THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

အခန္းဆက္ေဆာင္းပါး.......
============

ဝင္းေတြနဲ႔ တည္ခဲ့သည့္ မင္းေနျပည္
====================

(နတ္ေမာက္ထြန္းရွိန္)

သတင္းစာဆရာ စာေရးဆရာႀကီး နတ္ေမာက္ထြန္းရွိန္၏ ဝင္းေတြနဲ႔တည္ခဲ့သည့္ မင္းေနျပည္ စာအုပ္ကုိ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္အတြက္ ေၾကးမုံမွ အပတ္စဥ္ အခန္းဆက္ေဖာ္ျပေပး လ်က္ရွိသည္။ 
(ေၾကးမုံ)

ယခင္အပတ္မွအဆက္
ေညာင္ပင္ေစ်းမွ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားက အဂၤလိပ္အစုိးရထံ အေလးမ်ားမအပ္ၾကဘဲ အေလးမ်ားစုေဆာင္း ၾကကာရသမွ် ဟသၤာ႐ုပ္အေလးေတြ အရည္က်ဳိ၍ ဘုရား႐ုပ္ပြား သြန္းလုပ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေစ်းထဲ ဓမၼာ႐ံုေဆာက္လုပ္၍ ကိုးကြယ္ၾကသည္။ ေရႊေလးဘုရားဟု ကမၸည္းတပ္ၾကသည္။ ဘုရား႐ုပ္ပြားေတာ္စမၼခဏ္တြင္ ကမၸည္းေရးထုိးသည္။ ဥာဏ္ေတာ္အျမင့္ တစ္ေတာင္ႏွစ္မုိက္အခန္႔ျမင့္ရွိ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို ယခုတိုင္ ေညာင္ပင္ေစ်း အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္၌ ဓမၼာ႐ံုျဖင့္ ကိုးကြယ္ၾကသည္။ နတ္ေတာ္လဆန္း ၇ ရက္ ဘုရားပြဲ က်င္းပၾကသည္။ ေၾကးသြန္းလုပ္သည့္ ခုႏွစ္မွာ ၁၂၅၅ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လ
ျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔ (၄-၅-၁၉၈၃) ရက္ျဖစ္သည္။ အျခားေစ်းမ်ားမွ ေစ်းသည္မ်ားမွာ ေရႊဟသၤာေၾကးဝါအေလးမ်ားကို အဂၤလိပ္အစိုးရ ျမဴနီစီပယ္သုိ႔ ေပးအပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေညာင္ပင္ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားက မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အတုယူဖြယ္ ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ႀကီးက်က္သေရအေနာက္
ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ႀကီးက်က္သေရ အေနာက္ရပ္ကြက္တြင္ အကြက္(၁၂)ကြက္ပါဝင္သည္။ အေရွ႕ဘက္ (၈၂) လမ္း၊ အေနာက္ဘက္ (၈၆) လမ္းႏွင့္ (၂၆) လမ္း၊ ေျမာက္ဘက္ (၂၂) လမ္းအတြင္း သတ္မွတ္
ထားသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရပ္ကြက္ဝင္းမ်ား အကြက္ခ်ေပးစဥ္က ပါဝင္ေသာအမည္ျဖစ္သည္။ က်က္သေရမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာအရပ္ဟု အဓိပၸာယ္
ဖြင့္ဆုိႏိုင္၏။ ၿမိဳ႕လယ္ရပ္ကြက္ ေစ်းခ်ဳိႏွင့္ ေတာင္ေျမာက္ထိစပ္လ်က္ရွိသျဖင့္ တုိက္တာအိမ္ေျခထူထပ္၏။ ဝင္းအနည္းငယ္မွ်သာရွိ၏။ ထင္ရွားေသာေစတီမွာ ေရႊက်ီးျမင္ဘုရားျဖစ္၏။ အကြက္(၁၆ဝ) သည္ ေရႊတေခ်ာင္း အေရွ႕ဘက္ (၂၂) လမ္းႏွင့္ (၂၃) လမ္းၾကား၊ (၈၄) လမ္းႏွင့္ (၈၆)လမ္းၾကားရွိသည္။
ယခင္ ေမမန္းကားသင္း ရွိခဲ့သျဖင့္ ေမမန္းဝင္းဟု ေခၚၾကသည္။ အကြက္(၁၆၁)မွာ (၂၂) လမ္းႏွင့္ (၂၃) လမ္း၊ (၈၃) လမ္းႏွင့္ (၈၄) လမ္းၾကားျဖစ္သည္။ ဧခ်ဳိင့္ဗလီရွိသျဖင့္ ဧခ်ဳိင့္ဝင္း၊ ဝင္းအေရွ႕အေပၚတြင္ ေညာင္ပင္ရွိသျဖင့္ ေရႊေညာင္ပင္ဝင္း စသည္ျဖင့္ အလြယ္တကူ မွတ္သားေခၚေဝၚၾကသည္။ 
အကြက္(၁၆၉) သည္ (၂၃) လမ္းႏွင့္ (၂၄) လမ္းၾကား၊(၈၄)လမ္းႏွင့္ (၈၆) လမ္းၾကားဝင္းျဖစ္သည္။ ဓားတန္းေရခဲစက္၊ ဘိလပ္ရည္စက္႐ံုဝင္းျဖစ္သည္။ အကြက္(၁၆၈)မွာ မိုးမိတ္ဝင္းဟု လူသိမ်ားသည္။ (၈၃) လမ္းႏွင့္ (၈၄) လမ္းၾကား၊ (၂၄) လမ္းတြင္ ကိုးနဝင္း သဲပံုေစတီေတာ္တစ္ဆူတည္ရွိသည္။ ထုိင္း(ယိုးဒယား)အဆက္အႏႊယ္ မ်ား တည္ထားခဲ့သည့္ သဲပံုေစတီဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။အကြက္(၁၇ဝ) မွာ (၈၄) လမ္းႏွင့္ (၈၆) လမ္းၾကား၊ (၂၅) လမ္းႏွင့္ (၂၄) လမ္းၾကားဝင္းျဖစ္သည္။ ေရႊတေခ်ာင္းေဘး၌ ဆီပြဲ႐ံုမ်ားရွိၿပီး ဓားတန္းအေနာက္ဒဂၤါးဝင္းဟုလည္း တြင္သည္။ အကြက္(၁၇၁) သည္ (၈၄) လမ္းႏွင့္ ၈၃ လမ္းၾကားရွိ၍ (၂၄) လမ္း၊ (၂၅) လမ္းၾကားျဖစ္သည္။ ဓားတန္းဝင္းဟု လူသိမ်ားသည္။ ဓားတန္းဦးသန္႔ ေနထုိင္ခဲ့ရာ ဝင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းဒကာဝင္းဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ ယခင္က ၿမိဳ႕မတူရိယာအသင္း တည္ရွိ ရာႏွင့္ ဓားတန္းဦးသန္႔ေနထိုင္သျဖင့္ ဓားတန္းဝင္းဟု လူသိမ်ားသည္။

