THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

၂၀၁၅ ၊ အီးဒုလ္ ဖိသိရ္ ပြဲေတာ္ေန႔ တရား - အလ္ဟာဂ်္ ေမာင္လာနာ အုမရ္ျမင့္နိုင္

(၁၈-၇-၂၀၁၅)အီးဒုလ္ဖိသိရ္ ဝါကၽြတ္ပြဲေတာ္ေန႔တြင္ 


skynet up to date channel မွ

 

အစၥလာမ္ေကာင္စီဌာနခ်ဴပ္ အာလင္မ္ပညာရွင္မ်ားေရးရာဌာနမွဴး

 

အလ္ဟာဂ်္ ေမာင္လာနာ အုမရ္ျမင့္နိုင္(ရင္းေတာ္)ေဟာေျပာေသာ

 

အီးဒုလ္ဖိသိရ္ ဝါကၽြတ္ပြဲေတာ္ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား