THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

(၂၇-၃-၁၉၆၆)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အစၥလာမ္ဓမၼဗိမာန္၌ သီရိပ်ံခ်ီ အလႅာမဟ္ ဃာဇီ မုဟမၼဒ္ ဟာရွင္မ္ ေဟာၾကားေသာ ကုရ္ဗာနီ - စြန္႔လွဴျခင္းတရား