ဓားတန္း
ဒါးတန္း(ဓားတန္း) ျမန္မာနန္းတြင္းသံုးဓားမ်ား လုပ္ကုိင္ေရာင္းခ်ရာ ေစ်းတန္းဟု အဆုိရွိသည္။ ဓားတန္း၊ သံတန္းတုိ႔ႏွင့္ ဆက္လ်က္ရွိသည္။ နာရီစင္(၂၆) လမ္းႏွင့္ ေျမာက္ (၂၂) လမ္းထိ၊ (၈၄) လမ္းမတန္းျဖစ္သည္။ ဓားတန္းတြင္ ထင္ရွားမႈမ်ားအနက္ ေရွးကဗႏၶဳလဦးဆုိင္ႏွင့္ ေဒၚေစာတင္တုိ႔၏ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားကို မႏၲေလးဘုရား ေက်ာင္းတန္ေဆာင္းမ်ား၌ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ဗႏၶဳလဦးဆုိင္ တုိက္ေျမာက္ဘက္တြင္ ျမန္မာ့အေဆြ ကုမၸဏီရွိခဲ့သည္။ အေပၚထပ္တြင္ ေရႊျပည္ဦးဘတင္ မိသားစု ေနထုိင္ခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးေရႊျပည္ဦးဘတင္မွာ ဓားတန္းရပ္၌ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ဓားတန္းရပ္တြင္ ထင္ရွားသည့္ ပံုႏွိပ္တုိက္မ်ားအနက္ (၂၅) လမ္းႏွင့္ (၂၄) လမ္းၾကား၊ (၈၄) လမ္း အေရွ႕ဘက္၌ ဂုဏဝတီပိဋကတ္ ပံုႏွိပ္တိုက္ တည္ရွိခဲ့ၿပီး ယခုမရွိေတာ့ေပ။ လမ္း ၂ ပုလဲေငြေရာင္ရပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး ယခု (၈၂) လမ္း ေမဃဂရိရပ္ကြက္ ထပ္မံေရႊ႕ေျပာင္းသည္။ ဂုဏဝတီပိဋကတ္ ပံုႏွိပ္တုိက္မွ က်မ္းစာအုပ္မ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ကိုလိုနီေခတ္သတင္းစာလည္း ႐ုိက္ႏွိပ္ခဲ့သည္။ ပံုႏွိပ္တုိက္ပိုင္ရွင္ ဦးခ်င္း-ေဒၚသန္းတုိ႔ မွတစ္ဆင့္ သားျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္(ေရႊမန္းၫြန္႔ဦး) က ခဲစာလံုးျဖင့္ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းအေမြဆက္ခံထားဆဲရွိသည္။

