THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

အစၥလာမ့္တံခြန္ (ပညာေရးအလွဴဒါနေကာ္မတီ)
 
 
ေက်ာင္သား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲ၌
 
 
အစၥလာမ့္တံခြန္ တြဲဖက္ဦးေဆာင္တာ၀န္ခံ ဦး၀ဏၰေရႊ၏ ေက်းဇူးစကား
 
 
(၁၆-၁-၂၀၁၆) အစၥလာမ္ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္႐ံုး