THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

PDF File မ်ား Download ျပဳလုပ္နည္း Youtube Link

အခန္းဆက္ေဆာင္းပါး

ဝင္းေတြနဲ႔ တည္ခဲ့သည့္ မင္းေနျပည္
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

သတင္းစာဆရာ စာေရးဆရာႀကီး နတ္ေမာက္ထြန္းရွိန္၏ ဝင္းေတြနဲ႔တည္ခဲ့သည့္ မင္းေနျပည္ စာအုပ္ကုိ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္အတြက္ ေၾကးမုံမွ အပတ္စဥ္ အခန္းဆက္ေဖာ္ျပေပးလ်က္ ရွိသည္။ (ေၾကးမုံ)

နတ္ေမာက္ထြန္းရွိန္

ယခင္အပတ္မွအဆက္

တကၠသိုလ္ ဓာတ္ပံုတုိက္မွာ ဘဏ္(၁)ေတာင္ဘက္ ယခု မန္းသီရိေတးသံသြင္းေနရာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ဘဏ္(၁)အေဆာက္အအံုမွာ ယခင္က ႐ိုးကုမၸဏီတုိက္တန္းႀကီးမ်ားျဖစ္ၿပီး ကုန္တုိက္ႀကီးမ်ားမွာ ေစ်းခ်ဳိနာရီစင္ေျမာက္ဘက္ တုိက္တန္းအထိျဖစ္သည္။ ဦးစိန္ဓာတ္မီးဆုိင္ႀကီးမွာ စစ္ၿပီးေခတ္အထိ ေက်ာ္ၾကားသည္။

၂၆ လမ္းေဟာင္ေကာင္စတိုးေနရမွာ ယခင္ အင္ပီရီရယ္ ဘဏ္တုိက္ေနရာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း၌ အေမရိကန္သံ႐ံုး စာၾကည့္တိုက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၈၃ လမ္း၊ ၂၆လမ္းေထာင့္ျပည္ႀကီးက်က္သေရ အေရွ႕ရပ္ တုိက်ဳိအေအးဆုိင္ေနရာမွာ စစ္မျဖစ္မီက အဝိန္ကိုး အခ်ဳံကိုး ကုမၸဏီဆိုင္ေနရာျဖစ္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား ေရာင္းခ်ရာ ဆုိင္ေနရာျဖစ္သည္။ ၈၃ လမ္း၊ ၂၆ လမ္းေထာင့္၌ ဦးခ်စ္ဝိန္ မိသားစု ယခုတုိင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ ဦးခ်စ္ဝိန္မွာ မႏၲေလး၌ နာမည္ေက်ာ္ အေပ်ာ္တမ္း ဓာတ္ပံုပညာရွင္ႀကီးအျဖစ္ လူသိမ်ားသည္။

အကြက္ (၁၇၃)သည္ အထက(၁)ေက်ာင္းဝင္းျဖစ္ၿပီး ေတာင္ဘက္ျခမ္းတြင္ ခံုေတာ္မင္းဝင္းရွိသည္။ ၂၄ လမ္း အေနာက္ထိပ္တြင္ သူေ႒းတန္း ဗလီရွိသည္။ အကြက္(၁၇၄)မွာ ေၾကးနန္း႐ံုးဝင္းျဖစ္သည္။ ၂၅ လမ္း လမ္းမတန္းကို ေရွးကသူေ႒းတန္းဟု တြင္ခဲ့သည္။ ၂၄ လမ္း သူေ႒းတန္းဗလီမွာလည္း သီေပါမင္းလက္ထက္ မဟာသုဝဏၰေသ႒ဘြဲ႕ရ သူေ႒းမင္း ဦးေမာင္ႀကီး(ဦးအီဆပ္)ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့၏။ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္က ေၾကးနန္း႐ံုေျမာက္ဘက္ဝင္းအတြင္း နန္းတြင္းမွ သူေ႒းေလးဦးတုိ႔ကို ခ်ထားေပးေသာေနရာျဖစ္သည္ဟု မွတ္သားရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူေ႒းတန္းတြင္သည္။