မႏွင္းဆီဘူတာကေလး
ဧခ်ဳိင့္ရပ္ (၂၃) လမ္း၊ (၈၃) လမ္းႏွင့္ (၈၄) လမ္းၾကားသည္ ဟုိတယ္၊ စားေသာက္ဆုိင္ရပ္ကြက္ျဖစ္သည္။ အကြက္(၁၇၉)သည္ ၈၆ လမ္း အေရွ႕ဘက္၊ (၂၆) လမ္းႏွင့္ (၂၅) လမ္းၾကား၊ မန္းသီရိေစ်း အေဆာက္အအံု သစ္ႀကီးရွိသည္။
အေရွ႕ဘက္တြင္ စူလ္တီဗလီဝင္းရွိသည္။ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ ေက်ာက္ရဲၿမိဳ႕စား အခြန္ဝန္၊ အေကာက္ဝန္ မူလာအစၥမန္အင္က ၁၂၅ဝ 
ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ေစ်းခ်ဳိေျမာက္ဘက္ တုိက္တန္းေနရာမွာ ဗလီႏွင့္ ဆက္လ်က္ရွိသည္။
(၂၆) လမ္း၊ (၈၆) လမ္းေထာင့္တြင္ ေရွးယခင္က မတၱရာ-မႏၲေလးေျပး မီးရထားဘူတာ႐ံုကေလး(မႏွင္းဆီဘူတာ) တည္ရွိခဲ့ၿပီး ယခုမန္းသီရိေစ်းသစ္ အေဆာက္အအံုေထာင့္ ျဖစ္သည္။ ၂၆လမ္း ဘက္ မ်က္ႏွာျပဳေနရာျဖစ္သည္။ မတၱရာ-မႏၲေလး ရထား(၄)တြဲ ခုတ္ေမာင္း
သည္။ လက္ရွိ မီးရထားလမ္းထက္ေသးသည္။ ေရႊတေခ်ာင္းေလွမ်ားအစား ကိုလိုနီေခတ္က ရထားကေလး ေျပးဆြဲျခင္းျဖစ္သည္။ ထင္းမီးထုိးေရေႏြးေငြ႕စက္ေခါင္းျဖစ္သည္။ လမ္းခရီးရပ္ကြက္ ဘူတာမ်ား၌ ရပ္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္မျဖစ္မီ ၁၉၄ဝခုႏွစ္ဆန္းကဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ¤င္းေနရာ၌ ျပန္ၾကားေရးစာဖတ္ခန္းႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚ သတင္းေထာက္မ်ား ဖုန္း နံပါတ္ ၇၁ ႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ား႐ံုးခန္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကသည္။ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ(၃)ေဆာက္ေသာအခါ အဆိုပါမႏွင္းဆီဘူတာ႐ံု အုတ္ၾကြပ္မိုး တစ္ထပ္အေဆာက္အအံုကေလးလည္း ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ေလာက္၌ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ အုတ္ၾကြပ္မိုးမ်ားမွာ ကိုလိုနီေခတ္ အိႏၵိယကုမၸဏီမွ တင္သြင္း၍ ႏွစ္ေပါင္း ၈၆ ႏွစ္ သက္တမ္းရွိ အုတ္ၾကြပ္မ်ားျဖစ္သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျပန္ၾကားေရးစာဖတ္ခန္းကေလးသည္လည္း ထိုမွမန္းသီတာဥယ်ာဥ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည္။

အေကာက္ခြန္ဝန္မင္းဝင္း
အကြက္ (၁၇၈)သည္ နာရီစင္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ သရဖီပင္လက္က်ား ျဖစ္သည္။ စက္ကိရိယာဆိုင္မ်ား၊ ေစ်းတန္းမ်ားျဖင့္ စည္ကားေသာ ေစ်းတန္းၾကား
ျဖစ္သည္။ အကြက္ (၁၇၇) သည္ ၂၅လမ္းႏွင့္ ၂၆လမ္းၾကား၊ ၈၂လမ္းႏွင့္ ၈၃ လမ္းၾကားဝင္း ျဖစ္သည္။ ယခုသက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း၊ ယခင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ပညာသင္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။
မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ အေကာက္ခြန္ဝန္မင္း မူလာအစၥမန္အင္ ေနထုိင္ခဲ့ရာ ဝင္းျဖစ္၍ မူလာဝင္းဟု လည္းေခၚသည္။ ထင္ရွားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔
ဘဏ္(၁)ရွိသည္။

ကာတစ္တုိက္
၂၆ဘီလမ္းႏွင့္ ၈၃လမ္းေထာင့္တြင္ ေရွးတိုက္မ်ားအနက္ ထင္ရွားေသာ ႏွစ္ထပ္တုိက္တစ္ခုမွာ အဝါေရာင္င႐ုတ္ဆံု ခ်ိတ္လ်က္ရွိေသာ ကာတစ္တိုက္ျဖစ္သည္။ၿမိဳ႕လူထုက ထုိတိုက္ကို ကာတစ္တုိက္ဟုေခၚသည္။ေရွးက မႏၲေလးသားမ်ား၏ ကာတစ္(ဗန္းစကားအသံုးအႏႈန္း)ျဖစ္၏။ အဂၤလိပ္ပရေဆးေရာင္းေသာဆုိင္ႀကီးျဖစ္၏။ကာတစ္အင္ကိုးဟုေခၚသည္။ေဆးေထာင္းေသာ
ေမာင္းဆံု သ႐ုပ္ျပ ေၾကာ္ျငာထားျခင္းျဖစ္၏။

