခားသားမြတ္စ္လင္မ္ ညီေနာင္တို႔သည္ တိုင္းရင္းသားမြတ္စ္လင္မ္ညီေနာင္တုိ႔ကို ကူညီ ၾကေသာအခါတြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ျမန္မာစာေပႏွင့္ စကားကို အားေပး ျခင္းမျပဳႏိုင္ၾကရအံ့နည္း။

-

နည္းယူဖြယ္ရာ

-

 အျခားသာသနာတို႔၏ သာသနာျပဳမ်ားသည္ မိမိတို႔သြား ေရာက္သာသနာျပဳေသာ ေဒသရွိလူမ်ား သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ဘာသာစကားကို တတ္သိနားလည္ေအာင္ “က်ားကုတ္က်ားယက္” ခက္ခက္ခဲခဲ ေလ့လာသင္ၾကားတတ္ေျမာက္ၿပီးမွ လူမ်ိဳးစုတို႔၏ ဘာသာစကား စာေပမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ သာသနာျပဳၾကသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ညီေနာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားစိတ္ရွိသူ မြတ္စ္လင္မ္တို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ သေဘာ မေပါက္ႏိုင္ဘဲရွိေနႏိုင္ၾကအံ့နည္း။

  သာသနာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတစ္ခုတည္းကိုသာ ေရွ႕႐ႈသူမွန္လွ်င္ ျမန္မာစကားႏွင့္ ျမန္မာစာေပတို႔ကို အသံုးျပဳ၍ သာသနာေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အားေပးကူညီမႈျပဳၾကသည္သာမက မိမိတို႔၏ အယူသီးမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားကာ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ျမန္မာစာ ႏွင့္ ျမန္မာစကားကို တတ္ကၽြမ္းေအာင္ မအိပ္မေန အ႐ိုးေက်ေက် အေရခမ္းခမ္းႀကိဳးစားၾကမည္သာျဖစ္သည္။

 သာသနာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ သန္႔သန္႔ အတြက္သာ ရည္ရြယ္ခ်က္ သန္႔ရွင္းစြာမထားဘဲ ပေယာဂ ယွဥ္သည့္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ျဖစ္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔မည္သို႔မွ ေျပာဆိုႏိုင္ ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ၎င္းတို႔ ႀကိဳက္ေသာစာႏွင့္စကားကို သံုးေစ၍ ျမန္မာ့အသြင္ ေပ်ာက္ေအာင္ ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္တို႔ကို ဖန္တီးေပးလာ ၾကမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

 ျမန္မာစာကိုလည္း မေရးတတ္၊ ျမန္မာစကားကိုလည္း မေျပာတတ္၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကိုလည္း စိုးစဥ္းမွ် နားမလည္ဘဲႏွင့္ အစၥလာမ္သာသနာ ျပႆနာရပ္တို႔၏ အဆံုးအျဖတ္ကို ျမန္မာ မြတ္စ္လင္မ္တို႔အတြက္ေပးရန္ တာ၀န္ယူ၀ံ့သူတို႔မွာ သာသနာ ပညာရပ္ကိုမိုးထိေအာင္ပင္တတ္ေနေစကာမူ တလြဲ သတၱိေကာင္း၍ လူထူးလူဆန္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုလွ်င္ မည္သူျငင္းႏိုင္အံ့နည္း။

-

ျမန္မာစိတ္ ေမြးပါမွ

-

 “ေရာမၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ေနစဥ္ ေရာမသားလိုက်င့္ရမည္”ဟု အဆိုရွိသည္။ ပန္ဂ်ပ္တြင္ အေျခစိုက္ေန၍ သာသနာျပဳလိုသူသည္ ပန္ဂ်ာဗီစကားတတ္႐ံုသာမက၊ ပန္ဂ်ာဗီစိတ္ေပါက္ဖို႔ပင္လိုသည္။