ျမန္မာမင္းလက္ထက္၌ မင္းသူေကာင္းျပဳမွ သူေ႒းအမည္ရသည္။ သီေပါမင္းလက္ထက္၊ (၅ ဒီဇင္ဘာ ၁၈၇၈)ေန႔ အမိန္ေတာ္တစ္ရပ္တြင္ ''သုခမဟာသာကို သူေ႒းခန္႔၊ မဟာသီရိသုခေသ႒ အနာပိဏ္တြင္ေစ'' ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ''ေဘာဂမဟာသာကို သူေ႒းခန္႔၊ မဟာဂေသ႒သီရိရာဇာတြင္ေစ။'' ''သူေ႒း မဟာသီရိသုခေသ႒ အနာထပိဏ္၊ မဟာေဘာဂေသ႒ သီရိရာဇာတုိ႔ကို သူေ႒းတို႔နည္းတူ အစီးအနင္းေဆာင္အေယာင္ သနားေတာ္ခံေစ'' ဟူ၍ သူေ႒းဘြဲ႕ေပးသည္။

ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာ လူသာမန္တုိ႔သည္ ေရႊ၊ ေငြတုိ႔ျဖင့္ လူ႔အသံုးအေဆာင္ ျပဳလုပ္သံုးစြဲခြင့္မရွိေခ်။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာစီျခယ္ေသာ အဆင္တန္ဆာမ်ဳိးလည္းမဆင္ယင္ရေပ။ အေဆာက္အအံုေနအိမ္ ကိုလည္းသာမာန္လူတို႔ေနထုိင္ေသာ အိမ္ပံုစံမ်ဳိးအတုိင္း သာေဆာက္လုပ္ ေနထုိင္ၾကရသည္။ မင္းသူေကာင္းျပဳခံရလွ်င္ လူမႈစီးပြားေရးတြင္ အထူးအခြင့္အေရးရရွိၾကသည္။ ထုိမွ်မက မင္းသူေကာင္းျပဳခံရသူတို႔သည္ စာေက်းၿမိဳ႕ရြာ အေဆာင္အရြက္မ်ား ရရွိၾကသည္။

ေအာင္ေျမသာစံရပ္ကြက္

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ေျမသာစံရပ္ကြက္သည္ ၂၂ လမ္း (ပင္းယလမ္း)၊ ၈၆ လမ္း ေရႊတေခ်ာင္း အေနာက္ဘက္၊ ေျမာက္ဘက္ ၁၇ လမ္းအတြင္းႏွင့္ အေနာက္ဘက္ ၈၉ လမ္းအတြင္း ရပ္ကြက္မ်ားျဖစ္၍ ၂၃ ရပ္ကြက္ရွိသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕တည္စဥ္က ပါရွိခဲ့ေသာ ရပ္ကြက္မ်ားျဖစ္သည္။ အကြက္ (၁၁၃၊ ၁၁၄၊ ၁၁၅၊ ၁၁၆)တို႔သည္၂၂ လမ္းႏွင့္ ၂၁လမ္းၾကား ရပ္ကြက္မ်ားျဖစ္သည္။ အကြက္အမွတ္ ၁၁၂၊ ၁၂၃ ၊ ၁၂၄၊ ၁၂၅၊ ၁၂၁၊ ၁၂ဝ၊ ၁၁၉၊ ၁၁၈)ရပ္ကြက္မ်ားသည္ ၁၉ လမ္းႏွင့္ လမ္း၂ဝ ၾကားရွိသည္။ အကြက္အမွတ္(၁၃၁၊ ၁၂၉၊ ၁၂၇၊ ၁၃၄၊ ၁၂၈၊ ၁၂၆)ရပ္ကြက္မ်ားသည္ ၁၉လမ္းႏွင့္ ၁၈လမ္းၾကားရွိသည္။ အကြက္အမွတ္ (၁၃၂၊ ၁၃၃၊ ၁၃၄၊ ၁၃၅၊ ၁၃၆)တို႔သည္ ၁၈ လမ္းႏွင့္ ၁၇ လမ္းၾကားရွိသည္။