ျမင္းစာေရးႀကီးဝင္း
အကြက္(၁၆၂)သည္ ျမင္းစားေရးႀကီးဝင္းျဖစ္သည္။ ၂၂လမ္းႏွင့္ ၂၃လမ္းၾကား၊ ၈၃ လမ္းႏွင့္ ၈၂ လမ္းၾကား ရွိသည္။ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ ျမင္းစာေရးႀကီး ေနထုိင္ခဲ့ရာဝင္းျဖစ္၍ ျမင္းစာေရးႀကီးဝင္းတြင္သည္။ မင္းတုန္း မင္းလက္ထက္ျမင္းမွဴးမင္းသားမွာ ထိပ္တင္တုတ္ျဖစ္သည္။ ျမင္းမွဴးမင္းသားတာဝန္မွာ စစ္မက္အေရးေပၚေပါက္လာလွ်င္ ျမင္းတပ္တစ္တပ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္
ႀကီးမွဴးကြပ္ကဲ၍ ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္ရသည္။ ျမင္းတပ္တုိ႔မွာ
ကသည္းျမင္း၊ အကၠပတ္ျမင္း၊ ရွမ္းျမင္း၊ ရဲဘက္ျမင္း၊ ေနာက္ေတာ္ပါျမင္း စသည္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမွည့္ေခၚသည္။ ျမင္းစာေရးႀကီးဝင္း ေျမာက္ေပါက္တြင္ ၂၂လမ္း မ်က္ႏွာျပဳ ကိုလိုနီေခတ္ကတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဟံသာဝတီပံုႏွိပ္တုိက္ အေဆာက္အအံုရွိသည္။ ဟံသာဝတီ ပိဋကတ္ပံုႏွိပ္တုိက္မွ က်မ္းစာအုပ္မ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဟံသာဝတီ အေဆာက္အအံုသည္ လူမႈဖူလံုေရး ေဆး႐ံုျဖစ္သည္။ ၄င္း၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ အမ္ဘီကာမယ္ေတာ္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းဝင္းတည္
ရွိသည္။ အကြက္ (၁၆၇) သည္ ၂၃လမ္းႏွင့္ ၂၄လမ္းၾကား၊ ၈၃လမ္းႏွင့္ ၈၄လမ္းၾကားျဖစ္သည္။ ယခင္က ခ်စ္ညိဳ ပံုႏွိပ္တုိက္ဝင္း ျဖစ္သည္။ မႏၲေလးစာအုပ္တိုက္ကို စာေရးဆရာခ်စ္ညိဳ တည္ေထာင္၍ ဝတၴဳစာအုပ္မ်ား၊ ဘာသာျပန္မ်ား ထုတ္ေဝသည္။ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ၄င္းဝင္းေနရာ၌ တိုက္တန္းႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ဟိုတယ္တိုက္တန္းႀကီးမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ခ်စ္ညိဳ
ပံုႏွိပ္တုိက္မွာ ၂၅လမ္း ေဒါင္းတုိက္ဝင္းဘက္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသည္။

ေက်ာက္ဗလီ
ျမင္းစာေရးဝင္းေတာင္ေပါက္ ၂၃ လမ္း၊ ၈၃ လမ္းေထာင့္တြင္ ေက်ာက္ဗလီ တည္ရွိသည္။ အသံုးေတာ္ခံ စိန္မမခ်ဳိက ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းသည္။ စိန္မမခ်ဳိမွာ နန္းေတာ္အိမ္ေတာ္သို႔ ဝင္ထြက္၍ စိန္ဘီး၊ စိန္လက္ေကာက္၊ စိန္ထည္မ်ဳိးစံု ပန္းတိမ္ေတာ္ႏွင့္ အထည္ျပဳလုပ္ေပးသြင္းရသူ ျဖစ္သည္။

ျပည္ႀကီးက်က္သေရအေရွ႕
ျပည္ႀကီးက်က္သေရ အေရွ႕ရပ္တြင္ အကြက္ေျခာက္ကြက္ရွိသည္။ အေရွ႕လမ္း ၈ဝ၊ အေနာက္က်ဳံးလမ္း၊ ၈၂လမ္းႏွင့္ ေျမာက္ဘက္ ၂၂လမ္း၊ ေတာင္ဘက္ ၂၆လမ္း၊ အေနာက္ဘက္ ၈၃လမ္းအတြင္း ရပ္ကြက္မ်ားကို သတ္မွတ္ထား၏။ အကြက္ (၁၆၃) သည္ ၈၁ လမ္းႏွင့္ ၈၂လမ္းၾကား၊ ၂၂ လမ္းႏွင့္ ၂၃ လမ္းၾကား ရွိသည္။ ကိုလိုနီေခတ္က ကာလာဂရီ ပံုႏွိပ္တုိက္ဝင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္း
တြင္ ဆန္ဂိုေဒါင္၊ ကုန္သြယ္ေရးဂိုေဒါင္ ျဖစ္သည္။ စာတုိက္ႀကီး၏ အေနာက္ဘက္ဝင္းျဖစ္သည္။ အကြက္နံပါတ္(၁၆၄) သည္ ၈ဝလမ္း၊ ၈၁လမ္းၾကား၊ ၂၂ လမ္းႏွင့္ ၂၃ လမ္းၾကား ဗဟိုစာတုိက္ႀကီးေနရာ ျဖစ္သည္။ ကိုလိုနီေခတ္ ေရွးအေဆာက္အအံုႀကီးအျဖစ္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ အကြက္(၁၆၅)မွာ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ ေခါင္း၊လည္ေခ်ာင္း အထူးကုေဆး႐ံုဝင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ေခတ္ကဂ်ပန္ကင္ေပတိုင္႐ံုး လုပ္ခဲ့သည္။ ကိုလိုနီေခတ္က အေမရိကန္ သားဖြားေဆး႐ံုျဖစ္သည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ျပည္သူပိုင္သိမ္းၿပီးေနာက္ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ 
လည္ေခ်ာင္း အထူးကုေဆး႐ံုျဖစ္လာသည္။ ဝင္းအေရွ႕ဘက္ျခမ္းမွာ ေက်ာက္စာဝန္ေတာ္စိန္ခို ေနထုိင္ရာဝင္းျဖစ္သည္။ အေရွ႕ထိပ္၌ ေနျပည္ေတာ္ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ဖူးသည္။ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း အထူးကုေဆး႐ံု တုိးခ်ဲ႕ေသာအခါ ေဆး႐ံုဝင္းျဖစ္လာသည္။အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္တြင္ ဓမၼဗိမာန္ေတာ္ တည္ရွိသည္။ ဆရာႀကီးေရႊျပည္ဦးဘတင္တုိ႔ေခတ္က ဆရာေတာ္ ဦးကလ်ာဏ၊
ဆရာေတာ္ ေရႊမန္းဦးေကသရတို႔ တရားေဟာၾကားၿပီး အလွဴေငြျဖင့္ ဓမၼဗိမာန္ေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္းမွတ္သားရသည္။

ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ ပံုႏွိပ္စက္တည္ရာအရပ္အကြက္ (၁၆၆)သည္ အမွတ္ ၉၂၁)အမက၊ အမွတ္(၄)အထက (ေနာ္မန္ေက်ာင္း)ဝင္းမ်ားျဖစ္သည္။အကြက္
(၁၇၂) သည္ အထက (၁၁)ဝင္းျဖစ္ၿပီး အေနာက္ဘက္တြင္ အထက(၈)ေက်ာင္းဝင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းတုိ႔မွာ မစ္ရွင္ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေရႊက်ီးျမင္ဘုရား တည္ရွိသည္။ ေရႊက်ီးျမင္ဘုရား၏ ေတာင္ဘက္အထြက္ ၂၄လမ္းေဘးတြင္ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္က ရတနာပံုသတင္းစာပံုႏွိပ္တုိက္ တည္ရွိသည္။ ရတနာပံု ေနျပည္ေတာ္ 
သတင္းစာကို ၁၂၃၆ ခု တေပါင္းလျပည့္ တနဂၤေႏြေန႔မွစ၍ ထုတ္ေဝသည္။ သတင္းစာအတြက္ စာပံုႏွိပ္စက္ကိုထုိအရပ္၌ သီးျခားထူေထာင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အယ္ဒီတာမွာ စာေရးႀကီးဦးထင္(ဘုိးဝဇီရ)ျဖစ္သည္။

