THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

ဝင္းေတြနဲ႔ တည္ခဲ့သည့္ မင္းေနျပည္
-----------------------------------------
နတ္ေမာက္ထြန္းရွိန္

သတင္းစာဆရာ စာေရးဆရာႀကီး နတ္ေမာက္ထြန္းရွိန္၏ ဝင္းေတြနဲ႔တည္ခဲ့သည့္ မင္းေနျပည္ စာအုပ္ကုိ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္အတြက္ ေၾကးမုံမွ အပတ္စဥ္ အခန္းဆက္ေဖာ္ျပေပး လ်က္ရွိသည္။ (ေၾကးမုံ)

ယခင္အပတ္မွအဆက္

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ လက္မႈအႏုပညာလုပ္ငန္းဆုိင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ရွားေသာရပ္ကြက္မ်ား၊ ဝင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕ေနလူထုက လုပ္ငန္းဆုိင္ရာႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ သိရွိၾကသည္။ ဤသည္မွာ ေရွးေခတ္အစဥ္အဆက္ ဘုိးဘြားလက္ထက္မွစ၍လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕မိသားစု လူမ်ားေျပာင္းသြားေသာ္လည္း လုပ္ငန္းမေျပာင္းလဲဘဲ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္တည္တံ့ေနျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊အမည္မ်ားမေပ်ာက္မပ်က္ ေခၚေဝၚေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာမင္းလက္ထက္က ပန္းဆယ္မ်ဳိး၊ ပန္းထိမ္၊ပန္းပဲ၊ ပန္းပု၊ ေက်ာက္ဆစ္ လက္မႈပညာလုပ္ငန္းရပ္မ်ား
ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းအလုပ္၊ ပတၱျမားအလုပ္ေတြလည္း လုပ္ကိုင္သူရွိၾကသည္။ မင္းမႈထမ္း (စစ္မႈထမ္း)မွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၾကသည္။

ေလွသင္းအတြင္းဝန္ သခ်ဳႋင္းစာအေရွ႕ျပင္၊ ေတာင္ျပင္မွာ စစ္မႈထမ္းေတြ အထင္အရွားရွိသည္။ လက္မႈပညာသည္အစု အမႈထမ္းမ်ားလည္း လုပ္ ကိုင္ေနထိုင္ၾကသည္။ အေနာက္ျပင္တစ္ခြင္မွာ ကုန္သည္လက္လုပ္လက္စားေတြ အမ်ားအျပားေနထုိင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကသည္။ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ ကြယ္လြန္သူ ေလွသင္းအတြင္းဝန္ သခ်ဳႋင္းစာ၌ ေလွ (ဝါးခ်က္ရြာ) ေလွသေဘၤာလုပ္သားမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္က လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ဤတြင္ သခ်ဳႋင္းစာ၊ ေက်ာက္စာတို႔ကလည္း ၿမိဳ႕ရြာ၊ရပ္ကြက္သမုိင္းတြင္ မ်ားစြာအေရးပါေသာ အေထာက္အထားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မင္းမ်ဳိး၊ မင္းႏြယ္၊ မွဴးႀကီး၊
မတ္ႀကီး၊ ဝန္ႀကီး စသည္တို႔၏ ရာထူးဌာနႏၲရေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္မ်ား ေရးထုိးမွတ္တမ္းတင္ေလ့ရွိသျဖင့္ သမုိင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားရရွိႏုိင္ၾကသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ေဒးဝန္းအေနာက္ ဒုတိယေရႊအင္ပင္ေက်ာင္းႀကီး ဒါယကာျဖစ္သူ တ႐ုတ္သူေဌး ဦးစက္ရႊင္၏ သခ်ဳႋင္းေက်ာက္စာကို ဖတ္႐ႈေလ့လာရျခင္းအားျဖင့္ ကြယ္လြန္သည့္ရက္စြဲသိရသလို လုပ္ငန္းအေၾကာင္း၊ ရာထူး
အေၾကာင္းေတြ တစ္ဆက္တည္းသိရွိႏုိင္ၾကသည္။ ဦးစက္ရႊင္သည္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးထဲမွ သူေဌးျဖစ္သည္။ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္ ကြယ္လြန္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ သတုိးမင္းႀကီး မဟာမင္းထင္စည္သူ ဟူေသာ အမတ္
ႀကီးသည္ ''ႀကံအား၊ ဖန္အား၊ ဥာဏ္သြား၊ လုံ႔လကိုသိသျဖင့္ သားႏွယ္တမွ်ထင္မွတ္၍ သီေပါေရႊနန္း ရွင္ဘုရားေရွ႕ေတာ္ဆက္သြင္းရာ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ေတာ္ မူလိုက္သည့္အတုိင္း ကူးသန္းေရာင္းဝယ္၍ ဥစၥာအင္အား တုိးပြားမ်ားစြာတင့္တယ္ေလသည္''ဟု ေဖာ္ျပပါရွိရာ စက္သူေဌး ဦးရႊင္က သူ႔ဓနအင္အားျဖင့္ ဒုတိယ ေရႊအင္ပင္ဟူေသာ ျမန္မာမႈ အေျပာက္အမြမ္းမ်ားျဖင့္ တင့္တယ္လွပေသာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သမုိင္းေၾကာင္း ေလ့လာခြင့္ရရွိၾကသည္။