ပုလင္းဝင္းရပ္

အကြက္ (၁၁၃၊ ၁၁၄) တုိ႔သည္ အေနာက္႐ံုသာ၊ အေရွ႕ ႐ံုသာ ရပ္ကြက္ျဖစ္သည္။ ေနထုိင္သူမ်ား ရပ္ရြာဇာတိကို အစြဲျပဳ ရပ္ကြက္အမည္ ေခၚေဝၚၾကသည္။ အကြက္(၁၁၅) သည္ ေတာင္ပုလင္းဝင္းရပ္၊ အကြက္ (၁၂၃)၊ (၁၂၄) သည္ ေျမာက္ပုလင္းဝင္းရပ္မ်ားျဖစ္၏။ ပုလင္းခြံ၊ အိတ္ခြံ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ား ေနထုိင္သျဖင့္ ပုလင္းဝင္းရပ္တြင္သည္။ အထက္ျမန္မာျပည္ ေစ်းကြက္အႀကီးဆံုး ပုလင္းခြံ၊ အိတ္ခြံေရာင္းဝယ္ၾကေသာ ရပ္ကြက္ဝင္္းမ်ားျဖစ္၏။

ခ်စ္တီးဝင္း

အကြက္ ၁၂၅ အေရွ႕ပိုင္းသည္ ၈၆ လမ္း အေနာက္ဘက္၁၉လမ္းႏွင့္ လမ္း၂ဝၾကားရွိသည္း။ ခ်စ္တီးဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ ခ်စ္တီးကုလားပိုင္ေျမႏွင့္ ဝင္းႀကီးျဖစ္၍ ခ်စ္တီးဝင္းဟုတြင္သည္။ စစ္အတြင္းက ခ်စ္တီးဝင္း အတြင္း ဘုရားေက်ာင္းပ်က္၍ ဂ်ပန္ေခတ္ေဆး႐ံုျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္ရ၏။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကုန္သြယ္ေရးဘိလပ္ေျမဂိုေဒါင္အျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့၏။ ၁၆၈၄ ခုႏွစ္က ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံမီးေလာင္ခဲ့ေသာ ဝင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ မီးေလာင္ခဲ့သျဖင့္ ဝင္းအတြင္းေတာင္ေျမာက္ ကားဝင္လမ္း ေဖာက္ထားသည္။ ေရႊျပည္အေရွ႕ရပ္ဟုလည္းေခၚေဝၚသည္။ အကြက္ ၁၂၅ (အေနာက္ပိုင္း) မွာ ေရႊျပည္ရပ္ကြက္ျဖစ္ သည္။ ေရႊျပည္ဝန္ႀကီး ေနထုိင္ခဲ့ရာအရပ္ျဖစ္၍ ေရႊျ့ပည္ရပ္ဟုတြင္သည္။ ၁၉ လမ္းေဘးတြင္ ေရႊျပည္ဓမၼာ႐ံုႀကီး တည္ရွိသည္။ ေရႊျပည္တုိက္ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။