  အလားတူပင္ ဘဂၤလားျပည္၌ အေျခစိုက္၍ အစၥလာမ္ သာသနာျပဳ လိုသူသည္ ဘဂၤါလီစာႏွင့္ စကားကိုတတ္႐ံုသာမက ဘဂၤါလီစိတ္ေပါက္ရေပမည္။ မုန္ညင္းဆီကို ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ သံုး၀ံ့ရေပလိမ့္မည္။ နံသည္ဟု ပယ္ထား၍မျဖစ္ေပ။

 ထို႔အတူပင္ ျမန္မာျပည္တြင္ ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္တို႔အတြက္ အစၥလာမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးလိုသူတို႔သည္ ျမန္မာျပည္၌ ေဆာင္ရြက္သည့္အတြင္း ျမန္မာစကားအစား အုရ္ဒူစကားကို ေျပာရမွ၊ႏွမ္းဆီအစား ေထာပတ္ကိုသံုးရမွ၊ ဆန္အစားဂ်ံဳမႈန္႔ကိုသံုးရမွ ျဖစ္မည္ဟူေသာ အယူအဆရွိေနလွ်င္ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔၏လုပ္ငန္းမွာ အဘယ္မွာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္အံ့နည္း။

  သာသနာကိုခ်စ္ပါလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အထက္ပါ အစြဲတို႔ကို မစြန္႔ပစ္ႏိုင္သနည္း။

 ပေယာဂမရွိသူမွန္လွ်င္ ျမန္မာစာႏွင့္ျမန္မာစကားတို႔ကို အားေပး႐ံုသာမက မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္က ျမန္မာ့အေလ့အထသည္ ေကာင္းသည္၊ ေကာင္းသည္ႏွင့္အမွ် ႏွစ္ၿခိဳက္သည္၊ ဤအေလ့အထ အတိုင္းျပဳမူက်င့္သံုးျခင္းသည္ သာသနာတိုးတက္မႈအတြက္ အကူ အေထာက္ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟုယံုၾကည္လာကာျမန္မာစိတ္ေပါက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

-

အျမင္က်ယ္ႏိုင္ငံျခားသား မြတ္စ္လင္မ္မ်ား

-

 ဤသို႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မရွိဟုမဆိုလိုပါ။ မၾကာ ေသးမီက ဗမာျပည္သို႔လာေရာက္လည္ပတ္သြားေသာအစၥမာအီလီ ခိုဂ်ာအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ကရီမ္အာဂါခန္လည္း ျမန္မာ၀တ္စံုပုဆိုး ေတာင္ရွည္၊ ေခါင္းေပါင္းရင္ဖံုးအက်ႌႏွင့္ အခမ္း အနားတစ္ခုသို႔ တက္ေရာက္လာပံုကို သတင္းစာ၌ ေတြ႕လိုက္ရသည္။

 ဤေခါင္းေဆာင္၏ ေနာက္လိုက္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဘာသာေရးမွလြဲ၍ အျခားအခ်က္အလက္တို႔တြင္ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ တေထရာတည္းက်ေအာင္ ျပဳမူက်င့္သံုးေနထုိင္ၾကသည္။ နာမည္ သာမက ေျပာဆိုသည့္ စကားပင္လွ်င္ ျမန္မာစကားျဖစ္ေနသည္။ မြတ္စ္လင္မ္တို႔အတြက္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ သာသနာ့စည္းကမ္း မ်ားသည္ တစ္ျခား၊ ေဒသႏွင့္လူမ်ိဳးကို လိုက္၍ ျဖစ္ေပၚေသာ ဘာသာ ေရးႏွင့္မဆိုင္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာ ဓေလ့ ထံုးစံတို႔သည္ တစ္ျခားဟု အျမင္က်ယ္စြာ ခြဲျခားနားလည္ၾကရန္ အခ်ိန္ေရာက္ေပၿပီ။