မႏၲေလးအေနာက္ျပင္ကို ၁၈၇၃ ခုႏွစ္က တာဝန္ယူတုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ခဲ့ရေသာ ေလွသင္းအတြင္းဝန္၏ တံတားမွတ္တမ္း အေထာက္အထားအျဖစ္ ၂၂ လမ္း၊ ယခု ပင္းယလမ္း (စီလမ္း)၊ ေရႊတေခ်ာင္းလမ္းေပၚ၌ ေရွးက ေက်ာက္စာေရးထုိးထားခဲ့သည္။ ေလွသင္းအတြင္းဝန္ေက်ာက္စာဟု ေခၚေဝၚခဲ့ၾကသည္။ ထုိေက်ာက္ စာကို ၾကည့္၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စည္ပင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ပုံ ေလ့လာႏုိင္ၾကသည္။

ေလွသင္းအတြင္းဝန္ စေလၿမိဳ႕စားမင္းႀကီး သိရီမဟာေဇယ်ေက်ာ္ထင္၊ အတြင္းဝန္ကေတာ္ နတ္ေမာက္ ၿမိဳ႕စားတို႔သည္ ''လက္တုံ႔ႀကံဳႀကိဳက္ခဲလွ၊ ဗုဒၶဳပၸာဒေခတ္ျမတ္ကို ဆက္ဆက္ႀကံဳႀကိဳက္ရသည္ႏွင့္အညီ ဘဝသုံးပါး ရထားမွ
လည္း ေရႊျပည္နက္သန္ နိဗၺာန္ထုတ္ေခ်ာက္၊ မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္'' ရည္သန္ျပ႒ာန္းသျဖင့္ မႏၲေလးရတနာပုံေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ အေနာက္ျပင္ ေၾကးမုံတံခါးလမ္း ေရႊတေခ်ာင္းေျမာင္း၏ အေနာက္တစ္ ေလွ်ာက္ခရီး၊ သန္ေႏြမုိးေဆာင္း ကူးသန္းသြားလာၾကေသာ ရဟန္းရွင္လူခပ္သိမ္းတို႔အား ညဥ့္၊ ေန႔မဟူ ၾကည္ျဖဴရႊင္စမ္း၊ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ကူးသန္းသြားလာႏုိင္ေစရန္ ေရႊတေခ်ာင္းကူးတံတားဦး ဇရပ္ႏွင့္တကြ အေနာက္ကို သြပ္မုိး၊ ပ်ဥ္ခင္း၊ ဝဲယာ တံတားခန္းေရ ၁၆၄၊ ¤င္း ဝဲ ယာႏွစ္သြယ္၏ အလယ္ ေရႊတေခ်ာင္း ေျမာင္းအကူးမွ အေနာက္ကို ေျမၿမိဳ႕ႀကီး ေရၾကည္တံခါး ေရာက္၊ ၄င္းက ပိုက္က်ဳံးတံခါးေရာက္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ၆၇၇ ရွိသည္။