မဲအုိးတန္းရပ္

အကြက္အမွတ္ (၁၁၆၊ ၁၁၇) မွာ ၈၆ လမ္း အေနာက္ဘက္ ၂၂ လမ္းႏွင့္ ၂၁ လမ္းၾကားရွိသည္။ မဲအုိးတန္းဟုေခၚဆုိျခင္းမွာ မဲနယ္ဆုိးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားေနထုိင္ရာအရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မဲအိုးတန္းရပ္ဟုတြင္သည္။ စာေရးဆရာႀကီး ေရႊဥေဒါင္းတို႔ မိသားစုသည္ ကိုလုိနီေခတ္က ဓားတန္းမွတစ္ဆင့္ မဲအုိးတန္းရပ္ သို႔ ေျမဝယ္္၍ ေနထုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္း၏ တစ္သက္တာမွတ္တမ္းႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ား ပထမတြဲတြင္ ဖတ္႐ႈရသည္။ ေရႊတေခ်ာင္းကမ္းပါးတြင္ အလုပ္သမားမ်ားက အုိးႀကီးမ်ားျဖင့္ မဲနယ္ဆုိးလုပ္ငန္း တန္းစီလုပ္ကိုင္ၾကပံုကို ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္း ေရးသားထားသည္။ ထုိအခ်ိန္က ေရႊတေခ်ာင္းမွာ လည္း ေလွမ်ားျဖင့္ သြားလာကူးသန္း ေနၾကသည္။

မဲနယ္ဆုိးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ မရွိေတာ့ေပ။ ထုိရပ္ကြက္မွာ ဖ်င္ထည္ေရာင္းဝယ္သူမ်ား၊ ႏြာအလွဆင္ ကိရိယာအမ်ဳိးမ်ဳိးေရာင္းဝယ္သူမ်ား ထြန္းကားခဲ့သည္။ မဲအိုးတန္းတြင္ သြပ္၊ သံ၊ ဘိလပ္ေျမ ကုန္သည္ရပ္ကြက္ ျဖစ္သြားသည္။ မဲအိုးတန္းတြင္ မဲအိုးတန္းရပ္ကြက္ ဓမၼာ႐ံုဝင္း အေနာက္ဘက္တြင္ အာလကပၸေက်ာင္းတုိက္ရွိသည္။

ေက်ာက္ေပ်ာက္ဝန္းရပ္

အကြက္(၁၁၈)၊ လမ္း ၂ဝႏွင့္ ၂၁လမ္းၾကားအတန္း ကို ေက်ာက္ေပ်ာက္တန္းရပ္ဟုေခၚဆိုသည္။ ေက်ာက္ေပ်ာက္တန္းႏွင့္ အေနာက္ဘက္ကပ္လ်က္ အုတ္တံတုိင္းျခား၍ အေနာက္ တိုက္ေတာ္ေက်ာင္းတုိက္ႀကီးတည္ရွိသည္။ ေက်ာက္ေပ်ာက္ရြာမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကသူမ်ား ေနထုိင္၍ ေက်ာက္ေပ်ာက္တန္းဟုတြင္ေၾကာင္း မွတ္သားရသည္။

တုိက္ေတာ္မွ မဟာေဗာဓိ႐ုပ္ပြားေတာ္မွာ မဇၩိမေဒသမွ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ပင့္ေဆာင္ခဲ့ေသာ မဟာေဗာဓိ သားမ်ားအနက္ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္တစ္ဆူ၊ သီေပါမင္းလက္ထက္တစ္ဆူ ထုလုပ္၍ ေရႊနန္းေတာ္အတြင္း ေက်ာက္ဦးျပာသာဒ္တြင္ ကိုးကြယ္ခဲ့သည္။

မင္းတုန္းမင္း နတ္ရြာစံၿပီးေနာက္ အတုမရွိေက်ာင္းေတာ္သို႔ေရႊ႕ေျပာင္း ကိန္းဝပ္ေသာ မဟာေဗာဓိ႐ုပ္ပြားမွာ မီးခခဲ့သည္။ သီေပါမင္းလက္ထက္ ထုလုပ္ေသာ မဟာေဗာဓိ႐ုပ္ပြားမွာ သီေပါမင္းပါေတာ္မူၿပီးေနာက္ နန္းတြင္းမွ အေရွ႕တုိက္ေတာ္သုိ႔ ပင့္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေတာင္ေတာ္ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္က ယခုတည္ရွိရာ တုိက္ေတာ္အတြင္း မဟာေဗာဓိသိမ္ေတာ္သို႔ ပင့္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မီးေသြးစု

၁၉လမ္းႏွင့္ လမ္း ၂ဝၾကားတြင္ တုိက္ေတာ္တိုက္၊ ေခမာသီဝံတိုက္၊ အာလကပၸတုိက္ေက်ာင္းတုိက္မ်ားရွိၿပီး အကြက္ (၁၂၁၊ ၁၂၂) မ်ားကို မီးေသြးစုရပ္ဟုတြင္သည္။ ျမန္မာမင္းလက္ထက္က ေရႊနန္းေတာ္သို႔ မီးေသြးမ်ား ဖုတ္လုပ္ေပးၾက ရသူမ်ား ေနထုိင္ရာအရပ္ဟု မွတ္သားရသည္။ ေခမာသီဝံတိုက္၏ အေနာက္ဘက္ ၈၇ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ျဖစ္သည္။ မီးေသြးစုရပ္ကြက္ေခၚေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ သူႀကီးဦးစံမင္း လမ္းျပဳျပင္ခဲ့သည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဦးစံမင္းလမ္းဟု တြင္သည္။

ပင္းတလဲဝင္း

အကြက္ (၁၂၆)မွာ ၁၉လမ္းေဘး အေနာက္ဘက္ အကြက္ျဖစ္သည္။ ပင္းတလဲမင္းသား ေနထိုင္ခဲ့ရာျဖစ္၍ ပင္းတလဲ ဝင္းဟုတြင္သည္။ ၁၉လမ္းႏွင့္ ၁၈လမ္းၾကား ရွိသည္။ ပင္းတလဲဝင္းႏွင့္ ဆက္လ်က္ ေျမာက္ဘက္တြင္ မဟာဒီပဲရင္းတုိက္ တည္ရွိသည္။ အကၠပတ္ၿမိဳ႕ဝန္မင္းေက်ာင္းတုိက္ဟု သမုိင္းထင္ရွားၿပီး အေနာက္ဥေရာပပံုစံျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး အပ်က္အစီးထုထည္မ်ား ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကေသးသည္။

ကြမ္းဝင္း

အကြက္ (၁၂၅)၊ ေရႊျပည္ရပ္(အေနာက္) ၁၉ လမ္းႏွင့္ ၂၁လမ္းၾကား တုိက္ေတာ္ေက်ာင္းတုိက္ ေျမာက္ဘက္ရပ္ကြက္သည္ ကြမ္းေရေတာ္မင္း ေနထုိင္ခဲ့ရာဝင္းျဖစ္၍ ကြမ္းဝင္းဟုေခၚဆိုသည္။ ကြမ္းဝင္းအတြင္း ကြမ္းဆက္သသူ ေဆြစဥ္ မ်ဳိးဆက္မ်ားက ဘုရားတစ္ဆူတည္ထားခဲ့ရာ ယခုတုိင္တည္ရွိသည္။

ေရႊျပည္ျမင္းတပ္စု

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ေျမသာစံရပ္ကြက္အတြင္း ထင္ရွားသည့္အကြက္မ်ားအနက္ ၁၉ လမ္းႏွင့္ ၂ဝလမ္းၾကား ေရႊျပည္ရပ္ကြက္ (၁၂၅)သည္ မင္းတုန္းမင္း လက္ထက္က ေရႊျုပည္ျမင္းတပ္စုသားမ်ား ေနထိုင္ခဲ့ရာအရပ္ျဖစ္၏။
ေယာမင္းႀကီးဦးဘုိးလႈိင္မွာလည္း မင္းတုန္းမင္း လက္ထက္၌ ေရႊျပည္ဝန္ႀကီးရာထူးရခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ မ်ဳိးခ်စ္စာဆိုစာေပပညာရွင္ ေရႊျပည္ဦးဘတင္သည္ အသက္ ၂ဝခန္႔၌ ေရႊျပည္ရပ္အနီး ေခမာသီဝံေက်ာင္းတုိက္၌ ပညာသင္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္က ''ေရႊျပည္ႀကီး နီးေအာင္ပင္လွမ္း-နန္းေရႊရိပ္လႈံ-ေရႊဘံုဟန္သာကြန္း မွာလ''ဟူေသာ သီခ်င္းေခတ္စားေနခ်ိန္လည္းျဖစ္ရာ သူ႔နာမည္ကိုလည္း ေရႊျပည္ရပ္ကို ဂုဏ္ယူလ်က္ ေရႊျပည္ဦး ဘတင္ဟု ယူခဲ့သည္။

