THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

ကုရ္အာန္ သဖ္စီရ္ - စူရဟ္ အမွတ္စဥ္ ၅၅
 
စူရဟ္ ရဟ္မာန္ - အထူးက႐ုဏာေတာ္ရွင္က႑
 
 
ေဟာၾကားသူ
 
သီရိပ်ံခ်ီ အလ္ဟာဂ်္ မုဖတ္စိၥ႐ုလ္ကုရ္အာန္ အလႅာမဟ္ ဃာဇီ မုဟမၼဒ္ ဟာရွင္မ္