သခ်ဳႋင္းေတာ္ဇရပ္မ်ားေက်ာက္လမ္းတံတားႀကီးမွစ၍ ပုဏၰားကြၽန္းသုသာန္
တြင္ အတြင္းဝန္မင္းအဖ၏ အေလာင္းကို သၿဂႋဳဟ္ရာ ဌာနဇရပ္၊၄င္း၏ေတာင္ဘက္တြင္ အတြင္းဝန္ကေတာ္ အမိ ေရွ႕ဝင္းမွဴးကေတာ္ႀကီး၏ သၿဂႋဳဟ္ရာဌာနအုတ္ ဇရပ္၊ ¤င္းဇရပ္မွ အေနာက္သို႔ေလွ်ာက္၍ သုသာန္ ေျမ၏အကာအရံ တံတုိင္းမီးတားမ်ားကို ၁၂၄၄ ခုႏွစ္က စ၍ ၁၂၄၇ ခုႏွစ္တုိင္ အေဆာက္အအုံႏွင့္ေလ်ာ္စြာ ဆုိင္သင့္ရာရာ စုစုစရိတ္ေငြ ၃၄၈၄၄၊ ၅ဴးဂဲ လုပ္ေဆာင္ ကုန္ဝင္သည့္ ကုသုိလ္အဖို႔ကို ေတြ႕ျမင္ၾကားသိသူတို႔ ပတၱာႏုေမာဒနာအျဖစ္ သစ္သစ္ၾကည္ညိဳကုသိုလ္တရား ပြားမ်ားေစျခင္းမွာ ဤေက်ာက္စာကမၸည္းထုိးမွတ္၏။
ထိုမွတ္တမ္းအရ(စီ)လမ္းကို ေရႊတေခ်ာင္းကစၿပီးေခ်ာင္းကူးတံတား၊ တံတားဦးဇရပ္၊ ျမစ္ဆိပ္ေရၾကည္တံခါး၊ ထုိမွ ပိုက္က်ဳံးတံခါး၊ အစုစုေသာလမ္းကို
ခင္းျခင္းႏွင့္ သခ်ဳႋင္းဇရပ္ႀကီးႏွစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ ျခင္းကိစၥ ကုန္က်ေငြသုံးေသာင္းခြဲရွိေၾကာင္း ေက်ာက္စာအရ သိရသည္။ ယင္းအေဆာက္အအုံမ်ားမွာ ၁၂၄၄ ခုႏွစ္မွ ၁၂၄၇ ခုႏွစ္ထိ ေလွသင္းအတြင္းဝန္မင္း ေဆာက္
လုပ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အတြင္းဝန္မင္းအဖဟူသည္မွာ မင္းႀကီးမင္းလွ ေဇယ်သႀကၤန္ၿမိဳ႕သစ္အတြင္းဝန္မင္း မိဘမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္း၏ အေနာက္ဘက္ တြင္ ေရႊျပည္ဝန္ႀကီးေယာမင္းႀကီး ဦးဘုိးလိႈင္ သခ်ဳႋင္းဂူေတြ႕ႏုိင္သည္။ ေက်ာက္စာေရးထုိးထားသျဖင့္ သမုိင္း မေပ်ာက္ တည္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အာဠဝီလမ္းေခၚ (စီ)လမ္း၊ ၈၆ လမ္း၊ ေရႊတေခ်ာင္းလမ္းကူးတံတားကိုမူ ယခုေခတ္ ေနာက္ပိုင္းထိ လူ အမ်ားအျပား ျမင္ေတြ႕ဖူးၾကမည္ျဖစ္၍ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ခန္႔ကမွ ေရႊတေခ်ာင္း အုတ္ေရေျမာင္းဇလားပုံ တည္ ေဆာက္တုိးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္အတူ တံတားႀကီးပါ က်ယ္ဝန္းစြာ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ယခင္က ေျမာင္းကူး တံတားလူသြားလမ္း၊ ကားလမ္း ဇရပ္ႏွစ္ေဆာင္ရွိခဲ့၏။ လက္ရန္းတုိင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဇရပ္ေပၚ တုံးလုံးလွဲအိပ္စရာပါ ေတာင္ဘက္၊ ေျမာက္ဘက္ သြပ္မုိးလ်က္ တည္ေဆာက္ထား၏။ ေသာက္ေရအုိးစင္လည္းထားရွိ၏။

သို႔ျဖင့္ ေက်ာက္စာမ်ားသည္ ရပ္ကြက္သမိုင္းမ်ား တည္ရွိေနရာကိုလည္း ေဖာ္ၫႊန္းျပသခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ မင္း လက္ထက္တြင္ မွဴးႀကီးမတ္ရာတုိ႔ ကြယ္လြန္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ မိဘမ်ားကြယ္လြန္ရာ၌လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ေပးထားရာ သခ်ႋဳင္းေတာ္၌ သၿဂႋဳဟ္ၾကသည္လည္း ေတြ႕ရသည္။ ရပ္ကြက္မ်ား၊ ဝင္းမ်ား၊ ေတာင္ျပင္၊ေျမာက္ျပင္ ေနထိုင္ၾကရာ၌လည္း ရပ္ကြက္ဝင္မွဴးမ်ား
ဟူ၍ ခန္႔ထားသည္။ ေလးျပင္ေလးရပ္ ေထာင္မွဴးမ်ားလည္း ခန္႔ထားသည္။ ေထာင္မွဴးမ်ားဟူရာ၌ လူဆုိး၊သူခိုးမ်ားကို အခ်ဳပ္အေႏွာင္ျပဳ၍ လံုၿခံဳေသာ အေဆာက္အအံုထဲတြင္ထားရွိရာ ေထာင္ကုိႀကီးမွဴးအုပ္ခ်ဳပ္ရသူကုိ ဆုိလိုျခင္းမဟုတ္။ လူသူစစ္သားတစ္ေထာင္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ရသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေထာင္မွဴးဟုေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာင္တစ္နည္း အေခၚအေဝၚမွာ ေထာင္သင္းမွဴးဟူ၍ျဖစ္သည္။ စစ္ကုိင္းေထာင္သင္း၊ စလင္းလက္ယာ၊ျပည္မွာနဝေဒးဟူေသာ အဆုိရွိသည္။ ျပည္မွနဝေဒး
အမည္ခံ ေထာင္မွဴးဟူေသာ ရာထူးမွာလည္း စစ္သည္တပ္သား ၃ဝဝဝ တုိ႔အေပၚ ႀကီးမွဴးရသူကို ေလွာ္ကားသံုးေထာင္မွဴး ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

ေလးျပင္ေထာင္မွဴးသည္ အေရွ႕ျပင္၊ အေနာက္ျပင္၊ ေတာင္ျပင္၊ ေျမာက္ျပင္တုိ႔တြင္ တစ္ျပင္လွ်င္ အေစာင့္တပ္သား တစ္ေထာင္စီထား၍ ၄င္းတုိ႔အေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ အရာရွိကုိ ဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေလးျပင္ေလးရပ္ အသံုးအႏႈန္းမွာ ပုဂံေခတ္၊ အငး္ဝေခတ္၊ အမရပူရေခတ္မ်ားက နန္းေတာ္ကုိ ေလးပိုင္းပုိင္း၍ အေရွ႕ျပင္၊ အေနာက္ျပင္၊ ေတာင္ျပင္၊ ေျမာက္ျပင္ေခၚဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္ ေရွ႕ဝင္း၊ ေနာက္ဝင္းေခၚဆုိၿပီး တစ္ဝင္းလွ်င္ လူ ၁ဝဝဝ ထားလ်က္ ဝင္းမွဴးက စီမံအုပ္ ခ်ဳပ္သည္။