မင္းတဲအီကင္းရပ္

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၌ က်ယ္ဝန္းေသာ ရပ္ကြက္ႀကီးျဖစ္၏။ ၁၉လမ္း (D) လမ္း၊ (အင္းဝ)လမ္း၏ ဝဲ၊ ယာ၊ ရတနာမဥၨဴဘုရားဝဲယာ အရပ္မ်ားကို မင္းတဲအီကင္းဟူ၍ ၿခံဳ၍ေခၚဆိုသည္။

မင္းတဲအီကင္းရပ္ကြက္ငယ္ေပါင္း (၂၇)ရပ္ကြက္ပါဝင္သည္။ အေနာက္ဘက္တြင္ ဧရာဝတီတာ႐ိုးရွိသည္။ မင္းတဲအီကင္းမွာ မႏၲေလးရတနာပံုေခတ္မွ ေပၚလာသည့္ အမည္မဟုတ္။ မႏၲေလးမတုိင္မီ အင္းဝေခတ္ကတည္းက တည္ရွိေနသည္။ ဘုိးေတာ္မင္းလက္ထက္ ၁၁၄၆ ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ အရပ္ရပ္ ၿမိဳ႕၊ ရြာ၊ နယ္ေျမ အပိုင္းအျခား၊ ေက်ာင္းဘုရား၊ ဝတၱဳကံေျမ၊ အေကာက္အခြန္ခံေကာက္႐ိုး ထံုးစံအစဥ္အလာမ်ား ေမးျမန္းစစ္္၍ တြက္ခ်က္ (စစ္တမ္း) ကိုေရႊတုိက္ေတာ္၌ သြင္းထားရသည္။

ထုိစဥ္က မင္းတဲရြာအား ႀကီးစိုးေသာ ေျမတုိင္မ(အေကာက္ခြန္အရာရွိ) မိၿငိမ္း(ဘြားၿငိမ္း)က စစ္တမ္းစာရင္းတစ္ခု တင္သြင္းသည္။ မင္းတဲရြာနယ္ေျမအတြင္းရွိ ရတနာမဥၨဴဘုရားေက်ာက္စာကို ကူးယူၿပီး တင္သြင္းသည္။ ထုိမင္းတဲ စစ္တမ္း၌ပင္ ရတနာ မဥၨဴဘုရား၏ ဝတၱကေျမ အက်ယ္အဝန္း ပါရွိသည္။ အီကင္းဟူသည္ မင္းတဲအနီးကီျပင္ရြာ ကို ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္ၿပီးကာလေရြ႕ေလ်ာရာမွ အီကင္းဟု ေခၚေဝၚ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စာအရ ကီျပင္ေခၚေသာ ရြာႏွင့္ အတူတကြ ရြာထက္ဝန္းက်င္ရွိ ေျပာင္းခင္း ၂ဝဝကိုလည္းေကာင္း၊ သန္လယ္(ေျမျမင့္ရာ၌ရွိေသာ) လယ္ ၂ဝ ကို လည္းေကာင္း၊ ထန္းပင္ ၄ဝကိုလည္းေကာင္း ဘုရားအား လွဴေတာ္မူသည္ဟုပါရွိသည္။

