THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

THE REPUBLIC OF UNION OF MYANMAR, ISLAMIC RELIGIOUS AFFAIRS COUNCIL

၀၉ ၊ ၀၂ ၊ ၂၀၁၆ ( အဂၤါ ေန႔ ) တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပိတ္ရက္

 

အစၥလာမ့္ အသိ ပညာ မွ်ေဝ မႈ သင္တန္း ၊ 


ျမန္မာ မြတ္စလင္( မ္ ) အသင္း ( မေလးရွား )

 

အသင္း ရံုးခန္း တြင္ ျပဳလုပ္ ခဲ႔သည့္

 
“ ဟဒီးဆ္ ႏွင့္ ဖိကဟ္ မိတ္ဆက္ ” ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္

 

အလ္ဟာဂ်္ ရႈိက္ ( ခ္ ) ေမာင္လာနာ အုမရ္ျမင့္ႏုိင္

 

( ယင္းေတာ္ ) ( မဒနီ ၊ အလ္အဇ္ဟရ္ - ကုိင္ရုိ )

 
အာလင္ ( မ္ ) ေရးရာဌာနမႈး ၊

 

အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဴပ္

 

( ရန္ကုန္ ၿမဳိ႕ )မွ ေဟာၾကားပို႔ခ်သည့္ ရုပ္သံမွတ္တမ္းျဖစ္ပါသည္ ။