ထီးတန္းႏွင့္ မန္က်ည္းပင္ေစ်း
အကြက္ (၁၇၅)၊ (၁၇၆)မွာ ၂၆လမ္း၊ ၂၅လမ္းၾကားႏွင့္ ၈၁လမ္းႏွင့္ ၈၂လမ္းၾကားရွိသည္။ ေတာင္ဇလပ္ တည္းခိုခန္း အေနာက္ဘက္တြင္ ယခင္က စာေရးဆရာေဒါက္တာထြန္းေရႊ ေဆးတိုက္ႀကီးရွိခဲ့သည္။ ေျမာက္ဘက္တြင္ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းဝင္းျဖစ္သည္။ ၂၆လမ္းေဘး လူေနတိုက္တာ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ စတုိးဆိုင္ႀကီးမ်ားအမ်ားဆံုး ၿမိဳ႕လယ္စည္ကားရာအရပ္ျဖစ္သည္။ အကြက္(၁၇၆)၊ ၂၆ဘီလမ္း၊ ၈၂လမ္းႏွင့္ ၈၁လမ္းၾကားတြင္ စတိုးဆုိင္ သံုးထပ္၊ ေလးထပ္တုိက္ႀကီးမ်ား ၾကား၌ ျမန္မာေရႊထီးဆိုင္ တစ္ထပ္တုိက္ပုေလးကို ေတြ႕ရသည္။ ဦးဘအိုး-ေဒၚခင္မ်ဳိး ျမန္မာေရႊထီးလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ေရွးက ဤေနရာကို ထီးတန္းဟုေခၚသည္။ ေရႊထီးျပဳလုပ္သူမ်ားအနက္ ဦးဘအုိး မိသားစုကမိ႐ိုးဖလာအေမြထိန္းသိမ္းေပးၿပီး ေရွးယခင္ ဆိုင္းဘုတ္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ ၄င္း၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေဒၚမမ၊ ေဒၚတင္လွ၊ ေဒၚသန္းရင္တုိ႔က အေမြဆက္ခံၾကသည္။ ျမန္မာ့ေရႊထီးမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံု
လက္ကားပို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာပိုင္မိသားစုတိုက္ကေလးအျဖစ္ ထီးထီးမားမားေတြ႕ရသည္။ မီးေလာင္ခဲ့ေသာ္လည္း တိုက္အသား
ဆိုင္းဘုတ္ ထီးတံဆိပ္ႏွင့္ ယေန႔တိုင္ ၂၆ဘီလမ္း ေျမာက္ဘက္ေဘးေတြ႕ႏိုင္သည္။ ထီးမ်ားမွာ ဘုန္းႀကီးေဆာင္းထီးသာမက အမ်ဳိးသားေဆာင္း ထီးမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္ႀကီးက်က္သေရအေရွ႕ရပ္ ၈၂ လမ္း၊ ဤရပ္ကြက္
တြင္ ေရွးက မန္က်ည္းပင္ေစ်းဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္က မန္က်ည္းပင္ေစ်းဟု နာမည္ရသည္။ အမရပူရမန္က်ည္းပင္ေစ်းမွလူမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာ ခ်ထားေပးခဲ့သျဖင့္ မန္က်ည္းပင္ေစ်းရပ္တြင္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တန္ေစ်းမွာလည္း အမရပူရတ႐ုတ္တန္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကသျဖင့္ တ႐ုတ္တန္းဟုတြင္ခဲ့သည္။

ခန္႔ခန္႔ႀကီးဓာတ္ပံုတိုက္
၂၆ဘီလမ္း၊ ၃၈လမ္းေထာင့္ ကာတစ္တုိက္ေတာင္ ဘက္ ၂၆လမ္း ယခု လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆုိင္မ်ားအနက္တြင္ မႏၲေလး ဓာတ္ပံုေလာက၌ ထင္ရွားခဲ့ေသာ ခန္႔ခန္႔ႀကီး ဓာတ္ပံုတိုက္တည္ရွိခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးဓာတ္ပံုဆရာမ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕လယ္၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ မႏၲေလးသူ အမ်ဳိးသမီးဓာတ္ပံုဆရာမမွာ ေဒၚခင္မမႀကီး(ယခု အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရာက္ စာေရးဆရာမ ပတၱျမားခင္)ျဖစ္သည္။ ကိုယ္တိုင္ဓာတ္ပံု႐ိုက္၊ ကူး၊ ေဆးကြၽမ္းက်င္သူ အမ်ဳိးသမီး ဓာတ္ပံုပညာရွင္မ်ားထဲမွ ထင္ရွားသူျဖစ္သည္။

အဟူဂ်ာဓာတ္ပံုတုိက္
၂၆ ဘီလမ္းတြင္ ထင္ရွားေသာ ဓာတ္ပံုတိုက္မ်ားအျဖစ္ အဟူဂ်ာဓာတ္ပံုတိုက္ ၈၂လမ္းႏွင့္ ၈၁လမ္းၾကား၊ ၂၆လမ္းေပၚ တည္ရွိခဲ့သည္။ ယခုေတာင္ဇလပ္ဟိုတယ္ အေနာက္ဘက္ျဖစ္သည္။ တိုကီဝါဓာတ္ပံုတိုက္မွာလည္း ၂၆ လမ္း၊ ၈၁ လမ္းႏွင့္ ၈၂လမ္းအတြင္း စစ္မျဖစ္ခင္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။