အင္းဝေခတ္ ၈၄ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ မဟာသီဟသူျပည့္စံုမင္းကို ရည္စူးၿပီး မိဖုရားအမိတၱသီရိမဟာေဒဝီက ကိုယ္စားေတာ္ရည္စူး၍ ရတနာမဥၨဴဘုရားကို တည္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉လမ္းေဘးတြင္ တည္ရွိသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေရွးက်လွေသာ ဘုရားတစ္ဆူျဖစ္သည္။ ဘုရားအေရွ႕ဘက္အီကင္း (ကီျပင္ရြာ)ဝန္းက်င္၌ ထန္းေတာမ်ားလည္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ေက်ာက္စာအျပည့္အစံု ေရးထိုးထားေသာ ေစတီတစ္ဆူျဖစ္သည္။ မင္းတုန္း-သီေပါလက္ထက္ထိ မင္းအဆက္ဆက္ ျပဳျပင္ခဲ့သည္။ ၁၃၄ဝ ျပည့္ႏွစ္က ဘုရားတည္ ႏွစ္ ၅ဝဝျပည့္ပြဲေတာ္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ထူးျခားမႈမွာ ရတနာမဥၨဴဘုရားမွ ႏွစ္စဥ္သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔တုိင္း ရပ္ကြက္မ်ားစုေပါင္း၍ မဟာဒုတ္ျမသပိတ္ပြဲ (ဘုရား ပြဲေတာ္) က်င္းပၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားမဲခ်ပြဲမွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းလွေသာ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ျဖစ္သည္။

အိမ္ေရွ႕မင္းႏွင့္မင္းတဲ

အမရပူရၿမိဳ႕တည္၊ နန္းတည္ ဘိုးေတာ္မင္းတရား၏ သားေတာ္ မဟာဥပရာဇာသည္ ခ်မ္းသာႀကီးဘုရား တည္ထားကိုးကြယ္ရာ၌ မႏၲေလးၿမိဳ႕ အေနာက္ျပင္ မင္းတဲရြာေတာင္သာယာေသာ ေျမျပင္အရပ္တြင္ တံတိုင္းမီးတားႏွင့္တကြ နံေတာ္ဆင့္ခ်မ္းသာႀကီးေစတီေတာ္ တည္ၿပီးလွ်င္ ထီးခ်ရားကသည္ ေျမတိုင္ေအာင္ ေရႊပိန္းထည့္ေတာ္မူသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သကၠရာဇ္ ၁၂ဝ၆ ခု နယုန္လဆန္း ၇ရက္တြင္ အမရပူရ ဒုတိယၿမိဳ႕တည္ နန္းတည္သည့္ သာယာဝတီမင္း (ေရႊဘိုမင္း)သည္ မင္းတဲေဒးဝန္းစံနန္းေတာ္ ထြက္ေတာ္မူ၍ ယာယီစံျမန္းေတာ္မူသည္ဟု မွတ္သားရသည္။

သာယာဝတီမင္းႏွင့္ မင္းတဲ

၁၂ဝ၆ ခုႏွစ္မွစ၍ စိတ္ေဖာက္ျပန္လာေသာ သာယာဝတီမင္းအား မႏၲေလးဆိပ္ကမ္းရွိ မင္းတဲအီကင္းရပ္သို႔ ယၾတာယာယီ အေနျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕စံေနသည္။ သာယာဝတီမင္း စိတၱဇေရာဂါ စြဲကပ္ေနစဥ္သူ၏ကိုယ္စား ထီးေရး၊ နန္းေရးတို႔၌ ေဆာင္ရြက္ ရန္ ေတာင္နန္းမိဖုရားေခါင္ က်ပင္းမင္းသမီးႏွင့္ သားေတာ္ပုဂံမင္းတို႔အား လႊဲထား၏။ မင္းတရားေရာဂါပိုဆုိးလာ၍ မင္းတဲဆိပ္ကမ္းမွ အမရပူရသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရသည္။