 အုရ္ဒူမွဆိုေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဆရာႀကီး အခ်ိဳ႕တို႔ကမူ အုရ္ဒူ စာသည္ ယံုၾကည္သူတို႔၏ ဘာသာေရးစာ၊ ျမန္မာစာသည္ မယံုၾကည္သူတို႔၏ ဘာသာေရးဆန္႔က်င္ေသာစာဟု ယူဆလ်က္ ရွိေနသည္မွာ အစဥ္အလာ ထံုးစံ ဓေလ့ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခ်က္ အလက္အခ်ိဳ႕တို႔ကို အစၥလာမ္၏ စည္းကမ္းနည္းလမ္း ပညတ္ခ်က္မ်ားသဖြယ္ထည့္သြင္းသြန္သင္ျပသေနၾကသည္မွာလည္း ေၾကကြဲဖြယ္ ေကာင္းလွ၏။

-

တကယ့္အေၾကာင္းအရင္း

-

 အထက္ပါ အစၥမာအီလီ အဖြဲ႕ကဲ့သို႔ပင္အျမင္အက်ယ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသား မြတ္စ္လင္မ္အခ်ိဳ႕ရွိေနေသးသည္မွာလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အဖို႔ ႏွစ္သိမ့္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အျမင္မက်ယ္သူတို႔၏ အားကမ်ားေနေသာေၾကာင့္၊ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖို႔မွာ ျမန္မာစကား၊ ျမန္မာ စာေပႏွင့္ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို စြန္႔လႊတ္မွ မြတ္စ္လင္မ္ျဖစ္ႏိုင္သည္ ဟူေသာ ယံုၾကည္မႈကိုေရာက္ေအာင္  အတင္းတြန္းပို႔လ်က္ရွိေသာ မေကာင္းဆိုး၀ါးအားႀကီးကို ျဖစ္ႏိုင္သည့္နည္းႏွင့္ တြန္းလွန္ၿဖိဳခြင္း ေခ်မႈန္းလမ္းလႊဲရေပမည္။

  အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

 ႏိုင္ငံျခားသား မြတ္စ္လင္မ္မ်ားကို မလိုလား မႏွစ္ၿမိဳ႕၍လံုး၀ မဟုတ္ပါ။၎င္းတို႔၏ ေက်းဇူးမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္မေမ့ေသးပါ။ အုရ္ဒူစာေပ ကိုမခ်စ္၍မဟုတ္ပါ။အလြန္ႂကြယ္၀ေသာဤဂႏၶ၀င္စာေပကိုတတ္ အားသမွ် ေလ့လာၾကရပါမည္။

 အေၾကာင္းရင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သာသနာကို သေဘာေပါက္ နားလည္ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဗမာျပည္တြင္          ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ကတည္းက သပၸာယမွ်စြာ မြတ္စ္လင္မ္မဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသားတို႔ႏွင့္ ဒိုးတူေပါင္ဖက္ ေအးအတူပူအမွ် ေနထုိင္လာခဲ့သည့္အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀ တည္ၿမဲေရးအတြက္သာျဖစ္ေပသည္။

 ဤအခ်က္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ညီေနာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသား မြတ္စ္လင္မ္၊ ႏိုင္ငံျခားသား စိတ္ေပါက္ေနေသာ တိုင္းရင္းသား မြတ္စ္လင္မ္တို႔ နားလည္ၾကေစခ်င္ပါသည္။ နားလည္ ႏိုင္ေအာင္လည္းကူညီေတာ္မူပါဟု အရွင့္ထံ ႐ိုးသားစြာ ဆုေတာင္းမိပါသည္။

-

ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဘရွင္

အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္(၁၉၅၆-၁၉၇၀) 

အစၥလာမ္သာသနာေရးေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ။  ။၁၉၆၀ျပည့္ႏွစ္၊မတ္လ၊(၂၅)ရက္။

- 

(ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘရွင္ ေရး အစၥလာမ့္ျဖစ္စဥ္သမိုင္း အမွာစာမွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။)

 

 

ဆက္စပ္ အေၾကာင္းအရာ