ေလးျပင္ေထာင္မွဴးမ်ားသည္ လက္နက္ကိရိယာ အစံုအလင္ႏွင့္ ရာဇဝတ္ေၾကာင္း ခုိင္လံုၿမဲၿမံေအာင္ ဆုိင္ရာ အျပင္တြင္ ညဥ့္ေန႔ေစာင့္ေရွာက္ထမ္းရြက္ရ သည္။ နန္းၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း အဝင္အထြက္မ်ားကိုလည္း ေန႔၊ ညဥ့္ ေစာေၾကာစီရင္ရသည္။ ကုန္းေဘာင္မင္းမ်ားလက္ထက္ေတာ္၌ ေလးျပင္ေထာင္မွဴးရာထူးမ်ားအစား ၄င္းတုိ႔ေနရာတြင္ အေရွ႕ဝင္းမွဴး၊ လက္ယာဝင္းမွဴး၊ လက္ဝဲဝင္းမွဴး၊ အေနာက္ဝင္းမွဴး ေနရာမ်ားသာရွိၿပီး လံုၿခံဳေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ကြပ္ကဲရသည္။

မႏၲေလးေခတ္တြင္ ေလးျပင္ေလးရပ္ ၿမိဳ႕ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ၿမိဳ႕ဝန္ေလးေယာက္ထားရွိခဲ့သည္။ ထုိေခတ္ၿမိဳ႕ဝန္မ်ား၏တာဝန္သည္ ယခုေခတ္ ရဲလုပ္ငန္း၊ ယစ္မ်ဳိးလုပ္ငန္း၊ မီးသတ္လုပ္ငန္း၊ ျမဴနီစီပယ္လုပ္ငန္းမ်ားကို တြဲၿပီးေဆာင္ရြက္ရျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ (ေရႊနန္းသံုးအဘိဓာန္ စာ-၈၁) ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္(၁) ခုိးေသးမီးပြား အေရးယူျခင္း၊ (၂) အေလးတင္းေတာင္း မွန္ကန္ေစဖုိ႔စစ္ေဆးျခင္း၊ (၃) ေလာင္းကစားႏွင့္ ေသအရက္ ႏိွမ္နင္းေစျခင္း၊ (၄) မီးေလာင္လွ်င္ ၿငိႇမ္းသတ္ေစျခင္း၊ (၅) ရွင္ဘုရင္ထြက္ေတာ္မူလွ်င္ လမ္းျပျခင္း၊ (၆) တံခါး ၁၂ ရပ္ကုိ ထိန္းရမည့္ တာဝန္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕ျပင္ ဒူးလမ္းျပမ်ားမွာ သာယာသန္႔ရွင္းမႈရွိေအာင္လည္း ၿမိဳ႕ဝန္မင္းႀကီးမွဴးေသာ ေရွ႕႐ံုးေတာ္အရာရွိမ်ားက ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္
ဆင့္ဆုိၾကရ၏။

မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္၌ ၿမိဳ႕ဝန္ေလးဦးခန္႔ထားေသာ္လည္း သားေတာ္သီေပါမင္းလက္ထက္၌ ၿမိဳ႕ဝန္သံုးဦးသာ ခန္႔ထားသည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ မဟာရာဇဝင္ေတာ္ႀကီး တတိယတြဲတြင္ ''သကၠရာဇ္ ၁၂၄၅ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲ လျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္ေန႔ ၿမိဳ႕ဝန္တုိ႔ကုိ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ရာဇဝတ္ေတာ္ေရး ထိန္းသိမ္းရန္ တံခါး ၁၂ ရပ္၊ ၿမိဳ႕တြင္း၁၂ ရပ္၊ ကင္းေစာင့္လူမ်ားအျပင္ ၿမိဳ႕တံခါးႀကီး ၅၇
ရပ္၊ ၿမိဳ႕ျပင္ ၁၂၄ ကင္းလူတုိ႔ကုိ ႐ုပ္သိမ္း၍ ယင္းၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မွာ နန္းဦး မဂၤလာျမင္းအမႈထမ္းလူ ၁၅ဝ၊ ေရႊလွံၿမိဳ႕ဝန္မွာ ေရႊလွံအမႈထမ္းလူ ၁၅ဝ အသီးသီးေပးအပ္ေစာင့္ထိန္းေစ အမိန္႔ေတာ္ရ ရာဇဝတ္ေတာ္ေရး၊ ခုိးေသးမီးပြား
မရိွရေအာင္ ေစာင့္ကင္း၊ ဝပ္ကင္း၊ ပတ္ကင္းထား၍ ထိန္းသိမ္းၾကသည္''ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မွာ မင္းႀကီးသီရိမဟာေဇယ်ဂါမဏိဘြဲ႕ရ ဦးေပစိျဖစ္သည္။ ဦးေပစိ၏ အတၴဳပၸတိၱ ေက်ာက္စာႏွင့္ အလွဴဒါနကုသိုလ္မ်ားမွ ရြာဟုိင္းအေနာက္ဘက္ ရတနာပံုသာေစတီအတြင္း ေလ့လာႏိုင္သည္။ ေရႊလွံၿမိဳ႕ဝန္ကား မင္းႀကီးမဟာမင္းေခါင္ေနာ္ရထာဘြဲ႕ရ၍ အကၠပတ္ၿမိဳ႕ဝန္မွာ မင္းႀကီးမဟာမင္းထင္ရာဇာဘြဲ႕ရသူ ျဖစ္သည္။

အကၠပတ္ၿမိဳ႕ဝန္ အမည္သည္ ဦးၿခံဳစု သိရွိရေပသည္။ ပသီအမ်ဳိးသားျဖစ္၍ ႏိုင္ငံျခားမွ ေတြ႕ျမင္မွတ္သားထား ေသာ အထူးသျဖင့္ အီတလီႏိုင္ငံမွ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ေသာ အေဆာက္အအံုပံုစံယူ၍ အကၠပတ္ၿမိဳ႕ဝန္အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ကို ယခု မဟာဒီပဲယင္းတုိက္အတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိရေပသည္။

အကၠပတ္ၿမိဳ႕ဝန္သည္ ပင္လယ္ၿမိဳ႕ စားအျဖစ္ သနားေတာ္ျမတ္ခံရသည္။
အကၠပတ္ၿမိဳ႕ဝန္၏ ေျမးမ်ားသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဓာတ္စက္႐ံု အေရွ႕ဘက္၌ ေနထုိင္ခဲ့သည္။ ယခု ဝကပ္ဖ္တုိက္ေနရာျဖစ္မည္ဟု ထင္ရသည္။ အကၠပတ္ၿမိဳ႕ဝန္သည္သူ႔ကုသုိလ္ေက်ာင္းေတာ္ကုိ ဂငယ္ပံုစံ ေလွကားအဝုိက္အဆင့္တုိ႔ျဖင့္ သူမတူေအာင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ ပညာေတာ္သင္အီတလီ၊ ျပင္သစ္ စသည့္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား ေရာက္ခဲ့သူ
ျဖစ္သည္။

သီေပါမင္းလက္ထက္ တတိယေျမာက္ၿမိဳ႕ဝန္ဆုိသူကား စေလဆရာႀကီး ဦးပုညႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နာမည္ႀကီးခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ဝန္ၿမိဳ႕သာၿမိဳ႕စားမင္းႀကီး သီရိမဟာမင္း လွမင္းေခါင္သူရိန္ျဖစ္ၿပီး သီေပါမင္းလက္ထက္၌ မပါရွိေတာ့ေပ။ ၿမိဳ႕ဝန္ေလးဦးတု႔ိသည္ ၄င္းတုိ႔လက္ ေအာက္၌ အေရွ႕ျပင္၊ ေတာင္ျပင္၊ အေနာက္ျပင္၊ ေျမာက္ျပင္ ေထာင္မွဴးမ်ား ရွိၾကေသးသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။