ေရွးအခါက မင္းတဲကို 'မတဲ'ဟူ၍ ေရးၾကသည္။ မင္းတဲ(မတဲ)စစ္တမ္းႏွင့္ ေပါက္ေတာစစ္တမ္းမ်ားအရ ယခုပြဲ ကုန္းရပ္မွ ခ်မ္းသာႀကီးဘုရားသည္ မတဲေဒသ၌ ပါဝင္သည္။ ေရွးေခတ္က မင္းတဲႏွင့္ ေဒးဝန္းသည္ တစ္ဆက္စပ္တည္းျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယေန႔ေခတ္တုိင္လည္း မင္းတဲအီကင္းရပ္ကြက္ႀကီးကို မင္းတဲဟုေခၚဆုိသည္။ ရပ္ကြက္အားျဖင့္လည္း အီကင္းရပ္ကြက္က အကြက္ (၈၅၊ ၈၈၊ ၉ဝ)သံုးရပ္ကြက္ေလာက္ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ရပ္ကြက္ မ်ားမွာ ေနာက္တုိးရပ္ကြက္မ်ားျဖစ္သည္။

အကြက္ (၈ဝ၊၈၄) ရပ္ကြက္သည္ ျမေရနံရပ္ျဖစ္သည္။ အကြက္(၈၂)သည္ သမင္ၿခံရပ္ျဖစ္၍ ပုသိမ္ႀကီး၊ သမင္ၿခံရြာမွ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္သူမ်ားကို အစြဲျပဳေခၚေဝၚသည္။ အကြက္(၈၃) ဆင္ျမားရွင္ရပ္ကြက္မွာလည္း ဆင္ျမားရွင္ ေက်ာင္းတုိက္ အမွီျပဳ၍ နာမည္တြင္ေန သည္။ ေက်ာင္းတုိက္အတြင္း ေလးမ်က္ႏွာဘုရားတစ္ဆူ တည္ရွိသည္။ အကြက္ (၈၅) ျမအရာေတာ္၊ အကြက္(၈၈၊၈၉) ယခင္က အရာေတာ္အရပ္၊ အကြက္(၉ဝ၊၉၁၊၉၂) ဆင္ရြာအေရွ႕ ရပ္ကြက္မွာ ဆင္မ်ားထားရွိခဲ့ရာအရပ္ျဖစ္၍ ဆင္ရြာဟု ေခၚတြင္ခဲ့သည္။

ပုဏၰားစု၊ ပုဏၰားေစ်း

မင္းတဲအီကင္းအကြက္ (၉၃)သည္ကုန္သည္ေတာ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ေရွးအခါက ရတနာမဥၨဴဘုရားသို႔ လာေရာက္ၾကသည့္ကုန္သည္မ်ား စုစည္းေနထုိင္ရာအရပ္ျဖစ္၍ ကုန္သည္ေတာ္ရပ္တြင္ေနသည္။ အကြက္(၉၄၊၉၅) စက္ေျမရပ္မွာ ယခင္က ပုဏၰားလူမ်ဳိးမ်ား ေနထုိင္ရာ ဝင္းျဖစ္သည္။ အကြက္(၁ဝဝ၊၁ဝ၁)ရပ္ကြက္မ်ားမွာ ပုဏၰားကုန္း၊ ပုဏၰားေစ်းဝင္းျဖစ္သည္။ ယခု ပုဏၰားေစ်းမရွိေတာ့ေပ။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

[ဆရာနတ္ေမာက္ထြန္းရွိန္၏ (၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသား စာေပဆု-သုတပေဒသာဝိဇၨာ) ဝင္းေတြနဲ႔ တည္ခဲ့သည့္ မင္းေနျပည္ စာအုပ္မွ အေခၚအေဝၚႏွင့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား၊ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုႏွင့္ သဒၵါအထား အသိုမ်ားကို မူရင္းအတိုင္းေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။]